Now showing items 9938-10606 of 10606

   Subject
   Vaal [1]
   Vaal Region [1]
   Vaal Triangle [8]
   Vaardighede [3]
   Vaardighede en bevoegdhede [1]
   Vaardighede ontwikkeling [1]
   vaardighede tekort [1]
   Vaardigheidsraamwerk [2]
   Vakansie [1]
   Vakbond [1]
   vakbond lidmaatskap [1]
   Validate [1]
   Validation [10]
   Validering [2]
   Validity [29]
   Valuation [4]
   valuation [1]
   Valuation approach [1]
   valuation approach [1]
   valuation framework [1]
   Valuation method [1]
   Valuation methods [1]
   valuation methods [1]
   Valuation methods - Net present value [1]
   Value [6]
   value [2]
   Value add [1]
   Value added approach [1]
   Value Added Tax [4]
   Value added tax [1]
   Value Added Tax (VAT) [1]
   value adding [1]
   Value and Effectiveness [1]
   Value at Risk [1]
   Value at Risk (VaR) [1]
   value based investment [1]
   Value based management [1]
   Value based management (VBM) [1]
   Value chain [3]
   value chain [1]
   Value chain analysis [1]
   value chains [1]
   Value Creation [1]
   Value creation [3]
   value creation [1]
   Value Differentiation [1]
   value driver [1]
   value drivers [1]
   Value measurement [1]
   Value of companies [1]
   Value proposition [1]
   Value Stream Map [1]
   Value Stream Mapping [3]
   Value-Added Management [1]
   Value-added tax [4]
   Value-Added Tax (VAT) [1]
   Value-Added Tax Act [1]
   Value-at-risk [1]
   Value-Based Management [3]
   Value-based management [4]
   Value-based management (VBM) [2]
   value-creation process [1]
   Value-driven transformation [1]
   Values [11]
   Valuestream mapping [1]
   vanadium redox flow (VRFB) [1]
   Vanderbijlpark Works [1]
   VAR [1]
   VAR models [1]
   Variability [1]
   Variable cost [1]
   Variable rate technology [1]
   Variable returns to scale [1]
   variable returns to scale [1]
   Variance analysis [1]
   Variance Decomposition [2]
   Variance Decomposition model [1]
   Variance decomposition model [1]
   Variance explained [1]
   Variansie verklaar [1]
   Variansie-ontbindingsmodelle [1]
   Variety [1]
   Varsity Cup sport [1]
   Varswater oewerhengel - Volhoubaarheid [1]
   Vasgelegde waarde (VW) [1]
   Vasicek distribution [1]
   Vaste koste [1]
   VAT [1]
   VBM [1]
   VEC model [1]
   VECM [1]
   Vector Autoregression [1]
   Vector autoregression technique [1]
   Vector Autoregressive Model (VAR) [1]
   Vector Error Correction Model [3]
   Vector Error Correction model [2]
   Vector error correction model [2]
   Vector error correction model (VEC model) [1]
   Vector Error Correction Model (VECM) [1]
   Veeboerdery [1]
   Veerkragtigheid [1]
   veerkragtigheid aanwysers [1]
   Vehicle finance [1]
   Vehicles [1]
   Veiligheidsprestasie [1]
   Veiligheidsuitkomste [1]
   Vektor-foutaanpassings-model [1]
   Vektor-foutaanpassingsmodelle [1]
   Velvet beans [1]
   Vendor [2]
   Vendors' poor responses [1]
   Vennootskap [1]
   venturing [1]
   veranderingsbestuur [1]
   Veranderlike koste [1]
   Veranderlikheid [1]
   verantwoordelike toerisme [1]
   Verantwoordelikheid [1]
   verbal aggressiveness [1]
   Verbal communication [1]
   Verbintenis en prestasie [1]
   Verbondenheid [1]
   Verbouing [1]
   Verbruikers [1]
   Verbruikers se persepsies [1]
   Verbruikersaankoopgedrag [1]
   Verbruikersgedrag [1]
   Verbruikerskrediet [1]
   Verdiskonteerde kontantvloei (VKV) [1]
   Vereeniging cluster [1]
   Verenigde Koninkryk [1]
   Vergaderings [1]
   Vergelykbare verkope [1]
