Now showing items 6313-10606 of 10606

   Subject
   Obesity [1]
   objective career success [1]
   Objective financial risk tolerance [1]
   Objective outcomes [1]
   objective performance [1]
   Objectives [2]
   Objectives and goals [1]
   Objectives of financial regulations [1]
   Objectivism [1]
   Objectivity [2]
   objektiewe beroepsukses [1]
   Objektiwiteit [1]
   Obligations [1]
   obligations [1]
   observer [1]
   Obstacle [1]
   Obstacles [1]
   OCA [1]
   Occupation [4]
   Occupational [1]
   occupational gender-role stereotypes [1]
   Occupational Health and Safety [2]
   Occupational health and safety [3]
   Occupational profiles and questionnaires [1]
   Occupational safety [1]
   occupational self-efficacy [1]
   Occupational stereotypes [3]
   occupational stereotypes [1]
   Occupational stress [20]
   Occupational training [1]
   Occupational well-being [1]
   Ocmis [1]
   OECD [1]
   OECD Guidelines [1]
   OECD guidelines [1]
   OECD Model Convention [1]
   OECD Transfer Pricing Guidelines [1]
   oefficient of uniformity (CU) [1]
   OESO riglyne [1]
   OFDI determinants [1]
   Off-balance-sheet financing [1]
   Off-site search of computers [1]
   Offenders [1]
   Office of the Premier [1]
   Office politics [1]
   Offshore assets [1]
   Oil and gas industry [1]
   Oil price [1]
   Oil prices [1]
   Oil sector [1]
   Oil sector FDI [1]
   Oil sector in Africa [1]
   Old age grant [1]
   Old Age Grants [1]
   Oldenburg Burnout Inventory [1]
   Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) [1]
   older subordinates [1]
   Olie- en gasindustrie [1]
   Oliesektor [1]
   Oliesektor direkte buitelandse investering [1]
   OLS Model [1]
   Omega [1]
   Omega ratio [3]
   Omgewingsfaktore [1]
   omgewingsgoedere [1]
   Omgewingsvoordele [1]
   Omheiningsbepaling [1]
   Omloopsnelheid van geld [1]
   Omset [1]
   Omsetmobalisering [1]
   Omsetoogmerk [1]
   Omsetvoornemens [1]
   Omvang van praktyk [1]
   On the job training [1]
   on-farm storage [1]
   on-the-job training [1]
   onbeplande [1]
   Ondememingsstruktuur [1]
   Ondergrondse mynbedrywighede [1]
   Onderliggende dolomiet [1]
   Ondernemingsgroei [1]
   Ondernemingsmededingendheid [1]
   Onderrigleerbestuurstelsels [1]
   Onderskeid tussen finansiële produkte en dienste [1]
   Ondersoek [1]
   Ondersteunerbywoning [1]
   Ondersteuning van kollegas [1]
   Onderverklaring-boete persentasie [1]
   onderwaardering [1]
   Onderwys [3]
   Onderwyser [1]
   Onderwysers [1]
   onderwysers [1]
   Onderwysstelsel [1]
   Ongedekte rentekoerspariteitsteorie [1]
   Ongesondheid [2]
   Online [1]
   Online advertising [1]
   online commerce [1]
   Online community citizenship behaviour [1]
   online consumer behaviour [1]
   Online fashion marketing [1]
   Online marketing [1]
   Online Self-disclosure [1]
   Online shopping [2]
   online supplier questionnaire [1]
   Online technology readiness [1]
   Onsekerheidsvermyding [1]
   Ontasbare sosiale impakte [1]
   Ontological authenticity [1]
   Ontspanning [1]
   Ontspanningsbeperkings [1]
   Ontspanningshengel [1]
   Ontspanningslewe [1]
   Ontspanningsvoordele [1]
   Ontvangspersoneel [1]
   Ontwikkelde lande [1]
   Ontwikkelende lande [1]
   Ontwikkeling [1]
   Ontwikkelingsassessering-sentrum [1]
   Ontwikkelingskoste [1]
   Ontwikkelingsmoontlikhede [1]
   ontwikkelingstede [1]
   Onuitgesproke kennis [1]
   Onvergeetlike besoekerservaring [2]
   Onvergeetlike gehoor ervaring [1]
   Onvoldoende drinkwatersiening [1]
   Oord [1]
   Oordragprys [1]
   Ooreisingsaandoening [1]
   Oormatige dobbel [1]
   Oorsaaklikheid [1]
   Oorsake [2]
   Oorsprong [1]
   oorwaardering [1]
   Opbrengs op belegging [2]
   Opbrengs tot onderwys [1]
   Open distance learning [1]
   Open Innovation [1]
   Open Source [1]
   Open source software [1]
   open source software [1]
   Open systems [1]
   openbaarmaking [1]
   Openbare beleid [1]
   Openbare Finansiële Bestuurswet (PFMA) [1]
   Openbare musiekoptredes [1]
   Openbare-private vennootskappe [1]
   Openbarebeleidsevaluering [1]
   Openbarebeleidsimplementering [1]
   Opencast Mining [1]
   Opening stock [1]
   Openness [3]
   openness to trade [1]
   Operasionele risiko [2]
   Operating [1]
   operating models [1]
   Operation [1]
   Operational [1]
   Operational efficiency [2]
   Operational improvement [1]
   operational plant effectiveness [1]
   Operational Risk [1]
   Operational risk [10]
   Operational risk function [1]
   Operational risk indicators [2]
   Operational risk management [1]
   Operationale risiko [1]
   Operations [4]
   Operations effectiveness [1]
   Operations Management [2]
   Operations management [1]
   Operators [4]
   operators [1]
   opinion evidence [1]
   Opinions [1]
   Opleiding [1]
   Opleidingsprogram [2]
   Opname [1]
   Opportunities [1]
   Opportunity [1]
   Opportunity algorithm [1]
   opsies [1]
   optimal agriculture [1]
   optimal asset allocation [1]
   optimal employee turnover [1]
   Optimal portfolio [1]
   Optimis [1]
   Optimise [1]
   Optimism [12]
   optimism [1]
   Optimisme [2]
   Optimum currency area [2]
   Optimum currency areas [1]
   Optimum levels [1]
   Optimum ownership structure [1]
   Option pricing [1]
   option pricing [1]
   Options [1]
   options [1]
   Optometric industry [1]
   Optrede-gebaseerde opleiding [1]
   Opvoeding [1]
   Opvoedkundige speletjie [1]
   Opvoedkundige toetse en meting [1]
   Orange Farm [1]
   Orange River [1]
   Ordered Probit Model [1]
   Oregon [1]
   Organic growth [1]
   organisasie leer [1]
   organisasie ontwikkeling [1]
   organisasie veerkragtigheid [1]
   Organisasie vir Ekonomiese Ondersteuning en Ontwikkeling (OECD) [1]
   Organisasie-kundigheidsontwikkeling [1]
   Organisasie-prestasie [1]
   Organisasiebeleide [1]
   Organisasies [1]
   Organisasiestrategie [1]
   Organisasietoewyding [1]
   Organisasieverbintenis [1]
   Organisation [7]
   organisation [1]
   Organisation commitment [1]
   Organisation communication [1]
   Organisation design and culture [1]
   Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [1]
   organisation learning [1]
   organisation resilience [1]
   Organisation strategy [1]
   Organisation structure [1]
   Organisation success [1]
   Organisational [1]
   Organisational alignment [1]
   Organisational behaviour [1]
   organisational behaviour [1]
   Organisational challenge [1]
   Organisational challenges [1]
   Organisational change [3]
   organisational change [1]
   Organisational characteristics [1]
   organisational citizenship [1]
   Organisational citizenship behavior [2]
   Organisational citizenship behaviour [5]
   organisational citizenship behaviour [1]
   Organisational citizenship behaviours and affective organisational commitment [1]
   Organisational climate [12]
   organisational climate [1]
   Organisational commitmen [1]
   Organisational Commitment [1]
   Organisational commitment [48]
   organisational commitment [5]
   organisational commitment and Further [1]
   organisational commitment of maintenance workers in a parastatal. [1]
   Organisational communication [1]
   Organisational competitiveness [1]
   Organisational culture [14]
   organisational culture [3]
   Organisational deficit improvement [1]
   Organisational development [2]
   Organisational diagnose [1]
   Organisational discipline [1]
   Organisational discrimination [1]
   Organisational effectiveness [1]
   Organisational efficiency [1]
   Organisational factors [2]
   organisational factors [1]
   Organisational financial performance [1]
   Organisational health [1]
   Organisational Human Factor Benchmark [1]
   Organisational innovation management [1]
   Organisational innovativeness [1]
   organisational intention [1]
   Organisational justice [1]
   organisational knowledge [1]
   Organisational leadership [1]
   organisational leadership [1]
   Organisational Learning [1]
   Organisational learning [2]
   organisational learning [2]
   Organisational learning strategy [1]
   organisational management [1]
   Organisational objectives [2]
   Organisational outcomes [1]
   organisational outcomes [1]
   Organisational performance [8]
   Organisational policies [1]
   Organisational politics [2]
   Organisational productivity [1]
   Organisational psychology [1]
   Organisational purpose [1]
   Organisational restructuring [1]
   Organisational strengths use [1]
   Organisational structures [1]
   Organisational support [2]
   Organisational trust [1]
   Organisational uncertainty [1]
   Organisational variables [1]
   Organisational withdrawal tendencies [1]
   Organisational work performance [1]
   Organisations [2]
   Organisatoriese betrokkenheid [1]
   Organisatoriese innoverendheid [1]
   Organisatoriese ondersteuning [1]
   Organisatoriese sterkte-gebruik [1]
   Organisatoriese tekortkomingsverbetering [1]
   Organisatoriese veranderlikes [1]
   organisatoriese verbintenis en voorneme om werk te beeïndig [1]
   Organisatoriese werkverrigting [1]
   Organisatoriese-gedrag en Suid-Afrika [1]
   Organised sport [1]
   Organizational behavior [2]
   Organizational behaviour and South Africa [1]
   Organizational change [1]
   Organizational effectiveness [1]
   Organizational learning [1]
   Organizational life cycle [1]
   Organizational performance and procurement performance [1]
   Organizational practices [1]
   Organizing skills [1]
   Orgisational excellence [1]
   Origin [2]
   Original [1]
   Original equipment manufacturer [1]
   original equipment manufacturers [1]
   Orphans [1]
   Oshakati [1]
   OSS [1]
   Osterwalder business canvas [1]
   Other financial payments [1]
   Ouderdomstereotipering [1]
   Ouderdomstereotipes [1]
   Ouditkunde onderwys [1]
   Oudtshoorn [1]
   Oudtshoorn local municipality [1]
   Ouer-werk-inmenging [1]
   Out-group [3]
   out-group [1]
   out-group stereotypes [1]
   Out-strategise [1]
   Outbound logistics [1]
   outbound tourism [1]
   Outcome [1]
   outcome-based remuneration [1]
   Outcomes [1]
   Outdoor advertising [1]
   Outensiteitsteorieë van toeriste ervaringe [1]
   Outliers [1]
   Output [1]
   Outputs [1]
   Outsourcing [6]
   Outward foreign direct investment [1]
   Over the top technology [1]
   over-pricing [1]
   Over-the-counter medicine [1]
   Overall Equipment Effectiveness [1]
   Overall equipment efficiency [1]
   Overall justice [1]
   Overhead [1]
   Oversight [1]
   Overtime [1]
   Overtime management [1]
   overvaluation [1]
   Ownership [2]
   ownership [1]
   Paarl [1]
   Packaging [1]
   Packaging facility [1]
   Packaging manufacturing [1]
   paid labour force [1]
   Paintball [1]
   Pairs selection process [1]
   Pairs trading [1]
   Panel [1]
   Panel cointegration [1]
   Panel data [2]
   panel data [1]
   Panel data regression [1]
   Panel regression [1]
   panel-ARDL [1]
   panic [1]
   Paramedici [1]
   Paramedics [1]
   Parent-work interference [1]
   Parental influences [1]
   Parental role [1]
   Parental status [1]
   Parents [1]
   Parents' perceptions [1]
   Pareto distribution [1]
   Pareto efficiency and price discrimination [1]
   parity [1]
   Park management [2]
   Parkbestuur [1]
   Part IVA [1]
   Partial Least Square [1]
   Partial multiplier modelling [1]
   Partially protected marine reserve [1]
   Participation [7]
   participation [1]
   Participation in decision-making [1]
   Participation quota [1]
   Participation rights [1]
   Participative management [1]
   Participatory approaches [1]
   Participatory communication [1]
   Partners [1]
   Partnership [1]
   Pass rate [1]
   passenger transport [1]
   Passenger vehicles [1]
   passion scale [1]
   passion-definition criteria [1]
   passive avoidant leadership [1]
   Passive income [1]
   Pastors [1]
   Patient [1]
   patient care [1]
   Patient compliance [1]
   Patient defaulting [1]
   patient perceptions [1]
   Patient proactivity [1]
   Pay [1]
   Pay satisfaction [4]
   Payback periods [1]
   Payment behaviour [1]
   Payroll taxes [1]
   pBook [1]
   Peace and Security [1]
   Peace mission [1]
   Pearson correlation [1]
   Pearson correlation coefficient [1]
   Pecan nut [1]
   Pedi [1]
   peer [1]
   Peer co-worker [1]
   Peer influence [1]
   Peers [1]
   PEG Ratio [1]
   pelletising [1]
   penalty remittance [1]
   Pensioenfondsbydraes [1]
   Pension [1]
   Pension fund contributions [1]
   Pension funds [1]
   Pentecostal-charismatic churches [1]
   People [1]
   people [1]
   People skills [1]
   People-centred approach [2]
   Per capita [1]
   Perceive critical mass [1]
   Perceived [1]
   Perceived brand value [1]
   Perceived Career Success Scale [1]
   Perceived co-worker support [1]
   Perceived discrimination [1]
   Perceived ease of use [1]
   Perceived employability [1]
   perceived employability [1]
   perceived individual work performance [1]
   Perceived Organisational Support [1]
   Perceived organisational support [3]
   Perceived organisational support for deficit correction [1]
   Perceived organisational support for deficit improvement [2]
   Perceived organisational support for strengths use [4]
   perceived performance [1]
   Perceived promises [1]
   Perceived quality [1]
   Perceived Risk [1]
   Perceived service [1]
   Perceived service delivery and productivity [1]
   Perceived stress [2]
   Perceived success [8]
   Perceived success of the organisation [1]
   Perceived supervisor support [2]
   Perceived support [1]
   perceived tourism value [1]
   Perceived usefulness [2]
   Perceived value [3]
   perceived value [1]
   Perception [7]
   perception [2]
   Perceptions [19]
   Perfect competition [1]
   Perfomance [5]
   Performance [31]
   performance [3]
   performance agreement [1]
   Performance and brand relationships [1]
   Performance Appraisal [1]
   Performance appraisal [5]
   Performance appraisal system [1]
   Performance culture [1]
   Performance development and training [1]
   Performance effectiveness appraisal [1]
   Performance effectiveness review [1]
   Performance enhancement [1]
   Performance Enhancement Programme (PEP) [1]
   performance evaluation system [1]
   Performance expectancy [1]
   Performance factors [1]
   Performance Feedback [1]
   Performance improvement [1]
   Performance in children [1]
   Performance Indicators [1]
   Performance information [1]
   Performance Management [5]
   Performance management [18]
   performance management [4]
   Performance management system [1]
   Performance management analysis [1]
   Performance management and development [1]
   Performance management and development system [1]
   Performance Management System [3]
   Performance management system [3]
   performance management system [1]
   Performance Management System (PMS) [1]
