Now showing items 1-115 of 115

   Subject
   Kaap die Goeie Hoop [2]
   KABV (kurrikulum en assesserings verklaring) [1]
   Karaktersterktes [1]
   Kategorisering van faktore [1]
   Kavango region [1]
   Kennis [2]
   Kennis op die horison [1]
   Kennis van inhoud en die kurrikulum [1]
   Kennis van inhoud en leerders [1]
   Kennis van inhoud en onderrig [1]
   Kennis van leeromgewing [1]
   Kennis- en praktykstandaarde vir wiskunde (KPSW’s) [1]
   Key concepts [1]
   keyboard skills [1]
   Keyboarding [1]
   KHAT [1]
   Kinder- en jeugliteratuur [1]
   Kinder-en-jeugsentrum [1]
   Kindergarten [2]
   Kindergarten children [1]
   Kindergarten teacher [1]
   Kinderontwikkeling [3]
   Kinders [2]
   Kindertuin [1]
   Kinematics concepts [1]
   Kinematics graphs [2]
   Kirkpatrick evaluation [1]
   Klank [1]
   Klasbesoek [1]
   Klaskamerassessering [1]
   Klaskamerdiskoers [1]
   Klaskamergesprekvoering [1]
   Klaskamerkommunikasie [1]
   Klaskamerpraktyk [1]
   Klaskamerpraktyke [1]
   Kleuterskole [2]
   Knowledge [5]
   Knowledge about the curriculum [1]
   Knowledge acquisition [1]
   Knowledge and practice standards [1]
   Knowledge at the mathematical horizon [1]
   knowledge improvement [1]
   Knowledge of content and learners [1]
   Knowledge of content and teaching [1]
   Knowledge of content and the curriculum [1]
   Knowledge of education law [1]
   Knowledge productivity [1]
   knowledge transfer [1]
   Kognisie [2]
   Kognisie by kinders [1]
   Kognitief [1]
   Kognitiewe denke [1]
   Kognitiewe hulpbronne [1]
   Kognitiewe leer teorie [1]
   kognitiewe ontwikkeling [1]
   Kognitiewe Teorie vir Leer met Multimedia [1]
   Kognitiewe vaardighede [1]
   Kohesie [1]
   Kohesiemerkers [1]
   Kohlberg, Lawrence, 1927- [1]
   Kolleges [1]
   Kommunikasie [4]
   Kommunikasievaardigheid [1]
   Kommunikasievrees [1]
   Konjunksie [1]
   Konsentriese ekologiese sisteme [1]
   Konseptuele ontwikkeling [1]
   Konseptuele verstaan [1]
   Konseptuele-teoretiese raamwerk [1]
   Konstruktivisme [1]
   Kontakklasse [1]
   Kontrole [1]
   Koöperatiewe basisgroepe [1]
   Koöperatiewe leer [3]
   Korea [1]
   Koreaanse Christendom [1]
   Koreaanse kerkopvoeding en -onderwys [1]
   Korean Christianity [1]
   Korean church education [1]
   kort-leerprogramme [1]
   Kousaliteit [1]
   Krag [1]
   Krag Konsep Register [1]
   Krag-wanbalans [1]
   Krathwohl’s taxonomy [1]
   Kritiese denke [1]
   kritiese denke [1]
   kritiese menseregte geletterdheid (HRLit) [1]
   Kritiese teorie [1]
   Kultuur [1]
   kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie [1]
   Kultuursensitief [1]
   Kurrikulum [5]
   kurrikulum [2]
   Kurrikulum 2005 [1]
   Kurrikulum studies [1]
   Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring [1]
   Kurrikulum-implementering [1]
   Kurrikulumhersienings [1]
   Kurrikulumkennis [1]
   Kurrikulumontwikkeling [1]
   Kurrikulumontwikkeling vir maatskaplike geregtigheid [1]
   Kurrikulumstudies [1]
   Künstlerroman [1]
   Kwalifikasies [1]
   Kwalitatiewe benadering [1]
   Kwalitatiewe navorsing [2]
   Kwalitatiewe navorsingsontwerp [1]
   Kwaliteit [1]
   Kwaliteit van programme [1]
   Kwaliteit van werkslewe [1]
   Kwaliteitsbestuur [1]
   Kwaliteitsbestuursbeginsels [1]
   Kwantitatiewe analiese [1]
   Kwantitatiewe navorsing [1]