Now showing items 3674-10606 of 10606

   Subject
   G-7 [1]
   Gaborone [1]
   Gainsharing [1]
   Gambling [3]
   Game farming [1]
   game identification [1]
   game reserves [1]
   GARC [1]
   GARCH [3]
   Gasvryheid [1]
   Gasvryheidsektor [2]
   Gateway to Africa [1]
   GATS [1]
   Gauteng [5]
   Gauteng businesswomen [1]
   Gauteng Department of Education [1]
   Gauteng educators [1]
   Gauteng Government [1]
   Gauteng growth and development strategies [1]
   Gauteng Province [1]
   Gauteng province [1]
   GDP [1]
   GDP per capita [1]
   Gearing [2]
   Gebalanseerde telkaart [1]
   Gebeurlikheidsplan [1]
   Gebeurtenis [2]
   Gebeurtenis-toerisme [1]
   Gebeurtenistoerisme [1]
   Gebreke [1]
   Gebruikersbelasting [1]
   Gedekte-rentekoers-pariteitsteorie [1]
   Gedrag [1]
   gedragsewewig-wisselkoers, [1]
   Gedragsondervinding [1]
   Gedragsvaardighede [1]
   Gehalte van leer [1]
   Geheimhouding [1]
   Geintigreedde Water Hulpbron Bestuur [1]
   GEIS [1]
   Geïntegreerde bemarkingskommunikasie [1]
   Geïntegreerde kliënte-belewenisbestuur [1]
   Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) [1]
   Geïntegreerde verslagdoening [3]
   Geldigheid [2]
   Geleentheidsbestuur [2]
   Geleentheidstoerisme [1]
   Gelukkigheid [1]
   Gemeenskap [3]
   Gemeenskappe [2]
   Gemeenskapstoerisme [1]
   Gemeenskapsveerkragtigheid [1]
   Gemeente [1]
   Gemeentestrategie [1]
   Gemengde veeboerdery [1]
   Gemengde-metodologie [1]
   Gemiddelde Daaglikse Toename (GDT) [1]
   Gender [15]
   gender [2]
   Gender age socio-behavioural intervention [1]
   gender difference [1]
   Gender differences [1]
   gender diversity [1]
   Gender enactment [1]
   gender equality [1]
   Gender identity [1]
   gender imbalance [1]
   Gender inequality [1]
   Gender stereotypes [3]
   gender stereotypes [1]
   Gender wage gap [1]
   Gender-based macro culture [1]
   Gender-based micro culture [1]
   General anti-avoidance rules (GAAR) [2]
   General deduction formula [1]
   General health [11]
   general induction [1]
   general skills and training [1]
   General Survey (MBI-GS) [1]
   general systems theory [1]
   Generalised beliefs [1]
   Generalised Impulse Response Function [2]
   Generalised mean correcting martingale measure [1]
   Generalised method of moments (GMM) [1]
   generalised method of moments (GMM) [1]
   Generalized Impulse Response Function [2]
   Generally Accepted Accounting Practice (GAAP) [1]
   Generally accepted accounting practice (GAAP) [1]
   Generally Accepted Accounting Standards [1]
   Generation [2]
   Generation X [6]
   Generation x [1]
   Generation Y [21]
   Generation y [1]
   generation Y [2]
   Generation Y students [8]
   Generation Z [1]
   Generation z [1]
   generational cohorts [1]
   Generational transition [1]
   Generations [2]
   Generic and pervasive skills [1]
   Generic drugs [1]
   Generic marketing [1]
   Generic medicine [1]
   Generic pharmaceuticals [1]
   Generic scorecard [1]
   Generic skills [1]
   Generic substitution [2]
   Genetically modified organisms [1]
   Genres [1]
   Geo-demografie [1]
   Geo-demographics [1]
   Geodemographic characteristics [1]
   Geographic concentration [2]
   Geographic Information systems (GIS) [1]
   Geographical economics [1]
   Geographical patterns [1]
   Geographically dispersed organisations [1]
   Geohidrologie [1]
   Geohydrology [2]
   Geology [1]
   Geopenbaarde vergelykende voordeel [1]
   Gerealiseerde toekomstige loko-wisselkoers [1]
   Geregtelike intervensie-magte [1]
   Gesamentlike inkomste ouers [1]
   Geselekteerde Suid-Afrikaanse organisasies [1]
   Gesigsoorspanning [1]
   Gesin-werkverryking [1]
   Geskikte NGV modelle [1]
   Geslag [2]
   Geslagsidentiteit [1]
   Geslagstereotipering [1]
   Geslagstereotipes [1]
   Geslagsverskille [1]
   Gesondheid [3]
   Gesondheidsorg [1]
   Gesondheidsorg vir alle inwoners [1]
   Gestremdheid [1]
   Gestruktureerde handels- en kommoditeitsfinansiering [1]
   Gevoelens oor die besigheid [1]
   Gevolge [2]
   Gevolge van moeders wat werk [1]
   Gevorderde metingsbenadering [1]
   Gewasbestuur [1]
   Gewasproduksie [1]
   Gewone geiser [1]
   Gini coefficient [1]
   Girls in Risk Reduction Leadership Programme [1]
   GIS [1]
   GIS and Disaster Management [1]
   Glass ceiling [1]
   Glass ceiling effect [1]
   Global [1]
   Global Comodity Chain [1]
   Global environment [1]
   Global financial crisis [2]
   Global imbalances [1]
   Global management accounting principles [1]
   Global Reporting Initiative [4]
   Global reporting initiative [2]
   Global Reporting Initiative (GRI) [1]
   Global reporting initiative (GRI) [1]
   Global Value Chain [1]
   Global warming [3]
   Globale finansiële krisis [1]
   Globale verslagdoening inisiatief [1]
   Globale verslagdoeningsinisiatief (GRI) [1]
   Globalisation [5]
   Globalisation of work [1]
   Globalization [1]
   Globilisation [1]
   GMSA values [1]
   Goal attainment [1]
   Goal-setting Theory [1]
   Godsdiens/geestelike-werk-inmenging [1]
   Gold mine [1]
   Gold mine company [1]
   Gold mining mechanisation [2]
   Gold mining supply chain [1]
   Gold sector [1]
   Golden Gate Highlands National Park [1]
   Golden Gate Hooglande Nasionale Park [1]
   Good governance [5]
   good local governance [1]
   Govan Mbeki Municipality [1]
   Governance [6]
   governance [1]
   Government [6]
   Government aid to small business-South Africa [1]
   Government aid-South Africa-North-West [1]
   Government Communication and Information Systems (GCIS) [1]
   government debt [1]
   Government expenditure [1]
   Government grant [1]
   Government initiative [1]
   Government initiatives [1]
   Government organisation [4]
   Government policy [3]
   Government policy and legislation [1]
   Government revenue [2]
   government revenue [1]
   Government take [1]
   Government-to-government services [1]
   Government-wide Monitoring and Evaluation System (GWM&ES) [1]
   Governmental environment [1]
   GPPP [1]
   Grable and Lytton risk tolerance scale (GL-RTS) [2]
   grade [1]
   Grade 11 learner [1]
   Grade 12 [1]
   Grade point average [1]
   Graduate attributes [1]
   Graduate employability [1]
   Graduate work [1]
   Graduates [1]
   grain [1]
   Grain hedging [1]
   Grain market [1]
   Grain prices [1]
   Grain segment [1]
   Grain storage [1]
   Grandmother-headed households [1]
   Granger Causality [1]
   Granger causality [2]
   Granger causality test [2]
   Granger VECM [1]
   Grant in aid [1]
   Grants [1]
   grants [1]
   Graphemeto- phoneme [1]
   Graphemeto-phoneme [1]
   Gratefulness [1]
   Gravity [1]
   Gravity model [2]
   gravity model [1]
   Grazer [1]
   Great Britain [1]
   Great Recession [1]
   Greece [3]
   greed [1]
   Greek Emotional Intelligence Scale [1]
   Green [1]
   Green advertising [1]
   Green buildings [2]
   Green buying behaviour [1]
   Green Campus [2]
   Green energy [1]
   Green hotels [1]
   Green IT [1]
   Green management [1]
   Green practices [1]
   Green products [1]
   Green purchase behaviour [1]
   Greenhouse gas [4]
   Greenhouse gas emissions [1]
   Greenhouse gases [1]
   Greening costs [1]
   Grensgevalle [1]
   GRI [1]
   GRI framework [2]
   GRI guidelines [1]
   GRI raamwerk [1]
   gricultural challenges and pecan nut cycle [1]
   GRID [1]
   Grievance procedure [1]
   Grievance procedures [1]
   Groei [2]
   Groeikoers [1]
   groenhuisgas [1]
   Groepe [1]
   Grondwet [1]
   Grondwetlikheid [1]
   Groot 5 [1]
   Grootegeluk Coal Mine [1]
   Grootskaalse musiekgebeurtenisse [1]
   Gross domestic product [2]
   gross domestic product [1]
   Gross domestic product (GDP) [1]
   gross domestic product (GDP) [1]
   Gross fixed capital formation [1]
   Gross income [2]
   Gross operating profit [1]
   Gross wage [1]
   Ground water [1]
   Grounded theory [2]
   Groundnuts [1]
   Groundwater [1]
   Group differences [1]
   Group dynamics [3]
   group dynamics [1]
   Group process [1]
   Group ratio rule [1]
   group work [1]
   GroupWare (Computer software) [1]
   Growth [7]
   growth [1]
   Growth determinants [3]
   Growth intention [1]
   Growth opportunities [2]
   Growth rate [1]
   Growth-strategies [1]
   Guarantee [1]
   Guidelines [1]
   Handel [2]
   handelaar [1]
   Handeldryf in koolstofkrediete [1]
   Handelsfinansiering [1]
   Handelsmerk [2]
   Handelsmerk identifikasie [1]
   Handelsmerk-ekwiteit [1]
   Handelsmerk-lojaliteit [1]
   Handelsmerkbeeld [1]
   Handelsmerkbestuur [1]
   Handelsmerklojaliteit [1]
   Handelsmerkwaardasie [1]
   Handelsmerkwaarde [1]
   Handelsmerkwaarde in toerisme [1]
   Hantering [1]
   Hanteringstrategieë [1]
   Happiness [5]
   Harare City Council [1]
   Harassment [3]
   Hard adventure activities [1]
   Hard-to-value intangibles [1]
   Harde-avontuuraktiwiteite [1]
   Hardiness [1]
   Harmful tax practices [2]
   Harmoniëring [1]
   Hazard [1]
   Hazard assessment [1]
   Hazards [3]
   HCT [2]
   Head of the households [1]
   Headcount index [8]
   Headline earnings per share [2]
   Headquarter companies [1]
   Headquarter company [1]
   Headquarter company regime [1]
   Health [19]
   Health and Environment [1]
   Health and fitness industry [1]
   Health and Safety [2]
   Health and safety [1]
   Health care [2]
   Health care environment [1]
   Health care for all [1]
   Health determinants [1]
   Health Expenditure Per Capita [1]
   Health of women [1]
   Health officers-Job stress-South Africa-Free State [1]
   Health outcomes [1]
   Health profession [1]
   Health Professions Act [1]
   Health risk [1]
   Health risk assessment [1]
   Health sector [1]
   Health workers [1]
   Health-related behaviour [1]
   Healthcare [3]
   Healthcare industry in South Africa [1]
   Healthcare provider [1]
   Healthcare system [2]
   healthcare workers [1]
   Healthy work organisation [1]
   Heavy haulage [1]
   Heavy-tailed distributions [1]
   Heckscher-Ohlin theory [1]
   Hedge fund [1]
   Hedge funds [2]
   hedge funds [1]
   Hedging [1]
   Hedging and Hedging Contracts [1]
   Hedonia [1]
   Hedonic motivation [2]
   Hedonic regression [1]
   Hedonic value [1]
   Hedonic well-being [1]
   Hedonism [1]
   Hedonistiese regressie [1]
   hefboom [1]
   Heffing [1]
   Helping [2]
   Helping intention [1]
   Helping skills [1]
   Heritage tourism [2]
   Herleiding van water [1]
   Hermeneutics [1]
   Heroic leadership style [1]
   Herroep [1]
   Herverkope [1]
   Heteroskedasticity [1]
   Heteroskedastisiteit [1]
   HEXACO [1]
   High calibre project teams [1]
   high electricity tariffs [1]
   High growth [1]
   High Net Worth Individuals [1]
   High net worth individuals [1]
   High performance [1]
   High performing [1]
   High school teachers [1]
   High-involvement products [1]
   High-spenders [1]
   Higher (tertiary) education staff [1]
   Higher Education [7]
   Higher education [19]
   higher education [2]
   Higher education and training curriculum [1]
   Higher education framework [1]
   Higher Education Institution [1]
   Higher education institution [9]
   higher education institution [1]
   Higher Education Institutions [1]
   Higher education institutions [6]
   higher education institutions [1]
   Higher education re-engineering [1]
   Higher educational institutions [1]
   Higher-value wildlife [1]
   hindering factors [1]
   Hindernis [1]
   Hindernisse [1]
   Hindrance’s [1]
   Hipotese om werkende moeders [1]
   Historically disadvantaged individuals [1]
   Historically disadvantaged South Africans [1]
   HIV (Viruses) [1]
   HIV-positive persons-Employment [1]
   HIV/AIDS [2]
   HIV/AIDS programme [1]
   HJA [1]
   Hodrick Prescott Filter [1]
   Hoë spandeerders [1]
   Hoër onderwys [4]
   Hoër onderwys instansies [1]
   Hoër onderwys opleiding [1]
   Hoër onderwysinstellings [1]
   Hofstede's cultural dimensions [1]
   Holding company [1]
   Holiday (vacation) [1]
   Home characteristics [2]
   home circumstances [1]
   Home demands [1]
   Home pressure [1]
   Home resources [2]
   Homogeneity [1]
   Homosexuality [1]
   hoof uitvoerende beampte (CEO) [1]
   Hoofkwartiermaatskappye [1]
   Hoop [2]
   Hope [7]
   hope [1]
   Hope/faith [1]
   Hospital [1]
   hospital [1]
   Hospital pharmacists [1]
   Hospitale [1]
   Hospitality [2]
   Hospitality industry [4]
   Hospitality sector [2]
   Hospitaliy [1]
   Hospitals [2]
   Host [1]
   host city [1]
   Hostility [1]
   Hotel [3]
   Hotel group [1]
   Hotel instandhouding bestuur [1]
   Hotel maintenance management [1]
   Hotel management [1]
   Hotel-bestuur [1]
   Hotels [1]
   Houding teenoor mobiele tegnologieë [1]
   Houding ten opsigte van geld [1]
   House [1]
   House prices [1]
   Household [2]
   Household debts [1]
   Household dynamics [1]
   Household Food Insecurity Scale [1]
   Household income [1]
   Household indebtedness [1]
   Household poverty [1]
   Household savings [2]
   Household structure [1]
   household structure [1]
   Household subsistence level [1]
   Household Subsistence Level (HSL) [1]
   Households [3]
   Housing attributes [1]
   Housing preferences [1]
   HR management [1]
   HR policies [1]
   HR practices [1]
   HSL [6]
   HST [1]
   Huidige studente [1]
   Huishoudings [1]
   Huishoudings-werk-inmenging [1]
   Huishulpbronne [1]
   Huislike druk [1]
   Hulpvaardighede [1]
   Hulpverleningsvaardighede [1]
   Human capital [3]
   Human capital -- Accounting [1]
   Human capital constraints [1]
   Human capital development [1]
   Human capital reports [1]
   Human Capital Theory [1]
   Human capital variables [1]
   Human capital-Accounting [1]
   Human Development Index [1]
   human factors [1]
   Human fatigue [1]
   Human needs and resignations [1]
   Human performance [1]
   Human recourse practitioners (HRP) [1]
   Human resource [1]
   Human Resource Development [1]
   Human resource development [2]
   human resource development [1]
   Human resource development strategy [1]
   Human resource health and Gauteng Province [1]
   Human resource management [5]
   human resource management [1]
   Human resource management practices [2]
   Human resource planning [1]
   Human resource practices [1]
   human resource practices [1]
   Human resource practitioners [1]
   human resource practitioners [1]
   Human resource professionalism [1]
   Human resource professionals [2]
   Human resource recruitment and selection model [1]
   Human resource retention [1]
   Human resource roles [1]
   Human resource strategy [1]
   Human Resources [2]
   Human resources [4]
   Human resources activities [1]
   Human resources management [1]
   Human resources practitioners [1]
   Human resources strategies and planning [1]
   Human Rights [1]
   Human rights [1]
   Human Security [1]
   human upliftment [1]
   humour [1]
   Hunting [1]
   hunting [1]
   Hybrid seed technology and adoption influence [1]
   Hydraulic fracturing [1]
   Hydro-social contract [1]
   Hydropolitics [1]
   Hyogo Framework for Action (HFA) [1]
   hype [1]
   Hypnosis [1]
   IAESB [1]
   IAS [1]
   IAS (International Accounting Standard) [1]
   IAS 23 [1]
   IAS 39 [1]
   IASB [1]
   IASB (International Accounting Standards Board) [1]
   Ibambabukhosi [1]
   ICT [8]
   ICT based Enterprise [1]
   ICT investment [1]
   ICT strategy [1]
   ICT usage [1]
   Idealism [1]
   Idealisme [1]
   Identification [2]
   Identification commitment [1]
   Identifisering [1]
   Identifisering van internasionale uitvoermarkte [1]
   Identify technology [1]
   Identiteit [1]
   Identity [1]
   Identity disorder [1]
   Identity experience [1]
   IDP Planning System [1]
   IES [1]
   IFAC [1]
   IFRS [1]
   IFRS (International Financial Reporting Standard) [1]
   Ikageng township [1]
   Ill health [6]
   Ill-health [4]
   Illegal activities [1]
   Illegal copyright market [1]
   Illegal market [1]
   Illegal miners (Zama-Zamas) [1]
   Illegal Mining [1]
   Illegal receipts [1]
   Illiteracy [1]
   illiteracy [1]
   illiteracy of unskilled employees [1]
   Illustrative financial statements [1]
   Illustrerende finansiële state [1]
   Image [4]
   image [1]
   Image aspects [1]
   Image attributes [1]
   Image components [1]
   image consciousness [1]
   Image factors [1]
   image model [1]
   Image models [1]
   Imagery [1]
   images [1]
   Immediate Supervisors [1]
   Immigration [1]
   Impact [11]
   impact [3]
   Impact of Lean [1]
   Impact of political legitimacy [1]
   Impact parameters [1]
   Impacts of discrimination [1]
   Impairments [1]
   imperative [1]
   Impermissible avoidance arrangement [1]
   Implement/implementation [1]
   Implementation [12]
   implementation [1]
   Implementation assessment tool [1]
   Implementation challenges [1]
   Implementation model [1]
   Implementation plan [1]
   Implementation processes [1]
   Implementation systems [1]
   Implementering [1]
   Implementeringsisteme [1]
   Implementeringsuitdagings [1]
   Implementing [1]
   Implementing reforms [1]
   Implements and Farming activities [1]
   Implications [1]
   implications [1]
   Implicit knowledge [1]
   Implicit personality perspectives [1]
   Implicit personality theories [1]
   import and export parity [1]
   import tariffs [1]
   Importance of emotional intelligence in law firms [1]
   Importance of ethical behaviour in law firms [1]
   importance of retention [1]
   importance of turnover in the financial industry [1]
   Importers [1]
   Imports [2]
   Impression management [2]
   impression manipulativeness [1]
   Improve [1]
   Improve effectiveness [1]
   Improve productivity [1]
   Improved [1]
   Improved processes [1]
   Improvement [1]
   Improvement by municipalities [1]
   Improvement of grade 12 pass rate in townships [1]
   Impulse [1]
   Impulse buying behaviour [1]
   Impulse response analysis [1]
   impulsive buying [1]
   Impulsweergawe-analises [1]
   Impumelelo [1]
   In-depth interview [1]
   In-group [3]
   in-group [1]
   in-group stereotypes [1]
   In-role performance [1]
   In-service training [2]
   In-sourcing [1]
   Inbound [1]
   inbound tourism [1]
   Incapacity [1]
   incentive [1]
   Incentives [2]
   Incidence [1]
   Incident management [1]
   Incivility [2]
   Inclination [1]
   Inclusion [1]
   Income [2]
   Income distribution [1]
   Income elasticity [1]
   Income generation [1]
   income inequality [2]
   Income levels [1]
   Income per household [1]
   Income poverty [2]
   Income tax [1]
   Income Tax Act [3]
   Income Tax Acts [1]
   Income velocity [1]
   Income-generating community projects [1]
   income-generating projects [1]
   incomplete markets [1]
   Incomplete secondary education [1]
   Increase capacity [1]
   Increased tax burden [1]
   Increasing VAT [1]
   Incubation [1]
   Incubator services [1]
   Independence [3]
   independence [1]
   Independent contractor [1]
   Independent pharmacy sector [1]
   Independent Power Producers [2]
   Independent power producers (IPPs) [1]
   independent sales agent [1]
   Independently owned newspapers [1]
   Indian Foreign Direct Investment [1]
   Indicators [1]
   Indicators. [1]
   Indiensneming [1]
   Indiensnemingsverhoudinge [1]
   Indiese Regstreekse Direkte Investering [1]
   Indigenous [1]
   Indigenous knowledge [2]
   Indigenous psychology [4]
   Indigenous South African perspective [1]
   Indirect bullying [1]
   Indirect effect [3]
   Indirect effects [1]
   Indirekte afknouery [1]
   Individual [1]
   Individual behaviour [1]
   individual behaviour [1]
   Individual characteristics [1]
   Individual commitment [1]
   Individual deficit improvement [1]
   individual determinants [1]
   Individual investor decision [1]
   Individual investors [1]
   individual investors [1]
   Individual strength-oriented behaviour [1]
   Individual strengths use [1]
   individual variables [1]
   Individual work performance [1]
   Individualism [2]
   Individualisme [1]
   Individualistic cultures [1]
   individual’s principles [1]
   Individue [1]
   Individuele sterkte-gebruik [1]
   Individuele tekortkomingsverbetering [1]
   Indrukbestuur [2]
   Industrial [1]
   Industrial clusters [1]
   Industrial management [2]
   Industrial marketing [1]
   Industrial psychologist [1]
   Industrial psychologists [1]
   industrial psychologists [1]
   Industrial psychology [2]
   Industrial psychology/psychologists [1]
   Industrial relations [3]
   Industrial relations-South Africa [1]
   Industrial-Organisational (I-O) psychologist [1]
   Industrial-organisational (I-O) psychologist [1]
   Industrial-organisational Psychology [1]
   Industrial/organisational psychologists [1]
   Industrialisation [1]
   Industrie belanghebbendes [1]
   Industrierolspelers [1]
   Industriële bondels [1]
   Industry [10]
   industry concentration [1]
   Industry stakeholders [2]
   Ineffective communication [1]
   Ineffectiveness of rehabilitation [1]
   Inefficiencies [1]
   Inemployed [1]
   Inequalities [1]
   Inequality [4]
   Infection [1]
   Inflasiemikpuntstelling [1]
   Inflation [9]
   Inflation targeting [1]
   Inflation, Interest rates [1]
   Influence market relationships [1]
   Influence markets [1]
   Influence of the NCA on small business lending [1]
   Influencers [1]
   Influences [1]
   influences [2]
   Influences on behaviour [1]
   Influencing factors/aspects [1]
   influential factors [1]
   Informal economy [2]
   informal economy [1]
   Informal sector [3]
   informal sector [1]
   Informal settlement [1]
   Informal trade [1]
   Informal trading [1]
   Informasie tegnologie [1]
   Information [5]
   information [1]
   Information and Communication Technology [1]
   Information and communication Technology [1]
   Information and communication technology [2]
   information and communication technology [1]
   Information and communication technology (ICT) [1]
   Information and Communications Technology (ICT) [1]
   Information audit [1]
   Information Bureau [1]
   Information Communication and Technology (ICT) [1]
   information communication technologies [1]
   Information Communication Technology [2]
   information era [1]
   Information exchange [1]
   Information feedback [1]
   Information flow [1]
   Information framework [1]
   Information Management [1]
   Information management [3]
