Now showing items 1301-7515 of 7515

   Subject
   D.J. Opperman [1]
   D.P.S. Monyaise [1]
   Daar's vis in die punch [1]
   dagblad [1]
   Daily Sun [1]
   Daily Voice [1]
   Dalcroze Eurhythmics [1]
   Dalene Matthee [1]
   Dance [1]
   Dankbaarheid [1]
   Darfoer [1]
   Darfur [1]
   Das Nichtidentische (nie-identiese) [1]
   Das Nichtidentische (non-identical) [1]
   Data selection [1]
   Dataselektering [1]
   dative alternation [1]
   David Herman [1]
   David Lynch [1]
   DCD (Development Coordination Disorder) [1]
   De la Rey, Jacobus Herculas, 1848-1914 [1]
   De Sacerdotio [1]
   De Volksstem [1]
   Deaf awareness [1]
   Deaf culture [1]
   Dealing with sexual abuse [1]
   Death [3]
   Deaths [1]
   Debate [1]
   Decision making [2]
   Decision-making [2]
   Decoding [1]
   decolonisation [1]
   Deconstruction [4]
   Deconstruction and intertextuality [1]
   Deconstructionism [1]
   Deelname [1]
   deelname [1]
   deelname van kinders [1]
   Deelnemende benadering [5]
   Deelnemende benadering tot ontwikkelingskommunikasie [1]
   deelnemende demokrasie [1]
   Deelnemende evaluasie [1]
   Deelnemende ontwikkeling [1]
   Deelnemende ontwikkelingskommunikasie [1]
   Deelwoord [1]
   Deelwoordvorm van die werkwoord [1]
   Deep acting [1]
   Defaulters [1]
   Deferral [1]
   Deficit-based approach [1]
   Deixis [1]
   Dekonstruksie [2]
   Dekonstruksie en intertekstualiteit [1]
   Delay [1]
   Demarcation criteria [1]
   Demian: Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend/Demian [1]
   Democracy [9]
   democracy [1]
   Democratic Alliance (DA) [1]
   Democratisation [5]
   Democratization-Africa, Southern [1]
   demografiese veranderlikes [1]
   Demographic [1]
   Demographic Predictors [1]
   demographic variables [1]
   Demography-South Africa-North-West [1]
   Demokrasie [1]
   demokrasie [2]
   densification [1]
   Dental care [1]
   Deontic modality [1]
   Deontologie [1]
   Deontology [1]
   Department of Economic Development [1]
   Department of Education [2]
   department of education [1]
   Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) [1]
   Department of Justice and Constitutional Development [1]
   Department of Small Business Development (DSBD) [1]
   Department of Trade and Industry [1]
   Department of Water and Sanitation (DWS) [1]
   Department van Onderwys [1]
   Depressie [2]
   Depression [4]
   Depression in adolescence [1]
   deprivation trap [1]
   Deprofessionalisation [1]
   Derde deputasie [1]
   Derivation [1]
   Descriptive qualitative research design [1]
   Descriptive translation approach [1]
   Descriptive translation studies [1]
   Descriptive Translation Studies (DTS) [1]
   Descriptive translation studies (DTS) [1]
   Desegregation [1]
   Design and development [1]
   Design Build Own Operate Transfer (DBOOT) [1]
   Design concept for creating spatial dynamics [1]
   Designated social work [1]
   Designated social worker [2]
   Designated social workers [1]
   Desire [1]
   Desk top publishing [1]
   Destruction [1]
   Destruksie [1]
   Detective novel [1]
   Determiners [1]
   Deterministic [1]
   Deugsaamheid [1]
   Developing democracy [1]
   Developing variation [1]
   Development [12]
   development [1]
   Development and social change [1]
   development and sustainability of SMEs [1]
   development and training [1]
   Development Communication [1]
   Development communication [7]
   development communication [3]
   Development parameters [1]
   Development problems [1]
   Development-orientated Social work [1]
   Development/design of code of ethics [1]
   Developmental Co-ordination Disorder [1]
   Developmental life task [1]
   Developmental milestones [1]
   Developmental programmes [1]
   Developmental projects [1]
   Developmental psychology [4]
   Developmental systems theory [1]
   Developmental trauma [1]
   Deviances [1]
   Diabetes management behaviours [1]
   Diabetes mellitus [1]
   Diachronic change [1]
   Diachronic corpus linguistics [1]
   Diachronic linguistics [1]
   Diagrammatic aids [1]
   Dialectics [2]
   Dialectology [1]
   Dialectometry [1]
   Dialects [1]
   Dialektologie [1]
   Dialogic [1]
   Dialogic communication [1]
   Dialogic relationship [1]
   Dialogical Framework of Transnational Diffusion [1]
   Dialogical relationship [1]
   Dialogical Theory of Self [1]
   Dialogical theory of self [1]
   Dialogics [1]
   Dialogiese kommunikasie [1]
   Dialogiese verhouding [2]
   Dialogism [4]
   Dialogisme [2]
   Dialogue [8]
   Dialogue journals [1]
   Dialoog [4]
   diaspora [1]
   Dictionaries [1]
   Didactic principles [1]
   Didascalies [1]
   Die aanspraak van lewende wesens [1]
   Die aanspraak van lewende wesens (It might get loud) [1]
   Die benederyk [1]
   Die benederyk (The road of excess) [1]
   Die boek van toeval en toeverlaat [1]
   Die boek van toeval en toeverlaat (The book of happenstance) [1]
   Die burg van hertog Bloubaard [1]
   Die eudaimoniese wending [1]
   Die heilige [1]
   Die kind [1]
   Die neurobiologie van trauma [1]
   Die palimpses [1]
   Die radikale dosent - Spivak [1]
   Die reale/wirkliche Welt [1]
   Die Self [1]
   Die skep van ruimtelike dinamika [1]
   Die sneeuslaper [1]
   Die spirituele sublieme [1]
   Die Stoetmeester [1]
   Die sublieme [1]
   Die swye van Mario Salviati [2]
   Die werklike wêreld [1]
   Diegesis [1]
   Diegetic sound [1]
   dienslewering [1]
   diensleweringsprotes [1]
   Dienssentrum vir Bejaardes [1]
   Dienssentrum vir bejaardes [1]
   dier-gesteunde terapie [1]
   Diergeassisteerde terapie [1]
   Diëgesis [1]
   Diëgetiese klank [1]
   Difference [1]
   Differences [1]
   Digital democracy [1]
   Digital divide [1]
   digital humanities [1]
   Digital technology [1]
   Dikhoutu tsa ho tshwaya [1]
   Dimensies (metafisiese-, fisiese-, stoflike-, geestelike-, tasbare-, nie-tasbare-) [1]
   Dimensions (metaphysical, physical, tangible, intangible) environment [1]
   Dingane [1]
   Dionisiese [1]
   Dionysian [1]
   Diphthong shift [1]
   Diplomatic mission [1]
   Direct translation [1]
   Dirigent [1]
   Dis-Location/Re-Location [1]
   Disability [1]
   Disabled [1]
   disabled characters [1]
   disadvantaged communities [1]
   Disadvantaged community [1]
   Disadvantaged/ESL students [1]
   Disarmament-Study and teaching [1]
   Disaster [1]
   Disaster management [1]
   Disaster Management Act (57/2002) [1]
   Disaster preparedness [1]
   Disaster Risk Communication [1]
   disaster risk communication [1]
   Disaster Risk Management [1]
   Disaster risk management [1]
   Disaster Risk Reduction [2]
   Disaster risk reduction [1]
   disaster risk reduction [1]
   Disasters [1]
   Disclosure [6]
   Disconnected from nature [1]
   Discontinuity [1]
   Discourse [2]
   discourse analysis [1]
   Discourse analysis - Literary [1]
   Discourses [1]
   Discrimination [1]
   disfunksionele gedrag [1]
   Disgrace [1]
   Diskoersanalise - Literêr [1]
   Diskontinuïteit [1]
   Diskriminasie [1]
   Disobedience [1]
   Displacement [2]
   Dispositional optimism [1]
   Dispossessed [1]
   Disseminasie [1]
   Dissemination [1]
   Distance education [3]
   Distance learners [1]
   Distance learning [1]
   distopiese fiksie [1]
   Distress [1]
   District [1]
   District 9 [1]
   District municipality [1]
   Distrik [1]
   ditransitive construction [1]
   Divergent thinking [1]
   Diversion [1]
   Diversion programmes [1]
   Diversiteit [1]
   Diversity [1]
   diversity [1]
   Divorce [5]
   divorce [1]
   Doctor shortage [1]
   Doctorow [1]
   Documentary films [2]
   Documentary genres [1]
   Documentary story [1]
   Documentary video [1]
   Documentation [1]
   doeltreffendheid [1]
   Doelwitte [1]
   DOI model [1]
   Dokumentêre genres [1]
   Dokumentêre rolprente [2]
   Dokumentêre storie [1]
   Dokumentêre video [1]
   Domain [1]
   Domain of use [1]
   Domains [2]
   Domeine [1]
   domeine van lewenskwaliteit [1]
   domestic violence [1]
   Domestication [2]
   dominant language [1]
   Domination [1]
   Dood [1]
   Doodsbloei [1]
   Dooyeweerd's theory of modal aspects [1]
   Dorsal root ganglia [1]
   Dosent [1]
   Douglas Portway [1]
   Dowe kultuur [1]
   Down's syndrome [2]
   drag [1]
   Drainage systems [1]
   Drama [5]
   Drama text [1]
   Drama theory [1]
   Drama transposition [1]
   Drama-teoretiese analise [1]
   Dramateorie [1]
   Dramatiek [1]
   Dramaturgical tolerance [1]
   Dramaturgiese verdraagsaamheid [1]
   Drank- en dwelmmisbruik [1]
   Draught equipment (tackle) [1]
   Draught ox [1]
   Draw-and-Talk [1]
   Draw-and-talk [1]
   Draw-and-Write [1]
   Drawings [1]
   DRC [2]
   Dreams [1]
   Dress code [1]
   Drietoneelstruktuur [1]
   Drinkbare water [1]
   Drinking water [1]
   Drinking water quality [1]
   Drive for muscularity [1]
   Drive for thinness [3]
   Drop out [1]
   Dropouts [1]
   Drought [1]
   Drug abuse [1]
   Drug dependent [1]
   Drug use [1]
   Drugs [1]
   Druk om te konformeer [1]
   Dryfveer vir maerwees [1]
   DTP [1]
   Dualism [1]
   dubbing [1]
   Durant Sihlali [1]
   Duration [1]
   Durban tryptych [1]
   Durban-drieluik [1]
   Dutch [2]
   Dutch simplified spelling [1]
   Dwelling perspective [1]
   Dwelmafhanklike [1]
   Dwelms [1]
   Dynamic [1]
   Dynamic modality [1]
   Dynamic Model of the evolution of Postcolonial Englishes [1]
   Dynamic predicates [1]
   dysfunctional behaviour [1]
   E-democracy [1]
   E-government [1]
   e-Learning [1]
   e-Leer [1]
   E-readiness [1]
   E-services [1]
   E.E. Cummings [1]
   E.L. Doctorow [1]
   Early adolescence [3]
   Early adolescent [2]
   Early adolescent girls [1]
   Early adolescents [2]
   Early adulthood [1]
   Early Afrikaans language studies [1]
   Early Child Development [1]
   Early Child Development Centre [1]
   Early Child Development Program (ECDP) [1]
   Early childhood [1]
   Early childhood development [1]
   Early childhood development (ECD) [1]
   early childhood development projects [1]
   Early childhood development training project [1]
   Early childhood education [1]
   Early childhood educators [1]
   Early childhood music education (ECME) [1]
   Early Church History [1]
   East African English [1]
   Eatern Cape Province [1]
   Eating disorders in women [1]
   Eben Venter [2]
   ECD [1]
   ECD partial care facility [1]
   ECD programme [1]
   ECD service [1]
   Eclecticism [1]
   Eco-critique [1]
   Ecocriticism [3]
   Ecological approach [1]
   Ecological framework [1]
   Ecological model [1]
   ecological system perspective [1]
   Ecological Systems Perspective [1]
   Ecological Systems Theory [1]
   Ecological systems theory [1]
   Ecological theory of development [1]
   Ecology [1]
   Ecometrics [1]
   Economic assistance-Africa, Sub-Saharan [1]
   Economic conditions [1]
   Economic Decline [1]
   Economic depression [1]
   Economic development [1]
   Economic growth [1]
   Economic instability [1]
   Economic philosophy [1]
   Economic transformation [1]