   Vergoeding [1]
   vergoeding [1]
   Verhouding met toesighouers [1]
   Verhoudingsbemarking [1]
   Verhoudingsbestuur [1]
   Verkennende navorsing [1]
   Vermindering van belasting [1]
   Vermoë [1]
   verpleegsters [1]
   Versekeringsbedryf-personeel en korrektiewe werknemers [1]
   Verskansing [1]
   Verspreiding van inkomste [1]
   Vertical equity [1]
   Vertical integration [1]
   Vertical trust [2]
   Vertikale vertroue [1]
   Vertroue [3]
   Vertrouensoriëntasie [1]
   Vertrouensprofiel [1]
   Vertroulikheid [1]
   Vervaardigersondersteuningsberamings [1]
   Vervaardiging [1]
   Vervalsing [1]
   Verwagte diens [1]
   Verwagting [1]
   Verwagtinge van die dosent [1]
   Verwagtinge van die student [1]
   Verwagtings [1]
   Veterinary services -- South Africa -- North-West [1]
   Veterinary services-South Africa-North-West [1]
   Viability [1]
   viability [1]
   Vicarious liability [1]
   Victim [1]
   Victor Khanye [1]
   Video game industry [1]
   Video gaming events [1]
   video on-demand [1]
   Views from the Frontline (VFL) [1]
   Views on AIDS (Disease)-South Africa-North-West [1]
   Views on HIV (Viruses)-South Africa-North-West [1]
   Vignette study [1]
   Vigour [6]
   Village bank [1]
   Village Enterprise Agent [1]
   Vinification [1]
   Violation [4]
   Violation and fulfillment of the psychological contract [1]
   Violation of contract [1]
   Violation of psychological contract [1]
   Violation of the psychological contract [1]
   Violence [3]
   Virtual collaboration [1]
   Virtual competencies [1]
   Virtual currency [1]
   Virtual learning environment [1]
   Virtual marketing [1]
   Virtual office [1]
   Virtual organisations [1]
   Virtual skills [1]
   Virtual software development teams [1]
   Virtual talented workers [1]
   Virtual Teams [1]
   Virtual teams [1]
   Virtual training [1]
   Virtual work [1]
   Virtual workers [1]
   Virtuele sagteware-ontwikkelingspanne [1]
   Virtuele spanne [1]
   Virtuousness [1]
   Vision [3]
   vision, mission and values [1]
   Visitor experience [2]
   Visitor satisfaction [1]
   Visual arts [1]
   visual arts [1]
   visuals [1]
   visuele kunste [1]
   Vocational Calling [1]
   Vocational training [1]
   Voedselkeuse [1]
   Voedselverbruikersgedrag [1]
   volatiliteit [1]
   Volatiliteit-oorspoel effekte [1]
   volatiliteitsoorspoel effek [1]
   Volatility [4]
   volatility [2]
   Volatility effect [1]
   volatility spill-over [1]
   Volatility spill-over effect [1]
   Volatility spill-over effects [1]
   Volatility spillover effect [1]
   Volatility transmission [1]
   Volhoubaarheid [4]
   Volhoubaarheid van 'n sosiale mandaat [1]
   Volhoubare boerdery [1]
   Volhoubare mededingende voordeel [1]
   Volhoubare ontwikkeling [4]
   Volhoubare toerisme [2]
   Volhoubare welvaartskepping [1]
   voluminous waste stream [1]
   Voluntary counselling [1]
   Voluntary disclosure programme [1]
   voluntary turnover [1]
   Volunteer [1]
   Volunteerism [1]
   Von Bertallanfy [1]
   Voordele [2]
   Voorligting in hoër onderwys [1]
   Voorneme om te bedank [2]
   voorneme om te bedank [1]
   Voornemens om van werk te verander [1]
   Vooroordeel [1]
   Voorsiening vir aftrede [1]
   Voorsorgfondsbydraes [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [1]
   Voorspellingsakkuraatheid [1]
   Voorstel [1]
   Vooruitskattings [1]
   Vooruitwisselkoers [1]
   voorwaardelike waarde [1]
   Voting rights [1]
   Vraag [1]
   Vraag en aanbod perspektief [1]
   Vraelysontwikkeling [1]
