Now showing items 7422-8007 of 8007

   Subject
   Transvaal (Suid-Afrika) [1]
   Transvaal Universiteit Kollege (TUK) [1]
   Transvaal University College (TUC) [1]
   Transvaal War [1]
   Trauma [11]
   Trauma causing factors [1]
   Trauma counselling program [1]
   Trauma dynamics [1]
   Trauma processing [1]
   Trauma resolution [1]
   Trauma spectrum manifestation [1]
   Trauma theory [2]
   Trauma-veroorsakende faktore [1]
   Traumaresolusie [1]
   Traumateorie [2]
   Traumatic SCI [1]
   traumatic sexualisation [1]
   Travel and boundaries [1]
   Travel prose [1]
   Travel story [1]
   Travel-cost approach [1]
   Travels in the Scriptorium [1]
   travestie [1]
   Treatment [2]
   Treatment regimen [1]
   Tree symbolism [1]
   Treebank [1]
   Trekos [1]
   Trektoerusting [1]
   Trial [1]
   Triangulation [2]
   Triangulering [1]
   Tribal authorities [1]
   Tribal authority [1]
   Tribal bond [1]
   Trickster [2]
   Trickster story [1]
   Triekster [2]
   Trieksterverhaal [1]
   Trinity College of London [1]
   Triomf [1]
   Tripartite Alliance [1]
   Tripartite partnership [1]
   Tropes [1]
   Trust [2]
   Trustworthiness [1]
   Trypan blue [1]
   Tsa Lapeng [1]
   Tsenang! [1]
   Tsetse (Mafikeng, South Africa)-Economic conditions [1]
   Tshuaneng [1]
   Tsonga community [1]
   Tswana [1]
   Tswana (African people) [1]
   Tswana Literature [1]
   Turnover [1]
   Turnover intention [1]
   Tussengeneerasieverhoudings [1]
   Tussengenerasie verhoudinge [1]
   TV series [1]
   Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902 [1]
   Tweerigting-simmetriese kommunikasie [1]
   Tweerigtingkommunikasie [2]
   Twitter [2]
   Twitter bemarking [1]
   Twitter marketing [1]
   Two way communication [1]
   Two-way communication [1]
   two-way communication [1]
   Two-way symmetrical communication [5]
   Two-way symmetrical communication theory [1]
   Two-way symmetrical public relations' model [1]
   Tyberiadis [1]
   Tyd [1]
   Tyd en geheue [1]
   Tydsuitdrukking [1]
   Type 1 Diabetes Mellitus [1]
   Type of relationship [1]
   Types of conflict [1]
   typography [1]
   Ubuntu [3]
   Ubuntu Magazine [1]
   Ubuntugogy [1]
   UCTD [1]
   Uganda [1]
   Uhlolo lwamantombazana [1]
   Uit die blou van onse hemel [1]
   Uitbranding [1]
   Uitnemendheid-teorie [1]
   Uitnemendheidsteorie [1]
   Uitreikprogramme [1]
   uitsaaitaal [1]
   Uitsaaiwese [1]
   Uitvallers [1]
   Ulysses [1]
   Umheimlich (Freud) [1]
   Unaccompanied cello [1]
   Unbounded text [1]
   Unconfessed [1]
   Unconscious [2]
   Unconventional Political Participation [1]
   Under-five mortality [1]
   Underachievement [1]
   Undergraduate Students [1]
   Understanding [1]
   underwater cultural heritage (UCH) [1]
   Undocumented migrants [1]
   Unemployed parents [1]
   Unemployment [3]
   unemployment [1]
   Unequally yoked [1]
   UNESCO [1]
   UNESCO Convention on the Protection of UCH [1]
   Uniqueness seeking [1]
   United Kingdom [1]
   United Nations peacekeeping [1]
   United Nations Resolution 1769 (2007) [1]
   Unity of Being [1]
   Universiteit [1]
   Universiteit van Leiden [1]
   Universiteitstudente [1]
   Universiteitsverlaters [1]
   Universities [2]
   University incubators [1]
   University of Botswana-Employees [1]
   University of Leyden [1]
   University of Pennsylvania (Penn) [1]
   University rugby players [1]
   University setting [1]
   University Students [1]
   University students [1]
   Unmarried pregnancy [1]
   Unpaid care work [1]
   unpaid work [1]
   Unplanned Caesarean section [1]
   Unpublished fiction [1]
   Unstructured play [1]