   Economically deprived [2]
   Economically vulnerable community [2]
   Ecosystemic program [1]
   Ecotourism [2]
   Editing [4]
   Editor [4]
   Editor-in-chief [1]
   Editorial intervention [1]
   Editorial process [1]
   Educated Japanese English [1]
   Education [8]
   education [1]
   Educational guidelines [1]
   Educational management [1]
   Educational support programmes [1]
   Educator [1]
   Educator experience [1]
   Educator-learner relationship [2]
   Educators [7]
   educators [1]
   Educators’ experiences [1]
   Een vir Azazel [1]
   Eenheid van Gesinsgeweld [1]
   Eenpersoondrama [1]
   Eer [1]
   Eerste moeders [1]
   Eerste Vryheidsoorlog [1]
   Eerstejaarstudente [1]
   Eerstetaalverwerwing [1]
   Effect [2]
   Effective adaptation [1]
   Effective communication [1]
   Effective educator functioning [1]
   Effective service delivery [1]
   Effects [1]
   Effects of divorce on children [1]
   Effek [1]
   effektiwiteit [1]
   Efficiency [1]
   Ego [2]
   Ego state therapy [1]
   Ego strength [1]
   Egskeiding [2]
   Eiendoms Onbeperk [1]
   eietydse skrywers [1]
   Eiewaarde [1]
   Eighteenth century [1]
   Eighteenth century church [1]
   Ek stamel ek sterwe [2]
   Eklektiese [1]
   Ekokritiek [1]
   Ekologiese benadering [1]
   Ekologiese raamwerk [1]
   ekologiese sisteemperspektief [1]
   Ekologiese sisteemteorie [1]
   Ekologiese teorie van ontwikkeling [1]
   Ekologiese-sisteemperspektief [1]
   Ekonomies minderbevoorreg [1]
   Ekonomies minderbevoorregte [1]
   Ekonomiese filosofie [1]
   Ekonomiese groei [1]
   Ekonomiese onstabiliteit [1]
   Ekonomisme [1]
   Eksistensialisme [1]
   Eksistensiële dialoog [2]
   Eksklusivisme [1]
   Eksotiese [1]
   Eksotisisme [1]
   Eksternalisering [1]
   Ekstra-diëgetiese klank [1]
   Ekstradiëgetiese klank [1]
   Ekstrinsieke motivering [1]
   Ekurhuleni metropolitaanse munisipaliteit [1]
   Ekurhuleni metropolitan municipality [1]
   Elaboration likelihood model [1]
   Elder abuse [1]
   Elderly [2]
   Elderly person [1]
   Elderly persons/women [1]
   Election campaign [1]
   Election campaigns [1]
   elections [1]
   electoral system [1]
   Electronic genealogical database [1]
   Electronic information sources [1]
   Electronic office [1]
   Electronic publication [1]
   Electronic reference sources [1]
   Elias Motsoaledi Local Municipality [1]
   Elisabeth Eybers [1]
   Elliott [1]
   Elsa Joubert [1]
   Elsabé Steenberg [1]
   ELT [1]
   Elugangeni [1]
   Embodied cognition [1]
   Embodied Screen [1]
   Embodiment [4]
   Emergence [1]
   Emergency child protection [1]
   Emergensie [1]
   emergent grammar [1]
   emerging adult [1]
   Emerging adults [1]
   Emigration [1]
   Emosioneel afwesige vaders [1]
   Emosionele behoeftes [1]
   Emosionele ekwilibrium [1]
   Emosionele intelligensie (EI) [1]
   Emosionele nood [1]
   Emosionele ondersteuning [1]
   Emosionele ontwikkeling [1]
   Emosionele versorging [1]
   Emotiewe reaksie [1]
   Emotion [1]
   Emotion awareness [1]
   Emotion selfregulation [1]
   Emotion work/emotional labour [1]
   Emotional [1]
   Emotional Abuse [1]
   Emotional care [1]
   Emotional climate [1]
   Emotional competence [1]
   Emotional development [1]
   emotional development [1]
   Emotional dissonance [1]
   Emotional Distance [1]
   Emotional equilibrium [1]
   Emotional Intelligence [1]
   Emotional intelligence [5]
   Emotional intelligence (EI) [1]
   Emotional loneliness [1]
   Emotional losses [1]
   Emotional problems [1]
   Emotional Profile Index (EPI) [1]
   Emotional reactions of the mother [1]
   Emotional regulation [1]
   Emotional skills [1]
   Emotional support [1]
   Emotional well-being [1]
   Emotionally absent fathers [1]
   Emotions [2]
   Emotive content [1]
   Emotive reaction [1]
   Empathy [2]
   Empatie [1]
   Empirical scale development [1]
   Employability [1]
   Employee communication [1]
   Employee engagement [5]
   Employee health and wellness [1]
   Employee relations [1]
   Employee relationships [1]
   Employee retention [1]
   Employee turnover [1]
   employee turnover [1]
   Employee's voice and value [1]
   Employees [6]
   Employees-Attitudes [1]
   Employer-employee communication [1]
   Employer-employee relations [1]
   Employers [2]
   Employment [1]
   employment commitment [1]
   Employment opportunities [1]
   Empower [1]
   Empowering group work programme [1]
   Empowerment [14]
   empowerment [2]
   Empowerment program [2]
   Empowerment programme [1]
   Empowerment theory [1]
   Encode and recede [1]
   encoding/decoding [1]
   Enculturation [1]
   Encyclopaedia of the sciences [1]
   Encyclopedia [1]
   Enduring presence [1]
   Energy policy [1]
   energy security [1]
   Engagement [2]
   Engelenburg [1]
   Engelenburg family [1]
   Engelenburgfamilie [1]
   Engels [2]
   Engels Tweede Taal [1]
   Engels tweede taal (T2) [1]
   Engineering Studies [1]
   English [9]
   English accents [2]
   English as a Additional Language (EAL) [1]
   English as a foreign language [1]
   English as a Lingua Franca [1]
   English as a second language [2]
   English as an additional language [1]
   English as an International Language [1]
   English as second language learners (ESL learners) [1]
   English for Academic Purposes [1]
   English for academic purposes [1]
   English for Specific Purposes [3]
   English for specific purposes (ESP) [1]
   English grammar [2]
   English language learning [1]
   English morphosyntax [1]
   English pronunciation [2]
   English Second Language [11]
   English Second Language (ESL) [1]
   English second language (L2) [1]
   English semantics [1]
   English verb phrase [1]
   Enjoyment (jouissance) [1]
   Enkel adolessente kind [1]
   Enkele magtiging proses [1]
   Enkodeer en herkodeer [1]
   Enlightenment [1]
   Enrichment [2]
   Ensemble [2]
   Enterprise resource planning [1]
   Entities [2]
   Entrenchment [1]
   Entrepreneurship [1]
   Entreupreneurship [1]
   Environment [2]
   Environment and Tourism [1]
   Environmental [1]
   Environmental education [1]
   Environmental ethics [1]
   Environmental governance [1]
   Environmental history [1]
   Environmental impact assessment (EIA) [1]
   Environmental impacts [1]
   Environmental management [1]
   Environmental void [1]
   Epistemic modality [1]
   Epistemological dilemma [1]
   Epistemologie / Epistemologiese begryping [1]
   Epistemologiese dilemma [1]
   Epistemology [1]
   epistemology [1]
   Epistemology/Epistemological understanding [1]
   Epistolary traditions [1]
   Equality [1]
   equibilingualism [1]
   Equine-assisted therapy [1]
   Equity [1]
   Equivalence [6]
   Erfenishulpbronne [1]
   Ericksonian therapy [1]
   Erkenning [1]
   Error [1]
   Error analysis [2]
   Error classification [1]
   Error correction [1]
   Error treatment [1]
   Errors [1]
   ervaring [1]
   Ervaring en belewenis [1]
   Ervaring van sinvolheid [1]
   Ervaringe [1]
   Ervarings van adolessente [1]
   Eschatology [1]
   ESL [1]
   ESL classroom [1]
   ESL learning [1]
   ESL Learning, [1]
   ESL students [1]
   ESL tasks [1]
   ESL teacher [1]
   Estetiese [1]
   Estetiese vormtaal [1]
   Estetika [1]
   Ethical code [1]
   Ethical codes [1]
   Ethical concerns [1]
   Ethical values [1]
   Ethics [2]
   Ethnic mobilization [1]
   Ethnic model [1]
   Ethnic variety [1]
   Ethnicity [2]
   Ethnodrama [1]
   Ethnolect [1]
   Ethnolinguistic vitality [1]
   Ethnology [2]
   Ethnomusicology [1]
   Etienne Leroux [1]
   Etienne van Heerden [1]
   Etiese kode [1]
   Etniese variëteit [1]
   Etnodrama [1]
   Etnolek [1]
   Etnologie [1]
   Eudaimonic well-being [1]
   Eudaimonism [1]
   Euridike (Eurydice) [1]
   Eurydice [1]
   Eusebius [1]
   Evaluability assessment [1]
   Evaluation [8]
   Evaluation design [1]
   Evaluative strategies [1]
   Evaluering [4]
   evalueringsraamwerk [1]
   Event [1]
   Everyday worries [1]
   Evolusie [1]
   Evolution [1]
   Excellence [1]
   Excellence study [1]
   Excellence theory [3]
   Excellence-teorie [1]
   Exclusivism [1]
   Executive functions [1]
   Executive mayor [1]
   Executives, Training of [1]
   Exercise [2]
   Exercise frequency [1]
   Existential dialogue [2]
   Existentialism [1]
   Exoticism [2]
   Expanding Circle [1]
   expansion of musical forces [1]
   Expatriates [1]
   Expectations [3]
   Expected outcomes [1]
   Experience [4]
   experience [2]
   Experience and perceptions [1]
   Experience of non-death related loss [1]
   experienced speakers [1]
   Experiences [6]
   Experiential learning [3]
   Experimental studies [1]
   Expert teams [1]
   Expert witness [2]
   Explanatory style [1]
   Explicit centralisation [1]
   Explicit marginalisation [1]
   Exploitation [1]
   Exploration [1]
   Exploratory [1]
   Explore [1]
   Explorer art [1]
   Expressive art [1]
   Expropriation [1]
   Extended family [1]
   External locus of control [2]
   Externalisation [2]
   Extra-curricular [1]
   Extra-diegetic sound [1]
   Extra-textual elements [1]
   Extracurricular activities [1]
   Extradiegetic sound [1]
   Extratextuality [1]
   Extrinsic motivation [1]
   Extrinsic persuasion variables [1]
   Eye movements [1]
   Eye muscles [1]
   Eye tracking [1]
   eye tracking [1]
   Ezra Pound [1]
   Faan se trein [1]
   Fabula [1]
   Face-to-face and online activities [1]
   Facebook [5]
   Facebook bemarking [1]
   Facebook marketing [1]
   Factor analysis [1]
   Factor structure [2]
   Factors [2]
   Facts [1]
   Fahrenheit 9/11 [1]
   Failed natural birth [1]
   Failure [1]
   Fairy tales [1]
   fairy tales [1]
   Faith [3]
   Faith and science [1]
   Faith-based organisation [1]
   Faktore [1]
   Faktore kind [1]
   Faktorontleding [1]
   False needs [1]
   Familial support [1]
   Familie [3]
   Familie Swanepoel [1]
   Familie-spelterapie [1]
   Familiehereniging [1]
   Families [5]
   Familieweeskind [1]
   Family [6]
   Family violence [1]
   Family advocate [2]
   Family context [1]
   Family ethics [1]
   Family functioning [1]
   Family Language Policy (FLP) [1]
   Family Life [1]
   Family planning [1]
   Family play therapy [1]
   Family relationships [1]
   Family reunification [1]
   Family therapy models [1]
   Family Violence [1]
   Family violence [3]
   Fanagalo [1]
   Fanie Olivier [1]
   Fantasie [1]
   Fantasy [3]
   Fantasy fiction [1]
   Farm attack [1]
   Farm dwellers [1]
   Farm novel [2]
   Farm school children [1]
   Farm workers [1]
   Farmers [1]
   Farming [1]
   Farming community/Boer community [1]
   FAS (Fetal Alcohol Syndrome) [1]
   Fatherhood [1]
   Fathers [1]
   Fathers’ experience [1]
   Fear of fat [1]
   Features [1]
   Features of translated language [1]
   Feedback [2]
   Feeling [1]
   Female [2]
   female [2]
   Female adolescent [1]
   Female adult survivors [1]
   Female body [1]
   Female characters [2]
   Female identity [1]
   Female prisoners [1]
   Female station managers [1]
   Female writers and poets [1]
   Female/feminine [1]
