Now showing items 401-717 of 717

   Subject
   Multikulturele onderwys [2]
   Multilingual [1]
   Multimodal ensemble [1]
   Multimodale ensemble [1]
   Music - South Africa - History and criticism [1]
   Musiek - Suid-Afrika - Geskiedenis en kritiek [1]
   Nanogeneeskunde [1]
   Nanomedicine [1]
   Nature - Effect of human beings on - History [1]
   Natuur - Effek van mense op - Geskiedenis [1]
   Natuurwetenskappe [1]
   Natuurwetenskappe| [1]
   Navorsing [7]
   Nematodes - Navorsing [1]
   Nervous system - Degeneration [1]
   Neuroplasticity [1]
   Neuroplastisiteit [1]
   Neuropsigofarmakologie [1]
   Neuropsychopharmacology [1]
   Newspapers [1]
   Normativity (Ethics) [2]
   Normatiwiteit (Etiek) [1]
   NP – complete [1]
   Nuclear energy [1]
   Nuclear engineering [1]
   Nutrition [1]
   Observations [1]
   Occupational health services [1]
   Oefening [1]
   Oefening vir kinders [1]
   Oil industry [1]
   Oksidatiewe stres [1]
   Old Testament [1]
   Omgewingsbestuur [1]
   Omgewingsbewaring - Gemeenskapsbetrokkenheid [1]
   Omgewingsreg [1]
   Omgewingsreg, Internasionaal [1]
   Omgewingstoksikologie [1]
   Onafhanklike studie [1]
   Onderwys [7]
   Onderwys - Hoër Suid-Afrika [1]
   Onderwys - Politieke aspekte - Suid-Afrika [1]
   Onderwys - Suid-Afrika [1]
   Onderwys, Hoër - Suid-Afrika [1]
   Onderwys, Primêr [1]
   Onderwysers [1]
   Onderwysversnelling [1]
   Ontwerp [1]
   Openbare bestuur - Studie en onderrig [1]
   Openbare bestuur - Studie en onderrig (Hoër) [1]
   Openbare mening [1]
   Operational research [1]
   Opleiding van dosente [1]
   Opleiding van Onderwysers [1]
   Opleiding van onderwysers [2]
   Opvoedkundige berading [1]
   Opvoedkundige psigologie [1]
   Opvoedkundige wette en wetgewing [1]
   Organisation commitment [1]
   Ouditering [1]
   Ouditering - Morele en etiese aspekte [1]
   Oxidative stress [1]
   Paleobotanie [1]
   Parkinson se siekte [1]
   Parkinson's disease [1]
   Pastoral theology [1]
   Pastorale teologie [2]
   Patent laws and legislation [1]
   Patentreg [1]
   Pathways [1]
   People with disabilities [1]
   Peptides [1]
   Performance - Management [1]
   Persoonlike finansies [1]
   Pests - Integrated control [1]
   Pharmaceutical chemistry [1]
   Pharmacy [1]
   Pharmacy - Study and teaching [1]
   Pharmacy management [1]
   Phenomenon [1]
   Pheroid® technology [1]
   Philosophy [3]
   Philosophy of science [2]
   Physical fitness [1]
   Physical fitness for children [1]
   Plaaslike bestuur [1]
   Plae - Geïntegreerde beheer [1]
   Plantekologie [1]
   Plantkunde, Ekonomies [1]
   Plants [1]
   Plekspesifieke digitale literatuur [1]
   Plig [1]
   Polimorfie (Kristallografie) [1]
   Political campaigns [1]
   Political leadership [1]
   Political participation [1]
   Pollution - Environmental aspects [1]
   Pollution - Treaties [1]
   Polymorphism (Crystallography) [1]
   Positive psychology [1]
   Postgraduate studies [1]
   Potchefstroom University for Christian Higher Education [4]
   Pre-school [1]
   Project Management [1]
   Projective techniques - Case studies [1]
   Psigologie van leerhandeling [1]
   Psigometrie [1]
   Psigoterapie [1]
   Psigotropiese middels - Fisiologiese effek [1]
   Psychological happiness [1]
   Psychology - Research - Methodology [1]
   Psychometrics [1]
   Psychotropic drugs - Physiological effect. [1]
   Public administration [1]
   Public administration - Evaluation [1]
   Public administration - Study and teaching [1]
   Public administration - Study and teaching (Higher) [1]
   Public health [1]
   Publication [1]
   Publiekreg [1]
   Publikasie [1]
   Pulsars [1]
   Quality-of-life [1]
   Reg - Afrika [1]
   Regsfilosofie [1]
   Regsgeskiedenis [1]
   Regshervorming [1]
   Regsosiologie [1]
   Regspluralisme - Suid-Afrika [1]
   Regsvergelyking [1]
   Rekenaars - Geskiedenis [1]
   Rekeningkunde [2]
   Rekenmeesters [1]
   Relationship [1]
   Relationship marketing [1]
   Religion and mathematics [2]
   Religion and philosophy of science [2]
   Religion and physics [2]
   Religion and psychology [2]
   Religion and science [1]
   Religious beliefs [2]
   Renien-angiotensienstelsel [1]
   Renin-angiotensin system [1]
   Research [6]
   Research frameworks [1]
   Resilience [1]
   Restoration ecology [1]
   Restourasie ekologie [1]
   Roeping [1]
   Romeinse reg - Wysbegeerte [1]
   Ruimte en tyd [1]
   Ruimtewaarneming [1]
   Rustenburg district [1]