   Performance measurement [9]
   performance measurement [2]
   Performance Monitoring [1]
   Performance monitoring [1]
   Performance planning [1]
   Performance Reporting [1]
   Performance reporting [1]
   Performance standards [3]
   performance strengthening [1]
   performance targets [1]
   Performance-driven public sector [1]
   Performance-measure [1]
   Performing arts [1]
   performing arts [1]
   Periodically rating performance [1]
   Permanent establishment [2]
   Persepsie [3]
   persepsie [1]
   Persepsies [3]
   Person [1]
   Person-centred approach [1]
   Person-environment fit [3]
   Person-group fit [1]
   Person-job fit [1]
   Person-organisation fit [1]
   Personal challenge [1]
   Personal characteristics and skills [1]
   personal development tool [1]
   Personal finance [1]
   Personal financial management [2]
   personal financial management [1]
   Personal financial planning [2]
   personal growth and development [1]
   Personal growth initiative [1]
   Personal information [1]
   Personal life [1]
   Personal meaning [1]
   Personal protective equipment [3]
   personal resources [1]
   Personal traits [1]
   Personalities [1]
   Personality [16]
   personality [3]
   Personality characteristics [2]
   Personality dispositions [1]
   Personality inventory [2]
   Personality measure [1]
   Personality measurement [5]
   Personality psychology [2]
   Personality scale [1]
   Personality theories [1]
   Personas [1]
   Personnel management [3]
   Personnel selection [1]
   Persoonlike finansiële bestuur [1]
   Persoonlike karaktereienskappe en vaardighede [1]
   Persoonlikhede [1]
   Persoonlikheid [4]
   Persoonlikheidseienskappe [2]
   Persoonlikheidsmeting [4]
   perspectives [1]
   Pervasive skills [2]
   Pessimism [1]
   PEST analysis [1]
   PESTLE [1]
   PESTLE analysis [1]
   Pet nutrition [1]
   Petrochemical [2]
   Petrochemical environment [1]
   petrochemical environment [1]
   Petrochemical industry [1]
   Petroleum fiscal systems [1]
   Petroleum industry and trade-South Africa [1]
   petroleum retail [1]
   PFMA [2]
   pharmaceutical care [1]
   Pharmaceutical industry [3]
   Pharmaceutical livestock products [1]
   pharmaceutical wholesaler [1]
   Pharmacies [1]
   Pharmacist [3]
   Pharmacists [1]
   Pharmacy [1]
   pharmacy business management [1]
   pharmacy practice [1]
   Pharmacy Stakeholders' Forum [1]
   Phenomenological [2]
   Phenomenology [1]
   phenomenology [2]
   Phoneme-to-phoneme [1]
   Photographic [1]
   Photovoltaic Modules [1]
   Physical activity [1]
   Physical and psychological health [4]
   Physical and psychological ill-health [1]
   Physical health [4]
   Physical ill health [2]
   Physical science [1]
   Physiotherapists [1]
   Physiotherapy [1]
   Pipeline gas company [1]
   Piracy [1]
   Piramide-skema [1]
   Pit latrines [1]
   Pitfalls [1]
   Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling (PEO) [1]
   Plaaslike gemeenskap [1]
   Plaaslike regering [1]
   Plaaswerker [1]
   Place branding [1]
   Place marketing [2]
   place marketing [1]
   place marketing evaluation [1]
   Place of central management and control [1]
   Place of effective management [3]
   Placement [1]
   Plan [1]
   Plan-do-check-act [1]
   planned [1]
   Planned maintenance [1]
   Planner [1]
   Planning [5]
   planning [1]
   Planning and administration [1]
   Planning and controlling skills [1]
   Planning work and setting expectations [1]
   Plant maintenance [1]
   Plant-soil relationships-South Africa-North-West [1]
   Plasma arc reforming [1]
   Platform provider [1]
   Platinum [3]
   Platinum industry [1]
   Platinum mining [1]
   Platinum mining mechanisation [1]
   platinum mining mechanisation [1]
   Platteland [1]
   Play [1]
   Play at work [1]
   Play-based methods [1]
   Play-therapy [1]
   Playfulness [1]
   Pleasure [1]
   Plek [1]
   Plekbemarking [1]
   Plekontleding [1]
   PM maturity [1]
   PMO functionality [1]
   PMO maturity [1]
   Point of purchase [1]
   Polarisation [1]
   Polarity management [1]
   Police [18]
   police [1]
   Police corruption [1]
   Police integrity [1]
   Police interrogation [1]
   Police officer [1]
   Police officers [2]
   Police official [2]
   Police service [2]
   Police services [1]
   Police-Burnout-South Africa-North-West [1]
   Police-Stress [1]
   Policies [4]
   Policies and procedures [1]
   policies and procedures [1]
   Policing [1]
   Policing intention [1]
   Policy [5]
   policy contract [1]
   policy engagement [1]
   Policy formulation [1]
   Policy frame work [1]
   Policy implementation [3]
   Policy implementation perceptions [1]
   Policy implications [1]
   Policy Making [1]
   Policy making [1]
   Policy performance [1]
   Policy uncertainty [1]
   Poliotomiese responsskaal [1]
   Polisie [2]
   Polisiedienste [1]
   Political instability [1]
   Political participation [2]
   Political problem [1]
   Political risk [1]
   Political stability/instability [1]
   Political systems [1]
   Politicians [1]
   Pollution [2]
   Polytomous response scale [1]
   Pompom weed [1]
   Pongola [1]
   Ponta do Ouro [2]
   Ponzi scheme [1]
   Ponzi-skema [1]
   Pooled OLS model [1]
   Poor [9]
   Poor households [1]
   Port efficiency [1]
   Port selection [1]
   Portable water [1]
   Porter's Five Forces [1]
   Porter's five forces [1]
   Porter's generic supply chain [1]
   Portfolio inflow [1]
   Portfolio management [1]
   Portfolio selection [1]
   Posbank [1]
   Posinformasie [1]
   Positiewe emosies [1]
   Positiewe organisasie gedrag [1]
   Positiewe psigologie [1]
   Positiewe Sielkunde [1]
   Positiewe sielkunde [2]
   Position involvement [1]
   Positive [2]
   Positive affectivity [1]
   Positive and negative affect [1]
   Positive and negative emotions [1]
   Positive attitudes regarding health [1]
   Positive emotion regulation [1]
   Positive emotions [1]
   Positive employment relations [1]
   Positive employment relationship [1]
   Positive experiences [1]
   Positive home-work interference [1]
   Positive leadership [3]
   Positive leadership behaviours [1]
   Positive organisation [2]
   Positive organisational behaviour [3]
   positive organisational behaviour [2]
   Positive perspective [1]
   Positive practice environment [1]
   Positive practices [2]
   Positive psychological assessment [1]
   Positive psychological capacities [1]
   Positive psychological interventions [1]
   Positive Psychology [3]
   Positive psychology [21]
   Positive psychology paradigm [1]
   Positive relations [2]
   positive relationships [1]
   Positive spillover [1]
   Positive work-home interaction [3]
   Positive work-home interference [1]
   Positive work/home and home/work interaction [1]
   Positivistic research [1]
   Post class action plan (PCAP) [1]
   Post- (late-) modernism [1]
   Post-apartheid [1]
   post-conflict reconstruction [1]
   Post-genocide [1]
   post-konflik-herkonstruksie [1]
   Post-modern career development theories [1]
   Post-settlement [1]
   Post-transfer support [1]
   Post-traumatic stress disorder [1]
   Postbank [1]
   Postgraduate students [1]
   Potable Water [1]
   Potable water [2]
   Potable water resource [1]
   Potchefstroom [4]
   Potchefstroom area [1]
   Potential emigration [1]
   Potential market [1]
   Potential of cattle [1]
   poultry industry [1]
   Poverty [30]
   poverty [4]
   Poverty & unemployment reduction [1]
   Poverty alleviation [9]
   Poverty alleviation and eradication [1]
   Poverty definition [1]
   Poverty gap [3]
   Poverty gap index [2]
   Poverty indices [1]
   Poverty levels [1]
   Poverty line [4]
   Poverty lines [3]
   Poverty measurement [1]
   Poverty measurements [1]
   Poverty reduction [1]
   Poverty severity gap [1]
   Power [2]
   Power distance [1]
   Power insecurity [1]
   power insecurity [1]
   power station [1]
   power struggle [1]
   Power utilities [1]
   Powerlessness [3]
   PPP [1]
   Pprivate gesondheidsorg [1]
   Practices [2]
   Pre-determined objectives [1]
   pre-entry expectations [1]
   pre-harvesting protocols [1]
   pre-retirement savings habits [1]
   Precast concrete-Botswana [1]
   preciseness [1]
   Precision agriculture [1]
   Precision agriculture cycle [1]
   Precision agriculture group [1]
   Precision agriculture technologies [1]
   Precision farmers [1]
   Precision farming [3]
   Precrisis [1]
   Prediction [1]
   Prediction accuracy [1]
   Prediction studies [1]
   Predictive modelling [1]
   Predictive validity [1]
   Predictor [1]
   Predikant [1]
   Predikante [1]
   Preferent status [1]
   Preferential procurement [1]
   Preferential tax jurisdiction [1]
   Prejudice [1]
   Premier Soccer League (PSL) [1]
   Premium [1]
   Prepaid Water Meters [1]
   Preparedness [1]
   Prescribed TPM deployment [1]
   Prescription drugs [1]
   Prescriptive and emergent strategic management [1]
   Prescripts [1]
   Presentation [2]
   Presenteeism [1]
   Presisieboerdery [1]
   Presisieboerderygroep [1]
   Presisieboerderysiklus [1]
   Presisieboerderytegnologie [1]
   Presisieboere [1]
   Presisielandbou [1]
   Prestasie [2]
   Prestasie bestuur [1]
   Presuppositionalism [1]
   Prevalence [4]
   Preventative and remedial measures [1]
   Preventative maintenance [1]
   preventative maintenance [1]
   Preventing crime [1]
   Previous validation studies [1]
   Price [3]
   price [1]
   Price controls [1]
   Price elasticity [1]
   Price misalignment [1]
   Price perceptions [1]
   price risk management [1]
   pricing strategy [1]
   Primary activities [1]
   Primary adjustments [1]
   Primary education [1]
   Primary production [1]
   Primary School [1]
   Primary school [1]
   Primary school children [1]
   Primary school teachers [1]
   Primêre produksie [1]
   Principal [1]
   principal [1]
   Principal purposes test [1]
   Principals [1]
   Principles [5]
   Principles of quality [1]
   Printing and packaging [1]
   Prioritisation matrix [1]
   Prioritisation process [1]
   Prioritisering & effektiewe dienslewering dryfvere binne siviele konstruksie maatskappye [1]
   Prioritization & effective service delivery drivers within civil construction companies [1]
   Priority for Action (PFA) [1]
   Prisoners-Education-South Africa-Rooigrond [1]
   Privaat maatskappye [1]
   Privaatheid [1]
   Privacy [1]
   Privacy law [1]
   Private [1]
   Private and Private Health Care funding [1]
   Private companies [1]
   Private domestic investment [1]
   Private entity [1]
   Private fixed investment [1]
   private game reserve [1]
   Private health [1]
   Private health care [2]
   Private health care organisations [1]
   Private healthcare [1]
   Private Higher Education [1]
   private higher education [1]
   Private sector [3]
   Private sector organization [1]
   private security industry [1]
   Privately-owned companies [1]
   Privatization [1]
   privilege [1]
   Pro-active land acquisition strategy [1]
   Pro-activeness [1]
   Pro-aktiewe gedrag ten opsigte van die gebruik van sterkpunte [1]
   Pro-aktiewe gedrag ten opsigte van die ontwikkeling van tekortkominge [1]
   Proactive actions [1]
   Proactive behaviour [1]
   Proactive behaviour towards deficit improvement [2]
   Proactive behaviour towards strengths use [2]
   Proactive coping [1]
   Proactiveness [1]
   Probleem dobbel [1]
   Problem gambling [1]
   Problem-solving [1]
   Problem-solving ability [1]
   Problem-solving skills [1]
   Probleme [1]
   Problems [1]
   problems occurred due to the inappropriate alignment of internal programmes [1]
   Process management [1]
   Process mapping [1]
   Process quality [1]
   Process-based change [1]
   Processes and procedures [1]
   Procurement [10]
   Procurement & Supply Chain Management [1]
   Procurement efficiency [1]
   Procurement Management [1]
   procurement management [1]
   Procurement process [1]
   Procurement selection [1]
   Procyclicality [2]
   Producer price index [1]
   Producer support estimates [1]
   Product [2]
   product categories [1]
   Product centricity [1]
   Product costing [1]
   product delivery [1]
   Product design [1]
   Product development [1]
   Product involvement [1]
   Product moment correlation coefficient [1]
   Product placement attitudes [1]
   Product quality [2]
   Product selection [1]
   Product space [1]
   Product-country combinations [2]
   Product-market strategies [1]
   Product/Channel [1]
   Production [5]
   Production approach [1]
   Production areas [1]
   Production cost [2]
   Production costs [1]
   Production management [1]
   Production method [1]
   Production per hectare [1]
   Productive organisational energy [1]
   Productivity [16]
   productivity [3]
   Productivity improvement [1]
   Productivity improvements [2]
   Productivity paradox [1]
   Products [2]
   Products and services [1]
   Produk-land kombinasies [1]
   produklewering [1]
   Produkontwikkeling [1]
   Produksie koste [1]
   Produksie per hektaar [1]
   Produksieareas [1]
   Produksiemetode [1]
   Produktiwiteit [3]
   Professional accountancy bodies [1]
   Professional Accountant [1]
   Professional accountant [3]
   Professional accounting bodies [1]
   Professional accounting programmes [1]
   Professional athletes [1]
   Professional competency [2]
   Professional development [3]
   Professional efficacy [4]
   Professional Indemnity [1]
   Professional millennial employees [1]
   professional nurses [1]
   Professional person [1]
   professional services [1]
   Professionalism [2]
   Professionalisme [1]
   Professionele atlete [1]
   Professionele bekwaamheid [1]
   Professionele ontwikkeling [1]
   Profile of the poor [1]
   Profiles [1]
   Profiles of the poor [1]
   Profiling [2]
   Profit and loss sharing system [1]
   Profit maximization [1]
   Profit shifting [4]
   Profitability [9]
   profitability [4]
   Profitability company performance [1]
   Profitable customer [1]
   Program portfolio [1]
   Programme [3]
   programme [1]
   Programme management [1]
   Programme Performance Information [1]
   Programmes [1]
   Programs [1]
   Progression [1]
   Progression of safety [1]
   Project [3]
   Project cycle [1]
   project delays [1]
   project duration [1]
   project estimator [1]
   Project financial model [1]
   Project life cycle [1]
   Project managemen [1]
   Project management [11]
   project management [3]
   Project management (PM) [1]
   Project Management Body of Knowledge [1]
   Project management office (PMO) [1]
   Project management organisation [1]
   Project management principles [1]
   Project management process groups [1]
   Project managers [1]
   Project measurement theory [1]
   Project portfolio [1]
   Project prioritisation [1]
   Project risk [1]
   Project Steering Committee (PSC) [1]