   Feminism [6]
   Feminisme [1]
   Feminisme- Luce lrigaray [1]
   Feminist [2]
   feministiese outonomie [1]
   Fenomenologie [6]
   Fenomenologies [1]
   Fenomenologiese benadering [1]
   Fenomenologiese navorsing [1]
   Fenomenologiese ondersoek [1]
   Fertility, Human-South Africa-North-West [1]
   Fetal Alcohol Spectrum Disorder [1]
   Fiction [2]
   fiction [1]
   Fictional world(s) [1]
   Fictional worlds [1]
   Field [3]
   Field Band Foundation [1]
   Field education [1]
   Field factors [1]
   Field independence/dependence [1]
   Field instructors [1]
   Field theory [6]
   Fiksie [2]
   Fiksionele wêreld(e) [1]
   Fiksionele wêrelde [1]
   Fiktionale Welt(en) [1]
   Film [5]
   Film Adaptation [1]
   Film adaptation [1]
   Film analyses [1]
   Film genres [1]
   Film music [1]
   Film script [1]
   Film semiotics [1]
   Film text [1]
   Film theory [1]
   Film world [1]
   Filmtransformasie [1]
   Finalisation [1]
   Financial Accounting [1]
   Financial care [1]
   Financial management [1]
   Financial services industry [1]
   Financial sustainability [1]
   Finansiële dienste-industrie [1]
   Finansiële versorging [1]
   Finansiële volhoubaarheid [1]
   Fine arts [1]
   Finesse [1]
   Finite state automata [1]
   Finite state transducer [1]
   Finitude (mortality) [1]
   First grade [1]
   First language acquisition [1]
   First-time mothers [2]
   First-year students [1]
   First-year university students [1]
   Fisiese aktiwiteit [1]
   Fisiese ongesondheid [1]
   Fisiese versorging [1]
   Fisikalisme [1]
   Five facets of mindfulness [1]
   Five-facet mindfulness questionnaire (FFMQ) [1]
   Fixation [1]
   Flesh [1]
   Flesh of my Flesh [1]
   Flexibility [2]
   Flourishing [2]
   flourishing [1]
   Fluminibus [1]
   Flying squad [1]
   Focalisation [3]
   focalisation [1]
   focaliser [1]
   Focalization [2]
   Focus [1]
   Focus group interviews [1]
   Focus groups [1]
   Foe [1]
   Fokalisasie [4]
   fokalisasie [1]
   fokalisator [1]
   Fokalisierung [1]
   Folk tradition [1]
   Folklore [1]
   Folktale [1]
   food security [1]
   Food supply-Government policy [1]
   Forced relocation [1]
   Forefather spirits [1]
   Foreigner talk [1]
   Foreignisation [2]
   Forensic [1]
   Forensic anthropology [1]
   Forensic assessment [2]
   Forensic evaluation process [1]
   Forensic investigation [1]
   Forensic investigations [1]
   Forensic linguistics [1]
   Forensic social work [7]
   Forensic social work perspective [1]
   Forensic social worker [4]
   forensic stylistics [1]
   Forensies [1]
   Forensiese antropologie [1]
   Forensiese assessering [1]
   Forensiese Maatskaplike werk [1]
   Forensiese maatskaplike werk [5]
   Forensiese maatskaplike werk, [1]
   Forensiese ondersoek [2]
   Forensiese ondersoekproses [1]
   Forest ethos [1]
   Forgiveness [1]
   Form of Government [1]
   Form-building transformations [1]
   Form-meaning mappings [1]
   Formalism [1]
   Formally trained [1]
   Fortitude [1]
   Foster care [9]
   Foster care selection process [1]
   Foster children [3]
   Foster parent [2]
   Foster parents [2]
   fostering bilingualism [1]
   Foto’s [1]
   Foucault [1]
   Foundation Phase [1]
   Foundation phase [1]
   Foundation phases [1]
   Fourfold [1]
   Foxtrot van die Vleiseters [1]
   fractured families [1]
   Fragmentasie [1]
   Fragmentation [2]
   fragmentation [1]
   Fragmentering [1]
   Frames [2]
   Framing [1]
   Franchised supplementary programmes [1]
   Francis Ford Coppola [1]
   Francois Bloemhof [1]
   Frats [1]
   Fraud detection [1]
   Freak [1]
   Free organ works [1]
   Free State Province [1]
   Freedom of speech [1]
   Freedom Charter [1]
   Freedom of choice [1]
   Freedom of expression [1]
   Freire [1]
   French art of organ playing [1]
   French organ technique [1]
   frequency [1]
   Fricatives [1]
   Friedrich Wilhelm Nietzsche [1]
   Friendship [2]
   Friendships [1]
   Fronese [1]
   Fronesis [1]
   Front-line staff [1]
   FSA 6 [1]
   Functional linguistics [1]
   Functionality [1]
   Functioning [1]
   Functions of the press [1]
   Fundamental human needs [1]
   Fundamental right to environmental information [1]
   Fundamentalism [1]
   Fundamentalisme [1]
   Fundamentele menslike behoeftes [1]
   Funding [1]
   Funzione d’attacco [1]
   Futurum Financial Group (FFG) [1]
   Gabeba Baderoon se gedigte [1]
   Gabeba Baderoon’s poetry [1]
   Galgut [1]
   Game development model [1]
   Games [1]
   Garth Walker [2]
   Gatsrand (South Africa) [1]
   Gatsrand (Suid-Afrika) [1]
   Gauteng [1]
   Gavin Jantjes [1]
   Gay academics [1]
   Gay Fatherhood [1]
   Gay male identity [1]
   Gcaleka [1]
   Geaffekteerde onderwysers [1]
   Geborgenheidsgevoel [1]
   gebroke gesin [1]
   Gebruiksgebaseerde teorieë [1]
   Gedeelde ervaringe [1]
   Gedrag-gefokusde hantering [1]
   Gedragsprobleme [2]
   Gedrukte media [1]
   Gedwonge verskuiwings [1]
   Gees-liggaam-dualisme [1]
   Geestesgesondheid [4]
   Geestesgesondheidsorg [1]
   Geestesgesondheidwerkers [1]
   Geestesiek-kinders - Onderwys [1]
   Gegronde teorie [1]
   gehalte [1]
   Geheue [2]
   Gehoorontwikkeling [1]
   Gehooropleiding [1]
   Geïllustreerde boeke vir die jeug [1]
   Geïntegreerde benadering [1]
   Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning [1]
   Geïntegreerde Ontwikkelingsplan [1]
   Geldigheid [2]
   Geletterdheid [1]
   Geloof [2]
   Geloofsgebaseerde organisasie [1]
   Geluk [1]
   Gemeenskap [1]
   gemeenskapgebaseerde [1]
   Gemeenskapsbetrokkenheid [2]
   Gemeenskapseie woordkuns [1]
   Gemeenskapsgebaseerde sorg [1]
   Gemeenskapsgevoel [1]
   Gemeenskapsielkunde [2]
   Gemeenskapsontwikkeling [1]
   Gemeenskapstolking [1]
   gemengde kiesstelsels [1]
   Gemengde metode evaluering [1]
   Gemengde metode studie [1]
   Gemengde metodes [1]
   Gemengde-metodes-navorsing [1]
   Gender [9]
   gender [1]
   Gender differences [4]
   Gender equality [1]
   Gender identity [1]
   Gender inequality [1]
   Gender representation [1]
   Gender-based differences [1]
   Gender-based violence [1]
   gender-based violence [1]
   Gender-neutral English [1]
   genderidentiteit [1]
   genderrelasies [1]
   genderstereotipering [1]
   Genealogiese en historiese perspektief [1]
   General Child Assessment Model [1]
   General health [1]
   General health questionnaire [1]
   General psychological well-being scale [1]
   General South African English [1]
   Generations [1]
   Generative Fathering [1]
   Generativity [2]
   Genevan melodies [1]
   Genitive [1]
   genitive alternation [1]
   genitive variation [1]
   Genot (jouissance) [1]
   Genre [3]
   Genre classification [1]
   Genreklassifikasie [1]
   Genremodusse [1]
   George Eliot [1]
   Gepidginiseerde Afrikaans [1]
   Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika [1]
   Geregistreerde beraders [1]
   German immigration to South Africa [1]
   German society [1]
   Gerontology [1]
   Gerontology/Late-adulthood [1]
   Gesinne [1]
   Gesinsadvokaat [2]
   Gesinsorg [1]
   Geskiedenis [3]
   Geslag [2]
   Geslagsgelykheid [1]
   Geslagsongelykheid [1]
   Geslagsverskille [1]
   Gesondheid [1]
   Gesondheidsberoepsmense [1]
   Gesondheidskommunikasie [1]
   Gesondheidsorg [2]
   Gesondheidsorg spesialiste [1]
   Gesondheidstatus [1]
   Gestalt [3]
   Gestalt approach [2]
   Gestalt Field Theory [2]
   Gestalt Field theory [1]
   Gestalt field theory [4]
   gestalt field theory [1]
   Gestalt paradigm [2]
   Gestalt paradigma [1]
   Gestalt play therapy [6]
   Gestalt spelterapie [2]
   Gestalt Terapie Teorie [1]
   Gestalt theory [1]
   Gestalt therapy [5]
   Gestalt Therapy Theory [1]
   Gestalt Therapy theory [1]
   Gestalt therapy theory [1]
   Gestalt Veld teorie [1]
   Gestalt veldteorie [2]
   Gestalt-benadering [1]
   Gestalt-spelterapie [1]
   Gestalt-terapieteorie [1]
   Gestalt-veldteorie [2]
   Gestaltbenadering [1]
   Gestaltparadigma [1]
   Gestaltspelterapie [1]
   Gestaltteorie [1]
   Gestaltterapie [4]
   Gestaltterapie-teorie [1]
   Gestation [1]
   gestremde karakters [1]
   Gestremdes [1]
   Gevallestudie [4]
   gevallestudie ontwerp [1]
   Gevolge van egskeiding op die kind [1]
   gewete [1]
   Gewoon [1]
   Gérard Genette [1]
   Ghana [1]
   Ghost characters [1]
   Ghost stories [2]
   Ghosts [1]
   GHQ [1]
   Gifted children [1]
   Giftedness [1]
   Girls [1]
   Gisela Stege [1]
   Global English [1]
   Global higher education [1]
   Globalisation [1]
   Globalization [2]
   Glutamate excitotoxicity [1]
   Go MAD [1]
   Goals [2]
   God-belief [1]
   Godsdiens [2]
   Godsdiens en wetenskap [1]
   Godsdienstige oortuigings [1]
   Godsdienstige opvoeding [1]
   Going Postal [1]
   Gold [1]
   Golden Gate Highlands National Park [1]
   Good Governance [1]
   Good teacher [1]
   Good teaching [1]
   Gothic [3]
   Goties [1]
   Goud [1]
   Gouda area [1]
   Governance [1]
   Governing board [1]
   Government [5]
   government [1]
   Government communication [2]
   Governmentality [1]
   Govertnment [1]
   GPWS [1]
   Gr. 0 learner) [1]
   Graad 12 [1]
   Graad 7 leerder [1]
   Graad nege-leerder [1]
   Graad R (ontvangsjaar, graad 0, kindertuin, voorskoolse jaar, kindergarten) [1]
   Graad R-leerder (kleuter, voorskoolse kind) [1]
   Graad R-onderwyser (opvoeder, fasiliteerder, klasonderwyser, leerkrag) [1]
   Grade 12 [1]
   Grade 7 learner [1]
   Grade 9 learners [1]
   Grade nine learner [1]
   Grade nine learners [1]
   Grade R (reception year, grade 0, preschool year, kindergarten) [1]
   Grade R learner (pre-schooler) [1]
   Grade R teacher (educator, facilitator, generalist teacher) [1]
   Grafiese ontwerp [1]
   Grammar [1]
   Grammar teaching [2]
   Grammatical analysis [1]
   Grammatical aspect [1]
   Grammatical change [1]
   Grammatical construction [1]
   Grammaticalisation [2]
   Grammaticalization [2]
   Grammatikale aspek [1]
   Grammatikalisering [2]
   Grandchildren [1]
   Grandmothers [1]
   Grandparents [1]
   Grapheme-to-phoneme conversion [1]
   Graphic design [2]
   graphic design [1]
   Graphic family sculpting [1]
   Graphic novel [1]
   Graphics [1]
   Gratitude [1]
   Great expectations [1]
   Greek law [1]
   Grense [2]
   Grense rondom die teks [1]
   Grief [3]
   Grief assessment guide [1]
   Grief program [1]
   Grief treatment [1]
   Griekwa-Afrikaans [1]
   Griqua Afrikaans [1]
   Groblersdal [1]
   Groepsdruk [1]
   Groepwerk [2]
   Grond [1]
   Grondbesit [1]
   Grondbesit (Gewoontereg) [1]
   Grondbesit en -gebruik [1]
   Grondbesitopgradering [1]
   Grondhervorming [1]
   Grondontwikkeling [1]
   Grondwet [2]
   Grooming process [1]
   groteske [1]
   grotesque [1]
   Grounded theory [2]
   Group Areas [1]
   Group effectiveness [1]
   Group intervention [1]
   Group resilience-promoting programme (GRPP) [1]
   Group work [2]
   Guidance counselling [1]
   Guidelines [4]
   Guilmant, A. [1]
   H.G. Stoker [1]
   H.J. Pieterse [1]
   Habermas [1]
   Habitus [1]
   Handel arias [1]
   Handel-arias [1]