   Unter dem Kalanderbaum [1]
   Untitled filmstills series [1]
   Untold [1]
   Untold / alternative stories / narratives [1]
   Unwelcome/unplanned/unexpected pregnancy [1]
   Urban [1]
   urban [2]
   Urban development [1]
   Urban South Africa [1]
   Urbanisation [2]
   Usage-based theory [1]
   User patterns [1]
   User profile [1]
   Users [1]
   Utalitarianism [1]
   Utilitarisme [1]
   Vaal River [1]
   Vaal Triangle in Gauteng [1]
   vaardigheidskole [1]
   Vaders [1]
   Vaders se ervaring [1]
   Vakbond Solidariteit [1]
   Valensiemorfeem [1]
   Validation [4]
   Validation argument [1]
   Validation framework [1]
   Validity [9]
   Validity -- South African context [1]
   Valse behoeftes [1]
   Value interpretation [1]
   Value representation [1]
   Values and characteristics [1]
   Values in Action Inventory of Strengths [1]
   Van Coillie [1]
   Van Leeuwen [1]
   Van Loon [1]
   Van Niekerk, Dolf. Skrik kom huis toe [1]
   Varieties [1]
   Variety status [1]
   Vascular dysfunction [1]
   Veelrassige pleegsorg [1]
   Veelvuldige gevallestudie [1]
   Veelvuldige verliese [1]
   Veerkragtigheid [2]
   VEGF-A [1]
   Veilige internet gebruik [1]
   Veld [3]
   Veld fires [1]
   Veldteorie [3]
   Verantwoordelikhede [1]
   verantwoordelikheid [1]
   Verbatim [1]
   Verbeelding [1]
   Verbruikerskultuur [1]
   Verbs [1]
   Verdraagsaamheid [1]
   Vereeniging [1]
   Vereenvoudigde Nederlandse Spelling (VNS) [1]
   Verenigde Nasies Resolusie 1769 (2007) [1]
   Verenigde Nasies vredesoperasie [1]
   Verhaalterapie [1]
   Verhoogvrees [1]
   Verhoor [1]
   Verhouding tussen ’n vader en ’n leergestremde kind [1]
   Verhoudingkultiveringstrategieë [1]
   Verhoudings [2]
   Verhoudingsbestuur [6]
   Verhoudingsbestuur-teorie [1]
   Verhoudingshanteering [1]
   Verhoudingskenmerke [1]
   Verhoudingskwaliteite [1]
   Verhoudingswelstand [1]
   Verhoudinguitkomste [1]
   verkiesings [1]
   Verkragter [1]
   Verkragting insidente [1]
   Verlies [1]
   Vermaak [1]
   Verryking [1]
   Versorger [4]
   versorger [1]
   versorgers [1]
   Versorgers se ervaring [1]
   Versorging [1]
   Versplintering [1]
   Verstandelik gestremde kinders - Onderwys [1]
   versterking van die self [1]
   Vertaalkunde [1]
   Vertaling [1]
   verteenwoordigende demokrasie [2]
   vertelinstansie [1]
   verteller [1]
   Vertellersperspektief [1]
   Vertelling [1]
   Vertraging [1]
   Verwaarlosing [1]
   Verwagte uitkomste [1]
   Verwagtinge [1]
   Verwysing [1]
   Vetsug [1]
   Vhembe [1]
   VIA-IS [1]
   Viability [1]
   vibrato [1]
   Victim [3]
   Victimization [1]
   Victims of crime [1]
   Victims of crimes [1]
   victims of domestic violence [1]
   Victor Turner [1]
   Victorian context [1]
   Victorian dwelling [1]
   Victorian fiction [1]
   Victorian literature [1]
   Victorian period [1]
   Vierskaar [1]
   Viet Thanh Nguyen [1]
   View of reality [2]
   Views [1]
   VIGS [2]
   Village [1]
   Violence [4]
   violence [1]
   Violence against women [1]
   Violence exposure [1]
   Violence related gunshot wounds [1]
   Violent exposure [1]
   Virginity [1]
   Virginity testing [1]
   Virtual public sphere [1]
   Virtual realities [1]
   Virtual support and counselling [1]
   Virtue [1]
   Virtuele steun en berading [1]
   Vision [1]
   Visions of community projects [1]
   Visitors [1]
   Visual [1]
   Visual communication [1]
   Visual Disability [1]
   Visual identity [1]
   Visual Impairment [1]
   Visual intrusion [1]
   Visual literary theory [1]
   Visual narratology [1]
   Visual problems [1]
   Visual pursuit [1]
   Visual values [1]