   Project time measurement [1]
   Project Valuation [1]
   projections [1]
   Projects [3]
   Projekbestuur [1]
   Projekbestuursorganisasie [1]
   Promote [1]
   Promoting Accountability [1]
   Promoting performance [1]
   Promotion [1]
   promotion [1]
   Promotional activity [1]
   promotional activity [1]
   Pronunciation dictionary [1]
   Pronunciation prediction [1]
   Propensity score matching [2]
   Properties [1]
   Property [2]
   Property price index [1]
   Property company [1]
   Property derivatives and smoothing [1]
   Property development [1]
   Property investment vehicles [1]
   Property loan stock company [1]
   Property unit trust [1]
   Property valuation model [1]
   Proposal [1]
   Prospect theory [1]
   prospective entrepreneurs [1]
   prospective wedding couples [1]
   Protected areas [1]
   Protection [1]
   protection [1]
   Protection services [1]
   Protests [1]
   Protocol validity [1]
   Prototipiese [1]
   Prototipikaliteit [2]
   Prototype [1]
   Prototypicality [5]
   Provide for retirement [1]
   Provident fund contributions [1]
   Provincial education department [1]
   Provincial government [3]
   Provinsiale onderwysdepartement [1]
   Psigiese afstand [1]
   Psigologiese beskikbaarheid [2]
   Psigologiese betekenisvolheid [1]
   Psigologiese sinrykheid [1]
   Psigologiese veerkragtigheid [1]
   Psigologiese veiligheid [2]
   Psigologiese welstand [1]
   Psigometriese assesserings [1]
   Psigometriese eienskappe [4]
   Psigometris [1]
   Psychodynamic perspective [1]
   Psychographic characteristics [1]
   Psychological [3]
   Psychological availability [1]
   Psychological contract [1]
   Psychological adaptation [1]
   Psychological and physical health [2]
   Psychological and socio cultural outcomes [1]
   Psychological and sociocultural adaptation [1]
   Psychological assessment [1]
   Psychological assessments [1]
   Psychological Availability [1]
   Psychological availability [3]
   Psychological burnout [1]
   Psychological capital [5]
   psychological capital [1]
   Psychological commitment [1]
   psychological commitment [1]
   Psychological conditions [3]
   Psychological conditions of meaningfulness and availability [1]
   Psychological Contract [2]
   Psychological contract [20]
   psychological contract [1]
   Psychological contract and outcomes [1]
   Psychological contract breach [1]
   Psychological contract breach and violation [1]
   Psychological contract fulfilment [1]
   psychological contract state [1]
   Psychological contract violation [2]
   psychological detachment [1]
   Psychological distress [1]
   Psychological empowerment [11]
   psychological empowerment [1]
   Psychological health [2]
   Psychological ill health [1]
   Psychological Meaningfulness [1]
   Psychological meaningfulness [3]
   Psychological need satisfaction [4]
   Psychological needs [1]
   Psychological needs satisfaction [1]
   psychological ownership [1]
   Psychological Safety [1]
   Psychological safety [4]
   Psychological Trauma [1]
   Psychological trauma [2]
   psychological trauma [1]
   Psychological trauma management [1]
   Psychological trauma management programme [1]
   Psychological well-being [11]
   psychological well-being [1]
   psychological well-being and social well-being [1]
   Psychological wellbeing [1]
   Psychology [2]
   Psychometric evaluation [1]
   Psychometric properties [10]
   Psychometric testing [1]
   Psychometric tests [1]
   Psychometrist [1]
   psychosocial perspective [1]
   Psycones [1]
   Public [1]
   Public (listed) companies [1]
   Public Administration [1]
   Public administration [3]
   Public Administration Programme [1]
   Public administration-South Africa-North-West [1]
   Public economics [1]
   Public entity [1]
   Public expenditure [1]
   Public finance [1]
   Public finance Management [1]
   Public finance management Act [1]
   Public Finance Management Act (PFMA) [2]
   Public financial management [1]
   Public health [2]
   Public health care [3]
   public health care [1]
   Public health care employees [2]
   Public health care sector [1]
   Public health personnel-Job stress-South Africa-Free State [1]
   Public healthcare [1]
   Public healthcare sector private healthcare sector [1]
   Public hospital [1]
   public hospital [1]
   Public ICT [1]
   Public news announcements [1]
   Public officials [1]
   Public participation [3]
   public participation [2]
   Public perceptions [1]
   Public policy [2]
   Public policy evaluation [1]
   Public policy implementation [1]
   Public policy-making process [1]
   Public Private Partnership [1]
   Public Private Partnerships [1]
   Public procurement [2]
   Public Protector [1]
   Public relations [1]
   public relations [1]
   Public schools [2]
   Public sector [10]
   public sector [1]
   Public sector organization [1]
   Public service [5]
   Public service development [1]
   Public Service Provision [1]
   Public Services [1]
   public transport [1]
   Public- private-partnership [1]
   Public-Private Partnership (PPP) [1]
   Public-Private Partnerships [1]
   Public-private partnerships [1]
   Public-private secter cooperation [1]
   Publicity [1]
   Purchase behaviour/Ticket purchase behaviour [1]
   Purchase decision [1]
   Purchase intention [2]
   purchase intention [1]
   purchase intentions [1]
   purchases [1]
   Purchasing [3]
   Purchasing behaviour [3]
   purchasing behaviour [1]
   Purchasing power parity (PPP) [1]
   Purification plants [1]
   Purpose [2]
   Push and pull factors [1]
   push and pull factors [1]
   Push and pull theory [1]
   Pyramid scheme [1]
   Pyrometallurgical industry [1]
   Q-methodology [3]
   Qualification [2]
   Qualification mismatches [1]
   Qualifications/NQF level [1]
   qualified investor fund [1]
   Qualifying assets [1]
   Qualifying company [1]
   Qualifying criteria [1]
   Qualifying distribution [1]
   qualitative [1]
   Qualitative analysis [1]
   Qualitative and quantitative job insecurity [2]
   Qualitative and quantitative role overload [3]
   Qualitative enquiry [1]
   qualitative job insecurity [1]
   qualitative methodology [1]
   Qualitative pilot study [1]
   Qualitative research [5]
   qualitative research [1]
   Qualities of a successful entrepreneur [1]
   Quality [11]
   Quality Assurance [2]
   Quality Control [2]
   Quality control [1]
   Quality Culture [1]
   Quality defect losses [1]
   Quality education [1]
   Quality improvement [1]
   Quality improvements [1]
   Quality in higher education [1]
   Quality learning [1]
   Quality maintenance [1]
   Quality Management [1]
   Quality management [1]
   Quality management representative [1]
   Quality Management System [1]
   Quality management system [2]
   Quality monitoring [1]
   Quality nursing care [1]
   Quality of education [1]
   Quality of life [3]
   Quality of Life (QOL) [1]
   Quality of Life (QoL) [1]
   Quality of sleep [1]
   Quality of Work Life [1]
   Quality of work life [2]
   Quality of work life (QWL) [1]
   Quality of Work-Life (QWL) [1]
   quality patient care [1]
   Quality service [1]
   quality service delivery [2]
   Quality systems [1]
   Quality teaching [1]
   Quantification [1]
   Quantile comparison function [1]
   Quantile estimation [1]
   Quantitative analysis [1]
   quantitative job insecurity [1]
   Quantitative research [2]
   quantitative research [2]
   Quasi-experimental design [1]
   Questionnaire [2]
   Questionnaire development [1]
   Quotation [1]
   Quran [1]
   Raamwerk [3]
   raamwerk [1]
   Race [4]
   Race stereotypes [3]
   racial stereotypes [1]
   Radical economic transformation [1]
   RAG statuses [1]
   Rainfall [1]
   Ramifications of change implementation [1]
   Ramp [1]
   Ramp-risikovermindering [1]
   Ramprisikobestuur [1]
   Ramprisikovermindering [1]
   Rand Water [2]
   Random effect estimator [1]
   Random impact factors [1]
   Rank size distribution [1]
   Ras [2]
   Ras-stereotipes [1]
   Rasch analysis [2]
   Rassestereotipering [1]
   Ratanda [1]
   rate of employment [1]
   Rate of return [1]
   Rate of return to education [1]
   Rathanda [1]
   Rating of [4]
   Rating system [1]
   Ratio analysis [2]
   Rational strategy [1]
   Ratlou Municipality [1]
   Re-engagement [1]
   Re-intermediation [1]
   Re-routing of water [1]
   reaction [1]
   Reactive leadership [1]
   readiness [1]
   ready to change [1]
   real estate [1]
   real estate demand modelling [1]
   Real estate investment trust [1]
   Real estate investments [1]
   Real estate returns [1]
   Real evidence [1]
   Real exchange rate [1]
   Real-time [1]
   Real-time updating [1]
   Realistic export opportunities [1]
   Realistiese uitvoergeleenthede [1]
   Realized future spot exchange rate [1]
   Reasonable care [1]
   Reasons for failure [1]
   Recapitalisation [1]
   Received by [1]
   Recession [3]
   Recidivism [1]
   Reciprocal interrelatedness [1]
   Recognition [3]
   recognition [1]
   Recognition of prior learning [1]
   recommendations [1]
   Reconstruction and Development Programme (RDP) [1]
   Recordable case rate [1]
   Recoupment [1]
   Recovery [1]
   Recovery strategies [1]
   Recreation [3]
   recreation [1]
   Recreational angling [1]
   Recreational fishing [1]
   Recreational sport [1]
   Recruiting [1]
   Recruitment [2]
   Recruitment and selection practices [1]
   Recruitment market relationships [1]
   Recruitments markets [1]
   Recycling [1]
   Red flags [1]
   Red meat [1]
   Red tape [1]
   Redelike gronde [1]
   Reduction in pollution [1]
   Reengineering [1]
   Reference market relationships [1]
   Reference markets [1]
   Refined mineral resources [1]
   Reform [1]
   Reform-orientated research [1]
   Reformational philosophy [1]
   Reformed church [1]
   Reformed churches [1]
   Refuse and refuse disposal [1]
   Regering [1]
   Regeringsinkomste [1]
   Regime [1]
   Regional applied general equilibrium model (RAGE) [1]
   Regional applied general equilibrium modelling [1]
   Regional CGE modelling [1]
   Regional disparity [1]
   Regional economic development [2]
   Regional economic integration [1]
   Regional economy [1]
   Regional integration [1]
   Regional Land Claims Commissioner [1]
   regions [1]
   Registered Auxilliary Nurse [1]
   Registered Professional Nurse [1]
   Registered Staff Nurse [1]
   Registration [1]
   registration [1]
   Regressie [1]
   Regressie-analise [1]
   Regression [3]
   Regression Analysis [1]
   Regression analysis [2]
   regression analysis [1]
   Regression analysis and spending [1]
   Regressive [1]
   Regularly [2]
   Regulation [2]
   regulation [2]
   Regulation 28 [1]
   Regulator [1]
   Regulatoriese kapitaal [1]
   Regulatory capital [2]
   Regulatory capital adequacy [1]
   Regulatory requirements for information management [1]
   Regulatory treatment of liquidity risk [1]
   Regverdigheid [1]
   Rehabilitation [3]
   Rehabilitation trust [1]
   Reid technique [1]
   Reinforcement Theory [1]
   Reintegration [1]
   Reintermediasie [1]
   Reis motiveringe [1]
   Reisgedrag [2]
   Reismotiewe [5]
   Reismotivering [2]
   Reismotiverings [1]
   Rekenaargebaseerd [1]
   Rekeningkunde - Rekenaarondersteunde onderrig [1]
   Rekeningkunde etiek [1]
   Rekeningkunde filosofie [1]
   Rekeningkunde onderrig [1]
   Rekeningkunde teorie [1]
   Rekeningkunde-onderrig [1]
   Rekeningkunde-praktyk [1]
   Rekeningkundige onderwys [1]
   Rekeningkundige praktyke [1]
   Rekeningkundige stelsel [1]
   Rekeningkundige waardes [1]
   Rekenkundige standaarde [1]
   Rekenmeesterskap [1]
   Rekreasiesport [1]
   Relatedness [1]
   Relational benefits [1]
   Relationship [2]
   Relationship banking [1]
   Relationship intention [5]
   Relationship management [2]
   Relationship management methodology [1]
   Relationship marketing [9]
   relationship marketing [1]
   Relationship Quality [1]
   Relationship quality [4]
   Relationship value [1]
   relationship value [1]
   Relationship with colleagues [1]
   Relationship with supervisor [1]
   Relationships [1]
   relationships [2]
   Relationships with immediate supervisor [1]
   Relative weight analysis [1]
   Relevance [1]
   Relevant cost [1]
   Relevant income [1]
   Relevante inkomste [1]
   Relevante koste [1]
   Reliability [45]
   reliability [2]
   Reliability and validity [1]
   Relief [1]
   Religion [2]
   Religion / spiritual role [1]
   Religion/spiritual-work interference [1]
   Religious beliefs [1]
   Religious coping [1]
   Religious Minister [1]
   Relocation [1]
   Remuneration [9]
   remuneration [2]
   Remuneration and benefits [2]
   Remuneration and incentives [1]
   Remuneration and work load [1]
   Renewable energy [6]
   Renewable energy revolution [1]
   Renewable fuel sources [1]
   Renewal [1]
   Rent [1]
   Rente [1]
   Rentekoerse [1]
   Rentmeesterskap [1]
   Reorganisering [1]
   Reorganising [1]
   Repeal [1]
   Repeat sales [1]
   Repetitive strain injury (RSI) [1]
   Repetitiveness [1]
   replacement [1]
   repo rate [1]
   Report writing [1]
   Reporting [1]
   Reporting by Public Entities Act [1]
   Reprocessing losses [1]
   repudiation [1]
   Repurchase [1]
   Repurchase intention [1]
   Reputational management [1]
   Reputational risk [1]
   reputational risk [1]
   Request for quotation [1]
   Requirements [1]
   Research [5]
   Research and Development [2]
   Research and development [1]
   Research commercialisation [1]
   research commercialisation [1]
   Research method and Academic researchers [1]
   Research methodology [1]
   Research protocol [1]
   research questionnaire [1]
   Researcher [1]
   Residence-based system [1]
   Residence-based tax assessment; [1]
   Residency [1]
   Resident / non-resident taxpayer [1]
   Residential online activity community [1]
   Residents [3]
   residents [2]
   Residual Income Model [1]
   resignation intention [1]
   Resilience [13]
   resilience [1]
   Resilience and wellness [1]
   resilience indicators [1]
   Resistance [1]
   resistance [1]
   Resistance Level [1]
   Resistance to change [5]
   Resolution 1325 [1]
   Resort group [1]
   Resource Based View (RBV) [1]
   Resource efficiency and cleaner production [1]
   resource management [1]
   Resource optimisation [1]
   Resource rent [1]
   Resource rent tax [1]
   Resources [8]
   resources [1]
   Resources configuration [1]
   Resources model [1]
   Respondents [1]
   response [1]
   Responsibility [1]
   responsibility for work outcome [1]
   Responsibility to Protect (R2P) [1]
   Responsible corporate citizenship [1]
   responsible investment [1]
   Responsible tourism [1]
   Restaurant [1]
   Restaurant management [1]
   Restaurants [1]
   Restitution [1]
   Restrictions [1]
   restructure [1]