   Handeling [1]
   Handling [1]
   Handmaid's tale [1]
   Hans Roosenschoon [1]
   Hansard [1]
   Hantering [2]
   Hantering van seksuele misbruik [1]
   Hanteringstrategieë [2]
   Happiness [2]
   Hard Times [1]
   Harold Bloom [1]
   Harpsichord [1]
   Haunting [1]
   Health [3]
   Health behaviour [1]
   Health belief model [1]
   Health care [2]
   Health communication [1]
   health communication [1]
   Health communication programmes [1]
   Health formulas [1]
   Health hazard [1]
   Health Professions Council of South Africa [1]
   Health Professions Council of South Africa (HPCSA) [1]
   Health promoting schools [1]
   Health promotion [1]
   Health risk behaviour [1]
   Health risk factors [1]
   Health seeking behaviour [1]
   Health status [2]
   healthcare [1]
   Healthcare professionals [2]
   healthcare stakeholders [1]
   Healthy families [1]
   Healthy lifestyle (HLS) [1]
   hearing impairment [1]
   Heart disease patients [1]
   Heart of Darkness [1]
   Heavy metal music [1]
   Hedonic model [1]
   Hedonism [1]
   Hegemony [4]
   Heilig [1]
   Help negation [1]
   Help negation behaviour [1]
   Helping relationship [1]
   Hendrik Hofmeyr [2]
   Henri Dutilleux [1]
   Herbert Zettl [1]
   Herinnering [1]
   Herintegrasie [1]
   Heritage [3]
   heritage protection [1]
   Hermann Hesse [1]
   Hermeneutic phenomenology [1]
   Hermeneutics [6]
   Hermeneutiek [1]
   Hermeneuties [1]
   herposisionering van psigologiese geboorte-orde [1]
   Herroep [1]
   Herroeping [1]
   hersaamgestelde gesin [1]
   Hersaamgestelde gesinne [1]
   Herstandaardisering [1]
   Herstrukturering [1]
   Hesse, A. [1]
   Het derde huwelijk [1]
   heterochronisiteit [1]
   Heteroglossia [3]
   Heterologie [1]
   Heteronormativity [2]
   Heterosexual relations [1]
   Heterotopic space [1]
   Heyns [1]
   Hibridiese figuur [1]
   Hibriditeit [3]
   Hibriede Afrika-Unie/Verenigde Nasies operasie in Darfur (UNAMID) [1]
   Hibriede vredesoperasies [1]
   High school learner [1]
   High sensitivity [1]
   High-conflict divorce [1]
   High-risk community [3]
   Higher education [8]
   Higher education in Japan [1]
   Higher education institutions [1]
   Higher education students [1]
   Highveld homes [1]
   Hindernisse [1]
   hindernisse [1]
   hip-hop [1]
   Hipertekstualiteit [1]
   Hiperwerklikheid [1]
   Historical and social and religious milieu [1]
   Historical case study [1]
   Historical consciousness [2]
   Historical development [1]
   Historical linguistics [1]
   Historical novel [1]
   Historical varieties [1]
   historically disadvantaged young women [1]
   Historically informed performance practice [1]
   Historicism [2]
   Historicity of Jesus of Nazareth [1]
   Histories-ingeligte uitvoeringspraktyk [1]
   Historiese bewussyn [1]
   Historiese roman [1]
   Historisisme [1]
   Historisme [1]
   History [7]
   history [1]
   HIV [8]
   HIV and AIDS [4]
   HIV and AIDS awareness [1]
   HIV infections-South Africa-Mafikeng [1]
   HIV status [1]
   HIV stigma [2]
   HIV stigma reduction [1]
   HIV- and AIDS pandemic [1]
   HIV-positiewe persone [1]
   HIV-positive persons [1]
   HIV/AIDS [4]
   HIV/Aids [2]
   HIV/AIDS patients [1]
   HIV/Aids reporting [1]
   HIV/AIDS workplace programme [1]
   HLT [1]
   Hoë-konflik-egskeiding [1]
   Hoë-risiko gemeenskap [1]
   Hoë-risiko omgewing [1]
   Hoë-risko gemeenskappe [1]
   Hoër onderwys en staat [1]
   Hofproses [1]
   Holding Hands project [1]
   Holism [2]
   Holistic approach [1]
   Holistic social work support programme [1]
   Holistic wellbeing [1]
   Holistiese benadering [1]
   Holistiese maatskaplikewerk-ondersteunings-program [1]
   Holistiese welstand [1]
   Holland, John L [1]
   Hollander hatred [1]
   Hollanderhaat [1]
   Holofrases [1]
   Holophrases image-schematic structure [1]
   Home community based care [1]
   Home schooling [1]
   Homeless children [1]
   Homer & Langley [1]
   Homogeneity [1]
   Homophobia [1]
   Homosexuality [1]
   Homosexuals [1]
   Honor [1]
   Hoofredakteur [1]
   hoofstroomonderwys [1]
   Hoop [1]
   Hope [5]
   Hope enhancement [1]
   Hopefulness [1]
   Horizon of significance [1]
   Horror [2]
   Hospice [1]
   Hospitalised children [1]
   Hostel [1]
   Houdings [1]
   Household [1]
   Housing provision [1]
   hs-CRP [1]
   Huisgenoot [1]
   Hulpbron-Beperkte Omgewing [1]
   Hulpbronne [1]
   Hulpbronskaars tale [1]
   Hulpnegerende gedrag [1]
   Hulpnegering [1]
   Hulpsoekende gedrag [1]
   Hulpverleningsverhouding [1]
   Human beings [1]
   Human immunodeficiency virus [1]
   Human language technology [2]
   Human resource development [1]
   Human resources development [1]
   Human Rights [3]
   humanise [1]
   Hutcheon [1]
   Huwelik [1]
   Huweliksmaats [1]
   Huweliksuitdagings [1]
   Huweliksverhouding [1]
   Huweliksverryking [1]
   Hybrid [1]
   Hybrid figure [1]
   Hybrid peacekeeping operation [1]
   Hybrid Political Regime [1]
   Hybrid Regime [1]
   Hybridity [8]
   hybridity [1]
   Hydroelectricity [1]
   Hymn [1]
   Hyperactive children-Education [1]
   Hyperreality [1]
   Hypertextuality [1]
   Hyphen [1]
   Hypnosis [1]
   Hypnotherapeutic ego strengthening [1]
   Hypnotherapy [2]
   I Johannes [1]
   I John [1]
   I-jusi [1]
   i-jusi [1]
   Ian Fleming [1]
   Ian McEwan [1]
   ICE [1]
   Ice pack application [1]
   Ice water immersion [1]
   ICE-EA [1]
   ICOMOS Charter on the Protection and Management of the UCH; salvage [1]
   Identification [2]
   Identification/description/explanation of errors [1]
   Identify [1]
   Identiteit [8]
   Identity [28]
   identity [2]
   Identity crisis [1]
   Identity formation [1]
   Identity portrayal [1]
   Identity studies [1]
   Identity style [1]
   Ideologie [1]
   Idiolect [1]
   Idiolek [1]
   iInstructional design [1]
   Illywhacker [1]
   illywhacker [1]
   Ilse van Staden [1]
   Image of reality or Zeitgeist [1]
   Image of the self [1]
   Imagination [1]
   Imaginative signification [1]
   imagism [1]
   Immediate environment [1]
   immersion [1]
   Immigration agents [1]
   Immoral [1]
   Impact [1]
   Imperfective [1]
   Imperfektief [1]
   impermanence [1]
   Implementation [3]
   implementation [1]
   Implementation-evaluation [1]
   Implementering [1]
   Implementing [1]
   Implicit centralisation [1]
   Implicit marginalisation [1]
   Improving comprehension [1]
   Improvisation [1]
   Impulsivity [1]
   Impurity [1]
   In the city of shy hunters [1]
   In the Country of Last Things [1]
   In-house journals [1]
   In-service training [1]
   Incarceration [2]
   Incentive-based [1]
   Incidence [1]
   Inclusion [1]
   Inclusive Education [1]
   Inclusive education [2]
   Inclusivism [1]
   Inclusivity [1]
   Increasing awareness [1]
   Incubators [1]
   Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) [1]
   Independent Electoral Commission (IEC) [1]
   Independent learning [1]
   Independent living [1]
   Independent power producer [1]
   Independent Production Sector [1]
   Index [1]
   Indexicality [2]
   Indian [1]
   Indicator [1]
   Indigenous [1]
   Indigenous knowledge [2]
   indigenous knowledge [1]
   Indigenous Knowledge Systems [1]
   Indigenous languages [2]
   indigenous languages [1]
   Indigenous peoples-South Africa [1]
   Indigenous songs [1]
   Indirect translation [1]
   Individual autonomy [1]
   Individual differences [2]
   Individual language [1]
   Individual separation strategy [1]
   Individualism [1]
   Individuality [1]
   Individuasie [2]
   Individuasie en identiteit [1]
   Individuation [3]
   Individuele afsondering akkulturasie strategie [1]
   Individuele outonomie [1]
   Individuele taal [1]
   Industrial age [1]
   Industrialisation [1]
   inequality [1]
   Inequality in education [1]
   Infant colic [1]
   Infant massage [1]
   Infanticide [1]
   Inflammatory markers [1]
   Influence and intertextuality [1]
   Informal alternative care [1]
   Informal caregivers [1]
   Informal caretakers [1]
   informal entrepreneurship [1]
   Informal foster care arrangements [1]
   Informal kinship care [1]
   Informally trained [1]
   Information [1]
   Information Age [1]
   Information and communication technology [1]
   Information Communication Technology (ICT) [1]
   Information extraction [1]
   Information flow [1]
   Information kit [1]
   Information management [1]
   Information sources [1]
   Information system [1]
   Information/Text Retrieval [1]
   Informele versorger [1]
   Ingrid Jonker [1]
   Ingrid Winterbach [1]
   Inheemse [1]
   Inhoudsbestuur [1]
   Initiation ritual [1]
   Initiation School [1]
   Inklusiewe onderwys [2]
   Inklusivisme [1]
   Inklusiwiteit [1]
   Inligtings- en kommunikasietegnologie [1]
   Inligtingstel [1]
   Inner life [1]
   Installation art [1]
   Institusionele identiteit [1]
   Institusionele Kantoor [1]
   Institutional [1]
   Institutional capacity building [1]
   Institutional format [1]
   Institutional identity [1]
   Institutional Office [1]
   Institutional Reform and Realignment (IRR) [1]
   Instruction [2]
   instruction [1]
   Instructional design [2]
   Instructional materials [1]
   Instructional methods [1]
   Instrumental case study [1]
   Instrumental motives/needs [1]
   Instrumental reason [1]
   Instrumental support [1]
   Instrumentele rede [1]
   Instrumentele vlak [1]
   Insurance fraud [1]
   Insurgency-Sudan [1]
   Intake interview [1]
   Intangible cultural heritage [1]
   Integrasie [1]
   Integrated approach [1]
   Integrated Development Plan [1]
   Integrated development plan [1]
   Integrated Development Plan (IDP) [1]
   Integrated development plan (IDP) [2]
   Integrated governmental relations [1]
   Integrated intercultural employee communication [1]
   integrated marketing communication [1]
   Integrated social media [1]
   Integrated Water Resources Management (IWRM) [2]
   Integration [2]
   Intellectual and developmental disabilities [1]
   Intellectual development [1]
   Intellectual disabilities [1]
   Intellectual Disability [2]
   Intellectual disability [1]
   Intellektuele gestremdhede [1]
   Intellektuele gestremdheid [1]
   Intellektuele vorming [1]
   Intelligence [1]
   Intelligence: definition, elements and purpose [1]
   Intelligence: definition, elements, purpose, typology, models and theory [1]
   Intelligensie [1]
   Intelligibility [1]
   Intention to leave [2]
   Intention to stay and intention to leave [1]
   Intentionality [1]
   Inter- and intrapersonal relationships [1]
   Inter-agency [1]
   Inter-Governmental Authority on Development [1]
   Interaction [4]
   interaction [1]
   Interactional Pattern Analysis (IPA) [1]
   Interactional-pattern analysis [1]
   Interactions [1]
   Interactive learning [1]
   interactive qualitative analysis [1]
   Interactive story [1]
   Interactivity [2]
   Interagentskap [1]
   Interaksiepatroonanalise (IPA) [1]
   interaktiewe kwalitatiewe analise [1]
   interconnection [1]
   Intercultural communication barriers [1]