   Information management governance [1]
   Information management strategy [1]
   Information security [1]
   Information system [1]
   Information Systems [1]
   Information systems [4]
   Information Technology [1]
   Information technology [9]
   information technology [2]
   Information Technology (IT) [2]
   Information technology (IT) [1]
   Information technology infrastructure library [1]
   Information technology professional [1]
   Information Technology-South Africa-North-West [1]
   information technology. [1]
   Information transmission [1]
   Information value chain management [1]
   infrastructural damage [1]
   Infrastructure [2]
   Infrastructure (Economics) [1]
   Infrastructure development [1]
   infrastructure investment [1]
   Infringement [1]
   ingenieursondernemning [1]
   Ingesteldheid [1]
   Inheritance tax [1]
   Inhibitors [1]
   Initial shock [1]
   Initiatives [1]
   Inkomste [1]
   Inkomste Belasting Wet [1]
   Inkomstebydrae [1]
   Inkosi [1]
   Inland terminals [1]
   Inleidende ekonomie [1]
   Inligting [1]
   Inligtingsbestuur [1]
   Inligtingstegnologie [2]
   Inligtingstelsel oudit [1]
   Inname [1]
   Innibos [2]
   Innibos Arts Festival [1]
   Innibos Lowveld National Arts Festival [1]
   Innibos-kunsfees [1]
   Innovation [12]
   innovation [4]
   Innovation Diffusion Theory [1]
   Innovation management [1]
   Innovation management mode [1]
   Innovation value chain [1]
   Innovative Accounting Approach [1]
   Innovativeness [3]
   Innovator medicines [1]
   Inorganic growth [1]
   Input [1]
   Input orientated [1]
   Input tax [1]
   input-oriented DEA approach [1]
   Input-Output [1]
   Inputs [1]
   Insette [1]
   Insolvency [1]
   Instagram [1]
   Instandhouding [1]
   Institution [1]
   Institutional capacity [2]
   institutional trust [1]
   Institutions [2]
   Institutions supporting constitutional democracy [1]
   Instrument [1]
   Instrumental Variable Tobit [1]
   Instrumental variables (IV) [1]
   Insufficient potable water supply [2]
   insurance [1]
   Insurance companies-Management [1]
   Insurance industry [2]
   Insurance personnel [1]
   Insurance policies [1]
   Intake [1]
   Intangible social impacts [1]
   Integrated [4]
   Integrated customer experience management [1]
   Integrated development [2]
   Integrated development and planning [1]
   Integrated Development Plan [2]
   Integrated development plan [1]
   integrated development plan [1]
   Integrated Development Plan (IDP) [3]
   Integrated Development Planning (IDP) [2]
   Integrated enterprise strategy [1]
   Integrated intelligence [1]
   Integrated marketing communication [2]
   integrated model [1]
   Integrated Reporting [1]
   Integrated reporting [12]
   integrated reporting [2]
   Integrated risk management [1]
   Integrated thinking [1]
   Integrated water resiource management [1]
   Integrated water resource management [2]
   Integrated Water Resources Management (IWRM) [1]
   Integrated water resources management (IWRM) [1]
   Integration [9]
   Integrative skills [1]
   Integriteit [1]
   Integrity [5]
   Intellect [1]
   Intellect-openness [1]
   Intellectual capital [2]
   intellectual capital [1]
   intellectual capital components [1]
   Intellectual property [3]
   Intellectual value [1]
   intellectual wellness [1]
   Intellek [1]
   Intellek-openheid [1]
   Intellektuele kapitaal [1]
   intellektuele kapitaal [1]
   intellektuele kapitaal komponente [1]
   Intelligibility of search and seizure warrants [1]
   Intensive margin [1]
   Intent to leave [1]
   Intention for self-employment [1]
   Intention to drop out [1]
   Intention to leave [12]
   intention to leave [3]
   Intention to quit [5]
   intention to quit [2]
   intention to remain [1]
   Intention to stay [1]
   Intention to stay and first-year students [1]
   intention to use [2]
   intentions [1]
   Intentions to leave [1]
   Intentions to quit [2]
   intentions to quit [2]
   Inter-governmental relations [1]
   Inter-grens transaksies [1]
   Interaction [1]
   Interactional justice [1]
   Interaktiewe geregtigheid [1]
   Intercultural [1]
   Intercultural communication and mass communication [1]
   Intercultural competence [1]
   Interest [4]
   Interest and intention to use [1]
   interest rate swaps and swaptions [1]
   interest rate volatility [1]
   Interest rates [2]
   Interest-free loan [1]
   Interference [1]
   Intergovernmental communication [1]
   Intergovernmental relations [1]
   intergovernmental transfers [1]
   Intergrated development planning [2]
   Intergroepkonflik [1]
   Intergroepkonflik-bronne [1]
   Intergroepverhoudinge [1]
   Interkulturele kommunikasie en massa kommunikasie [1]
   Intermediary companies [1]
   Intermediation [1]
   Intermediation approach [1]
   Intermingled documents on computers [1]
   Internal audit [5]
   Internal audit activity [1]
   internal audit education [1]
   internal audit functions [1]
   internal audit unit [1]
   Internal barriers [1]
   Internal budgetary control system [1]
   Internal Communication [1]
   Internal consistency [1]
   internal consistency [1]
   Internal control [2]
   Internal Control and Forensic Investigations [1]
   Internal control components [1]
   Internal controls [1]
   Internal dimensions [1]
   Internal employability [1]
   Internal environment [1]
   Internal locus of control [1]
   Internal logistics [1]
   Internal marketing and organisational culture [1]
   Internal markets [1]
   Internal organisational practices [1]
   Internal perspective [1]
   Internal rate of return [2]
   Internal strategic perspective [1]
   internal validity [1]
   Internal value drivers [1]
   Internal/external employability perceptions [1]
   Internasional gesondheidsorg [1]
   Internasionale aandelepariteitsteorie [1]
   Internasionale belasting [1]
   Internasionale finansiële verslagdoeningstandaarde [1]
   Internasionale kapitaalbateprysingsmodel [1]
   Internasionale Konferensie oor Belasting, Staatsontwikkeling en Kapasiteitsontwikkeling in Afrika [1]
   Internasionale Raad vir Rekeningkundige Standaarde [1]
   Internasionalisasie [1]
   Internasionalisering [2]
   International [1]
   International Accounting Standards (IAS) [3]
   International Accounting Standards Board [1]
   International Accounting Standards Board (IASB) [2]
   International Air Transport Association (IATA) [1]
   International and national bodies [1]
   International capital asset pricing model (ICAPM) [1]
   International Conference on Taxation, State Building and Capacity Development in Africa [1]
   International convention centre [1]
   International diversification [1]
   International economic integration [2]
   International equity parity theory [1]
   International Federation of Accountants (IFAC) [1]
   International financial crisis [1]
   International Financial Reporting Standards [1]
   International financial reporting standards [1]
   International Financial Reporting Standards (IFRS) [3]
   International Health Insurance [1]
   International joint ventures [1]
   International market selection [1]
   International Organization for Standardization (ISO) [1]
   International Standards on Auditing [1]
   International Standards on Auditing (ISA) [1]
   International tax [1]
   International taxation [1]
   International tourism [2]
   International tourists [1]
   international trade [1]
   international transport costs [1]
   International world equity markets [1]
   Internationalisation [5]
   Interne begrotingskontrolestelsel [1]
   Interne dimensies [1]
   Interne handelshindernisse [1]
   Interne/eksterne indiensneembaarheidspersepsies [1]
   Internet [2]
   Internet in public administration [1]
   Internet marketing [2]
   Internet of things [1]
   interns [1]
   Interpersonal [1]
   Interpersonal conflict [2]
   interpersonal development [1]
   Interpersonal relations [1]
   interpersonal relationships [2]
   interpersonal skills [1]
   Interpersonal trust [2]
   Interpersoonlike [1]
   Interpersoonlike konflik [2]
   Interpersoonlike verhoudings [1]
   Interpersoonlike vertroue [1]
   Interpretation [1]
   Interpretative phenomenological analysis [1]
   Interpretative research [2]
   Interregeringsverhoudings [1]
   Intersectionality [1]
   Intervention [1]
   intervention [1]
   Intervention programmes [1]
   Interventions [3]
   interventions [1]
   Interviews [1]
   intra-African tourism [1]
   Intra-household time allocation [1]
   Intra-organisational [1]
   intra-trade [1]
   Intrapersonal [1]
   intrapersonal [1]
   Intrapersonal awareness [1]
   intrapersonal skills [1]
   Intrapersoonlike [1]
   Intrapersoonlike bewustheid [1]
   Intrapreneur [2]
   Intrapreneurial [1]
   Intrapreneurial climate [1]
   Intrapreneurship [8]
   intrapreneurship [1]
   intrapreneurskap [1]
   Intreevlak IT graduant [1]
   Intrinsic [1]
   Intrinsic factors [1]
   Intrinsic motivation [1]
   Intrinsic reward (promotion opportunities, recognition and workload) [1]
   intrinsieke beloning (bevorderingsgeleenthede, erkenning en werklading) [1]
   Introductory economics [1]
   Intydse opdatering [1]
   Inventory [2]
   Inventory Management [1]
   Inventory management [1]
   inventory management skills [1]
   Inventory management system [1]
   Inventory turnover [1]
   Inverters [1]
   Investering en beleggings [1]
   Investigate [1]
   Investigation [3]
   Investigative accounting [1]
   Investigative interviewing [1]
   Investment [6]
   investment [3]
   Investment alternative [1]
   Investment appraisal methods [1]
   Investment Criteria [1]
   Investment decisions [2]
   investment decisions [1]
   Investment diversification [1]
   Investment framework [1]
   Investment fraud [1]
   Investment incentives [1]
   Investment model [1]
   Investment patterns [1]
   Investment planning [1]
   Investment portfolios [1]
   Investment potential [1]
   Investment returns [1]
   Investment risk perception [1]
   Investment spending [1]
   investment spending [1]
   investment strategies [1]
   Investment vehicles [1]
   Investments [3]
   investments [1]
   Investor [2]
   Investor behaviour [1]
   Investor life cycle [1]
   investor lifecycle [1]
   Investor risk tolerance [1]
   Investors [2]
   Investors' confidence [1]
   involuntary turnover [1]
   Involvement [1]
   IOSCO [1]
   IQ versus EQ [1]
   IQMS [1]
   Ironman South Africa [1]
   Irrigation distribution [1]
   Irrigation efficiency [1]
   irrigation efficiency [1]
   Irrigation practices [1]
   Irrigation productivity [1]
   Irrigation structures [1]
   irrigation system efficiency [1]
   Irrigation technologies [1]
   Irrigation water application [1]
   IS Audit [1]
   is no effective measurement [1]
   Isilo [1]
   isiNdebele-speaking people [1]
   Islamic economic system [1]
   Islamic finance [1]
   ISO [1]
   ISO 14000 [1]
   ISO 14001 [2]
   ISO 50001 [1]
   ISO 9001 :2008 [1]
   ISO14001 [1]
   IT [2]
   IT acquisition [1]
   It also investigates some of the problematic areas [1]
   IT auditing [1]
   IT consumerism [1]
   IT disposal [1]
   IT Governance [1]
   IT governance [2]
   IT investments [1]
   IT knowledge and skills for internal auditors [1]
   IT outsourcing [1]
   IT practices [1]
   IT risk disclosure requirements [1]
   IT skills and competencies [1]
   IT standardisation [1]
   IT-related risks [1]
   Item bias [4]
   Item evaluation [3]
   Item response theory [1]
   Item-evaluering [1]
   ITIL [1]
   iTLS [1]
   Iziphakanyiswa [1]
   J-Test [1]
   J23 - Labor Demand [1]
   Jabulani Township [1]
   JASA [1]
   JEL classification (F01, R12, R58) [1]
   JEL classification codes: O15, O16, O18, O55, R11, R00, C01, C33, C43 [1]
   JEL classification: F21, F23 [2]
   JEL klassifikasie: F21, F23 [1]
   JEL-klassifikasie: F21, F23 [1]
   Jensen's alpha [1]
   Job [1]
   Job analysis [1]
   Job attitudes [1]
   Job autonomy [3]
   Job burnout [1]
   Job challenge [3]
   Job challenge demand [1]
   Job characteristic [1]
   Job characteristic model [1]
   Job characteristics [16]
   Job commitment [1]
   Job commitments [1]
   job crafting [1]
   Job creation [12]
   Job creation and government policy [1]
   Job Demands [1]
   Job demands [46]
   job demands [1]
   Job demands and job resources [1]
   Job demands-resources model [1]
   job demands-resources model [1]
   Job description [1]
   Job design [3]
   Job diagnostic survey [1]
   Job dissatisfaction [1]
   Job engagement [2]
   Job expectations [1]
   Job feedback [1]
   Job information [1]
   Job insecurity [41]
   Job insecurity and general health [1]
   Job Insecurity and Organisational Commitment [1]
   Job involvement [3]
   job involvement [1]
   Job level [2]
   Job offer [1]
   Job performance [8]
   Job performance and organisational performance [1]
   Job requirements [1]
   Job resources [48]
   job resources [2]
   Job satisfaction [94]
   job satisfaction [17]
   Job satisfaction/performance [1]
   Job security [10]
   job security [1]
   Job segregation [1]
   Job specification [1]
   Job stress [7]
   Job stressors [2]
   Job work attitudes [1]
   job-company fit [1]
   Job-Demands Resource Model [1]
   Job-related stress [2]
   job-resources [1]
   Job/work attitudes [1]
   Jobs [1]
   JOBS programme [1]
   Johannesburg Management Area (JMA) [1]
   Johannesburg Stock Exchange [4]
   Johansen co-integration model [1]
   Johansen cointegration [2]
   Johansen's method [1]
   Joint sequence models [1]
   Jong Suid-Afrikaners [1]
   Journey [1]
   JSE [4]
   JSE (Johannesburg Stock Exchange) [1]
   JSE CDM [1]
   JSE listed [2]
   JSE listings [1]
   JSE sectors [1]
   Judgments [1]
   Jukskei River [1]
   Junior levels [1]
   Just in time [1]
   Just in Time (JIT) [1]
   Justice [1]
   k-means [1]
   Kaapstad Internasionale Jazz Fees [1]
   Kabokweni [1]
   Kalgold mining company [1]
   Kalman Filter [1]
   Kampusrekreasie [1]
   Kano [3]
   Kapasiteit te verhoog [1]
   kapasiteitsbou [1]
   Kapitaalberekening [1]
   Kapitaalkoste [1]
   Kapitaaloordragbelasting [1]
   Kapitaalwinsbelasting [1]
   Kapitalisering [1]
   Karaktereienskappe [1]
   Karoo National Park [2]
   Katz Commission [1]
   Kennis [1]
   Kennis-waardeketting [1]
   Kennisbestuur [1]
   Kennisbestuursprogram [1]
   Kennisbestuursraamwerke [1]
   Kennisoordrag [1]
   Kerk [1]
   Kernvaardighede [1]
   Keuse faktore [1]
   key factors [1]
   Key performance area (KPA) [1]
   Key performance indicators [1]
   key performance indicators [1]
   Key performance indicators (KPIs) [1]
   Key risk indicators [1]
   key soft factors [1]
   Key success factors [6]
   Keynesian approach [1]
   Kgalagadi Transfrontier National Park [1]
   Khara Hais Local Municipality [1]
   Khula Credit Guarantee Scheme [1]
   Kierieklapper [1]
   Killing and Maiming [1]
   Kinesic interviewing [1]
   King III [6]
   King IV [1]
   Kirkpatrick model [1]
   Kirkpatrick se model [1]
   Kirkpatrick’s model [1]
   KKNK [1]
   Klein besighede in Suid-Afrika [1]
   Klein besigheidsondersteuning [1]
   Klein en medium entiteite [1]
   Klein en mediumgrootte ondernemings [1]
   Klein Karoo Nasional Kunstefees (KKNK) [1]
   Klein Karoo Nasionale Kunstefees [2]
   Klein Karoo National Arts Festival [4]
   Klein Karoo National Arts Festival (KKNK) [2]
   Klein Karoo National Arts festival (KKNK) [1]
   Klein sake-onderneming [1]
   Klein- tot mediumgrootte ondernemings [1]
   Kleinbesigheidsbelastingamnestie [1]
   Kleinhandel [2]
   Kleinhandelstrategie [1]
   Kliënt gedrewe bemarking [1]
   Kliënt lewenstydperk waarde (KLW) [1]
   Kliënte-tevredenheid [1]
   Kliëntebelewenisbestuur [1]
   Kliëntetevredenheid [1]
   Kliënteverhoudingsbestuur [1]
   KMMO's [1]
   KMMO’s [1]
   KMO [1]
   Knowledge [8]
   knowledge [1]
   Knowledge acquisition [1]
   knowledge and skills [1]
   Knowledge continuity [1]
   Knowledge creation [1]
   Knowledge economy [1]
   Knowledge expansion [1]
   Knowledge flows [1]
   Knowledge leveraging [1]
   knowledge loss [1]
   Knowledge Management [1]
   Knowledge management [8]
   knowledge management [2]
   Knowledge management frameworks [1]
   Knowledge management program [1]
   Knowledge management strategy [2]
   Knowledge maps [1]
   knowledge retention [1]
   Knowledge Sharing [1]
   Knowledge sharing [4]
   knowledge sharing and transfer [1]
   Knowledge stocks [1]
   Knowledge Transfer [1]
   knowledge trust [1]
   Knowledge value chain [1]
   Knowledge worker [1]
   Knowledge workers [1]
   Kognitief-gebaseerde vertroue [1]
   Kognitiewe afmatting [1]
   Kognitiewe huislike eise [1]
   Kognitiewe ondervinding [1]
   Kollegas [1]
   Kollektivisme [1]
   Kommersiële telers [1]
   Kommoditeitsafgeleides [1]
   Kommunikasie [2]
   Kommunikasie met die bestuurder [1]
   Kommunikasieprosesse [1]
   Komponensiële teorie [1]
   Konferensie toerisme en Suid Afrika [1]
   Konferensies [1]
   Konflik [3]
   Konflikhanteringstyle [1]
   konsekwente boodskappe [1]
   Konservatisme [1]
   Konsessiehouers [1]
   Konstrukte wat die arbeidsverhoudinge beïnvloed [1]
   Koolstofbelasting [2]
   Koolstofdioksied [1]
   Koolstofemissies [1]
   Koolstofkrediete [1]
   Koolstofvrystellings [1]
   Koopgedrag [1]
   Koopkrag pariteit [1]
   Koöperasie [1]
   Koper besluitnemingsproses [1]
   Koran [1]
   Korporatiewe beheer [1]
   korporatiewe entrepreneurskap [1]
   Korporatiewe Maatskaplike Verantwoordelikheid (KMV) [1]
   Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid [4]
   Korrelasie [1]
   Koste [1]
   Kostedrywers [1]
   Kredietgroei [1]
   Kredietkrisis [1]
   Kredietpuntetellings [1]
   Kredietrisiko [1]
   Kritieke suksesfaktore [1]
   Kritieke vaardighede [1]
   Kritiese insident tegniek benadering [1]
   Kritiese sukses faktore [1]
   Kritiese sukses-faktore (KSF) [1]
   Kritiese suksesfaktore [1]
   Kruger National Park [3]
   Kruger National Park (KNP) [1]
   Kruis platform [1]
   Kruiskultureel [2]
   Kulturele diversiteit [1]
   Kulturele groepe [1]
   Kulturele Intelligensie [1]
   Kulturele intelligensie [1]
   Kulturele relativisme [1]
   kulturele toerisme [1]
   Kultuur [3]
   Kultuur motivering [1]
   Kultuur van veiligheid [1]
   Kultuurdimensies [1]
   Kultuurerfenis toerisme [1]
   Kumba [1]
   Kumulatiewe-skokmodel [1]
   Kunsfeeste [1]
   kunstebydrae [1]
   kunstefees [1]
   Kurrikulum [2]
   Kwakwatsi Township [1]
   Kwalifikasie [1]
   Kwalifiserende bates [1]
   kwalitatief [1]
   Kwalitatiewe en kwantitatiewe werksonsekerheid [2]
   Kwalitatiewe navorsing [2]
   Kwaliteit in hoër onderrig [1]
   Kwaliteit lewe [1]
   Kwaliteit van onderrig [1]
   Kwaliteit van slaap [1]
   Kwaliteits werkslewe [1]
   Kwantitatiewe navorsing [1]
   Kwasi-eksperimentele ontwerp [1]
   KwaZulu-Natal [2]
   KwaZulu-Natal Department of Education [1]
   Kweekhuisgas [1]
   Kweekhuisgasse [1]
   Kwesbaar [1]
   Kyoto Protocol [2]
   Kyoto Protokol [1]
   KZN DOE [1]
   L83 - Sports [1]
   Labor costs -- South Africa -- North-West [1]
   Labor costs-South Africa-North-West [1]
   Labor laws and legislation-South Africa-North-West [1]
   Labor productivity-Botswana [1]
   Labor relation [1]
   Labor supply [1]
   Labor turnover [1]
   Labor turnover-South Africa-Mabopane [1]
   Laboratory [1]
   Labour [2]
   Labour at work [1]
   Labour brokers [1]
   Labour demand [4]
   Labour expectations [1]
   Labour force [2]
   labour force impact [1]
   Labour force participation [1]
   Labour input [1]
   Labour Law Amendments [1]
   Labour legislation [2]
   labour legislation [1]
   Labour legislative awareness [1]
   Labour market [3]
   labour market [1]
   Labour Productivity [1]
   Labour productivity [1]
   Labour Relations [2]
   Labour relations [1]
   Labour Relations Act [2]
   labour relations act [1]
   Labour strikes [1]
   Labour supply [1]
   Labour turnover [2]
   Labour unions [1]
   Lack of career and promotion opportunities [1]
   lack of communication [1]
   Lack of skill variety [1]
   lack of sufficient support [1]
   lae-koolstofgroei [1]
   Laissez faire [1]
   Laissez-fair leadership [1]
   laissez-fair leadership [1]
   Laissez-faire [1]
   Laissez-faire leadership [1]
   laissez-faire leadership [1]
   Laissez-faire leadership style [1]
   Land and Agrarian Reform Programme [1]
   Land question [1]
   Land redistribution [3]
   Land reform [5]
   Land Reform Programme [1]
   Land registration [1]
   Land tenure and acquisition method [1]
   Land use consolidation [1]
   Land- en bedryfsvlak-BDB [1]
   land-use [1]
   Landbou [1]
   Landbou kommoditeite mark [1]
   Landbou maatskappye [1]
   Landbou-navorsingsorganisasie [1]
   landboukommoditeite [1]
   Landboumaatskappy [1]
   Landbouprysbeleid [1]
   Landbousektor [1]
   Landscape [1]
   Language [6]
   Language differences [1]
   language differences [1]
   Language groups [1]
   Language identification [1]
   Languages [1]
   Large media companies [1]
   Lasbrief [1]
   Last Planner System [1]
   latent profile analysis [2]
   Lateral trust [1]
   Laterale vertroue [1]
   Law and legislation [3]
   Law enforcement [3]
   Law firms [1]
   Law of requisite variety [1]
   Layoff survivors [1]
   Lead times [1]
   Leader empowering behaviour [6]
   leader member-exchange [1]
   Leader-Member Exchange (LMX) [1]
   Leader-member exchange (LMX) [1]
   leader-member exchange (LMX) [1]
   Leaders [1]
   leaders [1]
   Leadership [41]
   leadership [4]
   Leadership coaching [1]
   Leadership competencies [1]
   Leadership development [3]
   leadership development [1]
   Leadership empowerment behaviou [1]
   Leadership empowerment behaviour [1]
   Leadership empowerment questionnaire [1]
   Leadership expectations [1]
   Leadership in women [2]
   Leadership qualities [1]
   Leadership style [4]
   leadership style [1]
   Leadership styles [4]
   Leadership that reinforces learning [1]
   Leadership theories [1]
   Leadership traits [1]
   Leadership trust [1]
   Leading skills [1]
   Lean [2]
   lean [1]
   lean accounting [1]
   Lean construction [2]
   Lean leadership [1]
   Lean Manufacturing [1]
   Lean manufacturing [3]
   lean manufacturing [1]
   Lean Six Sigma [1]
   Lean supply chain management [1]
   Learned helplessness [1]
   Learned optimism [2]
   Learned pessimism [1]