   Restructuring [1]
   restructuring [2]
   Results [1]
   Retail [6]
   retail [1]
   Retail banking [3]
   Retail banking industry [1]
   Retail banks [1]
   Retail business [1]
   retail chemist [1]
   Retail environment [1]
   retail funds [1]
   retail investment [1]
   Retail loans [1]
   Retail pharmacy [3]
   retail sector [2]
   Retail store image [1]
   Retail Strategy [1]
   Retailers [1]
   Retention [11]
   retention [3]
   Retention management [1]
   Retention of talented workers [1]
   Retention policy [1]
   Retention strategy [1]
   retention: retention strategy [1]
   Retirement [2]
   retirement [1]
   Retirement annuity fund contributions [1]
   Retirement savings [1]
   Retrenchment [2]
   Return [1]
   Return of expectations (ROE) [1]
   Return on assets [1]
   Return on equity [1]
   Return on investment [3]
   Return on investment (ROI) [2]
   revealed comparative advantage [1]
   Revealed Comparative Advantage (RCA) [2]
   Revenue [1]
   Revenue authority [1]
   revenue collection [1]
   Revenue contribution [1]
   Revenue Laws [1]
   Revenue mobilization [1]
   Revenue streams [1]
   review the staff capacity to meet with set objectives of the Department [1]
   Revised Bloom's Taxonomy [1]
   revitalisation [1]
   Revitalization [1]
   Reward strategies [1]
   reward strategy [1]
   Reward system [1]
   Rewarding good performance [1]
   Rewards [4]
   rewards and recognition [1]
   Rework [1]
   Rex Street Clinic [1]
   RFID (Radio Frequency Identification) [1]
   Right-source [1]
   Rights [1]
   Rigour [1]
   Ring fencing [1]
   Ring-fencing [1]
   Risiko [1]
   Risiko-klassifikasie [1]
   Risiko-mitigering [1]
   Risikofaktore [1]
   Rising prices [2]
   Risk [14]
   risk [4]
   Risk Analysis Tool (RAT) [1]
   Risk and opportunity [1]
   Risk and return [1]
   Risk assessment [1]
   risk behaviour [1]
   risk categories (risk profiling) [1]
   Risk communication [1]
   Risk culture [7]
   Risk culture maturity [1]
   Risk disclosure [1]
   Risk factors [2]
   Risk framing [1]
   Risk identification [1]
   Risk indicators [1]
   Risk integration [1]
   Risk management [15]
   risk management [3]
   Risk management and tools/systems [1]
   Risk management system [1]
   Risk management systems [1]
   Risk maturity [1]
   Risk mitigation [1]
   Risk of Failure to maintain Supply [1]
   Risk perception [1]
   Risk practitioners [1]
   risk profi les [1]
   Risk propensity [1]
   Risk quantification [1]
   Risk reduction [1]
   Risk sources [1]
   Risk stakeholders [1]
   Risk tolerance [1]
   risk tolerance [1]
   Risk tone [1]
   Risk understanding [3]
   Risk work [1]
   Risk-adjusted fund performance [1]
   Risk-adjusted performance [2]
   Risk-adjusted performance measures [1]
   Risk-adjusted return [1]
   Risk-taking [2]
   risk-taking [1]
   Risks [4]
   risks and benefits [1]
   River Floods [1]
   Road Accident Fund [1]
   Road accidents [1]
   Road freight [1]
   road infrastructure [1]
   Road Infrastructure investment [1]
   Road safety [1]
   road transport [1]
   roads [1]
   Roads and Transport [1]
   Robertson wine route [1]
   Robertson wynroete [1]
   Robust estimators [1]
   ROCIP [1]
   ROG statusse [1]
   ROI [1]
   rol van die organisasie [1]
   Rolduidelikheid [1]
   Role [1]
   Role ambiguity [1]
   Role Clarity [1]
   Role clarity [3]
   role clarity and intention to stay turnover intention [1]
   Role conflict [4]
   role of organisation [1]
   Role overload [3]
   Role perception [1]
   Role players [2]
   Role theory [1]
   role-association [1]
   Role-based performance [1]
   role-overload [1]
   Role-related decision-making [1]
   roles and responsibilities [1]
   Rolkonflik [1]
   Rolonduidelikheid [1]
   Roloorlading [1]
   Root se Community TourQoL-model (CTQ) [1]
   Root’s model of community TourQoL (CTQ) [1]
   Rotation [1]
   Rotterdam model [1]
   Routine seeking [1]
   Rugby [2]
   rugby [1]
   Rugby unies [1]
   Rugby unions [1]
   Rugpyn [1]
   Runs test [1]
   Rural and Urban households [1]
   Rural area [1]
   Rural areas [1]
   rural areas [1]
   Rural development [3]
   Rural Development and Land Administration [1]
   Rural Development and Land Administration (DARDLA) [1]
   Rural development projects-South Africa-Ditsobotla-Citizen participation [1]
   rural settings [1]
   Rural university [1]
   Rustenburg [1]
   Rustenburg area [1]
   Rwanda [1]
   S10(1)(o) Amendment [1]
   Saamgestelde aanwyser [1]
   SACU member states [1]
   SADC [4]
   SADE [1]
   Safari tourism [1]
   Safe behaviour [1]
   Safe work place [1]
   Safe work procedures [1]
   Safety [7]
   safety [1]
   Safety and meaningfulness [1]
   Safety behaviour [2]
   safety behaviour [1]
   Safety climate [2]
   safety climate [1]
   Safety compliance [2]
   Safety concerns [1]
   safety consciousness [1]
   Safety culture [2]
   safety culture [2]
   Safety motivation [2]
   Safety outcomes [1]
   Safety performance [1]
   safety performance [1]
   safety systems [1]
   Safety, health and environmental communication [1]
   Safety, health and environmental leadership [1]
   Safety, health and environmental risk management [1]
   Safety, health and environmental training [1]
   Safety, health, environmental risk culture [1]
   SAFEX [4]
   SAFEX Exchange [1]
   Sagte-avontuurativiteite [1]
   SAHR [1]
   SAICA [1]
   SAICA competencies [1]
   SAIPA [1]
   Sakeleiers [1]
   Salaris [1]
   Salary [1]
   Sales [2]
   Sales force automation [1]
   Sales Professionals [1]
   Sales promotion [1]
   sales promotion [1]
   Sales promotion techniques [1]
   Sales revenues [1]
   Sales transactions [1]
   salesperson commitment [1]
   Salesperson trust [1]
   Salience [1]
   Salutogenesis [2]
   Salutogenic model [1]
   Salvage (Waste) [1]
   Samewerkende regering [1]
   Samewerking [2]
   Sandton [1]
   Sanitation [2]
   sanitation [1]
   SANParke [2]
   SANParks [2]
   SAOG [1]
   SAPS [3]
   SAPS Academy [1]
   SAPS awareness program [1]
   SARS [1]
   SARS Interpretation note no. 58 [1]
   SARS Service Monitoring Office (SSMO) [1]
   SAS [1]
   Sasol [1]
   Sasol Polymers [1]
   SASSA [2]
   Satisfaction [11]
   satisfaction [2]
   Satisfaction of healthcare givers [1]
   Satisfaction with life [2]
   satisfaction with life [1]
   Satisfaction with life scale (SWL) [1]
   Satisfaction with remuneration [1]
   Savanna ecology-South Africa-North-West [1]
   Savouring [1]
   scaffold [1]
   scaffolding [1]
   Scale development [3]
   Scale development and validation [1]
   Scaled performance measure [1]
   Scarce skills [2]
   scarce-skilled undergraduates [1]
   Scatter plot diagrams [1]
   Scenario planning [1]
   scenario-based strategy [1]
   scenario-gebaseerde strategie [1]
   Schedule [1]
   Scheduler [1]
   Scheme [1]
   school [1]
   School attendance-South Africa-Mafikeng [1]
   school culure [1]
   School effectiveness [1]
   School environment [1]
   school governing body [1]
   School management [2]
   School management and organization [3]
   School management and organization-South Africa-Mafikeng [1]
   School management and organization-South Africa-Mafikeng. [1]
   School management teams-South Africa-North-West [1]
   School personnel management-South Africa-Mafikeng Region [1]
   School principals [2]
   school sport [1]
   Schools [2]
   Schools management [1]
   Schools’ finance [1]
   Schools’ governing bodies, schools’ management teams [1]
   Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS) [1]
   Schwartz values instrument [1]
   Science teachers [1]
   Science-Study and teaching-Parent participation [1]
   SCM [2]
   Scope of Practice [1]
   Scope of practice [1]
   Scorecard [1]
   Scorecard development [1]
   Screening [1]
   Scuba diving [3]
   scuba diving [1]
   Seasonal patterns [1]
   Sebokeng [1]
   Secondary adjustments [1]
   Secondary education [1]
   Secondary objectives [1]
   Secondary school [4]
   Secondary school educators [1]
   Secondary schools [3]
   secondary schools [1]
   Secondary transactions [1]
   Secondary traumatic stress [1]
   Secrecy [1]
   Section 12E [1]
   Section 20A [1]
   Section 21 schools [1]
   Section 23M [2]
   Section 24JA [1]
   Section 37A of the Income Tax Act 58 of 1962 [1]
   Section 9D of the Income Tax Act [1]
   Section 9I of the South African Income Tax no. 58 of 1962 [1]
   Sectional Titles Act [1]
   Sector [2]
   Sectoral determination [1]
   Sectoral export flows [1]
   Securities [1]
   securities regulation [1]
   Securitisation [1]
   Security [1]
   Security management [1]
   Sedibeng [2]
   Sedibeng District Municipality [8]
   Sedibeng District Municipality (SDM) [2]
   Sedibeng District TVET College [1]
   Sedibeng Municipal Area [1]
   Sedibeng Region [1]
   Sedibeng region [1]
   Seeman [1]
   Segmentasie [1]
   Segmentation [3]
   Segmentation tourism demand [1]
   Segmentation variables/bases [1]
   Segmentering [1]
   Segmenteringsveranderlikes/-basisse [1]
   Seizure of whole computers [1]
   Sekhukhune District [1]
   Sekuritisasie [1]
   Selected South African organisations [2]
   selected South African organisations [1]
   Selection [6]
   Selection battery [1]
   Selection of service providers [1]
   Self - efficacy [1]
   Self awareness [1]
   Self directed career planning [1]
   self esteem [1]
   Self-administered retirement fund [1]
   Self-awareness [1]
   self-awareness [1]
   Self-deception [2]
   Self-determination [2]
   Self-determination theory [6]
   Self-Efficacy [1]
   Self-efficacy [16]
   Self-employment [1]
   Self-esteem [6]
   Self-knowledge [1]
   Self-managed Teams [1]
   Self-management [1]
   Self-management skills [1]
   Self-managing work teams [1]
   Self-misleiding [1]
   Self-perception [1]
   self-rating [1]
   Self-report measures [1]
   self-report on lifecycle [1]
   Self-reported health [1]
   Self-reported use [1]
   Self-service [1]
   Self-service technologies [1]
   Self-service technology [1]
   Selfbedrog [1]
   Selfbestuur [1]
   Selfmoord [1]
   Selfmoord-denkbeeldvorming [1]
   Selfoon [1]
   selfsorg-oorde [1]
   Selfverslagmaatreëls [1]
   Selfvertroue [1]
   seller concentration [1]
   Semantic web [1]
   Sement industrie [1]
   Sementkanaal [1]
   semi-automation [1]
   semi-structured interviews [1]
   Semi-supervised clustering [1]
   Semi-supervised segmentation [1]
   Senior management [1]
   Senior management service [2]
   Senior management services [1]
   Senior managers [3]
   Sense of belonging [1]
   sense of belonging [1]
   Sense of coherence [18]
   Sensitivity analysis [1]
   Sensors [1]
   Sentech [1]
   Sentralisasie [1]
   Sepedi [2]
   Sequential rank [1]
   Servant leadership [2]
   Service [6]
   service and product messages [1]
   Service Delivery [3]
   Service delivery [28]
   service delivery [5]
   Service Delivery Budget Implementation Plan (SDBIP) [1]
   Service delivery mandate [1]
   service delivery protests [1]
   Service delivery strategies [1]
   Service desk [1]
   Service environment [1]
   Service excellence [1]
   Service failure [3]
   Service failure severity [1]
   Service improvement [1]
   Service industry [1]
   service industry [1]
   Service management [1]
   Service organisations [1]
   Service Providers [1]
   Service providers [1]
   Service Quality [2]
   Service quality [14]
   Service recovery [3]
   Service recovery expectation [1]
   Service workers [1]
   Service years [1]
   Service-learning [1]
   service-learning [1]
   Service-oriented industries [1]
   Services [7]
   Services fees [1]
   Services marketing [5]
   Services sector [2]
   Servitization [1]
   SERVPERF [1]
   SERVQUAL [4]
   Servqual [3]
   SERVQUAL model [1]
   Sesotho [1]
   Sesotho sa Leboa [1]
   Set-up time [1]
   Setlagole community [1]
   Setswana [1]
   Setswana cuisine [1]
   Setswana-speaking police officials [1]
   Setswana-speaking secondary school educators [1]
   Severe recessions [1]
   Sewing [1]
   Sexual harassment [1]
   Sexual violence [1]
   SFAS 34 [1]
   Share portfolio [2]
   Share Price [1]
   Share price [1]
   Share price associations [1]
   Share price behaviour [1]
   Share price volatility and Profitability [1]
   Share prices [1]
   Share selection [1]
   Share selection framework [1]
   Share-based payments [1]
   share-prices [1]
   shared vision [1]
   Shareholder return [1]
   Shareholder value [4]
   shareholder value [1]
   Shareholder value added (SVA) [3]
   Shareholder wealth maximisation [1]
   Shareholder-value [1]
   Shareholders [1]
   Shares [1]
   shares [1]
   Sharia law [1]
   Shariah compliant financing [1]
   Sharing of information [1]
   Shark cage diving [1]
   shark cage diving [1]
   Sharpe [2]
   Sharpe ratio [2]
   Sharpeville [3]
   Shebeen [1]
   Sheep [1]
   Shift cycle [1]
   Shop-floor workers [1]
   Shopping experience [1]
   Shopping mall [1]
   Shopping motivations [1]
   Short Message Service (SMS) [1]
   Short term focus [1]
   Short-term insurance [2]
   shortsighted by the restructuring and alignment processes in the hub [1]
   Sicelo [1]
   Sick and incapacity leave [1]
   Sick leave [1]
   Sick leave abuse [1]
   Sielkundige trauma [1]
   Sielkundiges [1]
   Signalling approach [1]
   silo [1]
   silo bag [1]
   Simdlangentsha [1]
   Similarity [1]
   Simplified limitation-on-benefits (LOB) rule [1]
   Sims causality test [1]
   Simulation Methods [1]
   Simultaneous equation model [1]
   Sin taxes [1]
   Sin vir koherensie [1]
   Single currency [1]
   single linkage method [1]
   Single Minutes Exchange of Dies [1]
   Single mothers [1]
   single parents [1]
   Sino-African relations [1]
   Siphumlile Clinic [1]
   Sistematiese literatuurondersoek [1]
   Sistemiese risiko [1]
   Situation Specific Evaluation Expert (SPEEX) [1]
   Situational factors [2]
   Situational leadership [1]
   Situational sense of coherence [3]
   Six Sigma [4]
   Six sigma [3]
   Sjina [1]
   Skaalontwikkeling [1]
   Skaars vaardighede [1]
   Skadelike belastingpraktyke [1]
   Skape [1]
   Skeepsvaarttoerisme [1]
   Skill [1]
   Skill mix [1]
   Skill shortage [1]
   Skill transfer [1]
   Skill transfer methods [1]
   Skilled labour [1]
   Skilled labour retention [1]
   Skilled labour turnover [1]
   Skills [13]
   skills [1]
   Skills and competencies [1]
   skills and socio-economic challenges [1]
   Skills development [9]
   skills development [1]
   skills development management [1]
   Skills loss [1]
   Skills migration [1]
   skills sharing to support the goals [1]
   Skills shortage [2]
   skills shortage [1]
   Skills variety [1]
   Skills-related underemployment [1]
   Skills/EQ [1]
   Skole [1]
   Skool [1]
   skoolbeheerliggaam [1]
   skoolhoof [1]
   skoolkultuur [1]
   Skoolomgewing [1]
   skoolsport [1]