   Intercultural communication competence [1]
   Intercultural competence [1]
   intercultural trainer [1]
   Interest [2]
   Interest groups [1]
   Interference [1]
   Interfiks [1]
   Interfix [1]
   Intergenerasionele verhoudinge [1]
   Intergenerasionele Verhoudings [1]
   Intergenerasionele verhoudings [1]
   Intergenerational relation [1]
   Intergenerational relations [2]
   Intergenerational relationship [1]
   Intergenerational Relationships [2]
   Intergenerational relationships [6]
   Intergrated development planning [1]
   Interim Traditional Health Council [1]
   Interlanguage [3]
   Interlanguage errors [1]
   Intermedial / visual narratology [1]
   Intermedialiteit [1]
   Intermediality [1]
   intermediary [1]
   Intermediate emotions [1]
   Intermediate Phase learners [1]
   Intermediêre emosies [1]
   Internal branding [1]
   Internal communication [7]
   Internal communication channels [1]
   Internal consistency reliability [2]
   Internal locus of control [2]
   Internal public relations [1]
   Internal stakeholders [1]
   Internalisation [1]
   Internasionale vrede en sekuriteit [1]
   International economic relations [1]
   International peace and security [1]
   International relations [1]
   Interne belangegroepe [1]
   Interne kommunikasie [2]
   Internet [2]
   Internet access [1]
   Internet Activism [1]
   Internet Afrikaans [1]
   Internment [1]
   Interpersonal [1]
   Interpersonal communication [1]
   Interpersonal communication barriers [1]
   Interpersonal communication competence [1]
   Interpersonal experiences [1]
   Interpersonal perception [1]
   Interpersonal relationships [2]
   Interpersonal styles [1]
   Interpersonal violence [1]
   Interpersonal- and intrapersonal coping [1]
   Interpersoonlik [1]
   Interpersoonlike en intrapersoonlike hantering [1]
   Interpersoonlike style [1]
   Interpersoonlike verhoudings [1]
   Interpolation [1]
   Interpretasie [1]
   Interpretatiewe fenomenologiese analise [2]
   interpretatiewe fenomenologiese analise [1]
   Interpretation [5]
   Interpretations [1]
   Interpretative phenomenological analysis [3]
   interpretative phenomenological analysis [1]
   Interpretavist [1]
   Interpreting [2]
   Interpreting functions [1]
   Interpreting modes [1]
   Interpretive descriptive design [2]
   Interpretive phenomenology [1]
   Interpretivism [1]
   Interpretivist [1]
   Intersemiotic translation [1]
   Intertaal [1]
   Intertekstualiteit [2]
   Intertextuality [10]
   Intertextuality and irony [1]
   Intervensie [1]
   intervensie [2]
   Intervensie navorsing [1]
   Intervensienavorsing [1]
   Intervention [3]
   intervention [2]
   Intervention program [1]
   Intervention programme [1]
   Intervention research [3]
   Interventions [1]
   Interview [1]
   Into the landscape I [1]
   Intolerance [1]
   Intombi [1]
   Intoxication [1]
   Intranet [1]
   Intrapersonal [1]
   Intrapersoonlik [1]
   Intrapersoonlike verhoudings [1]
   Intrapsychic coping [1]
   Intratekstualiteit [2]
   Intratextuality [2]
   Intrinsic barriers to learning [1]
   Intrinsic motivation [3]
   Intrinsic motives/needs [1]
   Intrinsic persuasion variables [1]
   Intrinsieke motivering [1]
   Intuition [2]
   Intuïsie [1]
   Invention [1]
   Inventory of traumatic grief [1]
   Investigating officer [1]
   Investigation [1]
   Invisible [1]
   Invloed en intertekstualiteit [1]
   Invloed van omgewing [1]
   Involvement [3]
   Inwardness [1]
   Irish nationalism [1]
   Irrasionalisme [1]
   Irrationalism [1]
   irrationalism [1]
   Irregular [1]
   Irreversible grounded enkapsis [1]
   Irrigation settlement [1]
   Is Sagie [1]
   IsiXhosa speaking people [1]
   ISO 26000 [1]
   ISO 9001:2008 [1]
   ISO 9001:2015 [1]
   Isolabantwana / Eye on the children [1]
   It's cold outside [1]
   Ivan Vladislavić [1]
   J.R.R. Tolkien [1]
   Jabulani Africa Ministries (JAM) [1]
   Jack Mezirow [1]
   Jackie Nagtegaal [1]
   Jacob Zuma [1]
   Jakobson [1]
   James Bond [1]
   James Bond fiction [1]
   James Cameron [1]
   James Grunig [1]
   James Joyce [1]
   James the Just [1]
   Jameson Raid [1]
   Jan van der Merwe [2]
   Jan van Tonder [1]
   Jane Alexander [1]
   Jargon [1]
   Jason Xenopoulos [1]
   Jazz ensemble [1]
   Jean-Paul Sartre [1]
   Jeanne Zaidel-Rudolph [1]
   Jeff Noon [1]
   Jeug [1]
   Jewish law [1]
   Joan Hambidge [1]
   Job analysis [1]
   Job characteristics [1]
   Job creation [1]
   Job demands [4]
   Job description [1]
   Job resources [2]
   Job satisfaction [5]
   job search behaviour [1]
   Job Specification Index questionnaire (JSI) [1]
   Jodi Picoult and Ron Hansen [1]
   Joernalistiek [1]
   JoernalistiekDagblad van Zuidholland en s'Gravenhage [1]
   Johannesburg [1]
   John Adams [1]
   John Irving [1]
   John Maynard Keynes [1]
   John the Baptist [1]
   Joint forum [1]
   Joint structures [1]
   Jonathan Edwards [1]
   Jong kind [1]
   Jong kinders [1]
   Jong persone [1]
   Jong pianis [1]
   Jong volwassenes [1]
   Jongvolwassenheid [1]
   Joseph Conrad [2]
   Joseph V. Mascelli [1]
   Josephus Flavius [1]
   José Bedia [1]
   Journalism [3]
   Journalist [1]
   Judgements [1]
   Judges [1]
   Judith Butler [1]
   Juk [1]
   Jukskei/e [1]
   Julia Kristeva [1]
   Jung [1]
   Jungiaanse analise [1]
   Jungian analysis [1]
   Kabaret [1]
   KABP or KAB analysis [1]
   Kaburu [1]
   KABV [1]
   Kachru’s three concentric circles [1]
   Kaja Silverman [1]
   Kalam Cosmological Argument [1]
   Kalām cosmological argument [1]
   kan [1]
   Kankerpasiënte [1]
   Kapasiteit [1]
   Karakter-identifisering [1]
   Karakterisering [2]
   Kardiovaskulêre funksie [1]
   Karel Schoeman [1]
   karikatuur [1]
   Karnavaleske [1]
   Kategorisering [1]
   Keeping Faith [1]
   Kennis [2]
   Kerkmusiek [1]
   Kernmynaktiwiteite [1]
   Keuses en verantwoordelikheid [1]
   Key intelligence needs [1]
   Kgamanyane [1]
   Kgatla (African people) [1]
   Kgoshi [1]
   Khutsong [1]
   Kidney disease [1]
   Kierkegaard [1]
   kiesstelsels [1]
   Kind [11]
   Kind wat sorg en beskerming benodig [1]
   Kinder- en jeugsorgfasiliteite [1]
   Kinder- en jeugsorgsentrum [2]
   Kinder- en jeugsorgsentrums [1]
   Kinder- en jeugsorgsentrumwerker [1]
   Kinder-seksuele molestering [1]
   Kinderbeskerming [1]
   Kinderbeskerming en seksuele misdade [1]
   Kinderbeskermingseenheid [1]
   Kinderbeskermingsorganisasies [1]
   Kinderbeskermingstelsel [1]
   Kinderboekillustrasies [2]
   Kinderboekillustreerders [1]
   Kinderboorte ervarings [1]
   Kinderdeelname [1]
   kinderdeelname [1]
   Kinderhuis [2]
   Kinderlewe [1]
   Kinderregte [2]
   Kinders [6]
   kinders [3]
   Kinders in die middelkinderjare [1]
   Kinders ouderdom 7-15 jaar [1]
   Kinders se spiritualiteit [1]
   Kinders se trauma [1]
   kinderslagoffers van seksuele mishandeling [1]
   Kindersorg [1]
   Kinderterapeut [1]
   Kinderterapie [1]
   Kinderversorger [1]
   Kinderwet (Kinderwet, nr. 38 van 2005) [1]
   Kinderwet, 38 van 2005 [1]
   King III Report [1]
   King III-verslag [1]
   Klankstimulasie [1]
   Klavier oefen [1]
   Klavierbeginner [1]
   Klavieronderwys [1]
   Kleinkinders [1]
   Kleurlinge (Suid-Afrika) [1]
   Kleuter [1]
   kleuter [1]
   Kliënt [2]
   Kliënt-ekonomiese bydrae [1]
   Kliëntkommunikasie-bevrediging [1]
   Kliëntverhouding-bevrediging [1]
   Klinghoffer [1]
   Kliniekskool [1]
   Knight [1]
   Knowledge [5]
   Knowledge age [1]
   Knowledge management [1]
   Knowledge profile [1]
   Kognitiewe empatie [1]
   kognitiewe faktore en niekognitiewe faktore [1]
   Kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk [1]
   Kognitiewe grammatika [2]
   Kognitiewe linguistiek [2]
   Kognitiewe narratologie [3]
   kognitiewe narratologie [1]
   Kognitiewe paradigma [1]
   Kognitiewe raamwerke [1]
   Koherensie [1]
   Kohesie [1]
   Koine [1]
   Koinéization [1]
   Kollektiewe onderbewussyn [1]
   Kolonialisme [1]
   Kommentaar [1]
   Kommerwekkende verhouding [1]
   Kommunikasie [1]
   Kommunikasie vir sosiale verandering [1]
   kommunikasie vir sosiale verandering [1]
   Kommunikasiebestuur [1]
   Kompleks [1]
   Komplekse passings [1]
   Kompleksiteitsteorie [1]
   Komposisie [1]
   Kompositum [1]
   kon [1]
   Konformering [1]
   Konseptualisering [1]
   Konseptuele kennis [1]
   Konseptuele metafoor [1]
   Konseptuele versmelting [2]
   konsolidasie van demokrasie [1]
   Kontak [2]
   Kontakgrensversteurings [1]
   Kontakmaak-style [1]
   kontakversteurings [1]
   Konteks [3]
   Kontekstuele faktore [1]
   Kontemporêre liturgiese musiek [1]
   Koordirigente [1]
   Koormusiek [1]
   Koöperatiewe leer [1]
   Koppelteken [1]
   Korporatiewe beeld [1]
   Korporatiewe bestuur [1]
   Korporatiewe burgerskap [1]
   Korporatiewe handelsmerk [1]
   Korporatiewe handelsmerkbestuur [2]
   Korporatiewe handelsmerke [1]
   Korporatiewe identiteit [1]
   Korporatiewe kommunikasie [4]
   Korporatiewe kommunikasie invloede [1]
   Korporatiewe kommunikasie-rolle teorie [1]
   Korporatiewe kommunikasie-uitnemendheid [1]
   Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid [1]
   Korporatiewe persoonlikheid [1]
   Korporatiewe Sosial Verantwoordelikheid (KSV) [1]
   Korporatiewe sosiale belegging [1]
   Korporatiewe Sosiale Investering (KSI) [1]
   Korporatiewe sosiale investering (KSI) [1]
   Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid (KSV) [2]
   Korpuslinguistiek [1]
   Krapp's Last Tape [1]
   Kreatiewe aanpassing [2]
   Kreatiewe herinterpretasie [1]
   Kreatiewe skryfwerk [1]
   Kreatiwiteit [1]
   Kringe in 'n Bos [1]
   Kristallisasie [1]
   Kristallisering [1]
   KSV-kommunikasie [1]
   Kubernetika [1]
   Kuhnian Philosophy [1]
   Kultureel diverse [1]
   Kulturele en fisiese omgewing [1]
   Kultuur [2]
   Kultuur (korporatiewe) [1]
   Kultuurgeskiedenis [2]
   Kultuurkomponente [1]
   Kultuurskok [1]
   Kuns [1]
   Kunsliedere [1]
   Kunsmatige intelligensie-agent [1]
   kunsskeppingsproses [1]
   Kunstenaars [1]
   Kunswaardering [1]
   Kunswerke [1]
   Kwalia [1]
   Kwalitatief [1]
   Kwalitatiewe [1]
   Kwalitatiewe data insameling metodes [1]
   Kwalitatiewe data-insameling en -analise [1]
   Kwalitatiewe gevallestudie [1]
   Kwalitatiewe navorsing [3]
   Kwalitatiewe navorsingsmetode [1]
   Kwaliteit van lewe [1]
   Kwantitatiewe-kwalitatiewe navorsingsontwerp [1]
   KwaZulu Natal [1]
   Kwena (African people) [1]
   kwesbaarheid [1]
   Kwesbare kinders [1]
   Kxoe (African people) [1]
   kykNET [1]
   L.D. Raditladi [1]
   L2 [1]
   Laat adolessensie [1]
   Laat middelkinderjare [1]
   Labour [1]
   Lacan [1]
   Lady [1]
   Lae liggaamsmassa-indeks [1]
   Lae selfwaarde [1]
   Lae sosio-ekonomiese omgewing [1]
   lae sosio-ekonomiese omgewing [1]
   Laerskool [1]
   Laerskoolkind [1]
   Laerskoolleerders [1]
   Laerskoolonderwyser [1]
   Lahad se BASIC Ph-veerkragtigheidsmodel [1]
   Lahad’s BASIC Ph resiliency model [1]
   Land [2]
   Land access [1]
   Land ceilings [1]
   Land claim [1]