   Learned resourcefulness [1]
   Learners [6]
   Learners' expectations [1]
   Learnership and internships [1]
   Learner’s culture [1]
   Learning [3]
   Learning and growth perspective [1]
   Learning approach [1]
   Learning facilitator [1]
   Learning management systems [1]
   Learning organisation [2]
   Learning organization [1]
   Learning outcomes [1]
   Learning potential [1]
   Learning Potential Computerised Adaptive Test [1]
   Learning programmes [1]
   Learning style preferences [1]
   Learning theories [1]
   Leave [1]
   Lecture life cycle [1]
   Lecture structure [1]
   Lecturer expectation [1]
   Lecturer/facilitator [1]
   Lecturers [2]
   lecturers [1]
   Leefstyl [1]
   Leenkoste [1]
   Leerlinge [2]
   Leerlingrekenmeesters [1]
   Leerlingskap en internskappe [1]
   Leerprogramme [1]
   Legacy pages [1]
   Legal advisors [1]
   Legal professional privilege [1]
   Legal systems [1]
   Legalisation [1]
   Legally privileged documents on computers [1]
   Legislation [8]
   legislation [2]
   Legislative arrangements [1]
   legitimacy [1]
   Leiers [1]
   Leierskap [3]
   Leierskapontwikkeling [1]
   Leierskapstyl [1]
   Leierskapsvertroue [1]
   Leisure [3]
   leisure [1]
   Leisure benefits [1]
   Leisure constraints [1]
   Leisure life [1]
   Leisure life, [1]
   Leisure qualities [1]
   Leitrim [1]
   Lephalale Local Municipality [1]
   Lesedi [1]
   Lesedi Local Municipality [1]
   Lesotho [1]
   Lessons learned [1]
   Level of satisfaction [1]
   Level one [1]
   Levelised cost of energy (LCOE) [1]
   levelised cost of storage (LCOS) [1]
   Leverage [1]
   leverage [1]
   Leveraging the brand [1]
   Levy [1]
   Lewende hawe [1]
   Lewensdomeine [1]
   Lewenskragtigheid [2]
   lewenskwaliteit (QoL) [1]
   Lewensmiddele [1]
   Lewenstevredenheid [2]
   leweringsmetodiek [1]
   Lexical approach [1]
   Lexicon [2]
   Lévy processes [1]
   Liability [1]
   Liberalisation of services [1]
   Liberalization [1]
   Life Cycle Costing (LCC) [1]
   Life Cycle Costs [1]
   Life domain [1]
   Life domains [2]
   life domains [1]
   Life insurance companies [1]
   life insurance industry [1]
   Life of mine [1]
   Life satisfaction [12]
   life satisfaction [1]
   Life satisfaction and the intention to leave [1]
   Life satisfaction and work engagement [1]
   life-cycle [1]
   Life-success Measures Scale [1]
   Lifelong learning [1]
   Lifestyle [2]
   Ligging [1]
   Likert scale [1]
   Likert-skaal [1]
   Likert-type scale [1]
   Liklihoof to harass [1]
   Limitation of interest deduction [1]
   Limitation of interest deductions [1]
   Limitations [1]
   Limiting base erosion involving interest deductions [1]
   Limits of balanced life [1]
   Limpopo [2]
   Limpopo Provincial Treasury [1]
   Linder's hypothesis [1]
   Line and staff conflict [1]
   Linear regression modelling [1]
   Lineêre regressiemodelle [1]
   LinkedIn [1]
   Lions [1]
   Liquidity [2]
   liquidity [1]
   Liquidity crisis [1]
   Liquidity risk [1]
   Liquidity Stress Tester (LST) [1]
   Liquor [1]
   Listed property sector [1]
   Listening [1]
   Literacy [1]
   literacy [1]
   lithium-ion [1]
   Litres per unit sent out [1]
   Littering [1]
   Live music performances [1]
   Lived experience [1]
   Lived Poverty Index [1]
   Livelihoods [2]
   livelihoods [1]
   Livestock [1]
   Livestock farming [1]
   Living Standard Measure [1]
   Living standards measure [1]
   Lleadership pipeline [1]
   lnternationalisation and Roadmap [1]
   Load shedding [2]
   Load-shedding [1]
   loan [1]
   Loans [1]
   loans [1]
   Local and host community [1]
   Local authority [2]
   Local community [1]
   Local cuisine [1]
   Local economic [1]
   Local economic development [3]
   Local Economic Development (LED) [2]
   Local economic development (LED) [2]
   Local finance [1]
   Local Government [3]
   Local government [10]
   local government [3]
   Local government and Mafube Local Municipality [1]
   Local government sphere [1]
   Local government-South Africa-Bophirima [1]
   Local government-South Africa-Mafikeng [2]
   Local government-South Africa-North-West [1]
   local manufacturing [1]
   local municipalities [1]
   Local municipality [2]
   local municipality [1]
   Location [3]
   Location Analytics [1]
   Location change [1]
   Locus of control [11]
   Locus of control and general health [1]
   Logical brand management model [1]
   Logistic regression [2]
   Logistics [2]
   logistics [1]
   Logistics industry [1]
   Logit [1]
   Lognormal distribution [1]
   Lojaliteit [2]
   Lokus van beheer en betroubaarheid [1]
   Long-distance truck drivers [1]
   Long-term operating leases [1]
   Long-Term Shareholder Value [1]
   longevity risk [1]
   Lookback options [1]
   Loonongelykheid [1]
   Loonpremie [1]
   Loonverdeling [1]
   Loopbaanbesluiteloosheid [1]
   Loopbaanonsekerheid [1]
   Lorenz curve [1]
   Loss distribution approach [1]
   Losses [1]
   Lost Generation [1]
   Low cost housing [1]
   Low income and rural areas [1]
   Low involvement products [1]
   Low skilled labourer [1]
   low-carbon growth [1]
   Low-income households [1]
   Low-income people [1]
   Lower Orange catchment management area [1]
   Lower Orange water management area [1]
   Lower-level employee [1]
   Loyalty [5]
   loyalty [2]
   Loyalty influences [1]
   Loyalty programme [1]
   Luxury motor vehicle [1]
   Luxury sedan [1]
   M&V management [1]
   Maatskappye [1]
   Maatstaf [1]
   maatstaf [1]
   Macro economic determinants of property returns [1]
   Macro-economic [1]
   Macro-economic variables [1]
   Macroeconomic convergence [2]
   macroeconomic convergence [1]
   Macroeconomic convergence criteria [1]
   Macroeconomic fundamentals [1]
   Macroeconomic resilience [1]
   Macroeconomic time series data [1]
   Macroeconomic transmission channel [1]
   Macroeconomic variables [1]
   Macufe [1]
   Madibeng Local Municipality (MLM) [1]
   Mafikeng Campus [1]
   Mafikeng Post Office [1]
   Mafikeng Provincial Hospital [1]
   Mafube Local Municipality [1]
   Magsafstand [1]
   Magteloosheid [1]
   Mahikeng [1]
   mainstreaming [1]
   Maintenance [5]
   maintenance [1]
   maintenance management [1]
   Maintenance Planning [1]
   Maintenance prevention [1]
   Maintenance schedules [1]
   Maintenance Strategies [1]
   maintenance strategy [1]
   Maintenance Transformation [1]
   maize [2]
   Maize Board [1]
   Major music events [1]
   Make [1]
   maksimum kommunikasie-impak [1]
   Maladministration [1]
   Malawi [3]
   male [1]
   male nurses [1]
   manage [1]
   Management [46]
   management [5]
   Management accountant [1]
   Management Accounting [1]
   Management accounting [6]
   Management Act (PFMA) [1]
   management and leadership [1]
   Management approach [1]
   Management aspects [1]
   Management commitment [1]
   Management competencies [1]
   Management control [1]
   Management deposit [1]
   Management framework [1]
   Management guideline [1]
   Management Information System [1]
   Management Information Systems [1]
   Management information systems [1]
   Management interventions [1]
   Management of agriculture [1]
   Management of employees [1]
   Management of m-learning [1]
   Management of service outsourcing [1]
   Management orientation [1]
   Management Perspective [1]
   Management practices [1]
   Management programmes [1]
   Management science techniques [1]
   Management skills [1]
   Management standards [1]
   Management strategies [1]
   Management strategy [1]
   Management style with regards towards money [1]
   Management succession [1]
   Management support [1]
   Management systems [2]
   management tool [1]
   Management zones [1]
   management, model [1]
   Management/leadership [2]
   Manager [3]
   manager [1]
   Manager behaviour [1]
   Manager communication [1]
   manager-leader [1]
   managerial accounting and financial accounting tools [1]
   Managerial accounting skills [1]
   managerial and non-managerial roles [1]
   managerial communication [1]
   Managerial competence [1]
   Managerial Competencies [1]
   Managerial competencies [1]
   Managerial competency framework [1]
   Managerial dimensions [1]
   Managerial ethics [2]
   Managerial framework [1]
   Managerial implications [1]
   Managerial model [1]
   Managerial models [1]
   Managerial practices [1]
   managerial roles [1]
   Managerial skills [3]
   Managerial support [1]
   Managerial-leadership [1]
   Managers [7]
   managers in the agricultural sector [1]
   Managing change skills [1]
   Managing public resources [1]
   Manganese [1]
   Manlikheid [2]
   Mann-Whitney U test [1]
   manual labour [1]
   Manufacture [2]
   Manufacturing [7]
   manufacturing [1]
   Manufacturing business [1]
   Manufacturing company [1]
   Manufacturing JEL: D22; F13; F14; L25; L60 [1]
   manufacturing performance [1]
   Manufacturing process flow [1]
   Manufacturing sector [4]
   Manufacturing sector output [1]
   Manufacturing sectors [1]
   Maquassi Hills Brandweerdiens [1]
   Maquassi Hills Fire Services [1]
   Margin requirements [1]
   Mariene toerisme [1]
   Marienetoerisme [1]
   Marine nasionale parke [1]
   Marine national parks [1]
   Marine protected area [1]
   Marine tourism [8]
   marine tourism [1]
   marine-toerisme [1]
   Marital satisfaction [1]
   Marital status [3]
   Mark segmentasie [1]
   Mark van 'n staatsbank [1]
   Mark-beta [1]
   Market [5]
   Market accessibility [2]
   Market anomalies [1]
   Market awareness [1]
   Market beta [1]
   Market capitalisation [1]
   Market definitions [1]
   Market efficiency [1]
   Market Entry [1]
   market participation [1]
   Market potential [1]
   Market risk [1]
   Market risk management [1]
   Market segmentation [14]
   market segmentation [1]
   Market selection [1]
   market shift [1]
   Market value added [1]
   Marketability discount [1]
   Marketing [32]
   marketing [5]
   Marketing a legal firm [1]
   Marketing activities [2]
   marketing control [1]
   Marketing development skills [1]
   Marketing during recession [1]
   Marketing intelligence [1]
   Marketing management [1]
   Marketing mediums [1]
   Marketing mix [4]
   marketing mix [1]
   Marketing of cattle [1]
   Marketing of cereal [1]
   Marketing perceptions [1]
   Marketing plan [1]
   Marketing resource management [1]
   Marketing strategies [3]
   Marketing strategy [3]
   markets [2]
   Markets and uses [1]
   Markov switching auto-regressive model [1]
   Markowitz efficient frontier [1]
   Marksegmentering [4]
   Marlowe-Crowne Social Desirability Scale [1]
   married parents [1]
   Marx [2]
   Masculinity [2]
   Maslach Burnout Inventory [2]
   Maslow's hierarchy of needs [1]
   Matched product-country combinations [1]
   Material misstatement [1]
   Material waste [1]
   materialism [1]
   materiality and business risk [1]
   Maternal employment [1]
   Maternal employment hypotheses [1]
   Maternal employment theories [1]
   Maternity leave [1]
   Mathematical Literacy [1]
   Mathematics [1]
   Mathematics teachers [1]
   Mathematics-Study and teaching-Parent participation [1]
   Matlosana [1]
   Matric examination [1]
   Maximum abstraction Rights [1]
   maximum hours of work [1]
   maximum likelihood method [1]
   MBA [4]
   Mbombela Local Municipality (MLM) [1]
   Mean returns effect [1]
   Mean-variance optimisation [1]
   Meaning [6]
   meaning [1]
   Meaning grid [1]
   Meaning in life [1]
   Meaning in work [1]
   Meaning of work [1]
   Meaningful work [2]
   meaningful work [1]
   Meaningful work-role fit [1]
   Meaningfulness [1]
   Meaningfulness and safety [1]
   Meaningfulness at work [1]
   Meaningfulness/Meaning of life [1]
   Measur [1]
   Measure [3]
   Measurement [6]
   measurement [1]
   Measurement of TQM [1]
   Measurement scale [1]
   Measurement/ measuring [1]
   measurement/assessment [1]
   Measures [2]
   measuring [1]
   Measuring instrument [1]
   measuring instrument [1]
   measuring intellectual property [1]
   Meat [1]
   MECC [1]
   Mechanisation [2]
   mechanisation [1]
   Mededingende voordeel [1]
   Mededingendheid [1]
   Media consumption [1]
   Media groups measure. [1]
   Media strategy [1]
   Mediasie [1]
   mediasie [1]
   Mediating effect [1]
   Mediation [4]
   mediation [1]
   mediator [1]
   Medical assessment [1]
   Medical care, Cost of-South Africa-Mafikeng [1]
   Medical Devices [1]
   Medical personnel-Job satisfaction-South Africa-Mafikeng [1]
   Medical practitioner [1]
   Medical practitioners [1]
   Medical-legal [1]
   Medication [2]
   Medication safety [1]
   Medikasie [1]
   Medium [1]
   Medium and Micro-Enterprises (SMMEs) [1]
   Medium enterprises [1]
   medium enterprises [1]
   Medium-sized banks of South Africa [1]
   Meetings [2]
   Mega events [1]
   Member-union relationship [1]
   Members [1]
   membership [1]
   Memorable experience [2]
   Memorable tourism experience [1]
   Memorable visitor experience [2]
   Memorable visitor experience, [1]
   Mensgesentreerde benadering [1]
   Menslike hulpbronne [3]
   Menslike kapitaalbeperkings [1]
   Menslike-kapitaalveranderlikes [1]
   Menslikehulpbronbestuur [1]
   Menslikehulpbronstrategie [1]
   Mensvaardighede [1]
   Mental health [1]
   mental health [1]
   mentees [1]
   Mentoring [1]
   mentoring [1]
   Mentorship [1]
   mentorship [1]
   Mercury [1]
   Merger [2]
   Merger & Acquisition [1]
   Merger and acquisitions [1]
   Mergers [3]
   mergers and acquisitions [1]
   Mergers and acquisitions (M&A) [1]
   Merging [1]
   MES [1]
   MES (definition, functionality, benefits, pitfalls) [1]
   message consistency [1]
   Message sending skills [1]
   Meta-model [1]
   Meta-programmes [1]
   Metal & Engineering industry [1]
   Metal sector [1]
   metal sector [1]
   Metalloys [1]
   Metals manufacturers [1]
   Method of moments [1]
   Method of quantiles [1]
   methodologies [1]
   Methodology [1]
   Methodology and framework [1]
   Meting [1]
   Metropolitan area [1]
   metropolitan municipalities [1]
   Metropolitan Municipality [1]
   metrosexual [1]
   Metsimaholo [3]
   Metsimaholo Local Municipality [3]
   MHSA [1]
   MI [1]
   micro [1]
   micro business [1]
   Micro Enterprises [1]
   Micro enterprises [2]
   Micro s (SMMES) [1]
   Micro-biology industry [1]
   Micro-finance [1]
   Micro-finance institution [1]
   micro-laboratory industry ratios [1]
   microeconomic [1]
   Microeconomic competitiveness [1]
   Microinsurance (MI) [1]
   MicroStrategy [1]
   Middelburg [1]
   Middle East -- Product selection [1]
   Middle management [3]
   Middle management service [1]
   Middle managers [2]
   Middle-class consumers [1]
   Middle-income housing [1]
   Midvaal [1]
   Midvaal Local Municipality [1]
   mielies [1]
   Migration [2]
   Milieu [1]
   Millennials [3]
   Millennium development goals [1]
   Millennium Development Goals (MDG) [1]
   Millennium Development Goals (MDGs) [2]
   milling company [1]
   Millionaires, United States [1]
   Mindfulness [1]
   Mine [3]
   Mine closure [1]
   Mine closures [1]
   Mine Energy Model [1]
   Mine rehabilitation [1]
   Mine workers [1]
   Mineral and Petroleum Resource Development Act 28 of 2002 [1]
   Mineral reserve [1]
   Mineral resource [1]
   Mineral royalties [1]
   Mines Qualification Framework [2]
   minibus taxi industry [1]
   Minimally guided approach [1]
   Minimisation of tax [1]
   minimising the investment risk [1]
   minimizing of claims [1]
   Minimum lease payments [1]
   Minimum wage [1]
   Minimum wages [1]
   minimum wages [1]
   Mining [15]
   mining [4]
   Mining challenges [1]
   Mining communication [1]
   Mining communities [1]
   Mining community [1]
   Mining companies [3]
   Mining company [1]
   Mining corporations-South Africa [1]
   Mining environment [2]
   Mining Hazards [1]
   Mining house [1]
   Mining indices [1]
   Mining industry [16]
   mining industry [3]
   Mining infrastructure [1]
   Mining investment [1]
   Mining mechanisation challenges [1]
   mining mechanisation challenges [1]
   Mining modernisation [1]
   mining modernisation [1]
   Mining organisation [2]
   Mining Qualification Authority [2]
   Mining resource optimisation [1]
   Mining schools and education [1]
   Mining Sector [2]
   Mining sector [2]
   Mining tax [1]
   Minister [2]
   Ministers [3]
   Ministry [1]
   ministry [1]
   Minnesota Job Satisfaction Questionnaire and Utrecht Work Engagement Scale [1]
   Minnesota Satisfaction Questionnaire [1]
   Minorities [1]
   Minority discount [1]
   Mintzberg’s managerial roles [1]
   misalignment [1]
   Misconduct [1]
   MISs [1]
   Mission [2]
   Mitchell's Plain [1]
   Mitigating actions [1]
   Mitigation [2]
   Mixed Martial Arts (MMA) [1]
   Mixed method [1]
   mixed method research [1]
   Mixed methodology [2]
   Mixed methods [1]
   mixed methods [1]
   Mixed-livestock farming [1]
   Mmabatho College of Nursing [2]
   Mobiele internet [1]
   Mobiele konsep van die samelewing [1]
   Mobiele kultuur [1]
   Mobiele leer [1]
   Mobiele rekeningkundige stelsel [1]
   Mobiele tegnologie aksies [1]
   Mobiele tegnologie bates [1]
   Mobiele tegnologieë [1]
   Mobile accounting system [1]
   Mobile advertising [2]
   Mobile applications [1]
   Mobile banking applications (apps) [1]
   mobile banking attitude [1]
   mobile banking behaviour [1]
   Mobile conception of society [1]
   Mobile culture [1]
   Mobile devices [2]
   Mobile foreign income [1]
   Mobile games [1]
   Mobile gaming [1]
   Mobile handsets [1]
   Mobile Internet [1]
   Mobile internet [1]
   Mobile learning [1]
   Mobile money services [1]
   Mobile Phone [1]
   Mobile phone data collection [1]
   Mobile phones [2]
   Mobile technologies [1]
   Mobile technology [1]
   Mobile technology actions [1]
   Mobile technology assets [1]
   Mobiliteit van dosente [1]
   Mobiliteit van hoër onderwys [1]
   Mobility [1]
   mobility [1]
   Mobility of higher education [1]
   Mobility of the lecturers [1]
   Mobility of the students [1]
   Mobility of the technologies [1]
   Model [6]
   model [2]
   Model design [1]
   Model fit [1]
   Model for property returns. [1]
   Model of excellence [1]
   Model risk management [1]
   Model tax treaty [1]
   Modelling [2]
   Models [2]
   models [1]
   moderasie [1]
   Moderating effect [1]
   moderating effect [1]
   Moderation [3]
   moderation [1]
   Moderator [1]
   Moderator effects [2]
   Moderators and mediators of job insecurity [1]
   Moderators on satisfaction-performance relationship [1]
   Moderering [1]
   modern media [1]
   Modern portfolio theory [2]
   Moderne portefeuljeteorie [1]
   Modifying factors [1]
   Modus Operandi [1]
   Mogale City Local Municipality [1]
   Monetarist approach [1]
   Monetary policy [2]
   monetary policy [1]
   Monetary union [1]
   Monetêre beleid [1]
   Money [1]
   Money supply [1]
   Money-laundering [1]
   Monitering [1]
   Monitoring [5]
   Monitoring and Evaluation [1]
   Monitoring and evaluation [2]
   Monitoring and evaluation (M & E) [1]
   Monopoly [1]
   monopoly [1]
   Monte Carlo Analysis [1]
   Monte-Carlo simulation [1]
   Mooi River [1]
   Mooi River Catchment [1]
   Mooi River catchment [1]
   Mooirivier [1]
   Mooirivier opvangsgebied [1]
   Moolla brand loyalty framework [1]
   Moral issue recognition [1]
   Morale [1]
   morale [2]
   Morality [1]
   Morogoro Municipal Council [1]
   Mortality [1]
   Moses Kotane [1]
   Moses Kotane Local Municipality [1]
   Motiewe tot deelname [1]
   Motivation [20]
   motivation [4]
   motivation for spending [1]
   Motivation policies [1]
   Motivation strategies [1]
   Motivational factors [1]
   Motivational needs [1]
   Motivational potential [1]
   Motivational Stance [1]
   Motivational strategies [1]
   Motivational theories [2]
   Motivations [1]
   Motivering [4]
   Motives [2]
   Motives to participate and frequency of participation [1]
   Motor [1]
   Motor industry [1]
   motor industry [1]
   Motor manufacturing industry [1]
   Motor vehicle [1]
   Motor vehicle industry [1]
   Motor vehicles [2]
   Motor-trade [1]
   Motorvervaardigingsbedryf [1]
   Mozambique [3]
   MPI [1]
   mployee satisfaction [1]
   Mpumalanga Province [2]
   Mpumalanga Provincial Government [1]
   MSQ short-form [1]
   MTAR models [1]
   Mucuna pruriens [1]
   Mudaraba [1]
   Multi-disciplinary [1]
   Multi-nasionale ondernemings [1]
   Multi-national companies [1]
   Multi-purpose Community Centre (MPCC) [1]
   Multi-sectoral planning [1]
   Multicultural [1]
   Multiculturalism [6]
   Multiculturality [1]
   Multidimensional poverty [1]
   Multidisciplinary activity [1]
   multidisciplinary approach [1]
   Multifactor [1]
   Multigenerational [1]
   Multilateral instrument (MLI) [1]
   Multimedia Message Service (MMS) [1]
   Multinational companies [1]
   Multinational companies or multinational groups [1]
   Multinational enterprise (MNE) [1]
   Multinational Enterprises [1]
   Multinational enterprises [2]
   multinational enterprises [1]
   Multinational entities [1]
   Multinational industry [1]
   Multinationals [1]
   multinomial logistic regression [1]
   multiple linear regression [1]
   Multiple personality disorder [1]
   Multiple proxies [1]
   Multiple regression [2]
   Multiple regression analysis [1]
   Multiplier Analysis [1]
   Multiplier analysis [1]
   Multipron [1]
   multistage DEA model [1]
   Municipal employees [2]
   Municipal finance [1]
   Municipal Finance Management Act (MFMA) [1]
   Municipal government [1]
   Municipal government-South Africa-Mafikeng [2]
   Municipal government-South Africa-North-West [1]
   Municipal management [1]
   Municipal managers [1]
   Municipal service delivery [1]
   Municipal services [2]
   Municipal services-South Africa-Bophirima [1]
   Municipal services-South Africa-Mafikeng [2]
   Municipal services-South Africa-North-West [1]
   Municipal water management [1]
   Municipal water supply-South Africa-City of Tshwane Metropolitan Municipality [1]
   Municipalities [3]
   municipalities [1]
   Municipality [13]
   municipality [3]
   Munisipaliteit [1]
   Murabaha [1]
   Musculoskeletal complaints [1]
   Musculoskeletal disorders [1]
   museums [1]
   Music festival attendees [1]
   Music genres [1]
   music industry [1]
