Show simple item record

dc.contributor.authorVan der Vyver, Corné (CP)
dc.date.accessioned2017-05-15T12:32:20Z
dc.date.available2017-05-15T12:32:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationVan der Vyver, C.P. 2016. Die invloed van biografiese faktore op sorg in skoolleierskap: navorsings- en oorsigartikels. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 56(1):221-237. [https://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2016/v56n1a14]
dc.identifier.issn0041-4751
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/24073
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2016/v56n1a14
dc.description.abstractDie ervaring van sorg in skoolleierskap het 'n invloed op opvoeders se werksbevrediging asook hul belewing van die gehalte van werkslewe. Die sorgsaamheid van die skoolhoof kan die effektiwiteit en werkverrigting van opvoeders in die onderrig- en leersituasie verhoog, wat weer die effektiwiteit van die skool as organisasie kan verhoog. Hierdie navorsing het gewentel om die vraag: Watter invloed het sekere biografiese faktore op die gee van sorg deur skoolhoofde en die ervaar daarvan deur die opvoeders? Die navorsing is uitgevoer in die vorm van 'n opname wat gedoen is onder 'n steekproef skoolhoofde en opvoeders in die Noordwes-Provinsie. Die resultate toon dat skoolhoofde uit voorheen bevoordeelde groepe hulle in 'n groter mate as sorgsaam evalueer as voorheen benadeelde skoolhoofde. Oor die algemeen beskou skoolhoofde uit voorheen bevoordeelde groepe hulleself ook as meer sorgsaam jeens opvoeders uit voorheen bevoordeelde groepe as teenoor opvoeders uit voorheen benadeelde groepe. Opvoeders uit voorheen benadeelde groepe ervaar self 'n mindere mate van sorg, veral ten opsigte van die werkplek-bepalers. Skoolhoofde behoort meer opleiding te ontvang in emosionele intelligensie en die ander psigologiese aspekte van sorg. Verder moet die Departement van Basiese Onderwys kennis neem van die nadelige invloed van gebrekkige infrastruktuur op die ervaring van sorg in voorheen benadeelde gebiede.
dc.language.isoother
dc.publisherSuid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
dc.subjectBiografies
dc.subjectBiographica
dc.subjectCare
dc.subjectCaring
dc.subjectCaring leadership
dc.subjectCaring relationships
dc.subjectCommunity of care
dc.subjectDeterminante/bepalers van sorg
dc.subjectDeterminants of care
dc.subjectEducators
dc.subjectEmosionele intelligensie
dc.subjectEmotional intelligence
dc.subjectLeadership style
dc.subjectLeierskapstyl
dc.subjectOpvoeder
dc.subjectSchool leadership
dc.subjectSkoolleierskap
dc.subjectSorg
dc.subjectSorgleierskap
dc.subjectSorgsaamheid
dc.subjectSorgsame gemeenskap and Sorgsame verhoudings
dc.titleDie invloed van biografiese faktore op sorg in skoolleierskap
dc.typeArticle
dc.contributor.researchID13267876 - Van der Vyver, Cornelius Petrus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record