Now showing items 1-265 of 265

   Subject
   A parent [1]
   Aandagtekort-Hiperaktiwiteitsversteuring (ATHV) [1]
   Aanskouers [1]
   Aanskouers se belewing van afknouery [1]
   Aanspreeklikheid [3]
   Aanvangsjaar (graad R) [1]
   Aanvangskennis [1]
   Aard van weerstand [1]
   Abstract reasoning [1]
   Abstrakte redenering [1]
   Abuse [1]
   Academic ability [1]
   Academic achievement [15]
   Academic achievement-South Africa-Mafikeng Region [1]
   Academic achievement-South Africa-Vryburg Region [1]
   Academic and professional knowledge [1]
   Academic development [1]
   Academic Development and Support [1]
   Academic freedom [1]
   Academic giftedness [2]
   Academic learning time [1]
   Academic performance [5]
   academic performance [1]
   academic performance and development [1]
   Academic performance of achievement [1]
   academic profession [1]
   academic quality [1]
   Academic resilience [1]
   Academic self-confidence [1]
   Academic skills [1]
   Academic success [2]
   academic success [1]
   Academic success at university [1]
   Academic support programmes [1]
   Academic text [2]
   Academic vocabulary [1]
   Academic work [1]
   Academically gifted [1]
   Academically gifted students [1]
   Academics [1]
   Acceptability [1]
   Access [2]
   Access to education [1]
   Accessibility [2]
   Accessibility of education [1]
   Accountability [7]
   Accountability relationships [1]
   Accounting [1]
   Accurate and fluent reading [1]
   Achievement [3]
   Achievement in mathematics [1]
   Acquiring [1]
   Act [1]
   act [1]
   Acting-out [1]
   Action [1]
   action approach [1]
   Action learning [2]
   Action Research [1]
   Action research [5]
   action research [1]
   active involvement [1]
   Active learning [2]
   active learning [1]
   Activity theory [1]
   Adamson, John Ernest, Sir, 1867- [1]
   Adaptability [1]
   Adapted lesson study [1]
   adapted lesson study [1]
   Adapted lesson study process [1]
   Addisioneletaalonderrig [1]
   Additional language teaching [1]
   ADHD learners [1]
   Adjunkhoofde [1]
   administrative duties [1]
   Administrative justice [1]
   Administrative law [1]
   Adolescence [5]
   Adolescent [6]
   Adolescent career development [1]
   Adolescent development [1]
   Adolescent reader(s) [1]
   Adolescents [6]
   Adolessensie [1]
   Adolessent loopbaanontwikkeling [1]
   Adolessente [2]
   Adolessenteleser(s) [1]
   Adoption [1]
   Adult [1]
   Adult basic education [1]
   Adult development [1]
   Adult education-South Africa-Limpopo [1]
   Adult learning [3]
   Advance Learners [1]
   Advanced certificate in education [1]
   Advanced Certificate: Education (School Management and Leadership) [1]
   Advantages [1]
   Adversity [1]
   Affect [2]
   Affected [4]
   Affected educators [1]
   Affected educators and learners [1]
   Affected teachers [1]
   affective development [1]
   affective domain [1]
   Affective domain/learning [1]
   Affective wellbeing [1]
   Affek [1]
   Affirmative action [1]
   Affordability [1]
   Afknouers [1]
   Afknouery [1]
   Afrikaans Addisionele Taal [1]
   Afrikaans Additional Language [1]
   Afrikaans Home Language [2]
   Afrikaans Huistaal [2]
   Afrikaans-speaking [1]
   Afrikaans-speaking adolescent(s) [1]
   Afrikaans-speaking grade 6 and grade 9 learners [1]
   Afrikaanssprekende adolessente [1]
   Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders [1]
   Afstandsleer [2]
   Afstandsonderrig [2]
   afstandsonderrig [1]
   Age [1]
   Agency [2]
   agency and structure [1]
   Aggresiveness in children-Botswana [1]
   Aggressie [1]
   Aggression [4]
   aggression [1]
   Aggression bully [1]
   Aggressiwiteit by kinders [1]