   Musiek genres [1]
   Muskuloskeletale ongesteldhede [1]
   Muskuloskeletale versteurings [1]
   mutual trust [1]
   Myn-industrie [1]
   Mynbou [1]
   Mynbou-organisasie [1]
   Mynboubedryf [1]
   Myngemeenskap [1]
   Myngemeenskappe [1]
   Mynsluiting [2]
   Mynwese [1]
   Mzanzi youth [1]
   NAADS [1]
   Naïve Bayes [1]
   Nama Karoo [1]
   Namibia [2]
   NAMPO Harvest Day [1]
   Nasionale en internasionale liggame [1]
   Nasionale Gesondheidsorgversekering [1]
   Nasionale Kruger Park [1]
   Nasionale Krugerpark [1]
   Nasionale Menslike Hulpbronne Strategie [1]
   Nasionale parke [5]
   nasionale parke [1]
   Nasionale strategie [2]
   nation branding [1]
   National [1]
   national branding limitations of competitiveness models [1]
   National Core Standards [1]
   National electricity provider [1]
   National energy regulator of South Africa [1]
   National Energy Regulator of South Africa (NERSA) [1]
   National Environmental Management Act 108 of 1998 [1]
   National government [1]
   National Government Expenditure [1]
   National Health Insurance [3]
   National Health Insurance (NHI) [1]
   National Human Resource Development Strategy [1]
   National Park and Kruger National Park [1]
   National parks [12]
   national parks [1]
   National parks tourism [1]
   National soft drink company [1]
   National strategy [2]
   National Subsidies [1]
   National Treasury [1]
   National treasury and irregular expenditure [1]
   National Water Act [1]
   National Water Act (NWA) [1]
   National water resource strategy [1]
   Nationalisation [1]
   Native reserves [1]
   Natura [2]
   Natural contexts [1]
   Natural Hazards [1]
   Natural person [1]
   Natural science [1]
   Nature-based tourism [3]
   Natuur-gebasseerde toerisme [1]
   Natuurgebaseerde toerisme [1]
   Natuurlewe toerisme [1]
   Natuurlike kontekste [1]
   Ndebele [1]
   NDMF [1]
   Need for uniqueness [1]
   need satisfaction [2]
   Needs [4]
   Needs of users [1]
   Needs satisfaction [1]
   Negatiewe emosies [1]
   Negative [1]
   Negative acts [1]
   Negative affectivity [1]
   Negative attitudes towards computers [1]
   Negative computer thoughts [1]
   Negative emotions [2]
   Negative experiences [1]
   Negative home-work interaction [1]
   Negative home-work interference [1]
   Negative home/work and home/work interaction [1]
   negative relationships [1]
   Negative spillover [1]
   Negative work-home interaction [2]
   Negative work-home interference [3]
   Negligence [1]
   Neigende mark [1]
   Neighbourhoods [1]
   Neil Diamond [1]
   Nelson Mandela [1]
   Net operating profit after tax (NOPAT) [1]
   Net present value [2]
   Netherlands [1]
   Netherlands (Dutch) [1]
   netwerke [1]
   Networking [2]
   networks [1]
   Neural networks [1]
   Neuroticism [3]
   New business enterprise-South Africa-North-West [1]
   New business enterprises-South Africa [1]
   New Companies Act (71/2008) [1]
   New entrants [1]
   New labour market entrants [1]
   New Partnership for Africa's Development [1]
   New product development (NPD) [1]
   New products [1]
   New Public Management [2]
   new technology [1]
   Ngwathe Local Municipality [1]
   NHI [2]
   NHI implementation Standards [1]
   NI?O3 [1]
   Niche accommodation [1]
   Nie-presisieboerderygroep [1]
   Nie-stasionêre data [1]
   Nie-winsgewend [1]
   Nie-winsgewende handelsmerkwaarde [1]
   Niewerk-werk-inmenging [1]
   Nigel Local Municipality [1]
   Nigeria [2]
   Nigerië [1]
   Nijmegen (SWING) [1]
   Nivellering [1]
   Nkangala District [1]
   Noise pollution [1]
   nominal effective exchange rate [1]
   Non poor [1]
   non-academic staff [1]
   Non-adherence [1]
   Non-compliance [2]
   Non-consumptive [1]
   Non-designated group [1]
   Non-discrimination [1]
   Non-dominant groups [1]
   Non-economic measures [1]
   Non-executive director [1]
   Non-fatal injury [1]
   Non-financial measures [1]
   Non-Government Organisation (NGO) [1]
   Non-governmental organisations [1]
   non-host city [1]
   Non-linear modelling [1]
   Non-linearity [1]
   Non-manufacturing [1]
   Non-Nursing Staff [1]
   Non-poor [6]
   Non-precision agriculture group [1]
   Non-professional counsellors [1]
   Non-profit [2]
   non-profit [1]
   Non-profit organisation [1]
   Non-resident [1]
   Non-standard [1]
   Non-stationary data [1]
   Non-taxable supply [1]
   Non-work roles [1]
   Non-work-to-work spillover [1]
   nonlinear ARDL [1]
   Nonverbal communication [1]
   Nonwork-work conflict [1]
   Nonwork-work interference [1]
   Non–payment [1]
   Nood mediese dienste [1]
   Normal and withholding tax interest exemptions [1]
   Normal inverse Gaussian distribution [1]
   Normal production loss [1]
   Normative commitment [2]
   normative contract [1]
   Normative research [1]
   Normering [1]
   North West [2]
   North West Communication Service (South Africa) [1]
   North West Province [7]
   North West province [3]
   North-West [2]
   North-West (South Africa)-Department of Education [1]
   North-West (South Africa)-Department of Health-Planning [1]
   North-West (South Africa)-Department of Health-Strategic planning. [1]
   North-West (South Africa)-Dept. of Education [1]
   North-West (South Africa)-Dept. of Finance-Information Technology Division-Appropriations and expenditures [1]
   North-West (South Africa)-Dept. of Public Works-Management [1]
   North-West University [2]
   North-West University (South Africa) [1]
   North-West University (South Africa)-Customer services [1]
   North-West University (South Africa)-Information technology [1]
   Northern Cape Province [3]
   Northern Free State [1]
   Northern Sotho [1]
   NOSA [1]
   not measure up to expectations [1]
   NPD best practices [1]
   NPS [1]
   NSSE [1]
   NT [1]
   nternet commerce development methodology [1]
   Nurse outcomes [1]
   Nurse-to-Patient Ratio [1]
   Nurses [5]
   nurses [1]
   Nurses and health workers [1]
   Nursing [1]
   nursing crises [1]
   Nursing environment [2]
   nursing management [1]
   nursing passion [1]
   nursing profession [1]
   Nutrition [1]
   Nutritional value [1]
   Nuwe Maatskappyewet (71/2008) [1]
   NWU-VTC [1]
   Nyakallong [1]
   Obesity [1]
   objective career success [1]
   Objective financial risk tolerance [1]
   Objective outcomes [1]
   objective performance [1]
   Objectives [2]
   Objectives and goals [1]
   Objectives of financial regulations [1]
   Objectivism [1]
   Objectivity [2]
   objektiewe beroepsukses [1]
   Objektiwiteit [1]
   Obligations [1]
   obligations [1]
   observer [1]
   Obstacle [1]
   Obstacles [1]
   OCA [1]
   Occupation [4]
   Occupational [1]
   occupational gender-role stereotypes [1]
   Occupational Health and Safety [2]
   Occupational health and safety [3]
   Occupational profiles and questionnaires [1]
   Occupational safety [1]
   occupational self-efficacy [1]
   Occupational stereotypes [3]
   occupational stereotypes [1]
   Occupational stress [20]
   Occupational training [1]
   Occupational well-being [1]
   Ocmis [1]
   OECD [1]
   OECD Guidelines [1]
   OECD guidelines [1]
   OECD Model Convention [1]
   OECD Transfer Pricing Guidelines [1]
   oefficient of uniformity (CU) [1]
   OESO riglyne [1]
   OFDI determinants [1]
   Off-balance-sheet financing [1]
   Off-site search of computers [1]
   Offenders [1]
   Office of the Premier [1]
   Office politics [1]
   Offshore assets [1]
   Oil and gas industry [1]
   Oil price [1]
   Oil prices [1]
   Oil sector [1]
   Oil sector FDI [1]
   Oil sector in Africa [1]
   Old age grant [1]
   Old Age Grants [1]
   Oldenburg Burnout Inventory [1]
   Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) [1]
   older subordinates [1]
   Olie- en gasindustrie [1]
   Oliesektor [1]
   Oliesektor direkte buitelandse investering [1]
   OLS Model [1]
   Omega [1]
   Omega ratio [3]
   Omgewingsfaktore [1]
   omgewingsgoedere [1]
   Omgewingsvoordele [1]
   Omheiningsbepaling [1]
   Omloopsnelheid van geld [1]
   Omset [1]
   Omsetmobalisering [1]
   Omsetoogmerk [1]
   Omsetvoornemens [1]
   Omvang van praktyk [1]
   On the job training [1]
   on-farm storage [1]
   on-the-job training [1]
   onbeplande [1]
   Ondememingsstruktuur [1]
   Ondergrondse mynbedrywighede [1]
   Onderliggende dolomiet [1]
   Ondernemingsgroei [1]
   Ondernemingsmededingendheid [1]
   Onderrigleerbestuurstelsels [1]
   Onderskeid tussen finansiële produkte en dienste [1]
   Ondersoek [1]
   Ondersteunerbywoning [1]
   Ondersteuning van kollegas [1]
   Onderverklaring-boete persentasie [1]
   onderwaardering [1]
   Onderwys [3]
   Onderwyser [1]
   Onderwysers [1]
   onderwysers [1]
   Onderwysstelsel [1]
   Ongedekte rentekoerspariteitsteorie [1]
   Ongesondheid [2]
   Online [1]
   Online advertising [1]
   online commerce [1]
   Online community citizenship behaviour [1]
   online consumer behaviour [1]
   Online fashion marketing [1]
   Online marketing [1]
   Online Self-disclosure [1]
   Online shopping [2]
   online supplier questionnaire [1]
   Online technology readiness [1]
   Onsekerheidsvermyding [1]
   Ontasbare sosiale impakte [1]
   Ontological authenticity [1]
   Ontspanning [1]
   Ontspanningsbeperkings [1]
   Ontspanningshengel [1]
   Ontspanningslewe [1]
   Ontspanningsvoordele [1]
   Ontvangspersoneel [1]
   Ontwikkelde lande [1]
   Ontwikkelende lande [1]
   Ontwikkeling [1]
   Ontwikkelingsassessering-sentrum [1]
   Ontwikkelingskoste [1]
   Ontwikkelingsmoontlikhede [1]
   ontwikkelingstede [1]
   Onuitgesproke kennis [1]
   Onvergeetlike besoekerservaring [2]
   Onvergeetlike gehoor ervaring [1]
   Onvoldoende drinkwatersiening [1]
   Oord [1]
   Oordragprys [1]
   Ooreisingsaandoening [1]
   Oormatige dobbel [1]
   Oorsaaklikheid [1]
   Oorsake [2]
   Oorsprong [1]
   oorwaardering [1]
   Opbrengs op belegging [2]
   Opbrengs tot onderwys [1]
   Open distance learning [1]
   Open Innovation [1]
   Open Source [1]
   Open source software [1]
   open source software [1]
   Open systems [1]
   openbaarmaking [1]
   Openbare beleid [1]
   Openbare Finansiële Bestuurswet (PFMA) [1]
   Openbare musiekoptredes [1]
   Openbare-private vennootskappe [1]
   Openbarebeleidsevaluering [1]
   Openbarebeleidsimplementering [1]
   Opencast Mining [1]
   Opening stock [1]
   Openness [3]
   openness to trade [1]
   Operasionele risiko [2]
   Operating [1]
   operating models [1]
   Operation [1]
   Operational [1]
   Operational efficiency [2]
   Operational improvement [1]
   operational plant effectiveness [1]
   Operational Risk [1]
   Operational risk [10]
   Operational risk function [1]
   Operational risk indicators [2]
   Operational risk management [1]
   Operationale risiko [1]
   Operations [4]
   Operations effectiveness [1]
   Operations Management [2]
   Operations management [1]
   Operators [4]
   operators [1]
   opinion evidence [1]
   Opinions [1]
   Opleiding [1]
   Opleidingsprogram [2]
   Opname [1]
   Opportunities [1]
   Opportunity [1]
   Opportunity algorithm [1]
   opsies [1]
   optimal agriculture [1]
   optimal asset allocation [1]
   optimal employee turnover [1]
   Optimal portfolio [1]
   Optimis [1]
   Optimise [1]
   Optimism [12]
   optimism [1]
   Optimisme [2]
   Optimum currency area [2]
   Optimum currency areas [1]
   Optimum levels [1]
   Optimum ownership structure [1]
   Option pricing [1]
   option pricing [1]
   Options [1]
   options [1]
   Optometric industry [1]
   Optrede-gebaseerde opleiding [1]
   Opvoeding [1]
   Opvoedkundige speletjie [1]
   Opvoedkundige toetse en meting [1]
   Orange Farm [1]
   Orange River [1]
   Ordered Probit Model [1]
   Oregon [1]
   Organic growth [1]
   organisasie leer [1]
   organisasie ontwikkeling [1]
   organisasie veerkragtigheid [1]
   Organisasie vir Ekonomiese Ondersteuning en Ontwikkeling (OECD) [1]
   Organisasie-kundigheidsontwikkeling [1]
   Organisasie-prestasie [1]
   Organisasiebeleide [1]
   Organisasies [1]
   Organisasiestrategie [1]
   Organisasietoewyding [1]
   Organisasieverbintenis [1]
   Organisation [7]
   organisation [1]
   Organisation commitment [1]
   Organisation communication [1]
   Organisation design and culture [1]
   Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [1]
   organisation learning [1]
   organisation resilience [1]
   Organisation strategy [1]
   Organisation structure [1]
   Organisation success [1]
   Organisational [1]
   Organisational alignment [1]
   Organisational behaviour [1]
   organisational behaviour [1]
   Organisational challenge [1]
   Organisational challenges [1]
   Organisational change [3]
   organisational change [1]
   Organisational characteristics [1]
   organisational citizenship [1]
   Organisational citizenship behavior [2]
   Organisational citizenship behaviour [5]
   organisational citizenship behaviour [1]
   Organisational citizenship behaviours and affective organisational commitment [1]
   Organisational climate [12]
   organisational climate [1]
   Organisational commitmen [1]
   Organisational Commitment [1]
   Organisational commitment [48]
   organisational commitment [5]
   organisational commitment and Further [1]
   organisational commitment of maintenance workers in a parastatal. [1]
   Organisational communication [1]
   Organisational competitiveness [1]
   Organisational culture [14]
   organisational culture [3]
   Organisational deficit improvement [1]
   Organisational development [2]
   Organisational diagnose [1]
   Organisational discipline [1]
   Organisational discrimination [1]
   Organisational effectiveness [1]
   Organisational efficiency [1]
   Organisational factors [2]
   organisational factors [1]
   Organisational financial performance [1]
   Organisational health [1]
   Organisational Human Factor Benchmark [1]
   Organisational innovation management [1]
   Organisational innovativeness [1]
   organisational intention [1]
   Organisational justice [1]
   organisational knowledge [1]
   Organisational leadership [1]
   organisational leadership [1]
   Organisational Learning [1]
   Organisational learning [2]
   organisational learning [2]
   Organisational learning strategy [1]
   organisational management [1]
   Organisational objectives [2]
   Organisational outcomes [1]
   organisational outcomes [1]
   Organisational performance [8]
   Organisational policies [1]
   Organisational politics [2]
   Organisational productivity [1]
   Organisational psychology [1]
   Organisational purpose [1]
   Organisational restructuring [1]
   Organisational strengths use [1]
   Organisational structures [1]
   Organisational support [2]
   Organisational trust [1]
   Organisational uncertainty [1]
   Organisational variables [1]
   Organisational withdrawal tendencies [1]
   Organisational work performance [1]
   Organisations [2]
   Organisatoriese betrokkenheid [1]
   Organisatoriese innoverendheid [1]
   Organisatoriese ondersteuning [1]
   Organisatoriese sterkte-gebruik [1]
   Organisatoriese tekortkomingsverbetering [1]
   Organisatoriese veranderlikes [1]
   organisatoriese verbintenis en voorneme om werk te beeïndig [1]
   Organisatoriese werkverrigting [1]
   Organisatoriese-gedrag en Suid-Afrika [1]
   Organised sport [1]
   Organizational behavior [2]
   Organizational behaviour and South Africa [1]
   Organizational change [1]
   Organizational effectiveness [1]
   Organizational learning [1]
   Organizational life cycle [1]
   Organizational performance and procurement performance [1]
   Organizational practices [1]
   Organizing skills [1]
   Orgisational excellence [1]
   Origin [2]
   Original [1]
   Original equipment manufacturer [1]
   original equipment manufacturers [1]
   Orphans [1]
   Oshakati [1]
   OSS [1]
   Osterwalder business canvas [1]
   Other financial payments [1]
   Ouderdomstereotipering [1]
   Ouderdomstereotipes [1]
   Ouditkunde onderwys [1]
   Oudtshoorn [1]
   Oudtshoorn local municipality [1]
   Ouer-werk-inmenging [1]
   Out-group [3]
   out-group [1]
   out-group stereotypes [1]
   Out-strategise [1]
   Outbound logistics [1]
   outbound tourism [1]
   Outcome [1]
   outcome-based remuneration [1]
   Outcomes [1]
   Outdoor advertising [1]
   Outensiteitsteorieë van toeriste ervaringe [1]
   Outliers [1]
   Output [1]
   Outputs [1]
   Outsourcing [6]
   Outward foreign direct investment [1]
   Over the top technology [1]
   over-pricing [1]
   Over-the-counter medicine [1]
   Overall Equipment Effectiveness [1]
   Overall equipment efficiency [1]
   Overall justice [1]
   Overhead [1]
   Oversight [1]
   Overtime [1]
   Overtime management [1]
   overvaluation [1]
   Ownership [2]
   ownership [1]
   Paarl [1]
   Packaging [1]
   Packaging facility [1]
   Packaging manufacturing [1]
   paid labour force [1]
   Paintball [1]
   Pairs selection process [1]
   Pairs trading [1]
   Panel [1]
   Panel cointegration [1]
   Panel data [2]
   panel data [1]
   Panel data regression [1]
   Panel regression [1]
   panel-ARDL [1]
   panic [1]
   Paramedici [1]
   Paramedics [1]
   Parent-work interference [1]
   Parental influences [1]
   Parental role [1]
   Parental status [1]
   Parents [1]
   Parents' perceptions [1]
   Pareto distribution [1]
   Pareto efficiency and price discrimination [1]
   parity [1]
   Park management [2]
   Parkbestuur [1]
   Part IVA [1]
   Partial Least Square [1]
   Partial multiplier modelling [1]
   Partially protected marine reserve [1]
   Participation [7]
   participation [1]
   Participation in decision-making [1]
   Participation quota [1]
   Participation rights [1]
   Participative management [1]
   Participatory approaches [1]
   Participatory communication [1]
   Partners [1]
   Partnership [1]
   Pass rate [1]
   passenger transport [1]
   Passenger vehicles [1]
   passion scale [1]
   passion-definition criteria [1]
   passive avoidant leadership [1]
   Passive income [1]
   Pastors [1]
   Patient [1]
   patient care [1]
   Patient compliance [1]
   Patient defaulting [1]
   patient perceptions [1]
   Patient proactivity [1]
   Pay [1]
   Pay satisfaction [4]
   Payback periods [1]
   Payment behaviour [1]
   Payroll taxes [1]
   pBook [1]
   Peace and Security [1]
   Peace mission [1]
   Pearson correlation [1]
   Pearson correlation coefficient [1]
   Pecan nut [1]
   Pedi [1]
   peer [1]
   Peer co-worker [1]
   Peer influence [1]
   Peers [1]
   PEG Ratio [1]
   pelletising [1]
   penalty remittance [1]
   Pensioenfondsbydraes [1]
   Pension [1]
   Pension fund contributions [1]
   Pension funds [1]
   Pentecostal-charismatic churches [1]
   People [1]
   people [1]
   People skills [1]
   People-centred approach [2]
   Per capita [1]
   Perceive critical mass [1]
   Perceived [1]
   Perceived brand value [1]
   Perceived Career Success Scale [1]
   Perceived co-worker support [1]
   Perceived discrimination [1]
   Perceived ease of use [1]
   Perceived employability [1]
   perceived employability [1]
   perceived individual work performance [1]
   Perceived Organisational Support [1]
   Perceived organisational support [3]
   Perceived organisational support for deficit correction [1]
   Perceived organisational support for deficit improvement [2]
   Perceived organisational support for strengths use [4]
   perceived performance [1]
   Perceived promises [1]
   Perceived quality [1]
   Perceived Risk [1]
   Perceived service [1]
   Perceived service delivery and productivity [1]
   Perceived stress [2]
   Perceived success [8]
   Perceived success of the organisation [1]
   Perceived supervisor support [2]
   Perceived support [1]
   perceived tourism value [1]
   Perceived usefulness [2]
   Perceived value [3]
   perceived value [1]
   Perception [7]
   perception [2]
   Perceptions [19]
   Perfect competition [1]
   Perfomance [5]
   Performance [31]
   performance [3]
   performance agreement [1]
   Performance and brand relationships [1]
   Performance Appraisal [1]
   Performance appraisal [5]
   Performance appraisal system [1]
   Performance culture [1]
   Performance development and training [1]
   Performance effectiveness appraisal [1]
   Performance effectiveness review [1]
   Performance enhancement [1]
   Performance Enhancement Programme (PEP) [1]
   performance evaluation system [1]
   Performance expectancy [1]
   Performance factors [1]
   Performance Feedback [1]
   Performance improvement [1]
   Performance in children [1]
   Performance Indicators [1]
   Performance information [1]
   Performance Management [5]
   Performance management [18]
   performance management [4]
   Performance management system [1]
   Performance management analysis [1]
   Performance management and development [1]
   Performance management and development system [1]
   Performance Management System [3]
   Performance management system [3]
   performance management system [1]
   Performance Management System (PMS) [1]
   Performance measurement [9]
   performance measurement [2]
   Performance Monitoring [1]
   Performance monitoring [1]
   Performance planning [1]
   Performance Reporting [1]
   Performance reporting [1]
   Performance standards [3]
   performance strengthening [1]
   performance targets [1]
   Performance-driven public sector [1]
   Performance-measure [1]
   Performing arts [1]
   performing arts [1]
   Periodically rating performance [1]
   Permanent establishment [2]
   Persepsie [3]
   persepsie [1]
   Persepsies [3]
   Person [1]
   Person-centred approach [1]
   Person-environment fit [3]
   Person-group fit [1]
   Person-job fit [1]
   Person-organisation fit [1]
   Personal challenge [1]
   Personal characteristics and skills [1]
   personal development tool [1]
   Personal finance [1]
   Personal financial management [2]
   personal financial management [1]
   Personal financial planning [2]
   personal growth and development [1]
   Personal growth initiative [1]
   Personal information [1]
   Personal life [1]
   Personal meaning [1]
   Personal protective equipment [3]
   personal resources [1]
   Personal traits [1]
   Personalities [1]
   Personality [16]
   personality [3]
   Personality characteristics [2]
   Personality dispositions [1]
   Personality inventory [2]
   Personality measure [1]