   Vroulike werkers [1]
   Vroulikheid [2]
   vryehandel [1]
   Vryfees [3]
   Vrylike lysting [1]
   Vrywillige blootleggingsprogram [1]
   VSA [1]
   Vulnerabilities [1]
   Vulnerability [5]
   Vulnerability analysis [1]
   Vyandigheid [1]
   Waardasie [2]
   waardasie [1]
   Waardasiebenadering [1]
   Waardasiemetode [1]
   waardasiemetodes [1]
   Waarde bepaling [1]
   Waarde-gebaseerde bestuur (WGB) [1]
   Waardering van diversiteit [1]
   Waardering van emosie [1]
   Waardes [1]
   waargenome indiensneembaarheid [1]
   Waargenome organisasie ondersteuning vir die gebruik van sterkpunte [1]
   Waargenome organisasie ondersteuning vir die verbetering van tekortkominge [1]
   Waargenome organisasie-ondersteuning [1]
   waargenome toerismewaarde [1]
   Waargenome waarde [1]
   waargenome waarde [1]
   Waarnemings [1]
   WACC [1]
   Wacky Wine Festival [1]
   Wage [1]
   Wage determinants [1]
   Wage distribution [1]
   Wage gap [2]
   Wage inequality [1]
   Wage premium [1]
   Wage satisfaction [1]
   wages [2]
   Waiters [1]
   Waiting time and waste [1]
   Waitrons [1]
   wanpassing [1]
   War veteran grant [1]
   Ward committees [1]
   ward committees [1]
   Warren Buffett [1]
   Waste [1]
   waste disposal sites [1]
   Waste elimination [1]
   Waste management [1]
   Waste management system [1]
   Waste minimization [1]
   Waste vegetable oil [1]
   Wastes [1]
   Wastewater [1]
   Wastewater reuse [1]
   Water [5]
   Water administration system [1]
   Water Board [2]
   Water Catchment Area [1]
   Water challenges [1]
   water consumption [1]
   Water Demand Management [1]
   Water demand management [1]
   Water distribution [1]
   water drains and sewer [1]
   Water Forum (WF) [1]
   Water infrastructure systems [1]
   water management [1]
   Water provision [1]
   Water purification [1]
   Water resource management [2]
   water resource management [1]
   Water Resource Related Legislation [1]
   Water Scarcity [1]
   Water scarcity [2]
   water security [1]
   Water service delivery [1]
   Water services Act [1]
   Water Services Authority (WSA) [1]
   water services development plan [1]
   Water Services Development Plan (WSDP) [1]
   Water Services Providers (WSP) [1]
   Water Supply and Demand [1]
   Water tankers [1]
   Water use and efficiency [1]
   Water user association [1]
   Water utilities [1]
   Water-supply-South Africa-Mafikeng [1]
   Waterborne Hazards [1]
   Waterskaarste [1]
   Weak-form efficiency [1]
   Weaknesses [1]
   Wealth creation [2]
   Wealth tax [1]
   Wealth transfer tax [2]
   Wean percentage [1]
   wearable activity-tracking devices [1]
   Wearable technology [1]
   Weather derivatives [1]
   Weather evolusion models [1]
   Weather risks [1]
   Web 2.0 [1]
   Web 3.0 [1]
   Web engineering [1]
   Web IS development methodology [1]
   Web marketing [1]
   Web of connectivity [1]
   Web-based platform [1]
   Web-based systems [1]
   WEB/WAP portal [1]
   Web: 2.0 technologies [1]
   websites [1]
   wedding events [1]
   wedding venue [1]
   wedding venue decision-making process [1]
   wedding venue selection aspects/factors/attributes [1]
   Weddings [1]
   Weighted Average Cost of Capital [1]
   Welfare [2]
   welfare effects [1]
   Well being [1]
   Well being in the workplace [1]
   Well-being [21]
   well-being [2]
   Well-being and intention to quit [1]
   Well-being instruments [1]
   Wellbeing [1]
   wellbeing [1]
   Wellness [9]
   Welstand [3]
   Welverdiend [1]
   Werk-gesinverryking [1]