   Skoon oudit [1]
   skubaduik [1]
   Slagoffer [1]
   Sleep [1]
   Sleutel sukses faktore [1]
   Sleutel suksesfaktore [1]
   Sleutel- suksesfaktore [1]
   Small [3]
   Small (micro) business [1]
   Small and Medium Enterprise [2]
   Small and medium enterprise [1]
   Small and medium enterprise (SME) [1]
   Small and Medium Enterprise (SMEs) [1]
   Small and Medium Enterprises [1]
   Small and medium enterprises [4]
   small and medium enterprises [1]
   Small and Medium Enterprises (SME's) [1]
   Small and medium enterprises (SMEs) [1]
   Small and medium entities [1]
   Small and medium sized [1]
   Small and medium-sized businesses [1]
   small and medium-sized businesses [1]
   Small and Medium-sized enterprise [1]
   Small and Medium-sized Enterprise (SME) [1]
   Small and medium-sized enterprises [2]
   Small and medium-sized women-owned businesses [1]
   Small black business owners [1]
   Small Business [1]
   Small business [6]
   Small Business (SBE) [1]
   Small business corporation [1]
   Small business enterprises [1]
   small business entity [1]
   Small business management [1]
   Small business owners [1]
   Small business support [1]
   Small business tax amnesty [1]
   Small business-Finance [1]
   Small business-Management [1]
   Small business-South Africa-Mafikeng [1]
   Small business-South Africa-Management [1]
   Small business-South Africa-North-West [2]
   Small businesses [2]
   Small businesses in South Africa [1]
   Small enterprises [1]
   Small farming unit development [1]
   Small group communication [1]
   Small groups [2]
   Small manufacturing firms [1]
   Small Medium Enterprise [1]
   Small Medium Enterprise (SMEs) [1]
   small medium enterprises (SME) [1]
   Small or medium enterprises (SMEs) [1]
   Small samples [1]
   Small service organisations [1]
   Small to medium sized [1]
   Small tourism destination [1]
   Small, medium and micro-sized enterprises (SMMEs) [1]
   small, medium and micro-sized enterprises (SMMEs) [1]
   Small- and micro-enterprise owners [1]
   Small- and micro-enterprises [1]
   small-scale farmer [1]
   Small-sized [1]
   Small-to medium-sized enterprises [1]
   Smallholder farmers [1]
   Smart Phones [1]
   Smart phones [1]
   smartphones [2]
   SME [6]
   SME access to finance [1]
   SME constraints and challenges [1]
   SME development [1]
   smelters [1]
   SMEs [8]
   SMME [2]
   SMME & entrepreneurship [1]
   SMME finance [1]
   SMME sustainability [1]
   SMME's [1]
   SMME's (Small, medium and micro enterprises) [1]
   SMMEs [11]
   smoking [1]
   Soccer involvement [1]
   Social [1]
   Social accountability [1]
   Social Accounting [1]
   Social accounting matrices [1]
   Social Accounting Matrix [1]
   Social accounting matrix [2]
   social accounting matrix [1]
   Social action [1]
   Social Assistance [1]
   social assistance [1]
   Social Assistance Act [1]
   Social assistance programme [1]
   Social axioms [1]
   Social beliefs [1]
   Social change [1]
   social comparison [1]
   Social consciousness [1]
   Social construct of risk [1]
   Social constructivism [1]
   Social constructivism paradigm [1]
   Social contract [3]
   social contract [1]
   Social cost [1]
   Social cost of carbon [1]
   Social Desirability [1]
   Social desirability [2]
   Social determinants [1]
   Social development [1]
   Social dimension [1]
   Social effects [1]
   social entrepreneurial intentions [1]
   Social entrepreneurship [2]
   Social entrepreneurship intentions [1]
   Social Equity [1]
   Social exchange theory [1]
   social exchange theory (SET) [1]
   Social exclusion [1]
   Social grants [4]
   Social identification techniques [1]
   Social image [1]
   Social impact [4]
   Social impacts [5]
   Social Influence [1]
   Social integration [1]
   Social intelligence [1]
   social interaction motive [1]
   Social involvement [1]
   Social issues [1]
   Social Labour Plans (SLPs) [1]
   Social Licence to Operate (SLO) [1]
   Social License [1]
   Social media [8]
   social media [2]
   social media platforms [2]
   social media policy [1]
   Social network [1]
   Social networking [1]
   social networking analysis [1]
   Social networking sites [1]
   social networking sites [2]
   Social networks [3]
   Social norms [1]
   Social obligation [1]
   Social obstruction [1]
   Social policy [1]
   Social professional identity [1]
   Social reaction [1]
   Social responsibility [1]
   Social responsible investment [1]
   Social security [4]
   social security [1]
   Social Security Grants [1]
   Social Security Payment [1]
   social security systems [1]
   Social support [23]
   Social support from colleagues and supervisor [2]
   Social switching costs [1]
   Social system [1]
   social transfers [1]
   Social well-being [1]
   Social wellbeing [1]
   social wellness [1]
   social work [1]
   Social-economic aspects [1]
   Socially inclusive management framework [1]
   Socially responsible investment (SRI) [1]
   Socially Responsible Investment (SRI) index [1]
   Societal trends [1]
   Socio-demographic characteristics [4]
   socio-demographic variables and media [1]
   Socio-economic [2]
   Socio-economic challenges [1]
   Socio-economic development [2]
   Socio-economic impact [3]
   Socio-economic impacts [1]
   Socio-economic vulnerability [1]
   Sociocultural adaptation [1]
   SOCPEN [1]
   sodium-sulphur (NaS) [1]
   Soft adventure activities [1]
   Soft drink consumption [1]
   Soft skills [5]
   Soft skills and Hard or technical skills [1]
   Soft-heartedness [1]
   Software [2]
   Software crisis [1]
   Software development [3]
   Software development environment [1]
   Software development methodologies [1]
   Software project [1]
   Software project failure [1]
   Software project success [1]
   Soil [1]
   Solar [1]
   solar photovoltaic (PV) [1]
   SOLID (Saltspring Organization for Life Improvement and Development) [1]
   Solid waste [1]
   Solution-focused counselling [1]
   Solvency II [1]
   Sortino [1]
   Sortino ratio [1]
   Sosiale [1]
   Sosiale determinante [1]
   Sosiale impak [2]
   Sosiale impakte [1]
   Sosiale konstruktivisme [1]
   Sosiale konstruktiwismeparadigma [1]
   Sosiale media [2]
   Sosiale norme [1]
   Sosiale ondersteuning [6]
   Sosiale professionele identiteit [1]
   Sosiale rekeninge matriks [1]
   sosiale uitruilteorie (SET) [1]
   Sosiale wenslikheid [3]
   Sosio-demografiese eienskappe [1]
   sosio-demografiese kenmerke [1]
   Sosio-ekonomies [1]
   Sosio-ekonomiese kwesbaarheid [1]
   Sosio-ekonomiese uitdagings [1]
   sosiodemografiese veranderlikes en media [1]
   Sound labour relations [1]
   Sound principles for managing liquidity risk [1]
   Sound tax policy principles [1]
   Source [1]
   Source documents- Financial statements [1]
   Source-based tax assessment [1]
   Sources of finance [1]
   Sources of funding [1]
   Sources of information [1]
   sources of information [1]
   Sourcing [1]
   South Africa [215]
   South Africa Health Care System [1]
   South Africa maize production [1]
   South Africa mining [1]
   South Africa public healthcare [1]
   South Africa-Dept. of Correctional Services [1]
   South Africa-Dept. of Transport [1]
   South Africa-Labour Relations Act [1]
   South Africa-Mafikeng [1]
   South Africa-North West [1]
   South Africa.-Unemployment Insurance Fund [1]
   South African [1]
   South African academic environment [1]
   South African agriculture [1]
   South African auditing organisation [1]
   South African Banking [1]
   South African capital [1]
   South African context [4]
   South African Department of Mineral Resources [1]
   South African diamond mines [1]
   South African Disaster Management Act 57 of 2002 (DMA) [1]
   South African Disaster Management Framework (SA NDMF) [1]
   South African economy [2]
   South African employees [1]
   South African Energy Sector [2]
   South African ESCo [1]
   South African executives [1]
   South African gold mines [1]
   South African higher education institution [1]
   South African industries [1]
   South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) [2]
   South African Institute of Professional Accountants (SAIPA) [1]
   South African manufacturing industry [1]
   South African Mineral Resources Committee (SAMREC) [1]
   South African mining [3]
   South African mining challenges [2]
   South African Mining Industry [2]
   South African mining industry [2]
   South African mining sector [1]
   South African National Parks [2]
   South African National Parks (SANParks) [1]
   South African Navy (SAN) [1]
   South African newspaper industry [1]
   South African organisations [2]
   South African personality inventory [2]
   South African Personality Inventory (SAPI) [3]
   South African Police [1]
   South African Police Service [9]
   South African Police Service (SAPS) [2]
   South African Police Service, North-West Province, South Africa [1]
   South African Postbank Limited Act 9 of 2010 [1]
   South African Premier Soccer League [1]
   South African Public Service [1]
   South African Revenue Service [2]
   South African Revenue Service (SARS) [1]
   South African Revenue Services [2]
   South African rugby [1]
   South African Social Security Agency (SASSA) [2]
   South African Tour Operators Association (SATOA) [1]
   South African universities [2]
   South African university [1]
   South African Vehicle Transport Association (SAVRALA) [1]
   South African work environment [1]
   South African working population [1]
   South America [1]
   South Lunzu [1]
   South-Africa [6]
   South-African [1]
   Southern Africa [5]
   Southern Africa Tourism Services Association (SATSA) [1]
   Southern African Development Community [2]
   Southern African Development Community (SADC)-region [1]
   Sovereign Debt [1]
   Sovereign ratings [1]
   Soweto [1]
   Span [1]
   Spanderingsanalise [1]
   Spanne [1]
   Spanontwikkeling [1]
   Spas [1]
   Spatial development [2]
   Spatial economic development [2]
   Spatial planning [1]
   Spearman se korrelasiekoëffisiënt [1]
   Spearman's correlation coefficient [1]
   Special Economic Zone [1]
   Special economic zones [1]
   Special events [1]
   Specialization [1]
   Spectator [1]
   Spectator motives [1]
   Speculative Realism [1]
   Speed losses [1]
   Speenpersentasie [1]
   Spending [1]
   Spending analysis [1]
   Spending behaviour [2]
   spending behaviour [1]
   Spending power [1]
   Spill overs [1]
   Spiritual intelligence [1]
   Spiritual leadership [1]
   Spiritual well-being [1]
   Spiritual wellness [1]
   Spiritual work wellness [1]
   Spiritual work wellness programme [1]
   Spirituality [3]
   Sponsor [1]
   Sponsorship [1]
   Sponsorship proposal [1]
   Spoon [1]
   Sport [3]
   Sport commitment [1]
   Sport consumption [1]
   Sport events [1]
   sport marketing [1]
   Sport participants [1]
   Sport profile [1]
   Sport spectators [1]
   sport team brand personality [1]
   Sport toerisme [2]
   Sport tourism [3]
   sport tourism [1]
   Sport verbintenis [1]
   Spousal role [1]
   Spouse, Equity [1]
   Spouse-work interference [1]
   SRI index [1]
   SRISK [1]
   SRP [1]
   SSP [1]
   Sstrategic management [1]
   Staandae [1]
   Staatsbank [1]
   Staatsbeleid [1]
   Stability [1]
   stad regering veerkragtigheid [1]
   stadsregering [1]
   Staff commitment [1]
   staff provision [1]
   Staff retention [1]
   Staff retention strategy [1]
   Staff turnover [2]
   Staff turnover intentions [1]
   Staffing Levels [1]
   stages of E-Government [1]
   Stains [1]
   Stakeholder [2]
   Stakeholder collaboration [1]
   Stakeholder dialogue [1]
   Stakeholder engagement [3]
   Stakeholder management [1]
   stakeholder management [1]
   Stakeholder theory [1]
   Stakeholder value add [1]
   Stakeholder-attributes [1]
   Stakeholder-classes [1]
   Stakeholder-management [1]
   Stakeholders [11]
   stakeholders [2]
   stakeholders' perspectives [1]
   Standaardwaarde [1]
   Standard costing [1]
   Standard value [1]
   Standardisation [1]
   Standardisation of measuring instruments [1]
   Standardization [1]
   Start-up failures [1]
   Start-up funding [1]
   Stasionêre data [1]
   State [1]
   State ego - resilience [1]
   State funding [1]
   State of psychological and organisational commitment [1]
   State of the psychological contract [1]
   State Security [1]
   State self - efficacy [1]
   State veterinary services [1]
   State-owned bank [1]
   State-owned enterprise [1]
   Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) [1]
   Station commander [1]
   Stationary data [2]
   Statistics outcomes [1]
   status consumption [1]
   Statutêre beheer [1]
   Statutory control [1]
   stedelike dinamika [1]
   Stedelike ramp [1]
   Steel [2]
   Steel industry [3]
   steel industry [1]
   Steel manufacturer [1]
   Steel organization [1]
   Steel wire [1]
   Steelmaking [1]
   Stelselontwikkelingsmetodologieë [2]
   stelsels denke [1]
   stelsels dinamika [1]
   Ster-Kinekor / Nu Metro film theatre [1]
   Stereotipes [2]
   Stereotypes [7]
   Stereotyping [2]
   Steriotypes [1]
   sterkte-gebaseerde benadering [1]
   Sterktes [1]
   Sterktes benadering [1]
   Stewardship [1]
   Stiffness [1]
   Stock holding [1]
   Stock out [1]
   Stock price differential [1]
   Stockholders, United States [1]
   Stocks [1]
   Stoettelers [1]
   Stoot-en trek teorie [1]
   storage fragmentation [1]
   Store atmosphere [1]
   Store attributes [1]
   Store loyalty [1]
   Store openings [1]
   store satisfaction [1]
   store trust [1]
   Stores selling casual wear [1]
   Strain [8]
   strain [1]
   Strandtoerisme [1]
   Strategic analysis skills [1]
   Strategic and management control systems [1]
   Strategic Cost Management [1]
   Strategic decision making [1]
   Strategic farming [1]
   Strategic framework [2]
   Strategic goals [1]
   Strategic intelligence [1]
   strategic intent [1]
   strategic intervention [1]
   strategic leadership [1]
   Strategic linking [1]
   Strategic management [8]
   strategic management [2]
   Strategic management model [1]
   Strategic management process [1]
   strategic management process [1]
   Strategic marketing [1]
   Strategic partnership [1]
   Strategic plan [1]
   Strategic planning [7]
   Strategic planning-South Africa [1]
   Strategic planning-South Africa-North-West [1]
   Strategic risk management [2]
   Strategic tax advantage [1]
   Strategic tool [1]
   Strategie [3]
   Strategieë [1]
   Strategies [10]
   strategies [1]
   Strategiese bemarking [1]
   Strategiese beplanning [1]
   Strategy [30]
   strategy [3]
   Strategy alignment [2]
   Strategy Execution [1]
   Strategy execution [1]
   Strategy implementation [1]
   Strategy implementation plan [1]
   Strategy management process [1]
