Show simple item record

dc.contributor.authorOlivier, Jako
dc.date.accessioned2017-05-15T12:32:32Z
dc.date.available2017-05-15T12:32:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationOlivier, J. 2016. Vervlegte interaksie: implementering van 'n bring-jou-eie-toestel-benadering teenoor verskafde tabletrekenaar. South African Journal for Science and Technology = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 35(1):1-8. [http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v35i1.1391]
dc.identifier.issn0254-3486
dc.identifier.issn2222-4173 (Online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/24137
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.4102/satnt.v35i1.1391
dc.description.abstractEffective interaction in classes and real-time feedback are challenges that may occur in any classroom. In this regard, mobile technologies may act as a supplement in a so-called blended context. This article investigates the role a bring-your-own-device approach in comparison with an approach where similar tablet computers are provided, plays in terms of interaction and feedback in a linguistics class at third-year university level. In this way the gap in the literature regarding the implementation of blended learning in higher education in South Africa and especially in terms of the bring-your-own-device approach could be augmented. In this research a case study design was used and the data of two groups of third-years were gathered by means of qualitative methods. User statistics from a learning management system was collected, but the main data consisted of the observations and reflections of the lecturer, as well as feedback from students by means of short questionnaires. This data was analysed in an inductive manner in order to identify relevant themes and codes. Both a bring-your-own-device approach and the use of provided tablet computers could facilitate effective interaction and real-time feedback. Apart from the benefits, some limitations were identified in terms of access and skills among students. In this specific context, the bring-your-own-device approach seems to be the better option, but for other contexts solutions will have to be customised. OPSOMMING: Effektiewe interaksie in klasse en intydse terugvoer is uitdagings wat in enige klaskamer na vore kan kom. In hierdie verband kan mobiele tegnologie' as 'n aanvulling dien in 'n sogenaamde vervlegte konteks. Hierdie artikel ondersoek die rol wat 'n bring-jou-eie-toestel-benadering kan speel, teenoor soortgelyke verskafde tabletrekenaars met betrekking tot interaksie en terugvoer in 'n linguistiekklas op derdejaarsvlak op universiteit. Op hierdie wyse word die leemte in die literatuur rondom die implementering van vervlegte leer in ho'r onderwys in Suid-Afrika en veral met betrekking tot die bring-jou-eie-toestel-benadering aangevul. In di' navorsing is 'n gevallestudie-ontwerp ingespan en is die data van twee groepe derdejaars deur middel van kwalitatiewe metodes ingewin. Gebruikerstatistiek uit 'n leerbestuurstelsel is ingewin, maar die kerndata het bestaan uit waarnemings en refleksies van die dosent, sowel as terugvoer van studente deur middel van kort vraelyste. Hierdie data is op 'n induktiewe wyse geanaliseer en gekodeer ten einde relevante temas en kodes te identifiseer. Beide 'n bring-jou-eie-toestel-benadering en die gebruik van verskafde tabletrekenaars kon interaksie en intydse terugvoer effektief in die klaskamer fasiliteer. Afgesien van die voordele, is by beide benaderings beperkings met betrekking tot toegang en vaardighede by studente ge'dentifiseer. In hierdie spesifieke konteks blyk die bring-jou-eie-toestel-benadering as die beste opsie, maar in ander kontekste sal oplossings pasgemaak moet word.
dc.language.isoother
dc.publisherAOSIS
dc.subjectBring-jou-eie-toestel-benadering
dc.subjecttabletrekenaars
dc.subjectm-leer
dc.subjectvervlegte leer
dc.titleVervlegte interaksie: implementering van 'n bring-jou-eie-toestel-benadering teenoor verskafde tabletrekenaar
dc.typeArticle
dc.contributor.researchID11752378 - Olivier, Jacobus Alwyn Kruger


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record