   Werk-lewer-balans [1]
   Werk-na-familie-verryking [1]
   Werk-niewerk-inmenging [1]
   Werkeise [1]
   Werkende moeder [1]
   Werkers [1]
   Werkgewer [1]
   Werkhulpbronne [2]
   Werkintensiteit [1]
   Werklike diens [1]
   Werknemer [1]
   Werknemerbehoud [1]
   Werknemers [1]
   Werknemersbelasting [1]
   werknemersdeelname [1]
   Werknemerwelstand [1]
   Werkplek [2]
   Werkplek trauma [1]
   Werksaanbod [1]
   Werksbegeestering [7]
   werksbegeestering [1]
   Werksbelewing [1]
   Werksbetrokkenheid [2]
   Werksbevrediging [4]
   Werkseienskappe [3]
   Werkseise [3]
   Werkshulpbronne [3]
   werkshulpbronne [1]
   Werkskepping [1]
   Werkslading [1]
   Werkslewegehalte [1]
   Werksmag [1]
   Werksonsekerheid [2]
   Werksontevredenheid [1]
   Werksoutonomie [1]
   Werksplek trauma [1]
   Werkstevredenheid [6]
   werkstevredenheid [1]
   Werkstoewyding [1]
   Werkstres [2]
   Werkstressors [2]
   Werksuitdaging [1]
   Werksverbondenheid [1]
   Werksverwante psigologiese fiksheid [1]
   Werksverwante psigologiese welstand [1]
   Werksverwante stereotipering [1]
   Werktoewyding [1]
   Werkuitdaging [1]
   Werkvereistes [1]
   Werkverslaafdheid [1]
   Werkverwante ooreisingsaandoeningsindroom [1]
   Werkwelstand [1]
   Wes-Kaap [1]
   Wese bo vorm [1]
   Western Cape Province [1]
   Western Cape province. [1]
   Wet op Belasting-administrasie [1]
   Wêreld-kafee [1]
   Wêreldwye finansiële krisis [1]
   WfMS [1]
   Whale watching [1]
   whale watching [1]
   WhatsApp [1]
   Wheel attributes [1]
   Whistle-Blowing [1]
   White Afrikaans-speaking group [1]
   White Afrikaner [1]
   White maize [2]
   White maize futures contract prices [1]
   white sites [1]
   White-collar employees [1]
   Wholesale trade-South Africa-North-West [1]
   Wilderness National Park [1]
   Wilderness Safaris and Latin America [1]
   Wildlife [1]
   Wildlife industry [2]
   Wildlife tourism [2]
   wildlife tourism [2]
   wildreservate [1]
   Willingness to pay [3]
   willingness to pay [1]
   Wind power [1]
   Wine [1]
   Wine festivals [1]
   Wine industry [1]
   Wine tourism [1]
   Wineries [1]
   Winsgewendheid [1]
   Wire products [1]
   Wireless Application Protocol (WAP) [1]
   Wisselkoersvraagstuk [1]
   Wit Afrikaans-sprekende groep [1]
   Wit Afrikaner [1]
   Withholding tax [3]
   within a balanced scorecard structure [1]
   Witmieliemark [1]
   WITS-SMART [1]
   WMAZ [1]
   Women [11]
   women [2]
   Women and Children’s Rights [1]
   Women discrimination [1]
   women empowerment [2]
   Women entrepreneurs [1]
   women entrepreneurs [1]
   Women entrepreneurship [5]
   Women entrepreneurship development [1]
   Women entrepreneurship interventions [1]
   Women entrepreneurship programmes [1]
   Women executives [4]
   Women executives-South Africa-North-West [1]
   Women in economic development [1]
   women in local government [1]
   Women in the professions [1]
   Women leadership [1]
   Women-owned business enterprises-South Africa [1]
   Woorde-atlas [1]
   Word of mouth [1]
   Word-of-mouth and events/festivals [1]
   Work [5]
   Work addicts [1]
   work alienation [1]
   Work arrangement [1]
   Work attitude [1]
   Work behaviour [1]
   Work beliefs [2]
   Work characteristics [1]
   Work climate [1]
   Work demands [1]
   Work design [1]
   Work devotion [1]
   Work Engagement [2]
   Work engagement [79]
   work engagement [7]
   work enjoyment [1]
   Work environments [1]
   Work ethics [1]
   Work experience [1]
