Now showing items 1-1 of 1

    • Burnout, engagement, coping and locus of control of postgraduate students 

      Van der Merwe, Margaret Elizabeth (North-West University, 2003)
      Uitbranding as verskynsel was oorspronklik waargeneem by individue wat in hulpverlenings beroepe gestaan het, soos byvoorbeeld verpleegsters. Vandag word dit erken dat individue in enige beroep uitbranding kan ontwikkel. ...