   Agility [1]
   AIDS orphans [2]
   Akademici opleiding [1]
   Akademies-begaafd [1]
   Akademies-begaafde leerders [1]
   Akademiese ondersteuningsprogramme [1]
   Akademiese Ontwikkeling en Ondersteuning [1]
   Akademiese prestasie [10]
   akademiese sukses [1]
   Akademiese werk [1]
   Akademiese woordeskat [1]
   Akkurate vlotlees [1]
   Aksie [1]
   Aksienavorsing [2]
   aktiewe betrokkenheid [1]
   Aktiwiteitsteorie [1]
   alcohol [1]
   Alcohol disorders [1]
   Alfabetiese beginsel [1]
   Algebra [2]
   Algemene inhoudskennis [1]
   Allied Health Practitioners Council of Zimbabwe [1]
   Alliterasie [1]
   Alphabetical principle [1]
   Alternative conceptions [2]
   Alternative education [1]
   Alternative educational provision [1]
   Amount of reading [1]
   Analitiese denke [1]
   Analytical thinking [1]
   Annual National Assessment [2]
   Annual National Assessments [1]
   Answerability [1]
   Anthropology [1]
   Anthropometric [1]
   Anthropometrical evaluation [1]
   Anthropometrics [1]
   Anthropometry [1]
   Anti-oksidante [1]
   Anti-oxidants [1]
   Anti-racism [1]
   Antropologie [1]
   Anxiety [2]
   anxiety ↔ confidence valence [1]
   Application of legal measures [1]
   Applied competence [1]
   Appraisal and Feedback [1]
   Apprenceships [1]
   Apprentice training [2]
   Apprenticeships [1]
   Approach [3]
   Approaches to learning [1]
   Approaches to learning and teaching and assessment [1]
   Aqueous solution chemistry [1]
   Arbeidsreg [3]
   Arbeidswetgewing [2]
   Argumentative frames [1]
   Art education [1]
   Art-making [1]
   Artisan [1]
   Artist [1]
   as an integral component of schools' educational programmes [1]
   ASAT [1]
   Aspects [1]
   Assesering [1]
   Assess [1]
   Assessering [2]
   Assessering as leer [1]
   assessering van Fisiese Wetenskappe in die VOO band [1]
   Assessering van leer [1]
   Assessering vir leer [1]
   Assesseringsgeletterdheid [1]
   Assesseringsraamwerk [1]
   Assesseringsraamwerke vir kognisie en redenering [1]
   Assessment [19]
   assessment [1]
   Assessment approaches [1]
   Assessment as learning [1]
   Assessment belief [1]
   Assessment for learning [2]
   Assessment framework [1]
   Assessment frameworks for cognition and reasoning [1]
   Assessment literacy [2]
   assessment literacy [1]
   Assessment methods [1]
   Assessment of critical thinking dispositions and attitudes [1]
   Assessment of learning [1]
   Assessment of physical sciences in the FET band [1]
   Assessment plans [1]
   Assessment policy [1]
   Assessment problems [1]
   Assessment strategies [1]
   Assessment strategies/instruments [1]
   Assessment types [1]
   Assessments [1]
   Assistance [1]
   Assistant teachers [1]
   At-risk [1]
   At-risk students [1]
   Atoms [1]
   Attachment [1]
   Attempt [1]
   Attention [1]
   Attention Deficit Disorder (ADD) [1]
   Attention difficulties [1]
   Attention-deficit hyperactivity disorder [1]
   Attention-deficit-disordered children [1]
   Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) [1]
   Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) [1]
   Attitude [5]
   Attitude and evaluation [1]
   Attitude towards ICT [1]
   Attitude towards mathematics [1]
   Attitude towards problem solving [1]
   Attitudes [5]
   Attributes of gifted learners [1]
   Audio-tutorial [1]
   Audiovisual presentation [1]
   Auditory pathway system [1]
   Auditory perception [1]
   Authentic assessment [1]
   Authentic interreligious dialogue [1]
   Authentic learning [1]
   Authentic teaching [1]
   Authority [3]
   Autism [1]
   Autism Spectrum Disorder (ASD) [1]
   Autoethnography [1]
   automaticity [1]
   Autonomy [2]
   Awareness [1]
   Ayurveda [2]