   Land Claims Commissioner [1]
   Land development [1]
   Land reform [3]
   Land restitution [2]
   Land tenure [2]
   Land tenure (Customary law) [1]
   Land tenure reform [1]
   Land tenure upgrading [1]
   Land use [2]
   Land use, Rural-South Africa-Miga [1]
   Land use, Rural-South Africa-Tsetse [1]
   Land-purchasing [1]
   Landbou-­‐ontwikkeling [1]
   landelike [1]
   Landelike gebied [2]
   Landelike gebiede [1]
   Landelike gemeenskap [1]
   Landeskunde [3]
   Landscape [1]
   Landskap [2]
   Landskap naby Zastron [1]
   Landskapskildering [1]
   Landswye takke [1]
   Langacker [1]
   Language [6]
   Language acculturation [1]
   Language acquisition [2]
   Language attitudes [2]
   Language change [1]
   language change [4]
   language change through translation [1]
   Language contact [2]
   Language development [1]
   Language differences [1]
   Language editing [1]
   Language editor/editing [1]
   language endangerment [1]
   Language functions [1]
   Language identity [1]
   Language landscape [1]
   Language learning strategies [1]
   Language maintenance [1]
   Language maintenance and language shift theories [1]
   Language management [1]
   Language needs [1]
   Language norms [1]
   Language occupations [1]
   Language of learning and teaching [1]
   language phenomena [1]
   Language planning [2]
   Language policy [3]
   Language practice [1]
   Language practitioner [1]
   Language practitioners [1]
   Language proficiency [1]
   Language programme design [1]
   Language programme evaluation [1]
   Language programmes [1]
   Language repertoire [1]
   language repertoire [1]
   Language repertoires [1]
   language rights [1]
   Language services [1]
   Language shift [1]
   Language standardization [1]
   Language standards and language command [1]
   Language support [1]
   Language teaching [1]
   Language testing [1]
   Language uniqueness [1]
   Language variation [1]
   language variation and change [1]
   Language varieties [1]
   Language variety [1]
   Language visibility [1]
   language vitality [1]
   Language(s) [1]
   Languishing [1]
   Lanuage planning [1]
   Late adolescence [4]
   late adolescent [1]
   Late adolescents [1]
   late eighteenth- and nineteenth century British literature [1]
   Late middle childhood [1]
   latent profile analysis [1]
   Law [1]
   Law as science [1]
   layered/charged spaces [1]
   LBS (Leerbestuurstelsel) [1]
   ldentification Criteria for Success questionnaire (ICS) [1]
   ldeologiekritiek- Louis Althusser [1]
   Leadership [6]
   Leadership communication [1]
   Leadership in women [1]
   Leap Year [1]
   Learner [1]
   learner [1]
   learner speakers [1]
   Learners [4]
   learners [1]
   Learners in Foundation Phase [1]
   Learning [4]
   Learning and growth [1]
   Learning disabilities [1]
   Learning disability [1]
   Learning process [1]
   Learning program [1]
   Learning strategies [1]
   Learning styles [2]
   Learning theories [1]
   Lecturers [1]
   Lecturing [1]
   Leef-ervaringe [1]
   Leer [1]
   leerder-gesentreerde ramprisiko-vermindering [1]
   Leerders [3]
   Leergestremde kind [1]
   Leerhindernisse [1]
   Lees [2]
   Leesbegrip [1]
   Leesgedrag [1]
   Leesstrategieë [1]
   Left hand [1]
   Legal aspects of divorce [1]
   Legal framework [1]
   Legislation [3]
   Legislative framework [1]
   legitimacy [1]
   Lehudu [1]
   Leisure [4]
   Leisure activities [1]
   Leisure time [1]
   Leitmotifs [1]
   Leksikale aspek [1]
   Lemma [1]
   Lemmatisation [3]
   Lemmatisering [1]
   Lemmens, J. N. [1]
   Leo Frobenius [1]
   Leora Farber [1]
   Lesbian and gay studies [1]
   Leser [2]
   Leser agtergrond [1]
   Leserreaksie [1]
   Letter writing manuals [1]
   Letterlike en figuurlike klank [1]
   Lettie Viljoen [2]
   Level of development [1]
   Lewende enkapsis [1]
   Lewensbegeleiding [1]
   Lewensbeskouing [1]
   Lewensgeluk [1]
   Lewenskaartetegniek [1]
   Lewenskwaliteit [1]
   lewenskwaliteit [1]
   Lewenstevredenheid [3]
   Lewensvaardighede [4]
   Lewensverhaalwerk [1]
   Lexical aspect [1]
   Lexical diversity [1]
   Lexical specificity [1]
   Lexical verbs [1]
   Lexicography [1]
   Lééf [1]
   Lévi-Strauss [1]
   LFG [1]
   Liberal Democracy [1]
   Liberalism [1]
   liberalism [1]
   Liberalisme [1]
   liberalisme [1]
   liberation movement [1]
   Libraries and schools [1]
   Library [1]
   Life and person view [1]
   Life guidance [1]
   Life ideology [1]
   Life map technique [1]
   Life of Pi [1]
   Life Orientation [1]
   Life orientation [1]
   Life satisfaction [3]
   Life skills [7]
   Life story work [1]
   Life-threatening illness [1]
   Life-world [1]
   Lifestyle [1]
   Lifestyle habits [1]
   Lifestyles [1]
   Lifetime fertility [1]
   Lig [1]
   Liggaamlikheid [1]
   Liggaamsontevredenheid [1]
   Liggaamsopvoeding [1]
   Liggaamsopvoeding - Suid-Afrika [1]
   Liggaamsopvoeding vir verstandelik gestremde kinders [1]
   Liggaamsopvoeding vir vroue en dogters - Suid-Afrika [1]
   Light and popular music [1]
   Liminal process [1]
   Liminal space [1]
   Liminaliteit [5]
   Liminality [10]
   liminality [1]
   Limit increase [1]
   Limits of the text [1]
   Limopo-provinsie [1]
   Limpopo [2]
   Limpopo Province [1]
   Limpopo province [1]
   Linchwe [1]
   Linguistic features [1]
   Linguistic landscape [1]
   Linguistic repertoire [1]
   Linguistics [1]
   Linking element [1]
   Liquids [1]
   Liriek [1]
   List of Emotions (LoE) [1]
   Listening ability [1]
   Listening experiences [1]
   Listening group [1]
   Listening group technique [1]
   Listening profiles [1]
   Literacy [3]
   Literal and nonliteral sound [1]
   Literary dominant [1]
   Literary modes [1]
   Literary text [1]
   Literary transformation [1]
   Literary Translation [1]
   Literary translation [3]
   Literate [1]
   Literature [1]
   Literature and religion [1]
   Literature for preschool children [1]
   Literature for young children [1]
   Literatuur [1]
   Literatuur en die arbeidsmark, Suid-Afrika [1]
   Literatuuronderrig [1]
   Literêre dominant [1]
   Littérature engagée [1]
   Liturgical music [1]
   Liturgical organ music [1]
   Liturgical psalm-singing [1]
   Liturgie [1]
   Liturgiese musiek [1]
   Liturgiese orrelmusiek [1]
   Liturgy [1]
   Live subtitling [1]
   lived experience [2]
   Lived experiences [3]
   lived experiences [1]
   Living enkapsis [1]
   LMS (Learning Management System) [1]
   Lobola [1]
   Local Content [1]
   Local democracy [1]
   Local Government [1]
   Local government [5]
   local government [1]
   Local government elections [1]
   Local government programmes [1]
   Local Governments [1]
   Local history [1]
   Local municipalities [1]
   Local municipality [1]
   Local Programming [1]
   Locus of control [1]
   Lofbetuiging [1]
   Lofprysing en aanbidding [1]
   Logic [1]
   Logo [1]
   Logocentrism [1]
   Logos [1]
   Logosentrisme [1]
   Loneliness [3]
   Long distance contact with children [1]
   Long-term sustainability [1]
   Longitudinaal [1]
   Longitudinal [1]
   Long~short vowels [1]
   Lonmin Plc [1]
   Looi [1]
   Looking back series [1]
   Loon Lake [1]
   Loss [2]
   Loss of financial security [1]
   Lost Highway [1]
   Love [1]
   loveLife [2]
   Low body mass index [1]
   Low self worth [1]
   Low socio-economic environment [1]
   low socio-economic environment [1]
   Low-resource communities [1]
   Lower limb injuries [1]
   Lower Orange River (Gariep) [1]
   Lucebert [1]
   Lukes [1]
   Lustrum festival [1]
   Lustrumfeest [1]
   Lyding [1]
   Lyric [1]
   Lyrics [1]
   Lys van Emosies (LvE) [1]
   M. John Harrison [1]
   Maatskaplik gestremde kinders [1]
   Maatskaplike groepwerk [1]
   Maatskaplike werk [7]
   Maatskaplike werk bemagtigingsprogram [1]
   Maatskaplike werk intervensie [1]
   Maatskaplike werk/er [1]
   Maatskaplike werker [10]
   Maatskaplike werker/s [1]
   Maatskaplike werkers [5]
   Macbeth [1]
   Maccabees [1]
   Machine Learning [1]
   Machine learning [1]
   Machine translation [1]
   Madzikane [1]
   mag [1]
   Magazine covers and agenda setting [1]
   Magic realism [2]
   Magiese realisme [2]
   Magogoe (Mafikeng, South Africa) [1]
   Magtigings [1]
   Mahikeng [1]
   Mahikeng Local Municipality [1]
   Mainstream [2]
   majority electoral system [1]
   Making sense [1]
   Makkabeërs [1]
   Malalignments [1]
   Malawi [1]
   Male [1]
   male [1]
   Male adolescents [1]
   Male child sexual abuse [1]
   Male gaze [1]
   Maltreat [1]
   Mamtiseni [1]
   Management [7]
   Management communication [1]
   Management paradigm [1]
   Manager [1]
   Managerial communication [1]
   Managers [1]
   Mandala [1]
   Mandlwane [1]
   Mangomo [1]
   Manipulation [2]
   Manlik [1]
   Manlikheid [1]
   Manlikheidsbeelde [1]
   Manon [1]
   Maponya, Ngema [1]
   Marcel Proust [2]
   Marginal [1]
   Marginalised [1]
   Marginalization [2]
   Mariage [1]
   Mariëtte in ecstasy [1]
   Marijuana abuse [1]
   Marikana massacre [1]
   Marikana-slagting [1]
   Marilee McCallaghan [1]
   Marital challenges [1]
   Marital partners [1]
   Marital satisfaction [3]
   market segmentation [1]
   Marketing [1]
   marketing [2]
   Marketing communication [1]
   marketing communication [1]
   Marketing communications [1]
   Marketing communications mix [1]
   Marketing strategies [1]
   Marking [1]
   Marlene van Niekerk [3]
   Marlon James [1]
   Marriage [3]
   Marriage conflict [1]
   Marriage enrichment [1]
   Marriage partners [1]
   Marriage relationship [1]
   Martel [1]
   Martelaarskap [1]
   Martin Heidegger [1]
   Martyrdom [1]
   Mary Oliver [1]
   Mary Sibande [1]
   Mas'khozi [1]
   Masakaneng [1]
   Masculine imagos [1]
   Masculinities [1]
   Masculinity [2]
   Mashike [1]
   Masjienleer [1]
   Masjienvertaling [1]
   masquerade [1]
   Massenet [1]
   Masten's shortlist [1]
   Mastery [1]
   Masvingo [1]
   Material needs [1]
   Materials [1]
   Materiële behoeftes [1]
   Maternal depression [1]
   matig verstandelik gestremde leerders [1]
   Matige intellektuele gestremdheid [1]
   Matshediso [1]
   Maurice Merleau-Ponty [1]
   Mda [1]
   Meaning [6]
   meaning [1]
   Meaning in life [1]
   Meaning of indigenous songs [1]
   Meaningfulness [2]
   meanings [1]
   Measurement [2]
   Measures [1]
   Media [1]
   Media aesthetics [2]
   Media agenda [1]
   Media complaints [1]
   Media criticism [1]
   Media ethics [1]
   Media etiek [1]
   Media functions [2]
   Media klagtes [1]
   Media language [1]
   Media-estetika [1]
   Medial Tibial Stress Syndrome [1]
   Mediasie [1]
   Mediation [4]
   mediation [1]
   Mediation/facilitation [1]
   Mediators [1]
   Medical doctors [1]
   Medical employees with scarce skills [1]
   Medical expenditure [1]
   Medical social work [1]
   Medical Sociology [1]
   Medication [1]
   Mediese maatskaplike werk [1]
   Medieval Roman law [1]
   Mediëring/fasilitering [1]
   Medikasie [1]
   Medium of Instruction [1]
   Medium of instruction [1]
   Medium van onderrig [1]