   Personality measurement [5]
   Personality psychology [2]
   Personality scale [1]
   Personality theories [1]
   Personas [1]
   Personnel management [3]
   Personnel selection [1]
   Persoonlike finansiële bestuur [1]
   Persoonlike karaktereienskappe en vaardighede [1]
   Persoonlikhede [1]
   Persoonlikheid [4]
   Persoonlikheidseienskappe [2]
   Persoonlikheidsmeting [4]
   perspectives [1]
   Pervasive skills [2]
   Pessimism [1]
   PEST analysis [1]
   PESTLE [1]
   PESTLE analysis [1]
   Pet nutrition [1]
   Petrochemical [2]
   Petrochemical environment [1]
   petrochemical environment [1]
   Petrochemical industry [1]
   Petroleum fiscal systems [1]
   Petroleum industry and trade-South Africa [1]
   petroleum retail [1]
   PFMA [2]
   pharmaceutical care [1]
   Pharmaceutical industry [3]
   Pharmaceutical livestock products [1]
   pharmaceutical wholesaler [1]
   Pharmacies [1]
   Pharmacist [3]
   Pharmacists [1]
   Pharmacy [1]
   pharmacy business management [1]
   pharmacy practice [1]
   Pharmacy Stakeholders' Forum [1]
   Phenomenological [2]
   Phenomenology [1]
   phenomenology [2]
   Phoneme-to-phoneme [1]
   Photographic [1]
   Photovoltaic Modules [1]
   Physical activity [1]
   Physical and psychological health [4]
   Physical and psychological ill-health [1]
   Physical health [4]
   Physical ill health [2]
   Physical science [1]
   Physiotherapists [1]
   Physiotherapy [1]
   Pipeline gas company [1]
   Piracy [1]
   Piramide-skema [1]
   Pit latrines [1]
   Pitfalls [1]
   Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling (PEO) [1]
   Plaaslike gemeenskap [1]
   Plaaslike regering [1]
   Plaaswerker [1]
   Place branding [1]
   Place marketing [2]
   place marketing [1]
   place marketing evaluation [1]
   Place of central management and control [1]
   Place of effective management [3]
   Placement [1]
   Plan [1]
   Plan-do-check-act [1]
   planned [1]
   Planned maintenance [1]
   Planner [1]
   Planning [5]
   planning [1]
   Planning and administration [1]
   Planning and controlling skills [1]
   Planning work and setting expectations [1]
   Plant maintenance [1]
   Plant-soil relationships-South Africa-North-West [1]
   Plasma arc reforming [1]
   Platform provider [1]
   Platinum [3]
   Platinum industry [1]
   Platinum mining [1]
   Platinum mining mechanisation [1]
   platinum mining mechanisation [1]
   Platteland [1]
   Play [1]
   Play at work [1]
   Play-based methods [1]
   Play-therapy [1]
   Playfulness [1]
   Pleasure [1]
   Plek [1]
   Plekbemarking [1]
   Plekontleding [1]
   PM maturity [1]
   PMO functionality [1]
   PMO maturity [1]
   Point of purchase [1]
   Polarisation [1]
   Polarity management [1]
   Police [18]
   police [1]
   Police corruption [1]
   Police integrity [1]
   Police interrogation [1]
   Police officer [1]
   Police officers [2]
   Police official [2]
   Police service [2]
   Police services [1]
   Police-Burnout-South Africa-North-West [1]
   Police-Stress [1]
   Policies [4]
   Policies and procedures [1]
   policies and procedures [1]
   Policing [1]
   Policing intention [1]
   Policy [5]
   policy contract [1]
   policy engagement [1]
   Policy formulation [1]
   Policy frame work [1]
   Policy implementation [3]
   Policy implementation perceptions [1]
   Policy implications [1]
   Policy Making [1]
   Policy making [1]
   Policy performance [1]
   Policy uncertainty [1]
   Poliotomiese responsskaal [1]
   Polisie [2]
   Polisiedienste [1]
   Political instability [1]
   Political participation [2]
   Political problem [1]
   Political risk [1]
   Political stability/instability [1]
   Political systems [1]
   Politicians [1]
   Pollution [2]
   Polytomous response scale [1]
   Pompom weed [1]
   Pongola [1]
   Ponta do Ouro [2]
   Ponzi scheme [1]
   Ponzi-skema [1]
   Pooled OLS model [1]
   Poor [9]
   Poor households [1]
   Port efficiency [1]
   Port selection [1]
   Portable water [1]
   Porter's Five Forces [1]
   Porter's five forces [1]
   Porter's generic supply chain [1]
   Portfolio inflow [1]
   Portfolio management [1]
   Portfolio selection [1]
   Posbank [1]
   Posinformasie [1]
   Positiewe emosies [1]
   Positiewe organisasie gedrag [1]
   Positiewe psigologie [1]
   Positiewe Sielkunde [1]
   Positiewe sielkunde [2]
   Position involvement [1]
   Positive [2]
   Positive affectivity [1]
   Positive and negative affect [1]
   Positive and negative emotions [1]
   Positive attitudes regarding health [1]
   Positive emotion regulation [1]
   Positive emotions [1]
   Positive employment relations [1]
   Positive employment relationship [1]
   Positive experiences [1]
   Positive home-work interference [1]
   Positive leadership [3]
   Positive leadership behaviours [1]
   Positive organisation [2]
   Positive organisational behaviour [3]
   positive organisational behaviour [2]
   Positive perspective [1]
   Positive practice environment [1]
   Positive practices [2]
   Positive psychological assessment [1]
   Positive psychological capacities [1]
   Positive psychological interventions [1]
   Positive Psychology [3]
   Positive psychology [21]
   Positive psychology paradigm [1]
   Positive relations [2]
   positive relationships [1]
   Positive spillover [1]
   Positive work-home interaction [3]
   Positive work-home interference [1]
   Positive work/home and home/work interaction [1]
   Positivistic research [1]
   Post class action plan (PCAP) [1]
   Post- (late-) modernism [1]
   Post-apartheid [1]
   post-conflict reconstruction [1]
   Post-genocide [1]
   post-konflik-herkonstruksie [1]
   Post-modern career development theories [1]
   Post-settlement [1]
   Post-transfer support [1]
   Post-traumatic stress disorder [1]
   Postbank [1]
   Postgraduate students [1]
   Potable Water [1]
   Potable water [2]
   Potable water resource [1]
   Potchefstroom [4]
   Potchefstroom area [1]
   Potential emigration [1]
   Potential market [1]
   Potential of cattle [1]
   poultry industry [1]
   Poverty [30]
   poverty [4]
   Poverty & unemployment reduction [1]
   Poverty alleviation [9]
   Poverty alleviation and eradication [1]
   Poverty definition [1]
   Poverty gap [3]
   Poverty gap index [2]
   Poverty indices [1]
   Poverty levels [1]
   Poverty line [4]
   Poverty lines [3]
   Poverty measurement [1]
   Poverty measurements [1]
   Poverty reduction [1]
   Poverty severity gap [1]
   Power [2]
   Power distance [1]
   Power insecurity [1]
   power insecurity [1]
   power station [1]
   power struggle [1]
   Power utilities [1]
   Powerlessness [3]
   PPP [1]
   Pprivate gesondheidsorg [1]
   Practices [2]
   Pre-determined objectives [1]
   pre-entry expectations [1]
   pre-harvesting protocols [1]
   pre-retirement savings habits [1]
   Precast concrete-Botswana [1]
   preciseness [1]
   Precision agriculture [1]
   Precision agriculture cycle [1]
   Precision agriculture group [1]
   Precision agriculture technologies [1]
   Precision farmers [1]
   Precision farming [3]
   Precrisis [1]
   Prediction [1]
   Prediction accuracy [1]
   Prediction studies [1]
   Predictive modelling [1]
   Predictive validity [1]
   Predictor [1]
   Predikant [1]
   Predikante [1]
   Preferent status [1]
   Preferential procurement [1]
   Preferential tax jurisdiction [1]
   Prejudice [1]
   Premier Soccer League (PSL) [1]
   Premium [1]
   Prepaid Water Meters [1]
   Preparedness [1]
   Prescribed TPM deployment [1]
   Prescription drugs [1]
   Prescriptive and emergent strategic management [1]
   Prescripts [1]
   Presentation [2]
   Presenteeism [1]
   Presisieboerdery [1]
   Presisieboerderygroep [1]
   Presisieboerderysiklus [1]
   Presisieboerderytegnologie [1]
   Presisieboere [1]
   Presisielandbou [1]
   Prestasie [2]
   Prestasie bestuur [1]
   Presuppositionalism [1]
   Prevalence [4]
   Preventative and remedial measures [1]
   Preventative maintenance [1]
   preventative maintenance [1]
   Preventing crime [1]
   Previous validation studies [1]
   Price [3]
   price [1]
   Price controls [1]
   Price elasticity [1]
   Price misalignment [1]
   Price perceptions [1]
   price risk management [1]
   pricing strategy [1]
   Primary activities [1]
   Primary adjustments [1]
   Primary education [1]
   Primary production [1]
   Primary School [1]
   Primary school [1]
   Primary school children [1]
   Primary school teachers [1]
   Primêre produksie [1]
   Principal [1]
   principal [1]
   Principal purposes test [1]
   Principals [1]
   Principles [5]
   Principles of quality [1]
   Printing and packaging [1]
   Prioritisation matrix [1]
   Prioritisation process [1]
   Prioritisering & effektiewe dienslewering dryfvere binne siviele konstruksie maatskappye [1]
   Prioritization & effective service delivery drivers within civil construction companies [1]
   Priority for Action (PFA) [1]
   Prisoners-Education-South Africa-Rooigrond [1]
   Privaat maatskappye [1]
   Privaatheid [1]
   Privacy [1]
   Privacy law [1]
   Private [1]
   Private and Private Health Care funding [1]
   Private companies [1]
   Private domestic investment [1]
   Private entity [1]
   Private fixed investment [1]
   private game reserve [1]
   Private health [1]
   Private health care [2]
   Private health care organisations [1]
   Private healthcare [1]
   Private Higher Education [1]
   private higher education [1]
   Private sector [3]
   Private sector organization [1]
   private security industry [1]
   Privately-owned companies [1]
   Privatization [1]
   privilege [1]
   Pro-active land acquisition strategy [1]
   Pro-activeness [1]
   Pro-aktiewe gedrag ten opsigte van die gebruik van sterkpunte [1]
   Pro-aktiewe gedrag ten opsigte van die ontwikkeling van tekortkominge [1]
   Proactive actions [1]
   Proactive behaviour [1]
   Proactive behaviour towards deficit improvement [2]
   Proactive behaviour towards strengths use [2]
   Proactive coping [1]
   Proactiveness [1]
   Probleem dobbel [1]
   Problem gambling [1]
   Problem-solving [1]
   Problem-solving ability [1]
   Problem-solving skills [1]
   Probleme [1]
   Problems [1]
   problems occurred due to the inappropriate alignment of internal programmes [1]
   Process management [1]
   Process mapping [1]
   Process quality [1]
   Process-based change [1]
   Processes and procedures [1]
   Procurement [10]
   Procurement & Supply Chain Management [1]
   Procurement efficiency [1]
   Procurement Management [1]
   procurement management [1]
   Procurement process [1]
   Procurement selection [1]
   Procyclicality [2]
   Producer price index [1]
   Producer support estimates [1]
   Product [2]
   product categories [1]
   Product centricity [1]
   Product costing [1]
   product delivery [1]
   Product design [1]
   Product development [1]
   Product involvement [1]
   Product moment correlation coefficient [1]
   Product placement attitudes [1]
   Product quality [2]
   Product selection [1]
   Product space [1]
   Product-country combinations [2]
   Product-market strategies [1]
   Product/Channel [1]
   Production [5]
   Production approach [1]
   Production areas [1]
   Production cost [2]
   Production costs [1]
   Production management [1]
   Production method [1]
   Production per hectare [1]
   Productive organisational energy [1]
   Productivity [16]
   productivity [3]
   Productivity improvement [1]
   Productivity improvements [2]
   Productivity paradox [1]
   Products [2]
   Products and services [1]
   Produk-land kombinasies [1]
   produklewering [1]
   Produkontwikkeling [1]
   Produksie koste [1]
   Produksie per hektaar [1]
   Produksieareas [1]
   Produksiemetode [1]
   Produktiwiteit [3]
   Professional accountancy bodies [1]
   Professional Accountant [1]
   Professional accountant [3]
   Professional accounting bodies [1]
   Professional accounting programmes [1]
   Professional athletes [1]
   Professional competency [2]
   Professional development [3]
   Professional efficacy [4]
   Professional Indemnity [1]
   Professional millennial employees [1]
   professional nurses [1]
   Professional person [1]
   professional services [1]
   Professionalism [2]
   Professionalisme [1]
   Professionele atlete [1]
   Professionele bekwaamheid [1]
   Professionele ontwikkeling [1]
   Profile of the poor [1]
   Profiles [1]
   Profiles of the poor [1]
   Profiling [2]
   Profit and loss sharing system [1]
   Profit maximization [1]
   Profit shifting [4]
   Profitability [9]
   profitability [4]
   Profitability company performance [1]
   Profitable customer [1]
   Program portfolio [1]
   Programme [3]
   programme [1]
   Programme management [1]
   Programme Performance Information [1]
   Programmes [1]
   Programs [1]
   Progression [1]
   Progression of safety [1]
   Project [3]
   Project cycle [1]
   project delays [1]
   project duration [1]
   project estimator [1]
   Project financial model [1]
   Project life cycle [1]
   Project managemen [1]
   Project management [11]
   project management [3]
   Project management (PM) [1]
   Project Management Body of Knowledge [1]
   Project management office (PMO) [1]
   Project management organisation [1]
   Project management principles [1]
   Project management process groups [1]
   Project managers [1]
   Project measurement theory [1]
   Project portfolio [1]
   Project prioritisation [1]
   Project risk [1]
   Project Steering Committee (PSC) [1]
   Project time measurement [1]
   Project Valuation [1]
   projections [1]
   Projects [3]
   Projekbestuur [1]
   Projekbestuursorganisasie [1]
   Promote [1]
   Promoting Accountability [1]
   Promoting performance [1]
   Promotion [1]
   promotion [1]
   Promotional activity [1]
   promotional activity [1]
   Pronunciation dictionary [1]
   Pronunciation prediction [1]
   Propensity score matching [2]
   Properties [1]
   Property [2]
   Property price index [1]
   Property company [1]
   Property derivatives and smoothing [1]
   Property development [1]
   Property investment vehicles [1]
   Property loan stock company [1]
   Property unit trust [1]
   Property valuation model [1]
   Proposal [1]
   Prospect theory [1]
   prospective entrepreneurs [1]
   prospective wedding couples [1]
   Protected areas [1]
   Protection [1]
   protection [1]
   Protection services [1]
   Protests [1]
   Protocol validity [1]
   Prototipiese [1]
   Prototipikaliteit [2]
   Prototype [1]
   Prototypicality [5]
   Provide for retirement [1]
   Provident fund contributions [1]
   Provincial education department [1]
   Provincial government [3]
   Provinsiale onderwysdepartement [1]
   Psigiese afstand [1]
   Psigologiese beskikbaarheid [2]
   Psigologiese betekenisvolheid [1]
   Psigologiese sinrykheid [1]
   Psigologiese veerkragtigheid [1]
   Psigologiese veiligheid [2]
   Psigologiese welstand [1]
   Psigometriese assesserings [1]
   Psigometriese eienskappe [4]
   Psigometris [1]
   Psychodynamic perspective [1]
   Psychographic characteristics [1]
   Psychological [3]
   Psychological availability [1]
   Psychological contract [1]
   Psychological adaptation [1]
   Psychological and physical health [2]
   Psychological and socio cultural outcomes [1]
   Psychological and sociocultural adaptation [1]
   Psychological assessment [1]
   Psychological assessments [1]
   Psychological Availability [1]
   Psychological availability [3]
   Psychological burnout [1]
   Psychological capital [5]
   psychological capital [1]
   Psychological commitment [1]
   psychological commitment [1]
   Psychological conditions [3]
   Psychological conditions of meaningfulness and availability [1]
   Psychological Contract [2]
   Psychological contract [20]
   psychological contract [1]
   Psychological contract and outcomes [1]
   Psychological contract breach [1]
   Psychological contract breach and violation [1]
   Psychological contract fulfilment [1]
   psychological contract state [1]
   Psychological contract violation [2]
   psychological detachment [1]
   Psychological distress [1]
   Psychological empowerment [11]
   psychological empowerment [1]
   Psychological health [2]
   Psychological ill health [1]
   Psychological Meaningfulness [1]
   Psychological meaningfulness [3]
   Psychological need satisfaction [4]
   Psychological needs [1]
   Psychological needs satisfaction [1]
   psychological ownership [1]
   Psychological Safety [1]
   Psychological safety [4]
   Psychological Trauma [1]
   Psychological trauma [2]
   psychological trauma [1]
   Psychological trauma management [1]
   Psychological trauma management programme [1]
   Psychological well-being [11]
   psychological well-being [1]
   psychological well-being and social well-being [1]
   Psychological wellbeing [1]
   Psychology [2]
   Psychometric evaluation [1]
   Psychometric properties [10]
   Psychometric testing [1]
   Psychometric tests [1]
   Psychometrist [1]
   psychosocial perspective [1]
   Psycones [1]
   Public [1]
   Public (listed) companies [1]
   Public Administration [1]
   Public administration [3]
   Public Administration Programme [1]
   Public administration-South Africa-North-West [1]
   Public economics [1]
   Public entity [1]
   Public expenditure [1]
   Public finance [1]
   Public finance Management [1]
   Public finance management Act [1]
   Public Finance Management Act (PFMA) [2]
   Public financial management [1]
   Public health [2]
   Public health care [3]
   public health care [1]
   Public health care employees [2]
   Public health care sector [1]
   Public health personnel-Job stress-South Africa-Free State [1]
   Public healthcare [1]
   Public healthcare sector private healthcare sector [1]
   Public hospital [1]
   public hospital [1]
   Public ICT [1]
   Public news announcements [1]
   Public officials [1]
   Public participation [3]
   public participation [2]
   Public perceptions [1]
   Public policy [2]
   Public policy evaluation [1]
   Public policy implementation [1]
   Public policy-making process [1]
   Public Private Partnership [1]
   Public Private Partnerships [1]
   Public procurement [2]
   Public Protector [1]
   Public relations [1]
   public relations [1]
   Public schools [2]
   Public sector [10]
   public sector [1]
   Public sector organization [1]
   Public service [5]
   Public service development [1]
   Public Service Provision [1]
   Public Services [1]
   public transport [1]
   Public- private-partnership [1]
   Public-Private Partnership (PPP) [1]
   Public-Private Partnerships [1]
   Public-private partnerships [1]
   Public-private secter cooperation [1]
   Publicity [1]
   Purchase behaviour/Ticket purchase behaviour [1]
   Purchase decision [1]
   Purchase intention [2]
   purchase intention [1]
   purchase intentions [1]
   purchases [1]
   Purchasing [3]
   Purchasing behaviour [3]
   purchasing behaviour [1]
   Purchasing power parity (PPP) [1]
   Purification plants [1]
   Purpose [2]
   Push and pull factors [1]
   push and pull factors [1]
   Push and pull theory [1]
   Pyramid scheme [1]
   Pyrometallurgical industry [1]
   Q-methodology [3]
   Qualification [2]
   Qualification mismatches [1]
   Qualifications/NQF level [1]
   qualified investor fund [1]
   Qualifying assets [1]
   Qualifying company [1]
   Qualifying criteria [1]
   Qualifying distribution [1]
   qualitative [1]
   Qualitative analysis [1]
   Qualitative and quantitative job insecurity [2]
   Qualitative and quantitative role overload [3]
   Qualitative enquiry [1]
   qualitative job insecurity [1]
   qualitative methodology [1]
   Qualitative pilot study [1]
   Qualitative research [5]
   qualitative research [1]
   Qualities of a successful entrepreneur [1]
   Quality [11]
   Quality Assurance [2]
   Quality Control [2]
   Quality control [1]
   Quality Culture [1]
   Quality defect losses [1]
   Quality education [1]
   Quality improvement [1]
   Quality improvements [1]
   Quality in higher education [1]
   Quality learning [1]
   Quality maintenance [1]
   Quality Management [1]
   Quality management [1]
   Quality management representative [1]
   Quality Management System [1]
   Quality management system [2]
   Quality monitoring [1]
   Quality nursing care [1]
   Quality of education [1]
   Quality of life [3]
   Quality of Life (QOL) [1]
   Quality of Life (QoL) [1]
   Quality of sleep [1]
   Quality of Work Life [1]
   Quality of work life [2]
   Quality of work life (QWL) [1]
   Quality of Work-Life (QWL) [1]
   quality patient care [1]
   Quality service [1]
   quality service delivery [2]
   Quality systems [1]
   Quality teaching [1]
   Quantification [1]
   Quantile comparison function [1]
   Quantile estimation [1]
   Quantitative analysis [1]
   quantitative job insecurity [1]
   Quantitative research [2]
   quantitative research [2]
   Quasi-experimental design [1]
   Questionnaire [2]
   Questionnaire development [1]
   Quotation [1]
   Quran [1]
   Raamwerk [3]
   raamwerk [1]
   Race [4]
   Race stereotypes [3]
   racial stereotypes [1]
   Radical economic transformation [1]
   RAG statuses [1]
   Rainfall [1]
   Ramifications of change implementation [1]
   Ramp [1]
   Ramp-risikovermindering [1]
   Ramprisikobestuur [1]
   Ramprisikovermindering [1]
   Rand Water [2]
   Random effect estimator [1]
   Random impact factors [1]
   Rank size distribution [1]
   Ras [2]
   Ras-stereotipes [1]
   Rasch analysis [2]
   Rassestereotipering [1]
   Ratanda [1]
   rate of employment [1]
   Rate of return [1]
   Rate of return to education [1]
   Rathanda [1]
   Rating of [4]
   Rating system [1]
   Ratio analysis [2]
   Rational strategy [1]
   Ratlou Municipality [1]
   Re-engagement [1]
   Re-intermediation [1]
   Re-routing of water [1]
   reaction [1]
   Reactive leadership [1]
   readiness [1]
   ready to change [1]
   real estate [1]
   real estate demand modelling [1]
   Real estate investment trust [1]
   Real estate investments [1]
   Real estate returns [1]
   Real evidence [1]
   Real exchange rate [1]
   Real-time [1]
   Real-time updating [1]
   Realistic export opportunities [1]
   Realistiese uitvoergeleenthede [1]
   Realized future spot exchange rate [1]
   Reasonable care [1]
   Reasons for failure [1]
