Now showing items 1-1 of 1

    • Die aanspreeklikheid van werknemers vir groepswangedrag 

      Pienaar, Clarissa (North-West University, 2007)
      Wanneer partye 'n dienskontrak sluit, verkry elkeen sekere regte en verpligtinge. Twee verpligtinge wat 'n werknemer teenoor sy werkgewer het en wat van besondere belang by hierdie werk is, is die werknemer se plig van ...