Show simple item record

dc.contributor.authorJochemsen, Henk
dc.contributor.authorReinecke, Carolus
dc.contributor.authorZaaiman, Johan
dc.contributor.authorNonyane, Honey
dc.date.accessioned2016-11-28T06:53:20Z
dc.date.available2016-11-28T06:53:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJochemsen, H. et al. 2014. Attitudes and perceptions regarding metabolomics research on HIV and AIDS: towards a dynamic model relating basic beliefs, technology and behaviour. Koers: bulletin for Christian Scholarship, 79(1): Article no 544. [http://dx.doi.org/10.4102/koers.v79i1.544]en_US
dc.identifier.issn0023-270X
dc.identifier.issn2304-8557 (Online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/19523
dc.identifier.urihttp://www.koersjournal.org.za/index.php/koers/article/view/544
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.4102/koers.v79i1.544
dc.description.abstractThe human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) pandemic are hitting hard in Africa, not the least in South Africa. In addition to preventative measures, better ways of treatment and delaying the onset of symptoms are still urgently required. Recent developments in biomedicine in South Africa, notably genomics and metabolomics, could well contribute to more effective treatments and diets. However, these technologies are rooted in modern Western culture and may embody concepts and values that are foreign to people with a different culture and worldview in semi-urban communities in South Africa. How can those technologies be introduced into such communities in an ethically acceptable and effective way? To begin answering this question, we conducted qualitative research amongst representatives of such a community near Potchefstroom, South Africa. The results indicate that the worldview, belief system and cultural customs of these people significantly influence the interpretation of HIV and AIDS and their treatment. The results led us to expand an earlier theoretical version of a qualitative model relating cultural factors and worldview to individual behaviour into an empirically informed, dynamic model that envisages possible influences of the introduction of new technologies on the belief and behavioural system of the community.en_US
dc.description.abstractAfrika is swaar getref deur die impak van die menslike immuuntekort-virus (MIV) en die verkreë immuungebrek-sindroom (VIGS) pandemie. Suid-Afrika is nie hierop ’n uitsondering nie. Afgesien van voorkomende maatreëls, is beter maniere van behandeling en ’n vertraging in die aanvang van simptome steeds hoog op die ranglys. Resente biomediese ontwikkelinge in Suid-Afrika, spesifiek ten opsigte van genomika en metabolomika, kan wesentlik bydra tot meer doelmatige behandeling en diëte. Die aard van hierdie tegnologieë is egter gevestig in die hedendaagse Westerse kultuur en sluit konsepte en waardes in wat vreemd mag wees aan persone met ‘n ander kultuur en werklikheidsvisie in gemeenskappe van semi-stedelike gebiede in Suid-Afrika. Die vraag is hoe hierdie gemeenskappe op ’n eties verantwoordbare en doelmatige wyse aan hierdie tegnologieë bekendgestel kan word. Om hierdie vraag te probeer beantwoord, is ’n kwalitatiewe navorsingsprojek met verteenwoordigende individue vanuit so ‘n gemeenskap van Potchefstroom in Suid-Afrika onderneem. Die resultate toon dat die wêreldbeeld en oortuigings van hierdie groep betekenisvol bydra tot hulle beskouing van MIV en VIGS en die behandeling daarvan. Deur hierdie gegewens kon ʼn bestaande kwalitatiewe en teoretiese model, wat kulturele en wêreldbeskoulike oortuigings met die oriëntasie van individue in verband bring, uitgebrei word in ’n empiries geïnformeerde dinamiese model wat die effek van die invoer van nuwe tegnologieë op die oortuigings en gedragsisteem van die gemeenskap uitbeeld
dc.description.abstract
dc.language.isoenen_US
dc.publisherAOSISen_US
dc.titleAttitudes and perceptions regarding metabolomics research on HIV and AIDS: towards a dynamic model relating basic beliefs, technology and behaviouren_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10055037 - Reinecke, Carolus Johannes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record