Now showing items 1-415 of 415

   Subject
   D.J. Opperman [1]
   D.P.S. Monyaise [1]
   Daar's vis in die punch [1]
   Dagblad [1]
   Daily newspaper [1]
   Daily Sun [1]
   Daily Voice [1]
   Dalcroze Eurhythmics [2]
   Dalcroze-inspired experiences [1]
   Dalene Matthee [1]
   Dambudzo Marechera [1]
   Dance [1]
   Dankbaarheid [1]
   Darfoer [1]
   Darfur [1]
   Das Nichtidentische (nie-identiese) [1]
   Das Nichtidentische (non-identical) [1]
   Data selection [1]
   Dataselektering [1]
   dative alternation [1]
   David Freeman [1]
   David Herman [1]
   David Lemon [1]
   David Lynch [1]
   David Mitchell [1]
   DCD (Development Coordination Disorder) [1]
   De la Rey, Jacobus Herculas, 1848-1914 [1]
   De Sacerdotio [1]
   De Villiers [1]
   De Volksstem [1]
   De Vos [1]
   De Wijs [1]
   Deaf awareness [1]
   Deaf culture [1]
   Dealing with sexual abuse [1]
   Death [3]
   Deaths [1]
   Debate [1]
   Decentralisation [2]
   Decision making [4]
   Decision-making [2]
   Decoding [2]
   Decolonisation [1]
   decolonisation [2]
   Decolonization [1]
   Deconstruction [4]
   Deconstruction and intertextuality [1]
   Deconstructionism [1]
   Deelname [2]
   deelname van kinders [1]
   Deelnemende benadering [6]
   Deelnemende benadering tot ontwikkelingskommunikasie [1]
   Deelnemende demokrasie [1]
   Deelnemende evaluasie [1]
   Deelnemende ontwikkeling [1]
   Deelnemende ontwikkelingskommunikasie [1]
   Deelwoord [1]
   Deelwoordvorm van die werkwoord [1]
   Deep acting [1]
   Defaulters [2]
   Deferral [1]
   Deficit-based approach [1]
   Deixis [1]
   Dekonstruksie [2]
   dekonstruksie [1]
   Dekonstruksie en intertekstualiteit [1]
   Delay [1]
   Demarcation criteria [1]
   Demian: Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend/Demian [1]
   Democracy [14]
   democracy [1]
   Democracy and good governance [1]
   Democratic Alliance (DA) [1]
   Democratic Participation [1]
   Democratisation [5]
   Democratization-Africa, Southern [1]
   demografiese veranderlikes [1]
   Demographic [2]
   demographic factors [1]
   Demographic Predictors [1]
   demographic variables [1]
   Demography-South Africa-North-West [1]
   Demokrasie [1]
   demokrasie [2]
   Densification [2]
   Dental care [1]
   Deon Meyer [1]
   Deontic modality [1]
   Deontologie [1]
   Deontology [2]
   Department of Correctional Services (DCS) [1]
   Department of Economic Development [1]
   Department of Education [2]
   department of education [1]
   Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) [1]
   Department of Justice and Constitutional Development [1]
   Department of Military Veterans [1]
   Department of Small Business Development (DSBD) [1]
   Department of Trade and Industry [1]
   Department of Water and Sanitation (DWS) [1]
   Department van Onderwys [1]
   Depressie [2]
   Depression [4]
   Depression in adolescence [1]
   deprivation trap [1]
   Deprofessionalisation [1]
   Der Fliegende Holländer [1]
   Derde deputasie [1]
   Derivation [1]
   Derrida [1]
   Descriptive qualitative research design [1]
   Descriptive translation approach [1]
   Descriptive translation studies [1]
   Descriptive Translation Studies (DTS) [1]
   Descriptive translation studies (DTS) [1]
   Desegregation [1]
   Design and development [1]
   Design Build Own Operate Transfer (DBOOT) [1]
   Design concept for creating spatial dynamics [1]
   design thinking [1]
   Designated social work [1]
   Designated social worker [2]
   Designated social workers [1]
   Desire [1]
   Desk top publishing [1]
   Destruction [1]
   Destruksie [1]
   Detective [1]
   Detective novel [2]
   Determiners [1]
   Deterministic [1]
   Deugsaamheid [1]