   Strategy planning [1]
   strategy planning [1]
   Strategy to improve service delivery [1]
   streaming [1]
   streaming services [1]
   Streeksekonomiese ontwikkeling [1]
   streeksintegrasie [1]
   Street vendor [1]
   Strength weakness opportunity threats analysis [1]
   strength-based [1]
   Strength-based approach [2]
   strength-based approach [1]
   Strength-based training [1]
   Strengths [3]
   Strengths use [3]
   strengths use [1]
   Strengths use and deficit improvement [1]
   Strengths Use and Deficit Improvement Questionnaire [1]
   Strengths-based approach [2]
   Strengths-use behaviour [1]
   Stres [3]
   Stress [31]
   stress [1]
   Stress and gender [1]
   Stress and personality type [1]
   Stress management [1]
   Stress test [1]
   Stress-related ill health [1]
   Stress-related physical ill health [1]
   Stress-related psychological ill health [1]
   Stressors [2]
   Stresverwante fisiese swak gesondheid [1]
   Stresverwante psigologiese swak gesondheid [1]
   Stresverwante swak gesondheid [1]
   Strike [1]
   Strike Action in South Africa [1]
   structural [1]
   structural determinants [1]
   Structural Equation Model [2]
   Structural equation modeling [1]
   Structural Equation Modelling [1]
   Structural equation modelling [4]
   structural equation modelling [1]
   Structural equivalence [2]
   Structural functionalism [1]
   Structural model [3]
   Structural path analysis [1]
   Structural Take Indicator [1]
   Structural transformation [1]
   Structure [1]
   Structured [1]
   Structured trade and commodity finance [1]
   Strukturele model [1]
   Strukturele vergelykingsmodellering [3]
   Strukturele-Vergelykings-Modellering [1]
   Stud breeders [1]
   student accounts defaults [1]
   Student burnout [3]
   Student council [1]
   student debt [1]
   Student demands [1]
   Student dropout [1]
   Student engagement [6]
   Student evaluations of teaching (SETs) [1]
   Student expectations [1]
   student financial exclusion [1]
   Student leaders [1]
   Student life satisfaction [1]
   student loans [1]
   student perceptions [1]
   Student resources [2]
   Student retention [1]
   Student success [1]
   Student support structures [3]
   Student Survey (MBI-SS) [1]
   Student Survey (UWES-S) [1]
   Student-lecturer ratios [1]
   Studente [2]
   Studente evaluasies van onderrig (SEOs) [1]
   Studente-ondersteuningstrukture [1]
   Studente-uitbranding [1]
   Studentebegeestering [1]
   Studentesukses [1]
   Students [16]
   students [1]
   Students' deficit improvement [1]
   Students' strengths use [1]
   Studieprogram [1]
   studies [1]
   Study and teaching [1]
   Study and teaching (Secondary) [1]
   Study demands [2]
   Study programme [1]
   Study resources [2]
   Styfheid [1]
   Sub Saharan Africa [1]
   Sub-contractor [1]
   Sub-national data [1]
   Sub-national inequality [1]
   Sub-Saharan Africa [1]
   Sub-Saharan Africa (SSA) [1]
   Subject knowledge [1]
   Subjective career success [1]
   subjective career success [1]
   Subjective financial risk tolerance [1]
   Subjective investment knowledge [1]
   Subjective norm [1]
   subjective norm [1]
   Subjective well-being [2]
   subjective well-being [1]
   Subjectivism [1]
   subjektiewe beroepsukses [1]
   Subjektiewe loopbaansukses [1]
   Subnasionale kredietgraderingsmetodologieë [1]
   Subnasionale regerings [1]
   Subnational credit rating methodologies [1]
   Subnational governments [1]
   subscription services [1]
   Subsistence agricultural development [1]
   Subsistence agriculture [1]
   Subsistence maize farmers [1]
   substance [1]
   Substance Abuse [1]
   Substance over form [1]
   Substance use [1]
   substance use [1]
   Success [6]
   Success factor [1]
   Success factors [2]
   success factors [1]
   Success of the amnesty [1]
   success strategies of women entrepreneurs [1]
   Successful [1]
   Successful Project management [1]
   Succession [1]
   Succession planning [4]
   Succession planning mentorship program [1]
   Successors [1]
   Sugar [1]
   Suicidal [1]
   Suicide [5]
   Suicide ideation [7]
   Suid-Afrika [23]
   Suid-Afrika Demarketing [1]
   Suid-Afrikaanse konteks [2]
   Suid-Afrikaanse mynbedryf [1]
   Suid-Afrikaanse Nasionale Parke [1]
   Suid-Afrikaanse onderwysers [1]
   Suid-Afrikaanse ouditfirma [1]
   Suid-Afrikaanse Persoonlikheid Instrument (SAPI) [1]
   Suid-Afrikaanse Persoonlikheidinventaris (SAPI) [1]
   Suid-Afrikaanse Persoonlikheidsinstrument (SAPI) [1]
   Suid-Afrikaanse persoonlikheidsinventaris [2]
   Suid-Afrikaanse Polisiediens [1]
   Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) [1]
   Suid-Afrikaanse Posbank Beperk Wet 9 van 2010 [1]
   Suid-Afrikaanse topbestuurslui [1]
   Suiker [1]
   Suiwel [1]
   Sukses van die amnestie [1]
   Sukuk [1]
   superior investment returns [1]
   Superiors [1]
   Supermarkets [1]
   Supernormal profits [1]
   Supervised clustering [1]
   Supervised segmentation [1]
   Supervision [1]
   supervision [1]
   Supervisor influence [1]
   Supervisor relations [1]
   Supervisor support [1]
   Supervisor- and co-worker support [1]
   Supervisors [1]
   Supervisory relationships [1]
   Supervisory support [1]
   Supplementary feeds [1]
   Supplier [2]
   Supplier market relationships [1]
   Supplier markets [1]
   Supplier Relationship Management [1]
   Suppliers [1]
   Supply [2]
   Supply assurance [1]
   Supply Chain [1]
   Supply chain [9]
   supply chain [1]
   Supply chain disruption framework [1]
   supply chain efficiency [1]
   Supply chain integration [1]
   Supply Chain Management [1]
   Supply chain management [9]
   supply chain management [1]
   Supply chain partners [1]
   Supply chain performance [1]
   Supply chain risk [1]
   Supply Chain Services [1]
   Supply Management [1]
   Supply risk [1]
   Support [2]
   support for further tourism development [1]
   Support Level [1]
   support older employees to transfer skills [1]
   Support personnel [1]
   Support staff [4]
   support staff [1]
   Support vector machines [1]
   Supporter [1]
   Supporter attendance [1]
   Supportive activities [1]
   Supportive learning environment [1]
   Supportive organisational climate [1]
   Surf tourism [1]
   Surface acting [2]
   Surfing [1]
   Survey [1]
   Survey analysis [1]
   Survey of Consumer Finances (SCF) [1]
   Survey of consumer finances (SCF) [1]
   Survey work-home interaction [1]
   Survey Work-Home Interaction-Nijmegen (SWING) [1]
   Surveys [1]
   Survival strategies [1]
   survival strategies [1]
   Suspension of operations [1]
   Sustainability [33]
   sustainability [4]
   Sustainability and wine tourism [1]
   sustainability indicators [1]
   Sustainability of social mandate [1]
   Sustainability report [1]
   Sustainability reporting [3]
   Sustainable [2]
   Sustainable agricultural practices [1]
   Sustainable business success [1]
   Sustainable community development [1]
   Sustainable community-based tourism model (SCBT) [1]
   Sustainable competitive advantage [2]
   Sustainable development [18]
   sustainable development [2]
   Sustainable Development (SD) [1]
   Sustainable development-Africa [1]
   Sustainable disclosure [1]
   Sustainable farming [1]
   Sustainable franchise [1]
   Sustainable growth [1]
   Sustainable initiatives [1]
   Sustainable investment [1]
   Sustainable management [1]
   sustainable management [1]
   Sustainable mining [1]
   Sustainable reporting [1]
   Sustainable service delivery [1]
   Sustainable supply [1]
   Sustainable tourism [7]
   Sustainable tourism development [1]
   Sustainable value creation [1]
   Sustainable waste management [1]
   sustainable water management system [1]
   Sustainable wealth creation [1]
   Swart Diamante [1]
   Swart ekonomiese bemagtiging [1]
   Swart Generasie Y-studente [1]
   Swaziland [1]
   Swedish International Development Agency (SIDA) [1]
   Switching cost [1]
   SWOT [1]
   SWOT analysis [2]
   Symbolic interactionism [1]
   Symbolic products [1]
   Symmetric distribution [1]
   Symptoms [1]
   Syria [1]
   System collaboration [1]
   System development [1]
   System development methodologies [1]
   System model [1]
   System of national accounts [1]
   Systematic literature review [1]
   systematic review [1]
   Systematic risk [1]
   Systemic risk [3]
   Systems development methodologies [2]
   systems dynamics [1]
   systems thinking [1]
   Sywaartse mark [1]
   t-toets [1]
   Taal [2]
   Tacit knowledge [4]
   take-over [1]
   Talent [1]
   Talent Management [5]
   Talent management [7]
   talent management [2]
   Talent recruits [1]
   Talent rekrute [1]
   Talent retention [2]
   Talent retention management [1]
   Talentbehouding [1]
   Talentbestuur [1]
   TAM [2]
   Tangible assets [1]
   Tangible social impacts [1]
   Tanzania Block Management System [1]
   TAR models [1]
   Target market [1]
   Target market needs [1]
   Target market of a state-owned bank [1]
   Target marketing [1]
   Target markets [2]
   Targeting [1]
   targeting [1]
   Tasbare sosiale impakte [1]
   Task characteristics [2]
   Task identity [1]
   Task observations [1]
   Task performance [1]
   task performance [1]
   Task significance [1]
   Tasks [1]
   Taste perceptions [1]
   Tax [2]
   Tax administration [1]
   Tax Administration Act [3]
   Tax Administration Act 28 of 2011 (TAA) [1]
   Tax Administration Laws [1]
   Tax Administration Laws Amendment Bill [1]
   Tax advice [1]
   Tax avoidance [4]
   Tax avoidance strategies [1]
   Tax base [1]
   Tax benefit [1]
   Tax comparisons [1]
   Tax Compliance [1]
   Tax compliance [1]
   Tax conduct [1]
   Tax conduit theory [1]
   Tax debt [1]
   Tax deductible [1]
   Tax deduction [1]
   Tax dispensation [1]
   Tax documentation [1]
   Tax effort [1]
   Tax evasion [2]
   Tax framework [1]
   Tax fraud [1]
   Tax havens [1]
   Tax incentive [1]
   Tax incentives [3]
   tax incentives [2]
   Tax legislation [1]
   Tax minimisation [1]
   Tax model [1]
   Tax Ombud [1]
   Tax Ombudsman [1]
   Tax Penalties [1]
   Tax penalties [1]
   Tax planning and white-collar crime [1]
   Tax policy [2]
   Tax practitioners [1]
   tax practitioners [1]
   Tax rate [1]
   Tax relief [1]
   Tax resident [2]
   Tax surcharges [1]
   Tax symmetry [1]
   tax-deductible [1]
   tax-free investments [1]
   tax-prepaid plans [1]
   Taxable Base [1]
   taxable income [1]
   Taxable supply [1]
   Taxation [3]
   Taxation-South Africa [1]
   Taxi [1]
   taxi intimidation [1]
   Taxicabs-South Africa-Mafikeng [1]
   Taxpayers [3]
   Taxpayers' rights [1]
   TB screening [2]
   TBL [1]
   Teacher training [1]
   Teachers [12]
   Teachers-Evaluation of [1]
   Teachers-Job stress [1]
   Teachers-Rating of-South Africa-Madibogo [1]
   Teachers-Rating of-South Africa-Mafikeng [1]
   Teachers-Recruiting [1]
   Teachers-Selection and appointment-South Africa-North West Region [1]
   Teachers-South Africa-Mafikeng-Leaves of absence. [1]
   Teachers-Supply and demand [1]
   Teaching and learning [1]
   Teaching approaches [1]
   Teaching ethics [1]
   Teaching intervention [1]
   Teaching methodology [2]
   Teaching methods [2]
   Teaching-learning environment [1]
   Team [1]
   Team development [1]
   Team identification [2]
   Team leader [1]
   Team members [1]
   Team Work [1]
   Team work [1]
   Teams [2]
   Teams in the workplace [1]
   Teamwork [2]
   Teamwork skills [1]
   Technical analysis [2]
   Technical analysis and buy - and - sell signals [1]
   technical and scale efficiency [1]
   Technical College [1]
   Technical knowledge [1]
   Technical skills [2]
   Technical test battery [1]
   Technical uncertainties [1]
   Technicians [1]
   Technikon Witwatersrand [1]
   Technikons [1]
   Technological adaptation [1]
   Technological innovation [1]
   Technologies [1]
   technologies [1]
   Technology [2]
   Technology -- Study and teaching [1]
   Technology : Study and teaching [1]
   Technology Acceptance model [1]
   Technology acceptance model [1]
   technology acceptance model [1]
   technology acceptance model (TAM) [2]
   Technology adoption [1]
   Technology adoption and implementation [1]
   Technology and metropolitan areas [1]
   Technology development [1]
   Technology evolution [1]
   Technology infrastructure [1]
   Technology interventions [1]
   Technology management [1]
   technology platforms [1]
   Technology systems [1]
   Technology transfer [1]
   technology transfer [1]
   Technology-readiness [1]
   Technostress [2]
   Teerhartigheid [1]
   Tegniese analise [1]
   Tegniese onsekerhede [1]
   Tegniese spesialisgroepe [1]
   Tegnologie-aanvaarding [1]
   Tegnologie-infrastruktuur [1]
   Tegnologiese innovasie [1]
   Teiken bemarking [1]
   Teiken markte [1]
   tekort-gebaseerde benadering [1]
   Telecommunication [1]
   Telecommunication company [1]
   Television advertising [1]
   Telkaart ontwikkeling [1]
   Telkom [1]
   Temporary [1]
   Temporary Employment Services [1]
   Ten volle opeenvolgende, gelyke status, multimodale navorsingsontwerp [1]
   Tender system [1]
   Tendering [2]
   Tenure [2]
   Teorie rondom werkende moeders [1]
   term contract [1]
   Term Structure [1]
   Terrorist group [1]
   Tersaaklike materiaal [1]
   Tersiêre onderwys [1]
   Tersiêre personeel [1]
   Tertiary education [6]
   tertiary education [1]
   Tertiary education institutions [2]
   Tertiary institution [2]
   tertiary institution [1]
   Tertiary institutions [2]
   Tertiary staff [1]
   Terughoudingsbelasting [1]
   Terugvoer [2]
   TES [1]
   Test of linearity [1]
   Tevredenheid [1]
   Textile and clothing industry [1]
   TGARCH [1]
   The activation-arousal dimension [1]
   The big five personality dimensions [1]
   The Bill of Rights [1]
   The Constitution of South Africa Act 108 of 1996 (The Constitution) [1]
   The Department of Trade and Industry (the DTI) [1]
   The evaluation-pleasantness dimension [1]
   The implementation of an effective KPI- based [1]
   The Income Tax Act 58 of 1962 as amended (The Act) [1]
   The International Integrated Reporting Framework [1]
   the Internet [1]
   The King III report [1]
   The manager as people developer (MPD) [1]
   The message [1]
   The messenger [1]
   The North-West Department of Education [2]
   The power-control dimension [1]
   The recent performance [1]
   The relationship between job insecurity [1]
   The South African banking industry [1]
   The South African financing industry [1]
   The South African retail banking industry [1]
   The t-test [1]
   The Wacky Wine Festival [1]
   Thematic analysis [1]
   Theoretical model [1]
   theoretical model [1]
   Theoretical research [1]
   Theoretical risk free rate [1]
   Theories of authenticity of tourist experience [1]