   Work flexibility [2]
   Work groups [2]
   Work hours [1]
   Work integrated learning [1]
   Work intensity [1]
   Work involvement [1]
   Work life balance [1]
   Work locus of control [6]
   work management [1]
   Work outcomes [1]
   Work overload [2]
   Work patterns [1]
   Work performance [1]
   Work resources [2]
   Work role fit [2]
   Work roles [1]
   Work satisfaction [2]
   Work stress [8]
   Work success [2]
   work success [1]
   Work teams [1]
   Work wellness [17]
   Work welness [2]
   work- overload [1]
   Work-based learning [1]
   Work-based support [1]
   Work-family enrichment [1]
   work-home enrichment [1]
   Work-home interaction [7]
   Work-Integrated e-Learning [1]
   Work-integrated learning [3]
   work-integrated learning (WIL) [1]
   Work-life balance [6]
   work-life balance [1]
   Work-life balance policies [1]
   Work-life cycle [1]
   Work-life interaction [1]
   Work-life interference [1]
   Work-life/home interaction [1]
   Work-nonwork conflic [1]
   Work-nonwork interference [2]
   Work-nonwork role interference [1]
   Work-personal life interaction [4]
   Work-place forums [1]
   Work-related flow [4]
   Work-related outcomes [1]
   Work-related psychological fitness [1]
   Work-related psychological well-being [1]
   Work-related stereotypes [1]
   Work-related stressors [1]
   Work-related upper limb disorders [1]
   Work-related well-being [2]
   Work-related wellbeing [2]
   Work-related wellness [2]
   Work-role fit [2]
   Work-to-family enrichment [1]
   Workaholic [1]
   Workaholism [4]
   Worker co-operative success criteria [1]
   Worker co-operatives [1]
   Workers compensation [1]
   workers efficiency [1]
   Workflow [1]
   Workflow solutions [1]
   Workforce [2]
   workhome conflict [1]
   Working capital [1]
   Working capital management [1]
   working capital management [1]
   Working fathers [1]
   Working females [1]
   Working interface [1]
   Workload [3]
   workload [1]
   Workload index [1]
   Workplace [3]
   workplace [1]
   Workplace accidents [1]
   Workplace boredom [1]
   workplace boredom [2]
   Workplace bullying [2]
   Workplace conflict [1]
   Workplace counselling [1]
   Workplace diversity [1]
   Workplace empowerment [1]
   Workplace engagement [1]
   Workplace flourishing [1]
   Workplace Harassment [1]
   Workplace incivility [1]
   Workplace injuries [1]
   Workplace play [1]
   Workplace safety compliance [1]
   Workplace skills development plan [1]
   Workplace Skills Plan [1]
   Workplace spirituality [1]
   Workplace trauma [3]
   Workplace trust [2]
   World café [1]
   World Class [1]
   World Vision [1]
   Worldwide trends in virtual organisations [1]
   Wuality of work life [1]
   Wynfeeste [1]
   Wyntoerisme [1]
   X12 [1]
   Xitsonga [1]
   Yellow maize [1]
   YMAZ [1]
   Yoghurt [1]
   Young adults [2]
   Young female education [1]
   Young people [1]
   Young South Africans [1]
   younger managers [1]
   Youth [4]
   youth [1]
   Youth entrepreneurship [1]
   Ysterman Suid-Afrika [1]
   Zambia [1]
   Zero defects [1]
   Zero downtime [1]
   zero harm [1]
   zero liquid effluent discharge [1]
   Zero waste [1]
   Zero-rating [2]
   Zimbabwe [12]
   Zimele-MI product [1]
   ZimParks [1]
   Zipf’s law [1]
   Zoeloe-kultuur [1]
   Zone of proximal development (ZPD) [1]
   Zulu [1]
   Zulu culture [1]
   Zulu-speaking people [1]
   Zululand [1]
   Zululand District [1]
   ‘Other business’ services [1]
   “Law of Good" [1]
   “Management by projects” [1]