   Satisfaction with life [1]
   School curriculum [1]
   School management and organization - South Africa [1]
   Science education [1]
   Scientific Research [1]
   Sedelike opvoeding [2]
   Segregasie in onderwys Suid-Afrika [1]
   Segregation in education South Africa [1]
   Sekularisme [1]
   Sensible Heat Thermal Energy Storage (SHTES) [1]
   Senustelsel - Degenerasie [1]
   Sermon on the mount [1]
   Service industries - Marketing [1]
   Sintaksis [1]
   Site-specific digital literature [1]
   Situational variables [1]
   Skadevergoeding [1]
   Skin [1]
   Skin absorption [1]
   Skooladministrasie en -organisasie [2]
   Skooladministrasie en -organisasie - Suid-Afrika [1]
   Skryfkuns [1]
   Skuld [1]
   Slavery [1]
   Slavery -- History [1]
   Slawerny [1]
   Slawerny -- Geskiedenis [1]
   Social aspects [1]
   Social change [1]
   Soil [1]
   Soil contamination [1]
   Soil degradation [1]
   Soil science [2]
   Soil wastelands [1]
   Solar cookers [1]
   Son [1]
   Sosiale aspekte [1]
   Sosiale veranderinge [2]
   Sosiale veranderinge - Suid-Afrika [1]
   Sosiologie [1]
   South Africa [10]
   South Africa - Economic conditions - 1991- [1]
   South Africa - Politics and government [1]
   South African [1]
   South African cultures [1]
   South African war, 1899-1902 [1]
   South-Africa [3]
   Southern Africa [1]
   Southern African Development Communities [1]
   Space and time [1]
   Space perception [1]
   Speech technology [1]
   Spelterapie [1]
   Stadsbeplanning [2]
   Stadsekologie (Sosiologie) [1]
   Statistiek [1]
   Stocks [1]
   Strafregtelike aanspreeklikheid van regspersone [1]
   Streekbeplanning [1]
   Stres (Fisiologie) [1]
   Studie en onderrig [10]
   Studie en onderrig (Hoër) [6]
   Studie en onderrig (Sekondêr) [1]
   Study and teaching [3]
   Study and teaching (Higher) [1]
   Suid-Afrika [27]
   Suid-Afrika - Ekonomiese toestande - 1991- [1]
   Suid-Afrika - Politiek en owerheid [1]
   Suidelike Afrika [1]
   Sun [1]
   Sustainability - Philosophy [1]
   Sustainable development [1]
   Sustainable development - Environmental aspects [1]
   Symbiotic [1]
   Systems [1]
   Taakbevrediging [1]
   Taal en tale [2]
   TB timeline [1]
   Technique [2]
   Tegniek [2]
   Tegnologie [1]
   Tehnology [1]
   Telecommunication - Security measures [1]
   Telekommunikasie - Veiligheidsmaatreëls [1]
   Temple of Jerusalem [1]
   Ten commandments [1]
   Teologie [1]
   Terapeutiese gebruik [2]
   The influence of religion in science [2]
   The nature of religion [2]
   Therapeutic use [1]
   Thermal Energy Storage (TES) [1]
   Thrombosis [1]
   Time [1]
   Time perception [1]
   Tjeks [1]
   Toerisme [1]
   Toerisme - Suid-Afrika [1]
   Toneel [1]
   Tourism [1]
   Tourism - South Africa [1]
   Training of college teachers [1]
   Transdisciplinary [2]
   Transgenic plants [1]
   Transgeniese plante [1]
   Transvaal [1]
   Treatment [1]
   Trombose [1]
   Tuberculosis [1]
   Tuberculosis : shocking statistics [1]
   Tuislande (Suid-Afrika) [1]
   Tyd [1]
   Tydwaarneming [1]
   Uitvoer - Suid-Afrika [1]
   Uitvoerbemarking - Suid-Afrika [1]
   Universiteite en kolleges [1]
   Universiteite en kolleges - Suid-Afrika [1]
   Universities and colleges - South Africa [1]
   Urban ecology (Sociology) [1]
   Vaccines [1]
   Value concept [1]
   Verbruikerskrediet [1]
   Vergelykend en algemeen [1]
   Vergelykende onderwys [1]
   Verpleging [1]
   Verpleging - Psigologiese aspekte [1]
   Verskeidenheid in die werkplek - Suid-Afrika [1]
   VIGS - Voorkoming [1]
   Visse| [1]
   Visvangs [1]
   Vloeimeganika - Dataverwerking [1]
   Voeding [1]
   Volhoubaarheid - Wysbegeerte [1]
   Volhoubare ontwikkeling [1]
   Volhoubare ontwikkeling - Omgewingsaspekte [1]
   Voorsienigheid en soewereiniteit van God [1]
   Voorskoolse kinders [1]
   Voting [1]
   Vraag en aanbod [1]
   Vreemdtaliges [1]
   Vulnerable [1]
   Waarnemings [1]
   Warmtepompe [1]
   Well-being [1]
   Welstand [1]
   Werknemers - Psigologiese toetsing [1]
   Werksekuriteit [1]
   Wes-Transvaal [2]
   Western Transvaal [1]
   Wetenskap [1]
   Wette en wetgewing [1]
   Wins [1]
   Wiskunde [2]
   Wiskunde - Navorsing [1]
   Wiskunde - Studie en onderrig (Hoër) [1]
   Woestynindringing [1]
   Woestynindringing - Beheer [1]
   Woordorde [1]
   Working towards impact [1]
   Wysbegeerte [8]
   Youths' [1]
   Zoology [2]
   Zoology - Experimental [1]
   Zoology - Research [1]