   Theory of constraints [1]
   Theory of measurement for projects [1]
   Theory of planned behaviour [2]
   theory of reasoned action (TRA) [1]
   Thin capitalisation [3]
   Thinking [1]
   Thinking preferences [1]
   Thinking style preferences [1]
   Third age entrepreneur [1]
   Third party [1]
   Third World [1]
   third-money income stream [1]
   This study investigates the restructuring and alignment processes [1]
   Thought leadership [1]
   Three Sister churches [1]
   Three-dimensional [1]
   three-factor model [1]
   THRIP [1]
   Thriving [1]
   Throughput [1]
   throughput [1]
   Tie breaker clause [1]
   Time critical projects [1]
   Time Dependence [1]
   time on the market [1]
   Time orientation [1]
   Time poverty [1]
   Time series analysis [1]
   Time value of money [1]
   Time-driven activity based costing [1]
   Time-driven Activity-based Costing [1]
   Time-driven activity-based costing [2]
   time-lag problems [1]
   Time-series regression [1]
   Tipe intergroepkonflik [1]
   Tlokwe [1]
   Tlokwe City Council [1]
   Tlokwe Local Municipality [2]
   Tlokwe municipal region [1]
   Tlokwe Stadsraad [1]
   Tobacco advertising [1]
   Toegang tot finansiering [1]
   Toegewydheid [1]
   toekoms [1]
   Toekomstige uitdagings vir projekbestuur [1]
   Toename in belastinglas [1]
   Toename in BTW [1]
   Toename in elektrisiteitstariewe [1]
   Toeris [1]
   Toerisaankomste [1]
   Toerisme [12]
   Toerisme ondervinding [1]
   toerisme-impakte [1]
   Toerisme-vraag [1]
   Toerismebedryf [2]
   Toerismebemarking [1]
   toerismebemarking [1]
   toerismeproduk [1]
   Toerisspandering [1]
   Toeriste [1]
   Toeristegedrag [1]
   Toeristetevredenheid [1]
   Toesig oor werknemers [1]
   Toesighouers [2]
   Toeskouer [1]
   toestand van psigologiese kontrak [1]
   Toewyding [1]
   Tolerance [2]
   Tool [1]
   Tool for enhancing [1]
   Tools [1]
   top-down. [1]
   Total [1]
   Total Cost of Ownership [1]
   Total cost of ownership [1]
   Total customer experience [1]
   Total early stage entrepreneurial activity (TEA) [1]
   Total Productive maintenance [1]
   total productive maintenance [1]
   Total Quality Management [3]
   Total quality management [7]
   total quality management [1]
   Total Quality Management (TQM) [1]
   Total quality management (TQM) [1]
   Total quality management system [1]
   Total sample [1]
   Totale kliëntebelewenis [1]
   Totale kwaliteitsbestuur [1]
   Totale monster [1]
   Tour guide [1]
   Tourism [44]
   tourism [1]
   Tourism brand value [1]
   Tourism characteristics [1]
   tourism competitiveness [2]
   Tourism demand [2]
   tourism demand [1]
   Tourism Destination Competitiveness Index [1]
   Tourism destination image [1]
   Tourism development [1]
   tourism entrepreneurship [1]
   Tourism experience [1]
   Tourism impacts [4]
   Tourism industry [6]
   Tourism management [4]
   tourism management [1]
   Tourism marketing [3]
   tourism marketing [1]
   Tourism planning [1]
   tourism product [1]
   Tourism promotion [1]
   Tourism-led growth [1]
   Tourist [3]
   Tourist arrivals [2]
   Tourist behaviour [2]
   Tourist expenditures [1]
   tourist experience [1]
   Tourist motivations and tourist profile [1]
   Tourist preferences [1]
   Tourist satisfaction [1]
   Tourist taxonomies [1]
   Tourist Taxonomy Competitiveness Framework (TTCF) [1]
   Tourist with disabilities [1]
   Tourists [3]
   Tourists and outbound tourists [1]
   Tourists' experience [1]
   Touting [1]
   Township [1]
   Township and Informal settlement [1]
   Township economy [1]
   Townships [1]
   Toxic emotions [1]
   Toxic events [1]
   TPACK [1]
   TPM Deployment [1]
   TPM in administration [1]
   TQM [1]
   TQM culture audit [1]
   Tractor [1]
   Trade [5]
   trade [2]
   Trade barriers [1]
   trade costs [1]
   Trade Facilitation [1]
   Trade Facilitation Index [1]
   Trade finance [1]
   Trade impediments [1]
   trade liberalisation [2]
   Trade openness [1]
   Trade performance [1]
   Trade potential [1]
   Trade promotion instruments [1]
   Trade promotion organisations [1]
   Trade promotion strategy [1]
   trade union density [1]
   Trade union for sales people [1]
   trade union membership [1]
   Trade unions [2]
   trader [1]
   Trading market [1]
   Trading of credits [1]
   Trading stock [1]
   trading strategies [1]
   Traditional community [1]
   Traditional costing [1]
   Traditional leader [1]
   traditional media [1]
   Traditionalists [1]
   Traffic accidents [1]
   Traffic safety [1]
   Tragedy of the commons [1]
   Train-the-trainer [1]
   Trainee accountants [1]
   Training [12]
   training [2]
   Training and budget [1]
   Training and development [3]
   Training and education [1]
   Training and leadership style [1]
   Training and skills development [1]
   training and skills shortage [1]
   Training and supervision [1]
   Training methods [1]
   Training model [1]
   Training of [3]
   Training of assessor [1]
   Training programme [2]
   training programmes [1]
   Training staff [1]
   Training strategies [1]
   transaction costs [1]
   Transaction marketing [1]
   Transactional [1]
   Transactional leadership [6]
   transactional leadership [2]
   Transactional leadership style [2]
   transactional leadership styles [1]
   transactional-transformational leadership [1]
   Transboundary water [1]
   Transfer models [1]
   Transfer pricing [4]
   Transformasieleierskap [1]
   Transformation [6]
   Transformation mode [1]
   Transformational [1]
   Transformational behaviour [1]
   Transformational leadership [9]
   transformational leadership [3]
   Transformational leadership style [2]
   transformational leadership styles [1]
   Transfrontier conservation areas [1]
   Transisie [1]
   Transition [1]
   transition [1]
   Transitional leadership [1]
   Translation [1]
   Transmissie [1]
   Transmission [1]
   Transmodernism [1]
   Transparency [2]
   transparency [1]
   Transport [1]
   Transport and Communication [1]
   transport and economic development [1]
   Transport cost [1]
   transport industry [1]
   Transportation costs [2]
   Transportation research benefit determination [1]
   Transportation times [1]
   transversal M&E [1]
   Trauma [4]
   Trauma berading [1]
   Trauma counselling [1]
   Trauma incidents [1]
   Trauma management [1]
   Trauma training programmes [1]
   Trauma voorvalle [1]
   Traumatic stress [1]
   traumatic stress [1]
   Travel agency industry [1]
   Travel agents [1]
   Travel and decision-making [1]
   Travel behaviour [4]
   Travel decisionmaking [1]
   Travel motivation [3]
   Travel Motivations [1]
   Travel motives [9]
   Travelling Irrigation [1]
   Treasury regulations [1]
   Treaty abuse [1]
   Trend [1]
   Trend Line [1]
   Trend(s) [1]
   Trending market [1]
   Treynor [2]
   Treynor ratio [2]
   Triangulation [1]
   Triathlons [1]
   Tribe [1]
   Trigger mechanisms [1]
   Trimming [1]
   tripartite free trade agreement [1]
   Triple bottom line [6]
   triple bottom line [1]
   Triple Helix [1]
   Triple-bottom-line [2]
   Triple-helix [1]
   Trust [17]
   trust [2]
   Trust in leader [1]
   Trust in leadership [1]
   Trust in supervisor [1]
   Trust orientation [1]
   Trust profile [1]
   Trust(s) [1]
   Trustee [1]
   Trustor [1]
   Trustworthiness [4]
   Tshwane University of Technology [1]
   Tsitsikamma Nasionale Park [1]
   Tsitsikamma National Park [3]
   Tswaing (Vryburg, South Africa) [1]
   TUCE [1]
   TUESA [1]
   Tuis-gekweek [1]
   Tunisia [1]
   Turnaround [1]
   Turnaround intent [1]
   Turnover [6]
   turnover [2]
   turnover intent [1]
   Turnover Intention [1]
   Turnover intention [22]
   turnover intention [4]
   Turnover Intention /the Intention to quit [1]
   Turnover Intentions [1]
   Turnover intentions [1]
   turnover intentions [1]
   Turnover Tax [1]
   Tussengangermaatskappye [1]
   TV food advertising [1]
   TVAR models [1]
   TVEC models [1]
   TVET College [1]
   TVET Colleges [1]
   Twee-dimensioneel [1]
   Twin peaks model [1]
   Twitter [2]
   Two-dimensional [1]
   Tydwaarde van geld [1]
   types of E-Government [1]
   Types of information [1]
   typologies [1]
   UARM RCQ-2016 [1]
   Ubiquitous computing [1]
   Ubiquitous internet [1]
   UCM [1]
   Uganda [1]
   Ugu District Municipality [1]
   Uitbranding [7]
   Uitbranding (psigiese) [1]
   Uitdaging in die werksomgewing [1]
   Uitdagings [2]
   Uitdruklike kennis [1]
   Uitgebreide leer [1]
   Uithouvermoë-sport [1]
   Uithouvermoë-sportbyeenkomste [1]
   Uithouvermoë-sportdeelnemers [1]
   Uitputting [6]
   Uitsette [1]
   Uittredingsannuïteitsfondsbydraes [1]
   Uitvoer [1]
   uitvoer [1]
   Uitvoerbevordering [4]
   uitvoerbevordering [1]
   uitvoerbevorderingstrategieë [1]
   Uitvoerders [1]
   Uitvoere [2]
   uitvoerende kunste [1]
   Uitvoergeleenthede [3]
   UK [1]
   Uncertainties [1]
   Uncertainty [1]
   Uncertainty avoidance [1]
   Uncovered interest rate parity [1]
   Under-qualified [1]
   Underdevelopment [1]
   Undergraduate business management students [1]
   Undergraduate marketing education [1]
   Underground mining [2]
   Underlying dolomite [2]
   Understanding [1]
   Understanding of poverty [1]
   Understatement [2]
   Understatement penalties [2]
   Understatement penalty percentage [1]
   Underutilised data [1]
   undervaluation [1]
   Undeveloped countries [1]
   Unemployed [2]
   Unemployment [29]
   unemployment [4]
   Unemployment rate [6]
   Unemployment-Regional disparities [1]
   Unemployment-South Africa-North-West [1]
   Uneven development [1]
   Unfair labor practices [3]
   Unfair labor practices-South Africa [1]
   Unfair labour practice [1]
   Unfair suspensions [1]
   Uniformity [1]
   Union [1]
   Union commitment [1]
   union membership [1]
   Union support [1]
   Unique challenges and barriers [1]
   Unit roots test [1]
   United Federation of Travel Agents Associations (UFTAA) [1]
   United Kingdom [2]
   United Nations (UN) [1]
   United Nations Charter [1]
   United Nations General Assembly (UNGA) [1]
   United Nations Human Rights Council (UNHRC) [1]
   United Nations Secretary-General (UNSG) [1]
   United Nations Security Council (UNSC) [1]
   United States [2]
   United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) [1]
   United States of America [1]
   Uniting For Peace (UfP) [1]
   Univariate forecasting [1]
   Universal [1]
   Universal accessibility [1]
   Universal design [1]
   Universal Health Care [1]
   Universal Health Coverage [1]
   Universeel [1]
   Universele gesondheidsorg [1]
   Universele ontwerp [1]
   Universele toeganklikheid [1]
   Universiteit [1]
   Universiteite [1]
   Universiteite en kolleges [1]
   Universiteitstudente [1]
   Universities [2]
   Universities and colleges [1]
   Universities and colleges-Admission. [1]
   Universities of technology [2]
   Universitites [1]
   University [8]
   University commercialisation [1]
   University entrepreneurship [1]
   University of North-West [1]
   University of technology [1]
   university research [1]
   university student [1]
   University students [5]
   University−sectoral links [1]
   Unpaid care work [1]
   unplanned [2]
   Unsafe working conditions [1]
   Unsecured debt [1]
   Unskilled and semi- skilled workers [1]
   unskilled and skilled workers [1]
   Unsupervised segmentation [1]
   Unsystematic risk [1]
   Unutilised data [1]
   Upington Islands water user association [1]
   Upstream investment [1]
   Upstream supply chain [1]
   Urban [1]
   Urban areas [1]
   Urban disaster [1]
   urban dynamics [1]
   urban freight [1]
   Urban park [1]
   Urban poor [1]
   urban regeneration [1]
   Urbanisation [2]
   Urine diversion dry toilet [1]
   US hedge funds [1]
   USA [1]
   Usefulness [1]
   usefulness [1]
   Usefulness and quality of accounting information [1]
   User acceptance [1]
   User-cost approach [1]
   Users of financial statements [1]
   Usufruct [1]
   Utilitarian motivation [1]
   Utilitarian value [1]
   Utilitarianism [1]
   Utilitarisme [1]
   utility [1]
   Utility Scale [1]
   utility-scale [1]
   Utrecht Work Engagement Scale [1]
   Vaal [1]
   Vaal Region [1]
   Vaal Triangle [8]
   Vaardighede [3]
   Vaardighede en bevoegdhede [1]
   Vaardighede ontwikkeling [1]
   vaardighede tekort [1]
   Vaardigheidsraamwerk [2]
   Vakansie [1]
   Vakbond [1]
   vakbond lidmaatskap [1]
   Validate [1]
   Validation [10]
   Validering [2]
   Validity [29]
   Valuation [4]
   valuation [1]
   Valuation approach [1]
   valuation approach [1]
   valuation framework [1]
   Valuation method [1]
   Valuation methods [1]
   valuation methods [1]
   Valuation methods - Net present value [1]
   Value [6]
   value [2]
   Value add [1]
   Value added approach [1]
   Value Added Tax [4]
   Value added tax [1]
   Value Added Tax (VAT) [1]
   value adding [1]
   Value and Effectiveness [1]
   Value at Risk [1]
   Value at Risk (VaR) [1]
   value based investment [1]
   Value based management [1]
   Value based management (VBM) [1]
   Value chain [3]
   value chain [1]
   Value chain analysis [1]
   value chains [1]
   Value Creation [1]
   Value creation [3]
   value creation [1]
   Value Differentiation [1]
   value driver [1]
   value drivers [1]
   Value measurement [1]
   Value of companies [1]
   Value proposition [1]
   Value Stream Map [1]
   Value Stream Mapping [3]
   Value-Added Management [1]
   Value-added tax [4]
   Value-Added Tax (VAT) [1]
   Value-Added Tax Act [1]
   Value-at-risk [1]
   Value-Based Management [3]
   Value-based management [4]
   Value-based management (VBM) [2]
   value-creation process [1]
   Value-driven transformation [1]
   Values [11]
   Valuestream mapping [1]
   vanadium redox flow (VRFB) [1]
   Vanderbijlpark Works [1]
   VAR [1]
   VAR models [1]
   Variability [1]
   Variable cost [1]
   Variable rate technology [1]
   Variable returns to scale [1]
   variable returns to scale [1]
   Variance analysis [1]
   Variance Decomposition [2]
   Variance Decomposition model [1]
   Variance decomposition model [1]
   Variance explained [1]
   Variansie verklaar [1]
   Variansie-ontbindingsmodelle [1]
   Variety [1]
   Varsity Cup sport [1]
   Varswater oewerhengel - Volhoubaarheid [1]
   Vasgelegde waarde (VW) [1]
   Vasicek distribution [1]
   Vaste koste [1]
   VAT [1]
   VBM [1]
   VEC model [1]
   VECM [1]
   Vector Autoregression [1]
   Vector autoregression technique [1]
   Vector Autoregressive Model (VAR) [1]
   Vector Error Correction Model [3]
   Vector Error Correction model [2]
   Vector error correction model [2]
   Vector error correction model (VEC model) [1]
   Vector Error Correction Model (VECM) [1]
   Veeboerdery [1]
   Veerkragtigheid [1]
   veerkragtigheid aanwysers [1]
   Vehicle finance [1]
   Vehicles [1]