   meerderheidkiesstelsels [1]
   meertaligheid [1]
   Melancholy [1]
   Melankolie [1]
   melodic forces [1]
   Memories [1]
   Memorization [1]
   Memory [7]
   Menarche [1]
   Mens [1]
   Mensetaaltegnologie [1]
   Mental health [8]
   Mental health continuum [2]
   Mental health continuum, short form [1]
   Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) [1]
   Mental health workers [1]
   Mental healthcare [1]
   Mental retardation [1]
   Mentally disabled [1]
   Mentally Mild Learning Disabilities [1]
   Mentor [1]
   Mentor relationship [1]
   Mentoring [1]
   Mentorship [1]
   Mentorskap [1]
   Merge [1]
   Merleau-Ponty [1]
   Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn [1]
   Meta-evaluation [1]
   Metabolic syndrome [3]
   Metacognitive [1]
   Metadiscourse [2]
   Metadiscourse categories [1]
   Metafiction [1]
   Metafiksie [1]
   Metafore [1]
   Metaforiek [1]
   Metamodernism [1]
   metamodernisme [1]
   Metamorfose [1]
   Metaphor [2]
   Metaphoric language [1]
   Metaphors [1]
   metaphysical detective film [1]
   metateks [1]
   Metatekstualiteit [1]
   Metatextuality [1]
   Method [1]
   Method study [1]
   Methodology [3]
   methodology [1]
   Methods [1]
   Metonimie [1]
   Metonymy [1]
   Metre [1]
   Médecins sans Frontières/Doctor’s Without Borders [1]
   Médicines Sans Frontières/Doctor’s Without Border [1]
   Michael Moore [1]
   Michael Riffaterre [1]
   Michael White [1]
   Micro climate [1]
   microblogs [1]
   Mid-childhood years [1]
   Middel kinderjare [3]
   Middel-kinderjare [2]
   Middelkinderjare [5]
   middelkinderjare [2]
   Middle Adolescence [1]
   Middle adolescents [1]
   Middle childhood [13]
   middle childhood [1]
   Middle childhood children [1]
   Middle childhood years [4]
   middle childhood years [1]
   Middle management [1]
   Middle-childhood [1]
   Middle-childhood children [1]
   Miga (Mafikeng, South Africa)-Economic conditions [1]
   Migration [3]
   Mikhail Bakhtin [4]
   Mild intellectual disabilities [1]
   Mild learning difficulties [1]
   mildly mentally handicapped [1]
   Military families [1]
   Millennials [1]
   Millenniers [1]
   Mind-body dualism [1]
   Minderjarige kind [1]
   Mindfulness [4]
   mindfulness [2]
   Mindfulness-based stress reduction [1]
   Mining [1]
   Mining community [1]
   Mining industry [1]
   Mining life cycle [1]
   Ministerial fatigue [1]
   Minor child [1]
   Minority Language [1]
   minority rights [1]
   MIREX [1]
   Misdaad [3]
   misdaadromans [1]
   Mise-en-scène [3]
   Mise-en-shot [1]
   Mishandel [1]
   Mishandeling [1]
   Missio Dei [1]
   Missional church [1]
   Missional worship [1]
   Missionale aanbidding [1]
   Missionale kerk [1]
   Missionary [1]
   Misterie [1]
   Mistici [1]
   Mistiek [1]
   Mistieke eenwording [1]
   Mite(s) [1]
   mitigasie [1]
   Mitigation [1]
   mitigation [1]
   MIV [2]
   MIV en VIGS [1]
   MIV- en VIGS-pandemie [1]
   MIV-stigma [1]
   MIV-stigmavermindering [1]
   Mixed Areas [1]
   mixed electoral systems [1]
   Mixed marriage [1]
   Mixed method evaluation [1]
   Mixed method study [1]
   Mixed methods [2]
   Mixed-method [1]
   Mixed-methods research [1]
   Mixed-methods study [1]
   Mmileng, M. T. (Masego Timothy) [1]
   Mmogo-methodTM [2]
   Mmogo-method® [5]
   Mmogo-metodeTM [1]
   Mmogo-metode® [2]
   MmogoTM method [1]
   Mnemonics [1]
   MNet [1]
   Mobile phone [1]
   mobile phone usage [1]
   Mobile phones [2]
   Mobile phones (cell phones) [1]
   Mobile television (TV) [1]
   Mobile TV content [1]
   Mobility [1]
   Mochudi [1]
   modal chains [1]
   Modal verbs [1]
   Modaliteit [1]
   Modality [3]
   modality [1]
   Modals [1]
   Model [3]
   Moderation [1]
   modern poetry [1]
   Modern psychometric techniques [1]
   Modernism [4]
   modernism [1]
   Modernist poetry [1]
   Moderniteit [1]
   Modernity [1]
   modernity [1]
   Modes of being [1]
   Moeder-kind verhouding [1]
   Moeders [1]
   Moederskap [1]
   Moedertaal [1]
   Moedervlekken [1]
   moenie [1]
   moes [1]
   moet [1]
   Molestation [1]
   Mondelinge verhaal [1]
   Monetary value [1]
   Mongu district [1]
   Monitering [1]
   Monitoring [1]
   Mono-cultural curriculum [1]
   Mono-religieuse hoër onderwysinstelling [1]
   Mono-religious higher education institution [1]
   Monolingualism [1]
   Monologue [1]
   Monoloog [1]
   Monster [1]
   Montaigne [1]
   Mood [1]
   Mood music [1]
   Moon Palace [1]
   Moontlike wêreld(e) [1]
   Moral boundaries [1]
   Moral education [1]
   Moral regeneration [1]
   Morality [2]
   Morfologie [1]
   Morphological analysis [1]
   Morphology [2]
   Morphosyntactic [1]
   Mortality [1]
   Moruleng (Rustenburg, South Africa) [1]
   Moshoeshoe [1]
   Mother tongue [3]
   Mother-tongue [1]
   Motherhood [3]
   Mothers [3]
   Mothers' experiences [1]
   Mothers' perceptions [1]
   Mothers’ experiences [1]
   Mother–child relationship [1]
   Motief [1]
   Motion pictures [1]
   Motivation [11]
   motivation [1]
   motivational profiles [1]
   Motive [1]
   Motivering [2]
   Motlhabane [1]
   Motor [1]
   Motor development [2]
   Motor proficiency [1]
   Motoriese vaardigheid [1]
   Motoriese vaardigheid - Toetsing [1]
   Mount Frere [1]
   Movement [1]
   movement [1]
   Movement ABC [1]
   Möbius-band [1]
   Möbiusstrip [1]
   Mögliche Welt(en) [1]
   MSF [1]
   Mthatha [1]
   Mulholland Drive [1]
   Multi-agency working [1]
   Multi-directionality [1]
   multi-methods research [1]
   Multi-mode research [1]
   Multi-religiositeit [1]
   Multi-religious [1]
   Multiculturalism [1]
   Multidisciplinary practitioner support [1]
   Multidissiplinêre praktisyn-ondersteuning [1]
   Multilingualism [7]
   multilingualism [1]
   multimedia learning [1]
   Multimodal learning (blended learning) [1]
   Multiple case study [1]
   Multiple case-study [1]
   Multiple losses [1]
   Multiple method study [1]
   Multiversiteit [1]
   Mulvey [1]
   Municipal budget [1]
   Municipal councillors [1]
   Municipal officials [1]
   Municipal services [2]
   Municipalities [3]
   Municipality [2]
   Museum [1]
   Museums [1]
   Music [4]
   Music analysis [2]
   music analysis [1]
   Music careers [1]
   Music centre [1]
   Music education [8]
   Music education course goals and objectives [1]
   Music exams [1]
   Music gestalt [1]
   Music graduates [1]
   Music in physical education [1]
   Music listening [1]
   Music literacy [1]
   Music making [1]
   Music ministry [2]
   Music notation [1]
   Music performance anxiety [1]
   Music philosophy [1]
   music programme [1]
   Music score [1]
   Music teaching and learning [1]
   Music theory [1]
   Music-related experiences [1]
   Musical borrowing [1]
   Musical characterisation [1]
   Musical experience [1]
   Musical experiences [1]
   Musical expression [1]
   musical forces [1]
   musical gestures [1]
   Musical performance [1]
   Musical phenomena [1]
   Musical thematic structure [1]
   Musical thematics [1]
   Musical traces [1]
   Musicianship [1]
   Musiek [3]
   Musiek by liggaamsopvoeding [1]
   Musiek luister [1]
   Musiekaktiwiteite [1]
   Musiekanalise [1]
   Musiekbediening [2]
   Musiekbedieningsgroep [1]
   Musiekeksamens [1]
   Musiekfilosofie [1]
   Musiekgraduandi [1]
   Musiekklankbaan [1]
   Musiekloopbane [1]
   Musiekonderrig en -leer [1]
   Musiekopvoeding [1]
   musiekprogram [1]
   Musikale aanleg [1]
   Musikale fenomene [1]
   musikale geste [1]
   musikale kragte [1]
   Musikale ontlening [1]
   Musikale spore [1]
   Musikale tematiek [1]
   Musikale uitvoering [1]
   Muslim [1]
   Mutilasie [1]
   Mutilation [1]
   Mxit [1]
   Mynbedryf [1]
   Mynbou [1]
   Mynbou-lewensiklus [1]
   Mystery [1]
   Mystical union [1]
   Mysticism [1]
   Mystics [1]
   Myth [1]
   Myth(s) [1]
   Mythos [1]
   N-COPE [1]
   Named entity [1]
   Named entity recognition [1]
   Named-entity recognition [1]
   Namibia [2]
   Namibian Sun [1]
   Namibië [2]
   Nandipha Mntambo [1]
   Narratief [1]
   Narratiewe [1]
   Narratiewe diskoers [1]
   Narratiewe empatie [1]
   narratiewe herinneringe [1]
   Narratiewe identiteit [1]
   narratiewe identiteit [1]
   Narratiewe ondersoek [1]
   Narratiewe ruimte [1]
   Narratiewe strategieë [1]
   Narratiewe struktuur [1]
   Narratiewe terapie [3]
   Narratiewe vertelling [1]
   Narration [2]
   Narrative [7]
   narrative [1]
   Narrative approach [1]
   Narrative counseling [1]
   Narrative discourse [1]
   Narrative elements [1]
   Narrative empathy [1]
   Narrative Identity [1]
   Narrative identity [2]
   Narrative perspective [2]
   Narrative research [1]
   Narrative Space [1]
   Narrative strategies [1]
   Narrative structure [2]
   Narrative text [1]
   Narrative theories [1]
   Narrative therapy [7]
   Narratives [3]
   Narratives, aparthei [1]
   Narrativity [1]
   narrativity [1]
   Narratiwiteit [1]
   narratological devices [1]
   Narratological strategies [1]
   Narratologie [3]
   narratologie [1]
   Narratologiese strategiëe [1]
   Narratology [6]
   narratology [4]
   narrator [1]
   Narrators and voices [1]
   Narziß und Goldmund/Narcissus and Goldmund [1]
   Nasals [1]
   Nasionale Rampbestuursraamwerk [1]
   Nasionalisme [1]
   Naskoolse program [1]
   Natalia Pirozerskaya [1]
   National Democratic Republic [1]
   National Democratic Revolution [2]
   National Disaster Management Framework [1]
   National Environmental Management Act [1]
   National Heritage Resources Act [1]
   National identity [1]
   National Party [1]
   National reading panel [1]
   National Water Act (NWA) [1]
   Nationwide branches [1]
   Native speaker [1]
   Native speakerism, world mindedness [1]
   Natural disasters [1]
   Natural Language Processing [1]
   Natural language processing [5]
   natural language processing [1]
   Natural Theology [1]
   Nature [2]
   nature [1]
   Nature-based program [1]
   Nature-human dichotomy [1]
   Natuur-mens tweespalt [1]
   Natuurliketaalprosessering [1]
   NCS [1]
   Nederlands [2]
   Needs [6]
   Needs in reading [1]
   Negatiewe affek [1]
   Negatiewe groepdruk [1]
   Negatiewe siening [1]
   Negation [1]
   Negative affect [2]
   Negative peer pressure [1]
   Negative view [1]
   Negativity [1]
   Nege-figuur Prentjieverhaal [1]
   Neglect [1]
   negotiations [1]
   Neo-liberalism [3]
   Neo-Marxism [3]
   Neo-Marxisme [1]
   Neo-Patrimonialism [1]
   neoliberalism [1]
   Neoliberalisme [1]
   Netball [1]
   Networking programme [1]
   Neurobiology of trauma [1]
   Neurodevelopment [1]
   neurodevelopmental movement programme [1]
   Neuropsychology [1]
   New democracy [1]
   New dialect formation [1]
   New English [1]
   New Englishes [2]
   New Media [1]
   New media [1]
   New music [1]
   New technology [1]
   New Testament [1]
   New-dialect formation [1]
   News bulletin [1]
   Newsletter [1]
   Newsletters [1]
   Newspapers [1]
   Néantisation [1]
   NG Welsyn [1]
   Ngaka Modiri Molema District Municipality [2]
   NICU [1]
   Nie-inskiklikheid [1]