   Recapitalisation [1]
   Received by [1]
   Recession [3]
   Recidivism [1]
   Reciprocal interrelatedness [1]
   Recognition [3]
   recognition [1]
   Recognition of prior learning [1]
   recommendations [1]
   Reconstruction and Development Programme (RDP) [1]
   Recordable case rate [1]
   Recoupment [1]
   Recovery [1]
   Recovery strategies [1]
   Recreation [3]
   recreation [1]
   Recreational angling [1]
   Recreational fishing [1]
   Recreational sport [1]
   Recruiting [1]
   Recruitment [2]
   Recruitment and selection practices [1]
   Recruitment market relationships [1]
   Recruitments markets [1]
   Recycling [1]
   Red flags [1]
   Red meat [1]
   Red tape [1]
   Redelike gronde [1]
   Reduction in pollution [1]
   Reengineering [1]
   Reference market relationships [1]
   Reference markets [1]
   Refined mineral resources [1]
   Reform [1]
   Reform-orientated research [1]
   Reformational philosophy [1]
   Reformed church [1]
   Reformed churches [1]
   Refuse and refuse disposal [1]
   Regering [1]
   Regeringsinkomste [1]
   Regime [1]
   Regional applied general equilibrium model (RAGE) [1]
   Regional applied general equilibrium modelling [1]
   Regional CGE modelling [1]
   Regional disparity [1]
   Regional economic development [2]
   Regional economic integration [1]
   Regional economy [1]
   Regional integration [1]
   Regional Land Claims Commissioner [1]
   regions [1]
   Registered Auxilliary Nurse [1]
   Registered Professional Nurse [1]
   Registered Staff Nurse [1]
   Registration [1]
   registration [1]
   Regressie [1]
   Regressie-analise [1]
   Regression [3]
   Regression Analysis [1]
   Regression analysis [2]
   regression analysis [1]
   Regression analysis and spending [1]
   Regressive [1]
   Regularly [2]
   Regulation [2]
   regulation [2]
   Regulation 28 [1]
   Regulator [1]
   Regulatoriese kapitaal [1]
   Regulatory capital [2]
   Regulatory capital adequacy [1]
   Regulatory requirements for information management [1]
   Regulatory treatment of liquidity risk [1]
   Regverdigheid [1]
   Rehabilitation [3]
   Rehabilitation trust [1]
   Reid technique [1]
   Reinforcement Theory [1]
   Reintegration [1]
   Reintermediasie [1]
   Reis motiveringe [1]
   Reisgedrag [2]
   Reismotiewe [5]
   Reismotivering [2]
   Reismotiverings [1]
   Rekenaargebaseerd [1]
   Rekeningkunde - Rekenaarondersteunde onderrig [1]
   Rekeningkunde etiek [1]
   Rekeningkunde filosofie [1]
   Rekeningkunde onderrig [1]
   Rekeningkunde teorie [1]
   Rekeningkunde-onderrig [1]
   Rekeningkunde-praktyk [1]
   Rekeningkundige onderwys [1]
   Rekeningkundige praktyke [1]
   Rekeningkundige stelsel [1]
   Rekeningkundige waardes [1]
   Rekenkundige standaarde [1]
   Rekenmeesterskap [1]
   Rekreasiesport [1]
   Relatedness [1]
   Relational benefits [1]
   Relationship [2]
   Relationship banking [1]
   Relationship intention [5]
   Relationship management [2]
   Relationship management methodology [1]
   Relationship marketing [9]
   relationship marketing [1]
   Relationship Quality [1]
   Relationship quality [4]
   Relationship value [1]
   relationship value [1]
   Relationship with colleagues [1]
   Relationship with supervisor [1]
   Relationships [1]
   relationships [2]
   Relationships with immediate supervisor [1]
   Relative weight analysis [1]
   Relevance [1]
   Relevant cost [1]
   Relevant income [1]
   Relevante inkomste [1]
   Relevante koste [1]
   Reliability [45]
   reliability [2]
   Reliability and validity [1]
   Relief [1]
   Religion [2]
   Religion / spiritual role [1]
   Religion/spiritual-work interference [1]
   Religious beliefs [1]
   Religious coping [1]
   Religious Minister [1]
   Relocation [1]
   Remuneration [9]
   remuneration [2]
   Remuneration and benefits [2]
   Remuneration and incentives [1]
   Remuneration and work load [1]
   Renewable energy [6]
   Renewable energy revolution [1]
   Renewable fuel sources [1]
   Renewal [1]
   Rent [1]
   Rente [1]
   Rentekoerse [1]
   Rentmeesterskap [1]
   Reorganisering [1]
   Reorganising [1]
   Repeal [1]
   Repeat sales [1]
   Repetitive strain injury (RSI) [1]
   Repetitiveness [1]
   replacement [1]
   repo rate [1]
   Report writing [1]
   Reporting [1]
   Reporting by Public Entities Act [1]
   Reprocessing losses [1]
   repudiation [1]
   Repurchase [1]
   Repurchase intention [1]
   Reputational management [1]
   Reputational risk [1]
   reputational risk [1]
   Request for quotation [1]
   Requirements [1]
   Research [5]
   Research and Development [2]
   Research and development [1]
   Research commercialisation [1]
   research commercialisation [1]
   Research method and Academic researchers [1]
   Research methodology [1]
   Research protocol [1]
   research questionnaire [1]
   Researcher [1]
   Residence-based system [1]
   Residence-based tax assessment; [1]
   Residency [1]
   Resident / non-resident taxpayer [1]
   Residential online activity community [1]
   Residents [3]
   residents [2]
   Residual Income Model [1]
   resignation intention [1]
   Resilience [13]
   resilience [1]
   Resilience and wellness [1]
   resilience indicators [1]
   Resistance [1]
   resistance [1]
   Resistance Level [1]
   Resistance to change [5]
   Resolution 1325 [1]
   Resort group [1]
   Resource Based View (RBV) [1]
   Resource efficiency and cleaner production [1]
   resource management [1]
   Resource optimisation [1]
   Resource rent [1]
   Resource rent tax [1]
   Resources [8]
   resources [1]
   Resources configuration [1]
   Resources model [1]
   Respondents [1]
   response [1]
   Responsibility [1]
   responsibility for work outcome [1]
   Responsibility to Protect (R2P) [1]
   Responsible corporate citizenship [1]
   responsible investment [1]
   Responsible tourism [1]
   Restaurant [1]
   Restaurant management [1]
   Restaurants [1]
   Restitution [1]
   Restrictions [1]
   restructure [1]
   Restructuring [1]
   restructuring [2]
   Results [1]
   Retail [6]
   retail [1]
   Retail banking [3]
   Retail banking industry [1]
   Retail banks [1]
   Retail business [1]
   retail chemist [1]
   Retail environment [1]
   retail funds [1]
   retail investment [1]
   Retail loans [1]
   Retail pharmacy [3]
   retail sector [2]
   Retail store image [1]
   Retail Strategy [1]
   Retailers [1]
   Retention [11]
   retention [3]
   Retention management [1]
   Retention of talented workers [1]
   Retention policy [1]
   Retention strategy [1]
   retention: retention strategy [1]
   Retirement [2]
   retirement [1]
   Retirement annuity fund contributions [1]
   Retirement savings [1]
   Retrenchment [2]
   Return [1]
   Return of expectations (ROE) [1]
   Return on assets [1]
   Return on equity [1]
   Return on investment [3]
   Return on investment (ROI) [2]
   revealed comparative advantage [1]
   Revealed Comparative Advantage (RCA) [2]
   Revenue [1]
   Revenue authority [1]
   revenue collection [1]
   Revenue contribution [1]
   Revenue Laws [1]
   Revenue mobilization [1]
   Revenue streams [1]
   review the staff capacity to meet with set objectives of the Department [1]
   Revised Bloom's Taxonomy [1]
   revitalisation [1]
   Revitalization [1]
   Reward strategies [1]
   reward strategy [1]
   Reward system [1]
   Rewarding good performance [1]
   Rewards [4]
   rewards and recognition [1]
   Rework [1]
   Rex Street Clinic [1]
   RFID (Radio Frequency Identification) [1]
   Right-source [1]
   Rights [1]
   Rigour [1]
   Ring fencing [1]
   Ring-fencing [1]
   Risiko [1]
   Risiko-klassifikasie [1]
   Risiko-mitigering [1]
   Risikofaktore [1]
   Rising prices [2]
   Risk [14]
   risk [4]
   Risk Analysis Tool (RAT) [1]
   Risk and opportunity [1]
   Risk and return [1]
   Risk assessment [1]
   risk behaviour [1]
   risk categories (risk profiling) [1]
   Risk communication [1]
   Risk culture [7]
   Risk culture maturity [1]
   Risk disclosure [1]
   Risk factors [2]
   Risk framing [1]
   Risk identification [1]
   Risk indicators [1]
   Risk integration [1]
   Risk management [15]
   risk management [3]
   Risk management and tools/systems [1]
   Risk management system [1]
   Risk management systems [1]
   Risk maturity [1]
   Risk mitigation [1]
   Risk of Failure to maintain Supply [1]
   Risk perception [1]
   Risk practitioners [1]
   risk profi les [1]
   Risk propensity [1]
   Risk quantification [1]
   Risk reduction [1]
   Risk sources [1]
   Risk stakeholders [1]
   Risk tolerance [1]
   risk tolerance [1]
   Risk tone [1]
   Risk understanding [3]
   Risk work [1]
   Risk-adjusted fund performance [1]
   Risk-adjusted performance [2]
   Risk-adjusted performance measures [1]
   Risk-adjusted return [1]
   Risk-taking [2]
   risk-taking [1]
   Risks [4]
   risks and benefits [1]
   River Floods [1]
   Road Accident Fund [1]
   Road accidents [1]
   Road freight [1]
   road infrastructure [1]
   Road Infrastructure investment [1]
   Road safety [1]
   road transport [1]
   roads [1]
   Roads and Transport [1]
   Robertson wine route [1]
   Robertson wynroete [1]
   Robust estimators [1]
   ROCIP [1]
   ROG statusse [1]
   ROI [1]
   rol van die organisasie [1]
   Rolduidelikheid [1]
   Role [1]
   Role ambiguity [1]
   Role Clarity [1]
   Role clarity [3]
   role clarity and intention to stay turnover intention [1]
   Role conflict [4]
   role of organisation [1]
   Role overload [3]
   Role perception [1]
   Role players [2]
   Role theory [1]
   role-association [1]
   Role-based performance [1]
   role-overload [1]
   Role-related decision-making [1]
   roles and responsibilities [1]
   Rolkonflik [1]
   Rolonduidelikheid [1]
   Roloorlading [1]
   Root se Community TourQoL-model (CTQ) [1]
   Root’s model of community TourQoL (CTQ) [1]
   Rotation [1]
   Rotterdam model [1]
   Routine seeking [1]
   Rugby [2]
   rugby [1]
   Rugby unies [1]
   Rugby unions [1]
   Rugpyn [1]
   Runs test [1]
   Rural and Urban households [1]
   Rural area [1]
   Rural areas [1]
   rural areas [1]
   Rural development [3]
   Rural Development and Land Administration [1]
   Rural Development and Land Administration (DARDLA) [1]
   Rural development projects-South Africa-Ditsobotla-Citizen participation [1]
   rural settings [1]
   Rural university [1]
   Rustenburg [1]
   Rustenburg area [1]
   Rwanda [1]
   S10(1)(o) Amendment [1]
   Saamgestelde aanwyser [1]
   SACU member states [1]
   SADC [4]
   SADE [1]
   Safari tourism [1]
   Safe behaviour [1]
   Safe work place [1]
   Safe work procedures [1]
   Safety [7]
   safety [1]
   Safety and meaningfulness [1]
   Safety behaviour [2]
   safety behaviour [1]
   Safety climate [2]
   safety climate [1]
   Safety compliance [2]
   Safety concerns [1]
   safety consciousness [1]
   Safety culture [2]
   safety culture [2]
   Safety motivation [2]
   Safety outcomes [1]
   Safety performance [1]
   safety performance [1]
   safety systems [1]
   Safety, health and environmental communication [1]
   Safety, health and environmental leadership [1]
   Safety, health and environmental risk management [1]
   Safety, health and environmental training [1]
   Safety, health, environmental risk culture [1]
   SAFEX [4]
   SAFEX Exchange [1]
   Sagte-avontuurativiteite [1]
   SAHR [1]
   SAICA [1]
   SAICA competencies [1]
   SAIPA [1]
   Sakeleiers [1]
   Salaris [1]
   Salary [1]
   Sales [2]
   Sales force automation [1]
   Sales Professionals [1]
   Sales promotion [1]
   sales promotion [1]
   Sales promotion techniques [1]
   Sales revenues [1]
   Sales transactions [1]
   salesperson commitment [1]
   Salesperson trust [1]
   Salience [1]
   Salutogenesis [2]
   Salutogenic model [1]
   Salvage (Waste) [1]
   Samewerkende regering [1]
   Samewerking [2]
   Sandton [1]
   Sanitation [2]
   sanitation [1]
   SANParke [2]
   SANParks [2]
   SAOG [1]
   SAPS [3]
   SAPS Academy [1]
   SAPS awareness program [1]
   SARS [1]
   SARS Interpretation note no. 58 [1]
   SARS Service Monitoring Office (SSMO) [1]
   SAS [1]
   Sasol [1]
   Sasol Polymers [1]
   SASSA [2]
   Satisfaction [11]
   satisfaction [2]
   Satisfaction of healthcare givers [1]
   Satisfaction with life [2]
   satisfaction with life [1]
   Satisfaction with life scale (SWL) [1]
   Satisfaction with remuneration [1]
   Savanna ecology-South Africa-North-West [1]
   Savouring [1]
   scaffold [1]
   scaffolding [1]
   Scale development [3]
   Scale development and validation [1]
   Scaled performance measure [1]
   Scarce skills [2]
   scarce-skilled undergraduates [1]
   Scatter plot diagrams [1]
   Scenario planning [1]
   scenario-based strategy [1]
   scenario-gebaseerde strategie [1]
   Schedule [1]
   Scheduler [1]
   Scheme [1]
   school [1]
   School attendance-South Africa-Mafikeng [1]
   school culure [1]
   School effectiveness [1]
   School environment [1]
   school governing body [1]
   School management [2]
   School management and organization [3]
   School management and organization-South Africa-Mafikeng [1]
   School management and organization-South Africa-Mafikeng. [1]
   School management teams-South Africa-North-West [1]
   School personnel management-South Africa-Mafikeng Region [1]
   School principals [2]
   school sport [1]
   Schools [2]
   Schools management [1]
   Schools’ finance [1]
   Schools’ governing bodies, schools’ management teams [1]
   Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS) [1]
   Schwartz values instrument [1]
   Science teachers [1]
   Science-Study and teaching-Parent participation [1]
   SCM [2]
   Scope of Practice [1]
   Scope of practice [1]
   Scorecard [1]
   Scorecard development [1]
   Screening [1]
   Scuba diving [3]
   scuba diving [1]
   Seasonal patterns [1]
   Sebokeng [1]
   Secondary adjustments [1]
   Secondary education [1]
   Secondary objectives [1]
   Secondary school [4]
   Secondary school educators [1]
   Secondary schools [3]
   secondary schools [1]
   Secondary transactions [1]
   Secondary traumatic stress [1]
   Secrecy [1]
   Section 12E [1]
   Section 20A [1]
   Section 21 schools [1]
   Section 23M [2]
   Section 24JA [1]
   Section 37A of the Income Tax Act 58 of 1962 [1]
   Section 9D of the Income Tax Act [1]
   Section 9I of the South African Income Tax no. 58 of 1962 [1]
   Sectional Titles Act [1]
   Sector [2]
   Sectoral determination [1]
   Sectoral export flows [1]
   Securities [1]
   securities regulation [1]
   Securitisation [1]
   Security [1]
   Security management [1]
   Sedibeng [2]
   Sedibeng District Municipality [8]
   Sedibeng District Municipality (SDM) [2]
   Sedibeng District TVET College [1]
   Sedibeng Municipal Area [1]
   Sedibeng Region [1]
   Sedibeng region [1]
   Seeman [1]
   Segmentasie [1]
   Segmentation [3]
   Segmentation tourism demand [1]
   Segmentation variables/bases [1]
   Segmentering [1]
   Segmenteringsveranderlikes/-basisse [1]
   Seizure of whole computers [1]
   Sekhukhune District [1]
   Sekuritisasie [1]
   Selected South African organisations [2]
   selected South African organisations [1]
   Selection [6]
   Selection battery [1]
   Selection of service providers [1]
   Self - efficacy [1]
   Self awareness [1]
   Self directed career planning [1]
   self esteem [1]
   Self-administered retirement fund [1]
   Self-awareness [1]
   self-awareness [1]
   Self-deception [2]
   Self-determination [2]
   Self-determination theory [6]
   Self-Efficacy [1]
   Self-efficacy [16]
   Self-employment [1]
   Self-esteem [6]
   Self-knowledge [1]
   Self-managed Teams [1]
   Self-management [1]
   Self-management skills [1]
   Self-managing work teams [1]
   Self-misleiding [1]
   Self-perception [1]
   self-rating [1]
   Self-report measures [1]
   self-report on lifecycle [1]
   Self-reported health [1]
   Self-reported use [1]
   Self-service [1]
   Self-service technologies [1]
   Self-service technology [1]
   Selfbedrog [1]
   Selfbestuur [1]
   Selfmoord [1]
   Selfmoord-denkbeeldvorming [1]
   Selfoon [1]
   selfsorg-oorde [1]
   Selfverslagmaatreëls [1]
   Selfvertroue [1]
   seller concentration [1]
   Semantic web [1]
   Sement industrie [1]
   Sementkanaal [1]
   semi-automation [1]
   semi-structured interviews [1]
   Semi-supervised clustering [1]
   Semi-supervised segmentation [1]
   Senior management [1]
   Senior management service [2]
   Senior management services [1]
   Senior managers [3]
   Sense of belonging [1]
   sense of belonging [1]
   Sense of coherence [18]
   Sensitivity analysis [1]
   Sensors [1]
   Sentech [1]
   Sentralisasie [1]
   Sepedi [2]
   Sequential rank [1]
   Servant leadership [2]
   Service [6]
   service and product messages [1]
   Service Delivery [3]
   Service delivery [28]
   service delivery [5]
   Service Delivery Budget Implementation Plan (SDBIP) [1]
   Service delivery mandate [1]
   service delivery protests [1]
   Service delivery strategies [1]
   Service desk [1]
   Service environment [1]
   Service excellence [1]
   Service failure [3]
   Service failure severity [1]
   Service improvement [1]
   Service industry [1]
   service industry [1]
   Service management [1]
   Service organisations [1]
   Service Providers [1]
   Service providers [1]
   Service Quality [2]
   Service quality [14]
   Service recovery [3]
   Service recovery expectation [1]
   Service workers [1]
   Service years [1]
   Service-learning [1]
   service-learning [1]
   Service-oriented industries [1]
   Services [7]
   Services fees [1]
   Services marketing [5]
   Services sector [2]
   Servitization [1]
   SERVPERF [1]
   SERVQUAL [4]
   Servqual [3]
   SERVQUAL model [1]
   Sesotho [1]
   Sesotho sa Leboa [1]
   Set-up time [1]
   Setlagole community [1]
   Setswana [1]
   Setswana cuisine [1]
   Setswana-speaking police officials [1]
   Setswana-speaking secondary school educators [1]
   Severe recessions [1]
   Sewing [1]
   Sexual harassment [1]
   Sexual violence [1]
   SFAS 34 [1]
   Share portfolio [2]
   Share Price [1]
   Share price [1]
   Share price associations [1]
   Share price behaviour [1]
   Share price volatility and Profitability [1]
   Share prices [1]
   Share selection [1]
   Share selection framework [1]
   Share-based payments [1]
   share-prices [1]
   shared vision [1]
   Shareholder return [1]
   Shareholder value [4]
   shareholder value [1]
   Shareholder value added (SVA) [3]
   Shareholder wealth maximisation [1]
   Shareholder-value [1]
   Shareholders [1]
   Shares [1]
   shares [1]
   Sharia law [1]
   Shariah compliant financing [1]
   Sharing of information [1]
   Shark cage diving [1]
   shark cage diving [1]
   Sharpe [2]
   Sharpe ratio [2]
   Sharpeville [3]
   Shebeen [1]
   Sheep [1]
   Shift cycle [1]
   Shop-floor workers [1]
   Shopping experience [1]
   Shopping mall [1]
   Shopping motivations [1]
   Short Message Service (SMS) [1]
   Short term focus [1]
   Short-term insurance [2]
   shortsighted by the restructuring and alignment processes in the hub [1]
   Sicelo [1]
   Sick and incapacity leave [1]
   Sick leave [1]
   Sick leave abuse [1]
   Sielkundige trauma [1]
   Sielkundiges [1]
   Signalling approach [1]
   silo [1]
   silo bag [1]
   Simdlangentsha [1]
   Similarity [1]
   Simplified limitation-on-benefits (LOB) rule [1]
   Sims causality test [1]
   Simulation Methods [1]
   Simultaneous equation model [1]
   Sin taxes [1]
   Sin vir koherensie [1]
   Single currency [1]
   single linkage method [1]
   Single Minutes Exchange of Dies [1]
   Single mothers [1]
   single parents [1]
   Sino-African relations [1]
   Siphumlile Clinic [1]
   Sistematiese literatuurondersoek [1]
   Sistemiese risiko [1]
   Situation Specific Evaluation Expert (SPEEX) [1]
   Situational factors [2]
   Situational leadership [1]
   Situational sense of coherence [3]
   Six Sigma [4]
   Six sigma [3]
   Sjina [1]
   Skaalontwikkeling [1]
   Skaars vaardighede [1]
   Skadelike belastingpraktyke [1]
   Skape [1]
   Skeepsvaarttoerisme [1]
   Skill [1]
   Skill mix [1]
   Skill shortage [1]
   Skill transfer [1]
   Skill transfer methods [1]
   Skilled labour [1]
   Skilled labour retention [1]
   Skilled labour turnover [1]
   Skills [13]
   skills [1]
   Skills and competencies [1]
   skills and socio-economic challenges [1]
   Skills development [9]
   skills development [1]
   skills development management [1]
   Skills loss [1]
   Skills migration [1]
   skills sharing to support the goals [1]
   Skills shortage [2]
   skills shortage [1]
   Skills variety [1]
   Skills-related underemployment [1]
   Skills/EQ [1]
   Skole [1]
   Skool [1]
   skoolbeheerliggaam [1]
   skoolhoof [1]
   skoolkultuur [1]
   Skoolomgewing [1]
   skoolsport [1]
   Skoon oudit [1]
   skubaduik [1]
   Slagoffer [1]
   Sleep [1]
   Sleutel sukses faktore [1]
   Sleutel suksesfaktore [1]
   Sleutel- suksesfaktore [1]
   Small [3]
   Small (micro) business [1]
   Small and Medium Enterprise [2]
   Small and medium enterprise [1]
   Small and medium enterprise (SME) [1]
   Small and Medium Enterprise (SMEs) [1]
   Small and Medium Enterprises [1]
   Small and medium enterprises [4]
   small and medium enterprises [1]
   Small and Medium Enterprises (SME's) [1]
   Small and medium enterprises (SMEs) [1]
   Small and medium entities [1]
   Small and medium sized [1]
   Small and medium-sized businesses [1]
   small and medium-sized businesses [1]
   Small and Medium-sized enterprise [1]
   Small and Medium-sized Enterprise (SME) [1]
   Small and medium-sized enterprises [2]
   Small and medium-sized women-owned businesses [1]
   Small black business owners [1]
   Small Business [1]
   Small business [6]
   Small Business (SBE) [1]
   Small business corporation [1]
   Small business enterprises [1]
   small business entity [1]
   Small business management [1]
   Small business owners [1]
   Small business support [1]
   Small business tax amnesty [1]
   Small business-Finance [1]
   Small business-Management [1]
   Small business-South Africa-Mafikeng [1]
   Small business-South Africa-Management [1]
   Small business-South Africa-North-West [2]
   Small businesses [2]
   Small businesses in South Africa [1]
   Small enterprises [1]
   Small farming unit development [1]
   Small group communication [1]