   Veiligheidsprestasie [1]
   Veiligheidsuitkomste [1]
   Vektor-foutaanpassings-model [1]
   Vektor-foutaanpassingsmodelle [1]
   Velvet beans [1]
   Vendor [2]
   Vendors' poor responses [1]
   Vennootskap [1]
   venturing [1]
   veranderingsbestuur [1]
   Veranderlike koste [1]
   Veranderlikheid [1]
   verantwoordelike toerisme [1]
   Verantwoordelikheid [1]
   verbal aggressiveness [1]
   Verbal communication [1]
   Verbintenis en prestasie [1]
   Verbondenheid [1]
   Verbouing [1]
   Verbruikers [1]
   Verbruikers se persepsies [1]
   Verbruikersaankoopgedrag [1]
   Verbruikersgedrag [1]
   Verbruikerskrediet [1]
   Verdiskonteerde kontantvloei (VKV) [1]
   Vereeniging cluster [1]
   Verenigde Koninkryk [1]
   Vergaderings [1]
   Vergelykbare verkope [1]
   Vergoeding [1]
   vergoeding [1]
   Verhouding met toesighouers [1]
   Verhoudingsbemarking [1]
   Verhoudingsbestuur [1]
   Verkennende navorsing [1]
   Vermindering van belasting [1]
   Vermoë [1]
   verpleegsters [1]
   Versekeringsbedryf-personeel en korrektiewe werknemers [1]
   Verskansing [1]
   Verspreiding van inkomste [1]
   Vertical equity [1]
   Vertical integration [1]
   Vertical trust [2]
   Vertikale vertroue [1]
   Vertroue [3]
   Vertrouensoriëntasie [1]
   Vertrouensprofiel [1]
   Vertroulikheid [1]
   Vervaardigersondersteuningsberamings [1]
   Vervaardiging [1]
   Vervalsing [1]
   Verwagte diens [1]
   Verwagting [1]
   Verwagtinge van die dosent [1]
   Verwagtinge van die student [1]
   Verwagtings [1]
   Veterinary services -- South Africa -- North-West [1]
   Veterinary services-South Africa-North-West [1]
   Viability [1]
   viability [1]
   Vicarious liability [1]
   Victim [1]
   Victor Khanye [1]
   Video game industry [1]
   Video gaming events [1]
   video on-demand [1]
   Views from the Frontline (VFL) [1]
   Views on AIDS (Disease)-South Africa-North-West [1]
   Views on HIV (Viruses)-South Africa-North-West [1]
   Vignette study [1]
   Vigour [6]
   Village bank [1]
   Village Enterprise Agent [1]
   Vinification [1]
   Violation [4]
   Violation and fulfillment of the psychological contract [1]
   Violation of contract [1]
   Violation of psychological contract [1]
   Violation of the psychological contract [1]
   Violence [3]
   Virtual collaboration [1]
   Virtual competencies [1]
   Virtual currency [1]
   Virtual learning environment [1]
   Virtual marketing [1]
   Virtual office [1]
   Virtual organisations [1]
   Virtual skills [1]
   Virtual software development teams [1]
   Virtual talented workers [1]
   Virtual Teams [1]
   Virtual teams [1]
   Virtual training [1]
   Virtual work [1]
   Virtual workers [1]
   Virtuele sagteware-ontwikkelingspanne [1]
   Virtuele spanne [1]
   Virtuousness [1]
   Vision [3]
   vision, mission and values [1]
   Visitor experience [2]
   Visitor satisfaction [1]
   Visual arts [1]
   visual arts [1]
   visuals [1]
   visuele kunste [1]
   Vocational Calling [1]
   Vocational training [1]
   Voedselkeuse [1]
   Voedselverbruikersgedrag [1]
   volatiliteit [1]
   Volatiliteit-oorspoel effekte [1]
   volatiliteitsoorspoel effek [1]
   Volatility [4]
   volatility [2]
   Volatility effect [1]
   volatility spill-over [1]
   Volatility spill-over effect [1]
   Volatility spill-over effects [1]
   Volatility spillover effect [1]
   Volatility transmission [1]
   Volhoubaarheid [4]
   Volhoubaarheid van 'n sosiale mandaat [1]
   Volhoubare boerdery [1]
   Volhoubare mededingende voordeel [1]
   Volhoubare ontwikkeling [4]
   Volhoubare toerisme [2]
   Volhoubare welvaartskepping [1]
   voluminous waste stream [1]
   Voluntary counselling [1]
   Voluntary disclosure programme [1]
   voluntary turnover [1]
   Volunteer [1]
   Volunteerism [1]
   Von Bertallanfy [1]
   Voordele [2]
   Voorligting in hoër onderwys [1]
   Voorneme om te bedank [2]
   voorneme om te bedank [1]
   Voornemens om van werk te verander [1]
   Vooroordeel [1]
   Voorsiening vir aftrede [1]
   Voorsorgfondsbydraes [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [1]
   Voorspellingsakkuraatheid [1]
   Voorstel [1]
   Vooruitskattings [1]
   Vooruitwisselkoers [1]
   voorwaardelike waarde [1]
   Voting rights [1]
   Vraag [1]
   Vraag en aanbod perspektief [1]
   Vraelysontwikkeling [1]
   Vroulike werkers [1]
   Vroulikheid [2]
   vryehandel [1]
   Vryfees [3]
   Vrylike lysting [1]
   Vrywillige blootleggingsprogram [1]
   VSA [1]
   Vulnerabilities [1]
   Vulnerability [5]
   Vulnerability analysis [1]
   Vyandigheid [1]
   Waardasie [2]
   waardasie [1]
   Waardasiebenadering [1]
   Waardasiemetode [1]
   waardasiemetodes [1]
   Waarde bepaling [1]
   Waarde-gebaseerde bestuur (WGB) [1]
   Waardering van diversiteit [1]
   Waardering van emosie [1]
   Waardes [1]
   waargenome indiensneembaarheid [1]
   Waargenome organisasie ondersteuning vir die gebruik van sterkpunte [1]
   Waargenome organisasie ondersteuning vir die verbetering van tekortkominge [1]
   Waargenome organisasie-ondersteuning [1]
   waargenome toerismewaarde [1]
   Waargenome waarde [1]
   waargenome waarde [1]
   Waarnemings [1]
   WACC [1]
   Wacky Wine Festival [1]
   Wage [1]
   Wage determinants [1]
   Wage distribution [1]
   Wage gap [2]
   Wage inequality [1]
   Wage premium [1]
   Wage satisfaction [1]
   wages [2]
   Waiters [1]
   Waiting time and waste [1]
   Waitrons [1]
   wanpassing [1]
   War veteran grant [1]
   Ward committees [1]
   ward committees [1]
   Warren Buffett [1]
   Waste [1]
   waste disposal sites [1]
   Waste elimination [1]
   Waste management [1]
   Waste management system [1]
   Waste minimization [1]
   Waste vegetable oil [1]
   Wastes [1]
   Wastewater [1]
   Wastewater reuse [1]
   Water [5]
   Water administration system [1]
   Water Board [2]
   Water Catchment Area [1]
   Water challenges [1]
   water consumption [1]
   Water Demand Management [1]
   Water demand management [1]
   Water distribution [1]
   water drains and sewer [1]
   Water Forum (WF) [1]
   Water infrastructure systems [1]
   water management [1]
   Water provision [1]
   Water purification [1]
   Water resource management [2]
   water resource management [1]
   Water Resource Related Legislation [1]
   Water Scarcity [1]
   Water scarcity [2]
   water security [1]
   Water service delivery [1]
   Water services Act [1]
   Water Services Authority (WSA) [1]
   water services development plan [1]
   Water Services Development Plan (WSDP) [1]
   Water Services Providers (WSP) [1]
   Water Supply and Demand [1]
   Water tankers [1]
   Water use and efficiency [1]
   Water user association [1]
   Water utilities [1]
   Water-supply-South Africa-Mafikeng [1]
   Waterborne Hazards [1]
   Waterskaarste [1]
   Weak-form efficiency [1]
   Weaknesses [1]
   Wealth creation [2]
   Wealth tax [1]
   Wealth transfer tax [2]
   Wean percentage [1]
   wearable activity-tracking devices [1]
   Wearable technology [1]
   Weather derivatives [1]
   Weather evolusion models [1]
   Weather risks [1]
   Web 2.0 [1]
   Web 3.0 [1]
   Web engineering [1]
   Web IS development methodology [1]
   Web marketing [1]
   Web of connectivity [1]
   Web-based platform [1]
   Web-based systems [1]
   WEB/WAP portal [1]
   Web: 2.0 technologies [1]
   websites [1]
   wedding events [1]
   wedding venue [1]
   wedding venue decision-making process [1]
   wedding venue selection aspects/factors/attributes [1]
   Weddings [1]
   Weighted Average Cost of Capital [1]
   Welfare [2]
   welfare effects [1]
   Well being [1]
   Well being in the workplace [1]
   Well-being [21]
   well-being [2]
   Well-being and intention to quit [1]
   Well-being instruments [1]
   Wellbeing [1]
   wellbeing [1]
   Wellness [9]
   Welstand [3]
   Welverdiend [1]
   Werk-gesinverryking [1]
   Werk-lewer-balans [1]
   Werk-na-familie-verryking [1]
   Werk-niewerk-inmenging [1]
   Werkeise [1]
   Werkende moeder [1]
   Werkers [1]
   Werkgewer [1]
   Werkhulpbronne [2]
   Werkintensiteit [1]
   Werklike diens [1]
   Werknemer [1]
   Werknemerbehoud [1]
   Werknemers [1]
   Werknemersbelasting [1]
   werknemersdeelname [1]
   Werknemerwelstand [1]
   Werkplek [2]
   Werkplek trauma [1]
   Werksaanbod [1]
   Werksbegeestering [7]
   werksbegeestering [1]
   Werksbelewing [1]
   Werksbetrokkenheid [2]
   Werksbevrediging [4]
   Werkseienskappe [3]
   Werkseise [3]
   Werkshulpbronne [3]
   werkshulpbronne [1]
   Werkskepping [1]
   Werkslading [1]
   Werkslewegehalte [1]
   Werksmag [1]
   Werksonsekerheid [2]
   Werksontevredenheid [1]
   Werksoutonomie [1]
   Werksplek trauma [1]
   Werkstevredenheid [6]
   werkstevredenheid [1]
   Werkstoewyding [1]
   Werkstres [2]
   Werkstressors [2]
   Werksuitdaging [1]
   Werksverbondenheid [1]
   Werksverwante psigologiese fiksheid [1]
   Werksverwante psigologiese welstand [1]
   Werksverwante stereotipering [1]
   Werktoewyding [1]
   Werkuitdaging [1]
   Werkvereistes [1]
   Werkverslaafdheid [1]
   Werkverwante ooreisingsaandoeningsindroom [1]
   Werkwelstand [1]
   Wes-Kaap [1]
   Wese bo vorm [1]
   Western Cape Province [1]
   Western Cape province. [1]
   Wet op Belasting-administrasie [1]
   Wêreld-kafee [1]
   Wêreldwye finansiële krisis [1]
   WfMS [1]
   Whale watching [1]
   whale watching [1]
   WhatsApp [1]
   Wheel attributes [1]
   Whistle-Blowing [1]
   White Afrikaans-speaking group [1]
   White Afrikaner [1]
   White maize [2]
   White maize futures contract prices [1]
   white sites [1]
   White-collar employees [1]
   Wholesale trade-South Africa-North-West [1]
   Wilderness National Park [1]
   Wilderness Safaris and Latin America [1]
   Wildlife [1]
   Wildlife industry [2]
   Wildlife tourism [2]
   wildlife tourism [2]
   wildreservate [1]
   Willingness to pay [3]
   willingness to pay [1]
   Wind power [1]
   Wine [1]
   Wine festivals [1]
   Wine industry [1]
   Wine tourism [1]
   Wineries [1]
   Winsgewendheid [1]
   Wire products [1]
   Wireless Application Protocol (WAP) [1]
   Wisselkoersvraagstuk [1]
   Wit Afrikaans-sprekende groep [1]
   Wit Afrikaner [1]
   Withholding tax [3]
   within a balanced scorecard structure [1]
   Witmieliemark [1]
   WITS-SMART [1]
   WMAZ [1]
   Women [11]
   women [2]
   Women and Children’s Rights [1]
   Women discrimination [1]
   women empowerment [2]
   Women entrepreneurs [1]
   women entrepreneurs [1]
   Women entrepreneurship [5]
   Women entrepreneurship development [1]
   Women entrepreneurship interventions [1]
   Women entrepreneurship programmes [1]
   Women executives [4]
   Women executives-South Africa-North-West [1]
   Women in economic development [1]
   women in local government [1]
   Women in the professions [1]
   Women leadership [1]
   Women-owned business enterprises-South Africa [1]
   Woorde-atlas [1]
   Word of mouth [1]
   Word-of-mouth and events/festivals [1]
   Work [5]
   Work addicts [1]
   work alienation [1]
   Work arrangement [1]
   Work attitude [1]
   Work behaviour [1]
   Work beliefs [2]
   Work characteristics [1]
   Work climate [1]
   Work demands [1]
   Work design [1]
   Work devotion [1]
   Work Engagement [2]
   Work engagement [79]
   work engagement [7]
   work enjoyment [1]
   Work environments [1]
   Work ethics [1]
   Work experience [1]
   Work flexibility [2]
   Work groups [2]
   Work hours [1]
   Work integrated learning [1]
   Work intensity [1]
   Work involvement [1]
   Work life balance [1]
   Work locus of control [6]
   work management [1]
   Work outcomes [1]
   Work overload [2]
   Work patterns [1]
   Work performance [1]
   Work resources [2]
   Work role fit [2]
   Work roles [1]
   Work satisfaction [2]
   Work stress [8]
   Work success [2]
   work success [1]
   Work teams [1]
   Work wellness [17]
   Work welness [2]
   work- overload [1]
   Work-based learning [1]
   Work-based support [1]
   Work-family enrichment [1]
   work-home enrichment [1]
   Work-home interaction [7]
   Work-Integrated e-Learning [1]
   Work-integrated learning [3]
   work-integrated learning (WIL) [1]
   Work-life balance [6]
   work-life balance [1]
   Work-life balance policies [1]
   Work-life cycle [1]
   Work-life interaction [1]
   Work-life interference [1]
   Work-life/home interaction [1]
   Work-nonwork conflic [1]
   Work-nonwork interference [2]
   Work-nonwork role interference [1]
   Work-personal life interaction [4]
   Work-place forums [1]
   Work-related flow [4]
   Work-related outcomes [1]
   Work-related psychological fitness [1]
   Work-related psychological well-being [1]
   Work-related stereotypes [1]
   Work-related stressors [1]
   Work-related upper limb disorders [1]
   Work-related well-being [2]
   Work-related wellbeing [2]
   Work-related wellness [2]
   Work-role fit [2]
   Work-to-family enrichment [1]
   Workaholic [1]
   Workaholism [4]
   Worker co-operative success criteria [1]
   Worker co-operatives [1]
   Workers compensation [1]
   workers efficiency [1]
   Workflow [1]
   Workflow solutions [1]
   Workforce [2]
   workhome conflict [1]
   Working capital [1]
   Working capital management [1]
   working capital management [1]
   Working fathers [1]
   Working females [1]
   Working interface [1]
   Workload [3]
   workload [1]
   Workload index [1]
   Workplace [3]
   workplace [1]
   Workplace accidents [1]
   Workplace boredom [1]
   workplace boredom [2]
   Workplace bullying [2]
   Workplace conflict [1]
   Workplace counselling [1]
   Workplace diversity [1]
   Workplace empowerment [1]
   Workplace engagement [1]
   Workplace flourishing [1]
   Workplace Harassment [1]
   Workplace incivility [1]
   Workplace injuries [1]
   Workplace play [1]
   Workplace safety compliance [1]
   Workplace skills development plan [1]
   Workplace Skills Plan [1]
   Workplace spirituality [1]
   Workplace trauma [3]
   Workplace trust [2]
   World café [1]
   World Class [1]
   World Vision [1]
   Worldwide trends in virtual organisations [1]
   Wuality of work life [1]
   Wynfeeste [1]
   Wyntoerisme [1]
   X12 [1]
   Xitsonga [1]
   Yellow maize [1]
   YMAZ [1]
   Yoghurt [1]
   Young adults [2]
   Young female education [1]
   Young people [1]
   Young South Africans [1]
   younger managers [1]
   Youth [4]
   youth [1]
   Youth entrepreneurship [1]
   Ysterman Suid-Afrika [1]
   Zambia [1]
   Zero defects [1]
   Zero downtime [1]
   zero harm [1]
   zero liquid effluent discharge [1]
   Zero waste [1]
   Zero-rating [2]
   Zimbabwe [12]
   Zimele-MI product [1]
   ZimParks [1]
   Zipf’s law [1]
   Zoeloe-kultuur [1]
   Zone of proximal development (ZPD) [1]
   Zulu [1]
   Zulu culture [1]
   Zulu-speaking people [1]
   Zululand [1]
   Zululand District [1]
   ‘Other business’ services [1]
   “Law of Good" [1]
   “Management by projects” [1]