   Visuele gestremdheid [1]
   Visuele kommunikasie [1]
   Visuele narratologie [1]
   Vocabulary [2]
   vocal embellishments [1]
   Vocal ornamentation [1]
   Voice-over [1]
   Voices of children [1]
   Vokale ornamentasie [1]
   Volhoubaarheid [1]
   Volhoubare ontwikkeling [1]
   Volhoubare opheffing [1]
   Volhoubare-ontwikkeling [1]
   Volksdanse - Lesotho [1]
   Volksfront [1]
   Volkskongres 1934 [1]
   Volksverhaal [1]
   Vollenhoven, D. H. Theodoor (Dirk Hendrik Theodoor),|d1892-1978 [1]
   Voltooide deelwoord [1]
   Volunteer [1]
   volunteer [1]
   Volunteer - Service center for the aged [1]
   Volunteer coordinators [1]
   Volunteering [1]
   Volunteers [4]
   Volwasse vroue [1]
   voorbereidheid [1]
   Voorbereiding [1]
   Voordele [1]
   Voorkoming [1]
   voorkoming [1]
   voorkomingsgerigte dienslewering [1]
   Voorkomingsprogramme [1]
   Voorkoms [1]
   Voorligting in hoër onderwys [1]
   Voorprosessering [1]
   Voorsiening en onderhoud [1]
   Voorskoolse kinders [1]
   Voorskrifhervullings [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [1]
   Vooruitgangsgeloof [1]
   Vorm-betekenis-passings [1]
   voter behaviour [1]
   voter trust [1]
   vowel formation [1]
   Vowel quality [1]
   Vowels [5]
   Vox Studiosorum Studenten Weekblad [1]
   VPOS-konstruksie [1]
   Vredefort Dome [1]
   Vreemdelingetaal [1]
   Vriendskap [1]
   Vroeë adolesensie [1]
   Vroeë adolessensie [2]
   Vroeë adolessent [2]
   Vroeë adolessente [2]
   Vroeë kerkgeskiedenis [1]
   Vroeë Kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling (VKO) [1]
   Vroeë Kinderontwikkelings-programme (VKOP) [1]
   Vroeë Kinderontwikkelingsentrum [1]
   vroeë-adolessente dogters [1]
   vroeëkinderontwikkelingsprojekte [1]
   Vroue in mynwese [1]
   Vrouedigters [1]
   vrouepoësie [1]
   Vroulik [1]
   vroulike identiteit [1]
   Vrye orrelwerke [1]
   vryetyd [1]
   Vryetydsaktiwiteite [1]
   vryetydservaring [1]
   vryetydspersepsies [1]
   Vryheid van spraak [1]
   Vrystaat [1]
   Vrywilliger [1]
   Vrywilligers [2]
   VSA [1]
   Vulnerability [1]
   vulnerability [1]
   Vulnerable [2]
   Vulnerable children [1]
   Vyf fasette van mindfulness [1]
   W. B. Yeats [1]
   Waarderingsondersoek [1]
   Waarderingsperspektief [1]
   Wagon-whip [1]
   Walter Battiss [1]
   Walters, M. M., 1930- [1]
   Ward committees [1]
   Ward committees (WC) [1]
   Ward councillors [1]
   Wash basin [1]
   Water activity [1]
   Water history [1]
   Water hulpbron [1]
   Water Management Area (WMA) [1]
   Water Management Institutions (WMIs) [1]
   Water pollution [1]
   Water research [1]
   Water resource [1]
   Water resources [1]
   Water Sector Reforms [1]
   water security [1]
   Water service authority [1]
   Water Services [1]
   Water services [2]
   Water supply [2]
   Watersnake stories [1]
   Watkin Tudor Jones [1]
   Way of living [1]
   Weak State [1]
   Weak/Strong State [1]
   Web-based [1]
   Web-chaost [1]
   Web-gebaseerd [1]
   Weberian state [1]
   Website [1]
   Websites [1]
   Webtuiste [1]
   Webtuistes [1]
   Wedding band [1]
   Weermaggesinne [1]
   Weerstand [2]
   weerstandbiedendheid [1]
   Weerstandige gedrag [1]
   Weeskinders [1]
   WEF nexus [1]
   WEF nexus security [1]
   Weg! [1]
   WegRy [1]
   WegSleep [1]
   Weight over-concern [1]
   Weights of evidence [1]
   Welcome to Hard Times [1]
   Weldoener [1]
   Welfare [1]
   Well-being [24]
   well-being [3]
   Well-being perspective [1]
   Wellbeing [3]
   Wellness [2]
   Wellness Centre [2]
   Welstand [14]
   Welsyn [1]
   welsyn [1]
   wenty-Minute-Setswana [1]
   Werk [1]
   Werk-gesin balans [1]