   Small groups [2]
   Small manufacturing firms [1]
   Small Medium Enterprise [1]
   Small Medium Enterprise (SMEs) [1]
   small medium enterprises (SME) [1]
   Small or medium enterprises (SMEs) [1]
   Small samples [1]
   Small service organisations [1]
   Small to medium sized [1]
   Small tourism destination [1]
   Small, medium and micro-sized enterprises (SMMEs) [1]
   small, medium and micro-sized enterprises (SMMEs) [1]
   Small- and micro-enterprise owners [1]
   Small- and micro-enterprises [1]
   small-scale farmer [1]
   Small-sized [1]
   Small-to medium-sized enterprises [1]
   Smallholder farmers [1]
   Smart Phones [1]
   Smart phones [1]
   smartphones [2]
   SME [6]
   SME access to finance [1]
   SME constraints and challenges [1]
   SME development [1]
   smelters [1]
   SMEs [8]
   SMME [2]
   SMME & entrepreneurship [1]
   SMME finance [1]
   SMME sustainability [1]
   SMME's [1]
   SMME's (Small, medium and micro enterprises) [1]
   SMMEs [11]
   smoking [1]
   Soccer involvement [1]
   Social [1]
   Social accountability [1]
   Social Accounting [1]
   Social accounting matrices [1]
   Social Accounting Matrix [1]
   Social accounting matrix [2]
   social accounting matrix [1]
   Social action [1]
   Social Assistance [1]
   social assistance [1]
   Social Assistance Act [1]
   Social assistance programme [1]
   Social axioms [1]
   Social beliefs [1]
   Social change [1]
   social comparison [1]
   Social consciousness [1]
   Social construct of risk [1]
   Social constructivism [1]
   Social constructivism paradigm [1]
   Social contract [3]
   social contract [1]
   Social cost [1]
   Social cost of carbon [1]
   Social Desirability [1]
   Social desirability [2]
   Social determinants [1]
   Social development [1]
   Social dimension [1]
   Social effects [1]
   social entrepreneurial intentions [1]
   Social entrepreneurship [2]
   Social entrepreneurship intentions [1]
   Social Equity [1]
   Social exchange theory [1]
   social exchange theory (SET) [1]
   Social exclusion [1]
   Social grants [4]
   Social identification techniques [1]
   Social image [1]
   Social impact [4]
   Social impacts [5]
   Social Influence [1]
   Social integration [1]
   Social intelligence [1]
   social interaction motive [1]
   Social involvement [1]
   Social issues [1]
   Social Labour Plans (SLPs) [1]
   Social Licence to Operate (SLO) [1]
   Social License [1]
   Social media [8]
   social media [2]
   social media platforms [2]
   social media policy [1]
   Social network [1]
   Social networking [1]
   social networking analysis [1]
   Social networking sites [1]
   social networking sites [2]
   Social networks [3]
   Social norms [1]
   Social obligation [1]
   Social obstruction [1]
   Social policy [1]
   Social professional identity [1]
   Social reaction [1]
   Social responsibility [1]
   Social responsible investment [1]
   Social security [4]
   social security [1]
   Social Security Grants [1]
   Social Security Payment [1]
   social security systems [1]
   Social support [23]
   Social support from colleagues and supervisor [2]
   Social switching costs [1]
   Social system [1]
   social transfers [1]
   Social well-being [1]
   Social wellbeing [1]
   social wellness [1]
   social work [1]
   Social-economic aspects [1]
   Socially inclusive management framework [1]
   Socially responsible investment (SRI) [1]
   Socially Responsible Investment (SRI) index [1]
   Societal trends [1]
   Socio-demographic characteristics [4]
   socio-demographic variables and media [1]
   Socio-economic [2]
   Socio-economic challenges [1]
   Socio-economic development [2]
   Socio-economic impact [3]
   Socio-economic impacts [1]
   Socio-economic vulnerability [1]
   Sociocultural adaptation [1]
   SOCPEN [1]
   sodium-sulphur (NaS) [1]
   Soft adventure activities [1]
   Soft drink consumption [1]
   Soft skills [5]
   Soft skills and Hard or technical skills [1]
   Soft-heartedness [1]
   Software [2]
   Software crisis [1]
   Software development [3]
   Software development environment [1]
   Software development methodologies [1]
   Software project [1]
   Software project failure [1]
   Software project success [1]
   Soil [1]
   Solar [1]
   solar photovoltaic (PV) [1]
   SOLID (Saltspring Organization for Life Improvement and Development) [1]
   Solid waste [1]
   Solution-focused counselling [1]
   Solvency II [1]
   Sortino [1]
   Sortino ratio [1]
   Sosiale [1]
   Sosiale determinante [1]
   Sosiale impak [2]
   Sosiale impakte [1]
   Sosiale konstruktivisme [1]
   Sosiale konstruktiwismeparadigma [1]
   Sosiale media [2]
   Sosiale norme [1]
   Sosiale ondersteuning [6]
   Sosiale professionele identiteit [1]
   Sosiale rekeninge matriks [1]
   sosiale uitruilteorie (SET) [1]
   Sosiale wenslikheid [3]
   Sosio-demografiese eienskappe [1]
   sosio-demografiese kenmerke [1]
   Sosio-ekonomies [1]
   Sosio-ekonomiese kwesbaarheid [1]
   Sosio-ekonomiese uitdagings [1]
   sosiodemografiese veranderlikes en media [1]
   Sound labour relations [1]
   Sound principles for managing liquidity risk [1]
   Sound tax policy principles [1]
   Source [1]
   Source documents- Financial statements [1]
   Source-based tax assessment [1]
   Sources of finance [1]
   Sources of funding [1]
   Sources of information [1]
   sources of information [1]
   Sourcing [1]
   South Africa [215]
   South Africa Health Care System [1]
   South Africa maize production [1]
   South Africa mining [1]
   South Africa public healthcare [1]
   South Africa-Dept. of Correctional Services [1]
   South Africa-Dept. of Transport [1]
   South Africa-Labour Relations Act [1]
   South Africa-Mafikeng [1]
   South Africa-North West [1]
   South Africa.-Unemployment Insurance Fund [1]
   South African [1]
   South African academic environment [1]
   South African agriculture [1]
   South African auditing organisation [1]
   South African Banking [1]
   South African capital [1]
   South African context [4]
   South African Department of Mineral Resources [1]
   South African diamond mines [1]
   South African Disaster Management Act 57 of 2002 (DMA) [1]
   South African Disaster Management Framework (SA NDMF) [1]
   South African economy [2]
   South African employees [1]
   South African Energy Sector [2]
   South African ESCo [1]
   South African executives [1]
   South African gold mines [1]
   South African higher education institution [1]
   South African industries [1]
   South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) [2]
   South African Institute of Professional Accountants (SAIPA) [1]
   South African manufacturing industry [1]
   South African Mineral Resources Committee (SAMREC) [1]
   South African mining [3]
   South African mining challenges [2]
   South African Mining Industry [2]
   South African mining industry [2]
   South African mining sector [1]
   South African National Parks [2]
   South African National Parks (SANParks) [1]
   South African Navy (SAN) [1]
   South African newspaper industry [1]
   South African organisations [2]
   South African personality inventory [2]
   South African Personality Inventory (SAPI) [3]
   South African Police [1]
   South African Police Service [9]
   South African Police Service (SAPS) [2]
   South African Police Service, North-West Province, South Africa [1]
   South African Postbank Limited Act 9 of 2010 [1]
   South African Premier Soccer League [1]
   South African Public Service [1]
   South African Revenue Service [2]
   South African Revenue Service (SARS) [1]
   South African Revenue Services [2]
   South African rugby [1]
   South African Social Security Agency (SASSA) [2]
   South African Tour Operators Association (SATOA) [1]
   South African universities [2]
   South African university [1]
   South African Vehicle Transport Association (SAVRALA) [1]
   South African work environment [1]
   South African working population [1]
   South America [1]
   South Lunzu [1]
   South-Africa [6]
   South-African [1]
   Southern Africa [5]
   Southern Africa Tourism Services Association (SATSA) [1]
   Southern African Development Community [2]
   Southern African Development Community (SADC)-region [1]
   Sovereign Debt [1]
   Sovereign ratings [1]
   Soweto [1]
   Span [1]
   Spanderingsanalise [1]
   Spanne [1]
   Spanontwikkeling [1]
   Spas [1]
   Spatial development [2]
   Spatial economic development [2]
   Spatial planning [1]
   Spearman se korrelasiekoëffisiënt [1]
   Spearman's correlation coefficient [1]
   Special Economic Zone [1]
   Special economic zones [1]
   Special events [1]
   Specialization [1]
   Spectator [1]
   Spectator motives [1]
   Speculative Realism [1]
   Speed losses [1]
   Speenpersentasie [1]
   Spending [1]
   Spending analysis [1]
   Spending behaviour [2]
   spending behaviour [1]
   Spending power [1]
   Spill overs [1]
   Spiritual intelligence [1]
   Spiritual leadership [1]
   Spiritual well-being [1]
   Spiritual wellness [1]
   Spiritual work wellness [1]
   Spiritual work wellness programme [1]
   Spirituality [3]
   Sponsor [1]
   Sponsorship [1]
   Sponsorship proposal [1]
   Spoon [1]
   Sport [3]
   Sport commitment [1]
   Sport consumption [1]
   Sport events [1]
   sport marketing [1]
   Sport participants [1]
   Sport profile [1]
   Sport spectators [1]
   sport team brand personality [1]
   Sport toerisme [2]
   Sport tourism [3]
   sport tourism [1]
   Sport verbintenis [1]
   Spousal role [1]
   Spouse, Equity [1]
   Spouse-work interference [1]
   SRI index [1]
   SRISK [1]
   SRP [1]
   SSP [1]
   Sstrategic management [1]
   Staandae [1]
   Staatsbank [1]
   Staatsbeleid [1]
   Stability [1]
   stad regering veerkragtigheid [1]
   stadsregering [1]
   Staff commitment [1]
   staff provision [1]
   Staff retention [1]
   Staff retention strategy [1]
   Staff turnover [2]
   Staff turnover intentions [1]
   Staffing Levels [1]
   stages of E-Government [1]
   Stains [1]
   Stakeholder [2]
   Stakeholder collaboration [1]
   Stakeholder dialogue [1]
   Stakeholder engagement [3]
   Stakeholder management [1]
   stakeholder management [1]
   Stakeholder theory [1]
   Stakeholder value add [1]
   Stakeholder-attributes [1]
   Stakeholder-classes [1]
   Stakeholder-management [1]
   Stakeholders [11]
   stakeholders [2]
   stakeholders' perspectives [1]
   Standaardwaarde [1]
   Standard costing [1]
   Standard value [1]
   Standardisation [1]
   Standardisation of measuring instruments [1]
   Standardization [1]
   Start-up failures [1]
   Start-up funding [1]
   Stasionêre data [1]
   State [1]
   State ego - resilience [1]
   State funding [1]
   State of psychological and organisational commitment [1]
   State of the psychological contract [1]
   State Security [1]
   State self - efficacy [1]
   State veterinary services [1]
   State-owned bank [1]
   State-owned enterprise [1]
   Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) [1]
   Station commander [1]
   Stationary data [2]
   Statistics outcomes [1]
   status consumption [1]
   Statutêre beheer [1]
   Statutory control [1]
   stedelike dinamika [1]
   Stedelike ramp [1]
   Steel [2]
   Steel industry [3]
   steel industry [1]
   Steel manufacturer [1]
   Steel organization [1]
   Steel wire [1]
   Steelmaking [1]
   Stelselontwikkelingsmetodologieë [2]
   stelsels denke [1]
   stelsels dinamika [1]
   Ster-Kinekor / Nu Metro film theatre [1]
   Stereotipes [2]
   Stereotypes [7]
   Stereotyping [2]
   Steriotypes [1]
   sterkte-gebaseerde benadering [1]
   Sterktes [1]
   Sterktes benadering [1]
   Stewardship [1]
   Stiffness [1]
   Stock holding [1]
   Stock out [1]
   Stock price differential [1]
   Stockholders, United States [1]
   Stocks [1]
   Stoettelers [1]
   Stoot-en trek teorie [1]
   storage fragmentation [1]
   Store atmosphere [1]
   Store attributes [1]
   Store loyalty [1]
   Store openings [1]
   store satisfaction [1]
   store trust [1]
   Stores selling casual wear [1]
   Strain [8]
   strain [1]
   Strandtoerisme [1]
   Strategic analysis skills [1]
   Strategic and management control systems [1]
   Strategic Cost Management [1]
   Strategic decision making [1]
   Strategic farming [1]
   Strategic framework [2]
   Strategic goals [1]
   Strategic intelligence [1]
   strategic intent [1]
   strategic intervention [1]
   strategic leadership [1]
   Strategic linking [1]
   Strategic management [8]
   strategic management [2]
   Strategic management model [1]
   Strategic management process [1]
   strategic management process [1]
   Strategic marketing [1]
   Strategic partnership [1]
   Strategic plan [1]
   Strategic planning [7]
   Strategic planning-South Africa [1]
   Strategic planning-South Africa-North-West [1]
   Strategic risk management [2]
   Strategic tax advantage [1]
   Strategic tool [1]
   Strategie [3]
   Strategieë [1]
   Strategies [10]
   strategies [1]
   Strategiese bemarking [1]
   Strategiese beplanning [1]
   Strategy [30]
   strategy [3]
   Strategy alignment [2]
   Strategy Execution [1]
   Strategy execution [1]
   Strategy implementation [1]
   Strategy implementation plan [1]
   Strategy management process [1]
   Strategy planning [1]
   strategy planning [1]
   Strategy to improve service delivery [1]
   streaming [1]
   streaming services [1]
   Streeksekonomiese ontwikkeling [1]
   streeksintegrasie [1]
   Street vendor [1]
   Strength weakness opportunity threats analysis [1]
   strength-based [1]
   Strength-based approach [2]
   strength-based approach [1]
   Strength-based training [1]
   Strengths [3]
   Strengths use [3]
   strengths use [1]
   Strengths use and deficit improvement [1]
   Strengths Use and Deficit Improvement Questionnaire [1]
   Strengths-based approach [2]
   Strengths-use behaviour [1]
   Stres [3]
   Stress [31]
   stress [1]
   Stress and gender [1]
   Stress and personality type [1]
   Stress management [1]
   Stress test [1]
   Stress-related ill health [1]
   Stress-related physical ill health [1]
   Stress-related psychological ill health [1]
   Stressors [2]
   Stresverwante fisiese swak gesondheid [1]
   Stresverwante psigologiese swak gesondheid [1]
   Stresverwante swak gesondheid [1]
   Strike [1]
   Strike Action in South Africa [1]
   structural [1]
   structural determinants [1]
   Structural Equation Model [2]
   Structural equation modeling [1]
   Structural Equation Modelling [1]
   Structural equation modelling [4]
   structural equation modelling [1]
   Structural equivalence [2]
   Structural functionalism [1]
   Structural model [3]
   Structural path analysis [1]
   Structural Take Indicator [1]
   Structural transformation [1]
   Structure [1]
   Structured [1]
   Structured trade and commodity finance [1]
   Strukturele model [1]
   Strukturele vergelykingsmodellering [3]
   Strukturele-Vergelykings-Modellering [1]
   Stud breeders [1]
   student accounts defaults [1]
   Student burnout [3]
   Student council [1]
   student debt [1]
   Student demands [1]
   Student dropout [1]
   Student engagement [6]
   Student evaluations of teaching (SETs) [1]
   Student expectations [1]
   student financial exclusion [1]
   Student leaders [1]
   Student life satisfaction [1]
   student loans [1]
   student perceptions [1]
   Student resources [2]
   Student retention [1]
   Student success [1]
   Student support structures [3]
   Student Survey (MBI-SS) [1]
   Student Survey (UWES-S) [1]
   Student-lecturer ratios [1]
   Studente [2]
   Studente evaluasies van onderrig (SEOs) [1]
   Studente-ondersteuningstrukture [1]
   Studente-uitbranding [1]
   Studentebegeestering [1]
   Studentesukses [1]
   Students [16]
   students [1]
   Students' deficit improvement [1]
   Students' strengths use [1]
   Studieprogram [1]
   studies [1]
   Study and teaching [1]
   Study and teaching (Secondary) [1]
   Study demands [2]
   Study programme [1]
   Study resources [2]
   Styfheid [1]
   Sub Saharan Africa [1]
   Sub-contractor [1]
   Sub-national data [1]
   Sub-national inequality [1]
   Sub-Saharan Africa [1]
   Sub-Saharan Africa (SSA) [1]
   Subject knowledge [1]
   Subjective career success [1]
   subjective career success [1]
   Subjective financial risk tolerance [1]
   Subjective investment knowledge [1]
   Subjective norm [1]
   subjective norm [1]
   Subjective well-being [2]
   subjective well-being [1]
   Subjectivism [1]
   subjektiewe beroepsukses [1]
   Subjektiewe loopbaansukses [1]
   Subnasionale kredietgraderingsmetodologieë [1]
   Subnasionale regerings [1]
   Subnational credit rating methodologies [1]
   Subnational governments [1]
   subscription services [1]
   Subsistence agricultural development [1]
   Subsistence agriculture [1]
   Subsistence maize farmers [1]
   substance [1]
   Substance Abuse [1]
   Substance over form [1]
   Substance use [1]
   substance use [1]
   Success [6]
   Success factor [1]
   Success factors [2]
   success factors [1]
   Success of the amnesty [1]
   success strategies of women entrepreneurs [1]
   Successful [1]
   Successful Project management [1]
   Succession [1]
   Succession planning [4]
   Succession planning mentorship program [1]
   Successors [1]
   Sugar [1]
   Suicidal [1]
   Suicide [5]
   Suicide ideation [7]
   Suid-Afrika [23]
   Suid-Afrika Demarketing [1]
   Suid-Afrikaanse konteks [2]
   Suid-Afrikaanse mynbedryf [1]
   Suid-Afrikaanse Nasionale Parke [1]
   Suid-Afrikaanse onderwysers [1]
   Suid-Afrikaanse ouditfirma [1]
   Suid-Afrikaanse Persoonlikheid Instrument (SAPI) [1]
   Suid-Afrikaanse Persoonlikheidinventaris (SAPI) [1]
   Suid-Afrikaanse Persoonlikheidsinstrument (SAPI) [1]
   Suid-Afrikaanse persoonlikheidsinventaris [2]
   Suid-Afrikaanse Polisiediens [1]
   Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) [1]
   Suid-Afrikaanse Posbank Beperk Wet 9 van 2010 [1]
   Suid-Afrikaanse topbestuurslui [1]
   Suiker [1]
   Suiwel [1]
   Sukses van die amnestie [1]
   Sukuk [1]
   superior investment returns [1]
   Superiors [1]
   Supermarkets [1]
   Supernormal profits [1]
   Supervised clustering [1]
   Supervised segmentation [1]
   Supervision [1]
   supervision [1]
   Supervisor influence [1]
   Supervisor relations [1]
   Supervisor support [1]
   Supervisor- and co-worker support [1]
   Supervisors [1]
   Supervisory relationships [1]
   Supervisory support [1]
   Supplementary feeds [1]
   Supplier [2]
   Supplier market relationships [1]
   Supplier markets [1]
   Supplier Relationship Management [1]
   Suppliers [1]
   Supply [2]
   Supply assurance [1]
   Supply Chain [1]
   Supply chain [9]
   supply chain [1]
   Supply chain disruption framework [1]
   supply chain efficiency [1]
   Supply chain integration [1]
   Supply Chain Management [1]
   Supply chain management [9]
   supply chain management [1]
   Supply chain partners [1]
   Supply chain performance [1]
   Supply chain risk [1]
   Supply Chain Services [1]
   Supply Management [1]
   Supply risk [1]
   Support [2]
   support for further tourism development [1]
   Support Level [1]
   support older employees to transfer skills [1]
   Support personnel [1]
   Support staff [4]
   support staff [1]
   Support vector machines [1]
   Supporter [1]
   Supporter attendance [1]
   Supportive activities [1]
   Supportive learning environment [1]
   Supportive organisational climate [1]
   Surf tourism [1]
   Surface acting [2]
   Surfing [1]
   Survey [1]
   Survey analysis [1]
   Survey of Consumer Finances (SCF) [1]
   Survey of consumer finances (SCF) [1]
   Survey work-home interaction [1]
   Survey Work-Home Interaction-Nijmegen (SWING) [1]
   Surveys [1]
   Survival strategies [1]
   survival strategies [1]
   Suspension of operations [1]
   Sustainability [33]
   sustainability [4]
   Sustainability and wine tourism [1]
   sustainability indicators [1]
   Sustainability of social mandate [1]
   Sustainability report [1]
   Sustainability reporting [3]
   Sustainable [2]
   Sustainable agricultural practices [1]
   Sustainable business success [1]
   Sustainable community development [1]
   Sustainable community-based tourism model (SCBT) [1]
   Sustainable competitive advantage [2]
   Sustainable development [18]
   sustainable development [2]
   Sustainable Development (SD) [1]
   Sustainable development-Africa [1]
   Sustainable disclosure [1]
   Sustainable farming [1]
   Sustainable franchise [1]
   Sustainable growth [1]
   Sustainable initiatives [1]
   Sustainable investment [1]
   Sustainable management [1]
   sustainable management [1]
   Sustainable mining [1]
   Sustainable reporting [1]
   Sustainable service delivery [1]
   Sustainable supply [1]
   Sustainable tourism [7]
   Sustainable tourism development [1]
   Sustainable value creation [1]
   Sustainable waste management [1]
   sustainable water management system [1]
   Sustainable wealth creation [1]
   Swart Diamante [1]
   Swart ekonomiese bemagtiging [1]
   Swart Generasie Y-studente [1]
   Swaziland [1]
   Swedish International Development Agency (SIDA) [1]
   Switching cost [1]
   SWOT [1]
   SWOT analysis [2]
   Symbolic interactionism [1]
   Symbolic products [1]
   Symmetric distribution [1]
   Symptoms [1]
   Syria [1]
   System collaboration [1]
   System development [1]
   System development methodologies [1]
   System model [1]
   System of national accounts [1]
   Systematic literature review [1]
   systematic review [1]
   Systematic risk [1]
   Systemic risk [3]
   Systems development methodologies [2]
   systems dynamics [1]
   systems thinking [1]
   Sywaartse mark [1]
   t-toets [1]
   Taal [2]
   Tacit knowledge [4]
   take-over [1]
   Talent [1]
   Talent Management [5]
   Talent management [7]
   talent management [2]
   Talent recruits [1]
   Talent rekrute [1]
   Talent retention [2]
   Talent retention management [1]
   Talentbehouding [1]
   Talentbestuur [1]
   TAM [2]
   Tangible assets [1]
   Tangible social impacts [1]
   Tanzania Block Management System [1]
   TAR models [1]
   Target market [1]
   Target market needs [1]
   Target market of a state-owned bank [1]
   Target marketing [1]
   Target markets [2]
   Targeting [1]
   targeting [1]