   Developing countries [2]
   Developing country [1]
   Developing democracy [1]
   Developing variation [1]
   Development [15]
   development [1]
   Development and social change [1]
   Development and sustainability of SMEs [1]
   development and training [1]
   Development Communication [1]
   Development communication [9]
   development communication [3]
   Development parameters [1]
   Development problems [1]
   Development projects [1]
   Development-orientated Social work [1]
   Development-oriented social responsibility [1]
   Development/design of code of ethics [1]
   Developmental Co-ordination Disorder [1]
   Developmental life task [1]
   Developmental milestones [1]
   Developmental programmes [1]
   Developmental projects [1]
   Developmental psychology [4]
   Developmental systems theory [1]
   Developmental trauma [1]
   Deviances [1]
   Diabetes management behaviours [1]
   Diabetes mellitus [1]
   Diachronic change [1]
   Diachronic corpus linguistics [1]
   Diachronic linguistics [1]
   Diagnostic tool [1]
   Diagrammatic aids [1]
   Dialectics [2]
   Dialectology [1]
   Dialectometry [1]
   Dialects [1]
   Dialektologie [1]
   Dialogic [1]
   Dialogic communication [1]
   Dialogic relationship [1]
   Dialogical Framework of Transnational Diffusion [1]
   Dialogical Praxis (Freire) [1]
   Dialogical relationship [1]
   Dialogical Theory of Self [1]
   Dialogical theory of self [1]
   Dialogics [1]
   Dialogiese kommunikasie [1]
   Dialogiese verhouding [2]
   Dialogism [4]
   Dialogisme [2]
   Dialogue [10]
   dialogue [1]
   Dialogue journals [1]
   Dialoog [4]
   dialoog [1]
   diaphragmatic-intercostal breathing [1]
   diasistematiese konstruksiegrammatika [1]
   Diaspora [1]
   Diasystemic construction grammar [1]
   Dictionaries [1]
   Didactic principles [1]
   Didascalies [1]
   Die aanspraak van lewende wesens [1]
   Die aanspraak van lewende wesens (It might get loud) [1]
   Die benederyk [1]
   Die benederyk (The road of excess) [1]
   Die boek van toeval en toeverlaat [1]
   Die boek van toeval en toeverlaat (The book of happenstance) [1]
   Die burg van hertog Bloubaard [1]
   Die eudaimoniese wending [1]
   Die heilige [1]
   Die Kerkbode [1]
   Die kind [1]
   Die neurobiologie van trauma [1]
   Die palimpses [1]
   Die radikale dosent - Spivak [1]
   Die reale/wirkliche Welt [1]
   Die Self [1]
   Die skep van ruimtelike dinamika [1]
   Die sneeuslaper [1]
   Die spirituele sublieme [1]
   Die Stoetmeester [1]
   Die Stropers (2019) [1]
   Die sublieme [1]
   Die swye van Mario Salviati [2]
   Die werklike wêreld [1]
   Die Zauberflöte [1]
   Diegesis [1]
   Diegetic sound [1]
   dienslewering [1]
   Diensleweringsprotes [1]
   Dienssentrum vir Bejaardes [1]
   Dienssentrum vir bejaardes [1]
   dier-gesteunde terapie [1]
   Diergeassisteerde terapie [1]
   Diëgesis [1]
   Diëgetiese klank [1]
   Difference [1]
   Difference in sex development (DSD) [1]
   Differences [1]
   Differentiation [1]
   Digital age [1]
   Digital democracy [1]
   Digital divide [1]
   Digital era governance [1]
   Digital governance [1]
   digital humanities [1]
   Digital innovation [1]
   Digital innovation framework [1]
   digital paratexts [1]
   Digital technology [1]
   Dikhoutu tsa ho tshwaya [1]
   Dimensies (metafisiese-, fisiese-, stoflike-, geestelike-, tasbare-, nie-tasbare-) [1]
   Dimensions (metaphysical, physical, tangible, intangible) environment [1]
   Dingane [1]
   Dingleton Resettlement Project [1]
   Dionisiese [1]
   Dionysian [1]
   Dionysus [1]
   Diphthong shift [1]
   Diplomatic mission [1]
   Direct translation [1]
   Directed consumption [1]
   Dirigent [1]
   Dis-Location/Re-Location [1]