   Werklikheidsbeeld [1]
   Werknemers [2]
   Werknemerverhoudings [1]
   Werksbegeestering [1]
   Werkseienskappe [1]
   Werkservaring [1]
   Wes-Transvaal (South Africa) [1]
   Wes-Transvaal (Suid-Afrika) [1]
   West Rand [1]
   Western architectural styles [1]
   Western Cape Provincial Government [1]
   Western culture [1]
   Western Province of Zambia [1]
   Wet op Rampbestuur (57/2002) [1]
   Wetenskaplike rassisme [1]
   Wêrelde en ruimte [1]
   White identity [1]
   White Paper on Intelligence [1]
   White resistance [1]
   White settlers [1]
   White South African English [2]
   White South African English (WSAE) [1]
   White, Patrick, 1912-1990 [1]
   whiteness [1]
   whose task it is to counsel, inform [1]
   wil [1]
   Wilderness [1]
   Wilderness - Expedition [1]
   Willem Anker [2]
   Willem Boshoff [1]
   Willem Brakman [1]
   William Gibson [1]
   William Spanos [1]
   Williams syndrome [1]
   Wilma Stockenström [1]
   Wim Henderickx [1]
   WIN platform [1]
   wind ensemble [1]
   Wives [1]
   Wolf [1]
   Wolwedans in die Skemer [1]
   Women [5]
   women [1]
   Women in development [1]
   Women in drama [1]
   Women in mining [1]
   Women in public life [1]
   Women's magazines [2]
   Women's rights [2]
   Women’s experiences [1]
   Woonperspektief [1]
   Woordkunsinisatiewe [1]
   Woordsoortetikettering [1]
   Word [1]
   Word art initiatives [1]
   Word meaning [1]
   Word recognition [2]
   Word stress [1]
   Words [2]
   Work [1]
   Work engagement [6]
   Work ethics [1]
   Work ethics of teachers [1]
   Work experience [1]
   Work life [1]
   Work measurement [1]
   Work satisfaction [2]
   Work study [1]
   Work-family balance [1]
   work-life balance [1]
   Workplace [3]
   Workplace bullying [1]
   Workplace Dimensions [1]
   World Café [1]
   World Café Method [1]
   World Café method [2]
   World Englishes [5]
   world Englishes [1]
   World heritage site [1]
   World view [1]
   World War I [1]
   World's Fair and The Waterworks [1]
   worlds [1]
   Worlds and space [1]
   Worldview [2]
   wou [1]
   WoW dungeons [1]
   WoW fantasy [1]
   Writer [2]
   Writing [2]
   Writing pedagogy [1]
   Writing quality [1]
   Writing rating scales [1]
   Writing techniques [1]
   Written Standard Afrikaans [1]
   WSAfE [1]
   wykskomitees [1]
   Xenophobia [1]
   Xers [1]
   Xhosa [2]
   Xhosa grammar [1]
   Xhosa music [1]
   XLE [1]
   Yellow press [1]
   Yoke [1]
   Yoke-pin (skey) [1]
   young adult [1]
   Young adult learners [1]
   Young adulthood [2]
   Young adults [5]
   young adults [2]
   Young beginner [1]
   Young black adults [1]
   Young children [2]
   Young female adults [1]
   Young offenders [1]
   Young people [1]
   Young pianists [1]
   Younger employees [1]
   Younger people [1]
   Youth [9]
   youth [1]
   Youth at Risk [1]
   Youth characters [1]
   Youth literature [4]
   Youth novel [1]
   Youth novels [1]
   Youth-at-risk [1]
   Yves Klein [1]
   Zakes Mda [1]
   Zamdela cluster [1]
   ZAR [1]
   Zefrikaans [1]
   Zeitgeist [1]
   Zen [1]
   Zimbabwe [3]
   Zimbabwean English [1]
   Zimbabwean migrants [1]
   Zimbabwe’s mining sector [1]
   Zimbardo time perspective inventory [1]
   Zuid Afrikaansche Republic [1]
   Zuid Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst [1]
   Zuid-Afrikaansche Republiek [2]
   Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Lettere en Kuns [1]
   Zulu [1]
   Zulu-speakers [1]
   Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία [1]
   ‘Dream’ projects [1]
   ‘Spoeling’ [1]
   “Christabel” [1]
   “The Rime of the Ancient Mariner” [1]