   Tasbare sosiale impakte [1]
   Task characteristics [2]
   Task identity [1]
   Task observations [1]
   Task performance [1]
   task performance [1]
   Task significance [1]
   Tasks [1]
   Taste perceptions [1]
   Tax [2]
   Tax administration [1]
   Tax Administration Act [3]
   Tax Administration Act 28 of 2011 (TAA) [1]
   Tax Administration Laws [1]
   Tax Administration Laws Amendment Bill [1]
   Tax advice [1]
   Tax avoidance [4]
   Tax avoidance strategies [1]
   Tax base [1]
   Tax benefit [1]
   Tax comparisons [1]
   Tax Compliance [1]
   Tax compliance [1]
   Tax conduct [1]
   Tax conduit theory [1]
   Tax debt [1]
   Tax deductible [1]
   Tax deduction [1]
   Tax dispensation [1]
   Tax documentation [1]
   Tax effort [1]
   Tax evasion [2]
   Tax framework [1]
   Tax fraud [1]
   Tax havens [1]
   Tax incentive [1]
   Tax incentives [3]
   tax incentives [2]
   Tax legislation [1]
   Tax minimisation [1]
   Tax model [1]
   Tax Ombud [1]
   Tax Ombudsman [1]
   Tax Penalties [1]
   Tax penalties [1]
   Tax planning and white-collar crime [1]
   Tax policy [2]
   Tax practitioners [1]
   tax practitioners [1]
   Tax rate [1]
   Tax relief [1]
   Tax resident [2]
   Tax surcharges [1]
   Tax symmetry [1]
   tax-deductible [1]
   tax-free investments [1]
   tax-prepaid plans [1]
   Taxable Base [1]
   taxable income [1]
   Taxable supply [1]
   Taxation [3]
   Taxation-South Africa [1]
   Taxi [1]
   taxi intimidation [1]
   Taxicabs-South Africa-Mafikeng [1]
   Taxpayers [3]
   Taxpayers' rights [1]
   TB screening [2]
   TBL [1]
   Teacher training [1]
   Teachers [12]
   Teachers-Evaluation of [1]
   Teachers-Job stress [1]
   Teachers-Rating of-South Africa-Madibogo [1]
   Teachers-Rating of-South Africa-Mafikeng [1]
   Teachers-Recruiting [1]
   Teachers-Selection and appointment-South Africa-North West Region [1]
   Teachers-South Africa-Mafikeng-Leaves of absence. [1]
   Teachers-Supply and demand [1]
   Teaching and learning [1]
   Teaching approaches [1]
   Teaching ethics [1]
   Teaching intervention [1]
   Teaching methodology [2]
   Teaching methods [2]
   Teaching-learning environment [1]
   Team [1]
   Team development [1]
   Team identification [2]
   Team leader [1]
   Team members [1]
   Team Work [1]
   Team work [1]
   Teams [2]
   Teams in the workplace [1]
   Teamwork [2]
   Teamwork skills [1]
   Technical analysis [2]
   Technical analysis and buy - and - sell signals [1]
   technical and scale efficiency [1]
   Technical College [1]
   Technical knowledge [1]
   Technical skills [2]
   Technical test battery [1]
   Technical uncertainties [1]
   Technicians [1]
   Technikon Witwatersrand [1]
   Technikons [1]
   Technological adaptation [1]
   Technological innovation [1]
   Technologies [1]
   technologies [1]
   Technology [2]
   Technology -- Study and teaching [1]
   Technology : Study and teaching [1]
   Technology Acceptance model [1]
   Technology acceptance model [1]
   technology acceptance model [1]
   technology acceptance model (TAM) [2]
   Technology adoption [1]
   Technology adoption and implementation [1]
   Technology and metropolitan areas [1]
   Technology development [1]
   Technology evolution [1]
   Technology infrastructure [1]
   Technology interventions [1]
   Technology management [1]
   technology platforms [1]
   Technology systems [1]
   Technology transfer [1]
   technology transfer [1]
   Technology-readiness [1]
   Technostress [2]
   Teerhartigheid [1]
   Tegniese analise [1]
   Tegniese onsekerhede [1]
   Tegniese spesialisgroepe [1]
   Tegnologie-aanvaarding [1]
   Tegnologie-infrastruktuur [1]
   Tegnologiese innovasie [1]
   Teiken bemarking [1]
   Teiken markte [1]
   tekort-gebaseerde benadering [1]
   Telecommunication [1]
   Telecommunication company [1]
   Television advertising [1]
   Telkaart ontwikkeling [1]
   Telkom [1]
   Temporary [1]
   Temporary Employment Services [1]
   Ten volle opeenvolgende, gelyke status, multimodale navorsingsontwerp [1]
   Tender system [1]
   Tendering [2]
   Tenure [2]
   Teorie rondom werkende moeders [1]
   term contract [1]
   Term Structure [1]
   Terrorist group [1]
   Tersaaklike materiaal [1]
   Tersiêre onderwys [1]
   Tersiêre personeel [1]
   Tertiary education [6]
   tertiary education [1]
   Tertiary education institutions [2]
   Tertiary institution [2]
   tertiary institution [1]
   Tertiary institutions [2]
   Tertiary staff [1]
   Terughoudingsbelasting [1]
   Terugvoer [2]
   TES [1]
   Test of linearity [1]
   Tevredenheid [1]
   Textile and clothing industry [1]
   TGARCH [1]
   The activation-arousal dimension [1]
   The big five personality dimensions [1]
   The Bill of Rights [1]
   The Constitution of South Africa Act 108 of 1996 (The Constitution) [1]
   The Department of Trade and Industry (the DTI) [1]
   The evaluation-pleasantness dimension [1]
   The implementation of an effective KPI- based [1]
   The Income Tax Act 58 of 1962 as amended (The Act) [1]
   The International Integrated Reporting Framework [1]
   the Internet [1]
   The King III report [1]
   The manager as people developer (MPD) [1]
   The message [1]
   The messenger [1]
   The North-West Department of Education [2]
   The power-control dimension [1]
   The recent performance [1]
   The relationship between job insecurity [1]
   The South African banking industry [1]
   The South African financing industry [1]
   The South African retail banking industry [1]
   The t-test [1]
   The Wacky Wine Festival [1]
   Thematic analysis [1]
   Theoretical model [1]
   theoretical model [1]
   Theoretical research [1]
   Theoretical risk free rate [1]
   Theories of authenticity of tourist experience [1]
   Theory of constraints [1]
   Theory of measurement for projects [1]
   Theory of planned behaviour [2]
   theory of reasoned action (TRA) [1]
   Thin capitalisation [3]
   Thinking [1]
   Thinking preferences [1]
   Thinking style preferences [1]
   Third age entrepreneur [1]
   Third party [1]
   Third World [1]
   third-money income stream [1]
   This study investigates the restructuring and alignment processes [1]
   Thought leadership [1]
   Three Sister churches [1]
   Three-dimensional [1]
   three-factor model [1]
   THRIP [1]
   Thriving [1]
   Throughput [1]
   throughput [1]
   Tie breaker clause [1]
   Time critical projects [1]
   Time Dependence [1]
   time on the market [1]
   Time orientation [1]
   Time poverty [1]
   Time series analysis [1]
   Time value of money [1]
   Time-driven activity based costing [1]
   Time-driven Activity-based Costing [1]
   Time-driven activity-based costing [2]
   time-lag problems [1]
   Time-series regression [1]
   Tipe intergroepkonflik [1]
   Tlokwe [1]
   Tlokwe City Council [1]
   Tlokwe Local Municipality [2]
   Tlokwe municipal region [1]
   Tlokwe Stadsraad [1]
   Tobacco advertising [1]
   Toegang tot finansiering [1]
   Toegewydheid [1]
   toekoms [1]
   Toekomstige uitdagings vir projekbestuur [1]
   Toename in belastinglas [1]
   Toename in BTW [1]
   Toename in elektrisiteitstariewe [1]
   Toeris [1]
   Toerisaankomste [1]
   Toerisme [12]
   Toerisme ondervinding [1]
   toerisme-impakte [1]
   Toerisme-vraag [1]
   Toerismebedryf [2]
   Toerismebemarking [1]
   toerismebemarking [1]
   toerismeproduk [1]
   Toerisspandering [1]
   Toeriste [1]
   Toeristegedrag [1]
   Toeristetevredenheid [1]
   Toesig oor werknemers [1]
   Toesighouers [2]
   Toeskouer [1]
   toestand van psigologiese kontrak [1]
   Toewyding [1]
   Tolerance [2]
   Tool [1]
   Tool for enhancing [1]
   Tools [1]
   top-down. [1]
   Total [1]
   Total Cost of Ownership [1]
   Total cost of ownership [1]
   Total customer experience [1]
   Total early stage entrepreneurial activity (TEA) [1]
   Total Productive maintenance [1]
   total productive maintenance [1]
   Total Quality Management [3]
   Total quality management [7]
   total quality management [1]
   Total Quality Management (TQM) [1]
   Total quality management (TQM) [1]
   Total quality management system [1]
   Total sample [1]
   Totale kliëntebelewenis [1]
   Totale kwaliteitsbestuur [1]
   Totale monster [1]
   Tour guide [1]
   Tourism [44]
   tourism [1]
   Tourism brand value [1]
   Tourism characteristics [1]
   tourism competitiveness [2]
   Tourism demand [2]
   tourism demand [1]
   Tourism Destination Competitiveness Index [1]
   Tourism destination image [1]
   Tourism development [1]
   tourism entrepreneurship [1]
   Tourism experience [1]
   Tourism impacts [4]
   Tourism industry [6]
   Tourism management [4]
   tourism management [1]
   Tourism marketing [3]
   tourism marketing [1]
   Tourism planning [1]
   tourism product [1]
   Tourism promotion [1]
   Tourism-led growth [1]
   Tourist [3]
   Tourist arrivals [2]
   Tourist behaviour [2]
   Tourist expenditures [1]
   tourist experience [1]
   Tourist motivations and tourist profile [1]
   Tourist preferences [1]
   Tourist satisfaction [1]
   Tourist taxonomies [1]
   Tourist Taxonomy Competitiveness Framework (TTCF) [1]
   Tourist with disabilities [1]
   Tourists [3]
   Tourists and outbound tourists [1]
   Tourists' experience [1]
   Touting [1]
   Township [1]
   Township and Informal settlement [1]
   Township economy [1]
   Townships [1]
   Toxic emotions [1]
   Toxic events [1]
   TPACK [1]
   TPM Deployment [1]
   TPM in administration [1]
   TQM [1]
   TQM culture audit [1]
   Tractor [1]
   Trade [5]
   trade [2]
   Trade barriers [1]
   trade costs [1]
   Trade Facilitation [1]
   Trade Facilitation Index [1]
   Trade finance [1]
   Trade impediments [1]
   trade liberalisation [2]
   Trade openness [1]
   Trade performance [1]
   Trade potential [1]
   Trade promotion instruments [1]
   Trade promotion organisations [1]
   Trade promotion strategy [1]
   trade union density [1]
   Trade union for sales people [1]
   trade union membership [1]
   Trade unions [2]
   trader [1]
   Trading market [1]
   Trading of credits [1]
   Trading stock [1]
   trading strategies [1]
   Traditional community [1]
   Traditional costing [1]
   Traditional leader [1]
   traditional media [1]
   Traditionalists [1]
   Traffic accidents [1]
   Traffic safety [1]
   Tragedy of the commons [1]
   Train-the-trainer [1]
   Trainee accountants [1]
   Training [12]
   training [2]
   Training and budget [1]
   Training and development [3]
   Training and education [1]
   Training and leadership style [1]
   Training and skills development [1]
   training and skills shortage [1]
   Training and supervision [1]
   Training methods [1]
   Training model [1]
   Training of [3]
   Training of assessor [1]
   Training programme [2]
   training programmes [1]
   Training staff [1]
   Training strategies [1]
   transaction costs [1]
   Transaction marketing [1]
   Transactional [1]
   Transactional leadership [6]
   transactional leadership [2]
   Transactional leadership style [2]
   transactional leadership styles [1]
   transactional-transformational leadership [1]
   Transboundary water [1]
   Transfer models [1]
   Transfer pricing [4]
   Transformasieleierskap [1]
   Transformation [6]
   Transformation mode [1]
   Transformational [1]
   Transformational behaviour [1]
   Transformational leadership [9]
   transformational leadership [3]
   Transformational leadership style [2]
   transformational leadership styles [1]
   Transfrontier conservation areas [1]
   Transisie [1]
   Transition [1]
   transition [1]
   Transitional leadership [1]
   Translation [1]
   Transmissie [1]
   Transmission [1]
   Transmodernism [1]
   Transparency [2]
   transparency [1]
   Transport [1]
   Transport and Communication [1]
   transport and economic development [1]
   Transport cost [1]
   transport industry [1]
   Transportation costs [2]
   Transportation research benefit determination [1]
   Transportation times [1]
   transversal M&E [1]
   Trauma [4]
   Trauma berading [1]
   Trauma counselling [1]
   Trauma incidents [1]
   Trauma management [1]
   Trauma training programmes [1]
   Trauma voorvalle [1]
   Traumatic stress [1]
   traumatic stress [1]
   Travel agency industry [1]
   Travel agents [1]
   Travel and decision-making [1]
   Travel behaviour [4]
   Travel decisionmaking [1]
   Travel motivation [3]
   Travel Motivations [1]
   Travel motives [9]
   Travelling Irrigation [1]
   Treasury regulations [1]
   Treaty abuse [1]
   Trend [1]
   Trend Line [1]
   Trend(s) [1]
   Trending market [1]
   Treynor [2]
   Treynor ratio [2]
   Triangulation [1]
   Triathlons [1]
   Tribe [1]
   Trigger mechanisms [1]
   Trimming [1]
   tripartite free trade agreement [1]
   Triple bottom line [6]
   triple bottom line [1]
   Triple Helix [1]
   Triple-bottom-line [2]
   Triple-helix [1]
   Trust [17]
   trust [2]
   Trust in leader [1]
   Trust in leadership [1]
   Trust in supervisor [1]
   Trust orientation [1]
   Trust profile [1]
   Trust(s) [1]
   Trustee [1]
   Trustor [1]
   Trustworthiness [4]
   Tshwane University of Technology [1]
   Tsitsikamma Nasionale Park [1]
   Tsitsikamma National Park [3]
   Tswaing (Vryburg, South Africa) [1]
   TUCE [1]
   TUESA [1]
   Tuis-gekweek [1]
   Tunisia [1]
   Turnaround [1]
   Turnaround intent [1]
   Turnover [6]
   turnover [2]
   turnover intent [1]
   Turnover Intention [1]
   Turnover intention [22]
   turnover intention [4]
   Turnover Intention /the Intention to quit [1]
   Turnover Intentions [1]
   Turnover intentions [1]
   turnover intentions [1]
   Turnover Tax [1]
   Tussengangermaatskappye [1]
   TV food advertising [1]
   TVAR models [1]
   TVEC models [1]
   TVET College [1]
   TVET Colleges [1]
   Twee-dimensioneel [1]
   Twin peaks model [1]
   Twitter [2]
   Two-dimensional [1]
   Tydwaarde van geld [1]
   types of E-Government [1]
   Types of information [1]
   typologies [1]
   UARM RCQ-2016 [1]
   Ubiquitous computing [1]
   Ubiquitous internet [1]
   UCM [1]
   Uganda [1]
   Ugu District Municipality [1]
   Uitbranding [7]
   Uitbranding (psigiese) [1]
   Uitdaging in die werksomgewing [1]
   Uitdagings [2]
   Uitdruklike kennis [1]
   Uitgebreide leer [1]
   Uithouvermoë-sport [1]
   Uithouvermoë-sportbyeenkomste [1]
   Uithouvermoë-sportdeelnemers [1]
   Uitputting [6]
   Uitsette [1]
   Uittredingsannuïteitsfondsbydraes [1]
   Uitvoer [1]
   uitvoer [1]
   Uitvoerbevordering [4]
   uitvoerbevordering [1]
   uitvoerbevorderingstrategieë [1]
   Uitvoerders [1]
   Uitvoere [2]
   uitvoerende kunste [1]
   Uitvoergeleenthede [3]
   UK [1]
   Uncertainties [1]
   Uncertainty [1]
   Uncertainty avoidance [1]
   Uncovered interest rate parity [1]
   Under-qualified [1]
   Underdevelopment [1]
   Undergraduate business management students [1]
   Undergraduate marketing education [1]
   Underground mining [2]
   Underlying dolomite [2]
   Understanding [1]
   Understanding of poverty [1]
   Understatement [2]
   Understatement penalties [2]
   Understatement penalty percentage [1]
   Underutilised data [1]
   undervaluation [1]
   Undeveloped countries [1]
   Unemployed [2]
   Unemployment [29]
   unemployment [4]
   Unemployment rate [6]
   Unemployment-Regional disparities [1]
   Unemployment-South Africa-North-West [1]
   Uneven development [1]
   Unfair labor practices [3]
   Unfair labor practices-South Africa [1]
   Unfair labour practice [1]
   Unfair suspensions [1]
   Uniformity [1]
   Union [1]
   Union commitment [1]
   union membership [1]
   Union support [1]
   Unique challenges and barriers [1]
   Unit roots test [1]
   United Federation of Travel Agents Associations (UFTAA) [1]
   United Kingdom [2]
   United Nations (UN) [1]
   United Nations Charter [1]
   United Nations General Assembly (UNGA) [1]
   United Nations Human Rights Council (UNHRC) [1]
   United Nations Secretary-General (UNSG) [1]
   United Nations Security Council (UNSC) [1]
   United States [2]
   United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) [1]
   United States of America [1]
   Uniting For Peace (UfP) [1]
   Univariate forecasting [1]
   Universal [1]
   Universal accessibility [1]
   Universal design [1]
   Universal Health Care [1]
   Universal Health Coverage [1]
   Universeel [1]
   Universele gesondheidsorg [1]
   Universele ontwerp [1]
   Universele toeganklikheid [1]
   Universiteit [1]
   Universiteite [1]
   Universiteite en kolleges [1]
   Universiteitstudente [1]
   Universities [2]
   Universities and colleges [1]
   Universities and colleges-Admission. [1]
   Universities of technology [2]
   Universitites [1]
   University [8]
   University commercialisation [1]
   University entrepreneurship [1]
   University of North-West [1]
   University of technology [1]
   university research [1]
   university student [1]
   University students [5]
   University−sectoral links [1]
   Unpaid care work [1]
   unplanned [2]
   Unsafe working conditions [1]
   Unsecured debt [1]
   Unskilled and semi- skilled workers [1]
   unskilled and skilled workers [1]
   Unsupervised segmentation [1]
   Unsystematic risk [1]
   Unutilised data [1]
   Upington Islands water user association [1]
   Upstream investment [1]
   Upstream supply chain [1]
   Urban [1]
   Urban areas [1]
   Urban disaster [1]
   urban dynamics [1]
   urban freight [1]
   Urban park [1]
   Urban poor [1]
   urban regeneration [1]
   Urbanisation [2]
   Urine diversion dry toilet [1]
   US hedge funds [1]
   USA [1]
   Usefulness [1]
   usefulness [1]
   Usefulness and quality of accounting information [1]
   User acceptance [1]
   User-cost approach [1]
   Users of financial statements [1]
   Usufruct [1]
   Utilitarian motivation [1]
   Utilitarian value [1]
   Utilitarianism [1]
   Utilitarisme [1]
   utility [1]
   Utility Scale [1]
   utility-scale [1]
   Utrecht Work Engagement Scale [1]
   Vaal [1]
   Vaal Region [1]
   Vaal Triangle [8]
   Vaardighede [3]
   Vaardighede en bevoegdhede [1]
   Vaardighede ontwikkeling [1]
   vaardighede tekort [1]
   Vaardigheidsraamwerk [2]
   Vakansie [1]
   Vakbond [1]
   vakbond lidmaatskap [1]
   Validate [1]
   Validation [10]
   Validering [2]
   Validity [29]
   Valuation [4]
   valuation [1]
   Valuation approach [1]
   valuation approach [1]
   valuation framework [1]
   Valuation method [1]
   Valuation methods [1]
   valuation methods [1]
   Valuation methods - Net present value [1]
   Value [6]
   value [2]
   Value add [1]
   Value added approach [1]
   Value Added Tax [4]
   Value added tax [1]
   Value Added Tax (VAT) [1]
   value adding [1]
   Value and Effectiveness [1]
   Value at Risk [1]
   Value at Risk (VaR) [1]
   value based investment [1]
   Value based management [1]
   Value based management (VBM) [1]
   Value chain [3]
   value chain [1]
   Value chain analysis [1]
   value chains [1]
   Value Creation [1]
   Value creation [3]
   value creation [1]
   Value Differentiation [1]
   value driver [1]
   value drivers [1]
   Value measurement [1]
   Value of companies [1]
   Value proposition [1]
   Value Stream Map [1]
   Value Stream Mapping [3]
   Value-Added Management [1]
   Value-added tax [4]
   Value-Added Tax (VAT) [1]
   Value-Added Tax Act [1]
   Value-at-risk [1]
   Value-Based Management [3]
   Value-based management [4]
   Value-based management (VBM) [2]
   value-creation process [1]
   Value-driven transformation [1]
   Values [11]
   Valuestream mapping [1]
   vanadium redox flow (VRFB) [1]
   Vanderbijlpark Works [1]
   VAR [1]
   VAR models [1]
   Variability [1]
   Variable cost [1]
   Variable rate technology [1]
   Variable returns to scale [1]
   variable returns to scale [1]
   Variance analysis [1]
   Variance Decomposition [2]
   Variance Decomposition model [1]
   Variance decomposition model [1]
   Variance explained [1]
   Variansie verklaar [1]
   Variansie-ontbindingsmodelle [1]
   Variety [1]
   Varsity Cup sport [1]
   Varswater oewerhengel - Volhoubaarheid [1]
   Vasgelegde waarde (VW) [1]
   Vasicek distribution [1]
   Vaste koste [1]
   VAT [1]
   VBM [1]
   VEC model [1]
   VECM [1]
   Vector Autoregression [1]
   Vector autoregression technique [1]
   Vector Autoregressive Model (VAR) [1]
   Vector Error Correction Model [3]
   Vector Error Correction model [2]
   Vector error correction model [2]
   Vector error correction model (VEC model) [1]
   Vector Error Correction Model (VECM) [1]
   Veeboerdery [1]
   Veerkragtigheid [1]
   veerkragtigheid aanwysers [1]
   Vehicle finance [1]
   Vehicles [1]
   Veiligheidsprestasie [1]
   Veiligheidsuitkomste [1]
   Vektor-foutaanpassings-model [1]
   Vektor-foutaanpassingsmodelle [1]
   Velvet beans [1]
   Vendor [2]
   Vendors' poor responses [1]
   Vennootskap [1]
   venturing [1]
   veranderingsbestuur [1]
   Veranderlike koste [1]
   Veranderlikheid [1]
   verantwoordelike toerisme [1]
   Verantwoordelikheid [1]
   verbal aggressiveness [1]
   Verbal communication [1]
   Verbintenis en prestasie [1]
   Verbondenheid [1]
   Verbouing [1]
   Verbruikers [1]
   Verbruikers se persepsies [1]
   Verbruikersaankoopgedrag [1]
   Verbruikersgedrag [1]
   Verbruikerskrediet [1]
   Verdiskonteerde kontantvloei (VKV) [1]
   Vereeniging cluster [1]
   Verenigde Koninkryk [1]
   Vergaderings [1]
   Vergelykbare verkope [1]
   Vergoeding [1]
   vergoeding [1]
   Verhouding met toesighouers [1]
   Verhoudingsbemarking [1]
   Verhoudingsbestuur [1]
   Verkennende navorsing [1]
   Vermindering van belasting [1]
   Vermoë [1]
   verpleegsters [1]
   Versekeringsbedryf-personeel en korrektiewe werknemers [1]
   Verskansing [1]
   Verspreiding van inkomste [1]
   Vertical equity [1]
   Vertical integration [1]
   Vertical trust [2]
   Vertikale vertroue [1]
   Vertroue [3]
   Vertrouensoriëntasie [1]
   Vertrouensprofiel [1]
   Vertroulikheid [1]
   Vervaardigersondersteuningsberamings [1]
   Vervaardiging [1]
   Vervalsing [1]
   Verwagte diens [1]
   Verwagting [1]
   Verwagtinge van die dosent [1]
   Verwagtinge van die student [1]
   Verwagtings [1]
   Veterinary services -- South Africa -- North-West [1]
   Veterinary services-South Africa-North-West [1]
   Viability [1]
   viability [1]
   Vicarious liability [1]
   Victim [1]
   Victor Khanye [1]
   Video game industry [1]
   Video gaming events [1]