Show simple item record

dc.contributor.authorVan der Walt, J.L.
dc.contributor.authorWolhuter, C.C.
dc.contributor.authorPotgieter, F.J.
dc.date.accessioned2017-05-15T12:32:31Z
dc.date.available2017-05-15T12:32:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationVan der Walt, J.L. et al. 2016. Three current developments in teaching-learning and knowledge creation and the implications thereof for education: a reformational perspective. Tydskrif vir Christelike Wetenskap = Journal for Christian Scholarship, 52(1&2):179-199. [http://hdl.handle.net/10520/EJC192152]
dc.identifier.issn1013-1116
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/24130
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10520/EJC192152
dc.description.abstractThe aim of this paper is to survey the following three contemporary developments in the conceptualisation of teaching-learning and of knowledge creation and to spell out the implications thereof for education: the rise of constructivist learning theories, inter-culturalism and the reality of multiple ways of thinking. Social action theory is applied in an effort to get a more over-arching understanding of these developments that have already been affecting education worldwide. The last part of the article is devoted to a transcendental critique of these developments in an effort to arrive at an appropriate reformational-educational response to them. OPSOMMING: Die doel van hierdie artikel is om 'n oorsig te bied van die volgende drie hedendaagse ontwikkelinge in die konseptualisering van onderrig-leer en van kennisskepping, en om die implikasies daarvan vir die onderwys uit te spel: die opkoms van konstruktivistiese leerteorie', inter-kulturalisme en die werklikheid dat mense op verskillende maniere dink. Die sosiale aksieteorie word aangewend om 'n meer oorkoepelende greep te verkry op hierdie ontwikkelinge wat alreeds heelwat invloed op onderwys oor die hele w'reld begin uitoefen het. Die laaste deel van die artikel word afgestaan aan transendentale kritiek op hierdie ontwikkelinge in 'n poging om 'n gepaste reformatories-opvoedkundige respons daarop te formuleer.
dc.language.isoen
dc.publisherVereniging vir Christelike Hoër Onderwys
dc.subjectConstructivism
dc.subjectEducation
dc.subjectKonstruktivisme
dc.subjectMulticultural education
dc.subjectMultikulturele onderwys
dc.subjectOnderrig en leer
dc.subjectOnderrig- en leerstyle
dc.subjectOnderwys
dc.subjectOpvoeding
dc.subjectSocial action theory
dc.subjectSosiale aksieteorie
dc.subjectTeaching and learning and Teaching and learning styles
dc.titleThree current developments in teaching-learning and knowledge creation and the implications thereof for education: a reformational perspective
dc.typeArticle
dc.contributor.researchID13250450 - Potgieter, Ferdinand Jacobus
dc.contributor.researchID10055150 - Van der Walt, Johannes Lodewicus
dc.contributor.researchID11819898 - Wolhuter, Charste Coetzee


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record