   Disability [2]
   Disabled [1]
   disabled characters [1]
   disadvantaged communities [1]
   Disadvantaged community [1]
   Disadvantaged/ESL students [1]
   Disarmament-Study and teaching [1]
   Disaster [1]
   Disaster management [1]
   Disaster Management Act (57/2002) [1]
   Disaster preparedness [1]
   Disaster Risk [1]
   Disaster risk [1]
   Disaster Risk Communication [1]
   Disaster risk communication [1]
   Disaster Risk Management [1]
   Disaster risk management [1]
   Disaster Risk Reduction [2]
   Disaster risk reduction [3]
   Disasters [2]
   Disclosure [6]
   Disconnected from nature [1]
   Discontinuity [1]
   Discourse [2]
   discourse analysis [2]
   Discourse analysis - Literary [1]
   Discourses [1]
   discourses [1]
   Discrimination [1]
   Diseases [1]
   disfunksionele gedrag [1]
   Disgrace [1]
   Diskoersanalise - Literêr [1]
   Diskontinuïteit [1]
   Diskriminasie [1]
   Disobedience [1]
   Displacement [2]
   Dispositional Employability [1]
   Dispositional Employability and lll-Health [1]
   Dispositional optimism [1]
   Dispossessed [1]
   Disseminasie [1]
   Dissemination [1]
   Distance education [3]
   Distance learners [1]
   Distance learning [1]
   distopiese fiksie [1]
   Distress [1]
   District [1]
   District 9 [1]
   District municipality [1]
   Distrik [1]
   ditransitive construction [1]
   Divergent thinking [1]
   Diversion [1]
   Diversion programmes [1]
   Diversiteit [1]
   Diversity [1]
   diversity [1]
   Diversity and inclusion [1]
   Diversity management practices [1]
   Divisibility of the crown [1]
   Divorce [5]
   divorce [1]
   Doctor shortage [1]
   Doctorow [1]
   Documentary films [2]
   Documentary genres [1]
   Documentary story [1]
   Documentary video [1]
   Documentation [1]
   doeltreffendheid [1]
   Doelwitte [1]
   DOI model [1]
   Dokumentêre genres [1]
   Dokumentêre rolprente [2]
   Dokumentêre storie [1]
   Dokumentêre video [1]
   Domain [1]
   Domain of use [1]
   Domains [2]
   Domeine [1]
   domeine van lewenskwaliteit [1]
   Domestic Public Diplomacy [1]
   Domestic violence [1]
   Domestication [2]
   Dominant language [1]
   Domination [1]
   donors [1]
   Dood [1]
   Doodsbloei [1]
   Doornkop Residents [1]
   Dooyeweerd's theory of modal aspects [1]
   Dorsal root ganglia [1]
   Dosent [1]
   Douglas Portway [1]
   Dowe kultuur [1]
   Down's syndrome [2]
   Dr. Kenneth Kaunda District [1]
   drag [1]
   Drainage systems [1]
   Drama [5]
   Drama text [1]
   Drama theory [1]
   Drama transposition [1]
   Drama-teoretiese analise [1]
   Dramateorie [1]
   Dramatiek [1]
   Dramaturgical tolerance [1]
   Dramaturgiese verdraagsaamheid [1]
   Drank- en dwelmmisbruik [1]
   Draught equipment (tackle) [1]
   Draught ox [1]
   Draw-and-Talk [1]
   Draw-and-talk [1]
   Draw-and-Write [1]
   Drawings [1]
   DRC [2]
   DRC – Dutch Reformed Church [1]
   Dreams [1]
   Dress code [1]
   Drietoneelstruktuur [1]
   Drinkbare water [1]
   Drinking water [1]
   Drinking water quality [1]
   Drive for muscularity [1]
   Drive for thinness [3]
   Drop out [1]
   Dropouts [1]
   Drought [1]
   Drug abuse [1]
   Drug dependent [1]
   Drug use [1]
   Drugs [1]
   Druk om te konformeer [1]
   Drum majorettes [1]
   Dryfveer vir maerwees [1]
   DTP [1]
   Du Plessis [1]
   Dualism [2]
   dubbing [1]
   Durant Sihlali [1]
   Duration [1]
   Duration of diagnosis [1]
   Durban tryptych [1]
   Durban-drieluik [1]
   Dutch [3]
   Dutch simplified spelling [1]
   Dwelling perspective [1]
   Dwelmafhanklike [1]
   Dwelms [1]
   Dynamic [1]
   Dynamic modality [1]
   Dynamic Model of the evolution of Postcolonial Englishes [1]
   Dynamic predicates [1]
   dysfunctional behaviour [1]