   Nie-regeringsorganisasies (NRO) [2]
   nie-regeringsorganisasies (NRO’s) [1]
   Nie-Winsgewende Organisasie [1]
   Nie-winsgewende organisasie [1]
   Nie-winsgewende organisasies [1]
   Nie-winsgewende organisasies (NWOs) [1]
   Niel van der Watt [1]
   Nietasbare erfenis en erfenisbewaring [1]
   Nigeria [1]
   Night shift [1]
   Nine Figure Picture Story [1]
   Nineteenth century [1]
   Ninja [1]
   NISE [1]
   Nkandla [1]
   Nkciyo [1]
   NMDAR channels. [1]
   Nominal groups [1]
   Non-compliance [1]
   Non-defaulters [1]
   Non-democratic [2]
   Non-functional prototype (thin slice) [1]
   Non-government organisation (NGO) [1]
   Non-governmental organisations (NGO) [1]
   non-governmental organisations (NGOs) [1]
   Non-native speaker [1]
   Non-participants [1]
   Non-Profit Organisation [1]
   Non-profit organisations [2]
   Non-profit organisations (NPOs) [1]
   Non-profit organizations [1]
   Non-standard work [1]
   Non-traumatic SCI [1]
   Noordwes-Universiteit [3]
   Normal families [1]
   normativity [1]
   Norms [1]
   North West Department of Health [1]
   North West Province [2]
   North West University [1]
   North-West Province [1]
   North-West University [3]
   North-West University (NWU) [1]
   North-West University (Potchefstroom Campus) [1]
   Nostalgia [1]
   Nostalgie [1]
   Noun phrases [1]
   Nouns [1]
   Novel [4]
   novel [1]
   Novelette [1]
   Novella [1]
   Novelle [1]
   Novels [2]
   NPO [1]
   NRO's [1]
   Ntsimane Walter [1]
   Ntsime, J. M. Khutsana [1]
   Ntsime, J. M. Pelo e ja Serati [2]
   Ntsime, J.M. [1]
   Nurse shortage [1]
   nurses [1]
   Nurses in training [1]
   Nutrition policy-South Africa-Mafikeng [1]
   Nutrition programme [1]
   Nutritional value [1]
   Nuusbulletin [1]
   Nuwe demokrasie [1]
   NWK [1]
   NWU Pukke [1]
   NWU-PUKKE [1]
   Nywerheidskole [1]
   OBE lesson series [1]
   Obedience [1]
   Obesity [4]
   Object a Pauline Gutter [1]
   Objectification [1]
   Objectified body consciousness [1]
   Objectives [1]
   objectives of the democratic developmental state [1]
   Objectivism [1]
   objectivism [1]
   Objectivity [1]
   Observers [1]
   Obstacles [1]
   Occupations [1]
   occurs form the day-to-day reality of barely trained volunteer counsellors [1]
   Ocular alignment [1]
   Odersteuning [1]
   Offences [1]
   Official Language [1]
   Offline subtitling [1]
   OFS [1]
   older adults [1]
   Older black women [1]
   Older people [7]
   Older person [3]
   Older person's experiences [1]
   Older persons [11]
   older persons [1]
   Older White people [1]
   Oligarchy [2]
   Omgee/Sorg [1]
   Omgewing [2]
   Omgewings invloede [1]
   Omgewings-bestuur [1]
   Omgewings-etiek [1]
   Omniscience [2]
   Omstanders [1]
   Onbegeleide tjello [1]
   Onbegrensde teks [1]
   Onbeplande keisersnit [1]
   Onbewuste [1]
   Onderbewuste [1]
   Onderrig [1]
   Onderrigaktiwiteite [1]
   Onderrigsbenadering [1]
   Onderskrifte [1]
   onderskrifte [1]
   Ondersoek [1]
   Ondersoekbeampte [1]
   Ondersteuning [3]
   Ondersteuningsdienste [1]
   Ondersteuningsfunksie van supervisie [1]
   Ondersteuningsgroep [1]
   Ondervindinge [1]
   Onderwys [3]
   Onderwys (Sekondêr) [1]
   Onderwyser [1]
   onderwyser [1]
   Onderwysers [1]
   Onderwyserstres [1]
   One-person drama [1]
   Ongestruktureerde spel [1]
   Online [1]
   Online application [1]
   Online communication [1]
   Online evaluation model [1]
   Online Participation [1]
   Online relationships [1]
   Only-child adolescent [1]
   Onomkeerbare gefundeerde enkapsis [1]
   Onrein [1]
   Onsigbaarheid [1]
   Onthulling [2]
   Ontluikende volwassenes [1]
   Ontological uncertainty [1]
   Ontologiese onsekerheid [1]
   Ontwerpbeginsel [1]
   Ontwikkeling [4]
   ontwikkeling [1]
   Ontwikkelingsfase [1]
   Ontwikkelingsgerigte maatskaplike werk [1]
   Ontwikkelingsisteemteorie [1]
   Ontwikkelingskommunikasie [3]
   ontwikkelingskommunikasie [1]
   Ontwikkelingsprogramme [1]
   Ontwikkelingsprojekte [1]
   Ontwikkelingswelstand [1]
   Onverdraagsaamheid [1]
   Onvoltooide deelwoord [1]
   Oogbewegings [1]
   Oognaspeuring [1]
   Oorbruggingstegniek adolessensie [1]
   Oorgewig [1]
   Oorlewendes [1]
   Oortreding van (tekstuele) grense [1]
   Oortredings [1]
   Open distance learning [1]
   Openbaarmaking [1]
   Openbare beleid [2]
   Openbare beleidmaking [1]
   Openbare beleidsimplementering (OBI) [1]
   Openbare beleidsproses [1]
   Openbare bewusmaking [1]
   Openbare sektor [1]
   Openbare skole [1]
   Openheid [1]
   Openness [1]
   Open~closed vowels [1]
   Opera [3]
   Opera development [1]
   Opera music [1]
   Operations Research [1]
   Opleiding van onderwysers [1]
   Opleidings-program [1]
   Opleidingsprogram [1]
   Opleidingsprogramme [1]
   oplettendheid [1]
   Opperman [1]
   Opperman, Diederik Johannes. Vergelegen [1]
   Opslag [1]
   Optimism [3]
   Optimisme [1]
   Opvoeder-leerder-verhouding [1]
   Opvoeders [2]
   Opvoeders se ervarings [1]
   opvoeding [1]
   Opvoedkundige ondersteunings-programme [1]
   Opvoedkundige psigologie [1]
   Opvoedkundige tolking [1]
   Opvoedkundige wette en wetgewing [1]
   OR Tambo District Municipality [1]
   Oral errors [1]
   Oral story [1]
   Oraliteit [2]
   Orality [2]
   Orange Free State [1]
   Orchestra [1]
   Orchestra members [1]
   Orchestral Sprachvermögen [1]
   Orchestration [1]
   Order [1]
   Orders of the simulacrum [1]
   Ordes van die simulakrum [1]
   Ordinary actions [1]
   Orfeus (Orpheus) [1]
   Organ sonata [1]
   Organisasie [1]
   Organisation [3]
   Organisational communication [2]
   Organisational culture [2]
   Organisational development [1]
   Organisational knowledge creation [1]
   Organisational performance [1]
   Organisational structure [1]
   Organismic self-regulation [3]
   Organismiese self-regulering [2]
   Organismiese selfregulasie [1]
   Organizational change [1]
   Orientation programs [1]
   Oriëntering [1]
   Origen [1]
   Orkes [1]
   Orkeslede [1]
   orkestrasie [1]
   Orkney [1]
   Orphan [1]
   Orphans [3]
   Orpheus [1]
   Os [1]
   Oscillation [1]
   Osdrywer [1]
   Osdrywer's taal [1]
   Ossewa [1]
   Ossilasie [1]
   Ossweep [1]
   Other [2]
   Other and otherness [1]
   Otherness [2]
   otherness [1]
   Oudtshoorn plaaslike munisipaliteit [1]
   Ouer [3]
   Ouer as deel van die familiesisteem [1]
   Ouer mense [2]
   Ouer mense se ervarings [1]
   Ouer persone [7]
   ouer persone [1]
   Ouer persoon [1]
   Ouer Wit persone [1]
   Ouer-adolessentverhouding [1]
   Ouer-onderwyser-verhoudings [1]
   Ouerleidingprogramme [1]
   Ouers [6]
   Ouers se egskeiding [1]
   Ouerskapplanne [1]
   Ouerskapsplan [1]
   Ouerskapstyle [1]
   Ouervervreemding [1]
   Ouervervreemding (SAID) [1]
   Outcomes-based education [1]
   Outdoor experiential education [1]
   Outdoor instructor [1]
   Outdoor management development [1]
   Outeur [1]
   Outeurskapidentifikasie [1]
   outobiografie [2]
   outobiografiese poësie [1]
   Outpatient treatment centres [1]
   Outreach programme [2]
   Outsider [1]
   Outsourcing [1]
   OVC [1]
   Overuse injuries [1]
   Overweight [1]
   Ox [1]
   Ox wagon/s [1]
   Ox-driver [1]
   Ox-driver’s language [1]
   Palimpses-agtig [1]
   Palimpsest [2]
   Palimpsestuous [1]
   Paljas [1]
   palliative care [1]
   Panpsigisme [1]
   Panpsychism [1]
   Paradigm shifts [1]
   Paradigms [1]
   Paradoxical theory of change [1]
   Parameters [1]
   Paraplegia [1]
   parateks [1]
   Parent [4]
   Parent alienation [1]
   Parent and teenager [1]
   Parent as part of the family system [1]
   Parent-adolescent relationship [2]
   parent-adolescent relationship [1]
   Parent-child interaction [1]
   Parent-child relationship [2]
   Parent-infant relationship [1]
   Parent-teacher-relationships [1]
   Parental alienation [1]
   Parental alienation (SAID) [1]
   Parental divorce [4]
   parental involvement [1]
   Parenting [2]
   Parenting plan [1]
   Parenting plans [2]
   Parenting programme [2]
   Parenting style [1]
   Parenting styles [1]
   Parents [8]
   parents/caregivers [1]
   Parity [1]
   parodie [1]
   Parser [1]
   Parsing [1]
   Part-of-speech tagging [2]
   Participation [7]
   Participation and collaboration [1]
   participation approach [1]
   Participatory [1]
   Participatory action research [2]
   Participatory approach [6]
   Participatory approach to communication for social change [1]
   Participatory approach to development communication [1]
   Participatory Communication [1]
   Participatory communication [4]
   Participatory communication for social change [1]
   Participatory democracy [1]
   Participatory development [1]
   Participatory Development Communication [1]
   Participatory evaluation [1]
   Participatory Governance [1]
   Participatory paradigm [1]
   Participle [1]
   Participle form of the verb [1]
   Partisipium [1]
   Partituur [1]
   Partner [1]
   Partnership [1]
   Partnerships [1]
   Parys [1]
   Pasiënt [1]
   Pasiënt-inskiklikheid [1]
   pasiëntvertroulikheid [1]
   Past [1]
   Past participle [1]
   Pastor pastorum [1]
   Pastoral [1]
   Pastoral counseling [1]
   Pastoral epistles [1]
   Pastoral tradition [1]
   Pastorale briewe [1]
   Pastorate berading [1]
   Paternal incest [1]
   Paterne bloedskande [1]
   Patient [1]
   Patient compliance [1]
   Patient confidentiality [1]
   Patient Health Questionnaire (PHQ-9) [1]
   Patient health questionnaire (PHQ9) [1]
   Patients [1]
   Patriarchy [1]
   Patristics [1]
   Patristiek [1]
   Patrologie [1]
   Patrology [1]
   Patronage [1]
   Pattern grammar [1]
   Patterns [1]
   Paul [2]
   Paul Auster [1]
   Paul Cilliers [1]
   Paul Ricoeur [1]
   Pauline Gutter [1]
   Paulus [1]
   Pay cycle [1]
   Pay-point [1]
   Pay-point team member [1]
   PD model of communication [1]
   PE-teachers [1]
   Peace [1]
   Peace agreement [1]
   Peace building-Lesotho [1]
   Peace building-South Africa [1]
   peace operations [1]
   Peace treaties [1]
   Peace-building [2]
   Peace-building, peace-keeping [1]
   Peace-building-Africa, Southern [1]
   Peace-Study and teaching [1]
   Pediatriese palliatiewe sorg [1]
   Peer education [1]
   Peer group [2]
   Peer group influence [1]
   Peer Group relations [1]
   Peer pressure [1]
   Peer-support [1]
   Peers [1]
   Pelo e ja serati [1]
   Pelo Segole [1]
   People living with HIV or AIDS (PLHA) [1]
   Perceived ease of use [1]
   Perceived usefulness [1]
   Perception [5]
   Perceptions [16]
   Perceptions of older persons [1]
   Perceptual development [1]
   Perceptual faith [1]
   Perd-geassisteerde terapie [1]
   Perfect [1]
   Perfective [1]
   Perfektief [1]
   Perfektum [1]
   Performance [7]
   Performance anxiety [1]
   Performance art [1]
   performance art/living art [1]
   Performance management [1]
   Performing arts [1]
   Perifrasties [1]
   Perifrastiesekonstruksievorm van die werkwoord [1]
   Perinatally infected [1]
   Periodical indexes [1]
   Periodical indices [1]
   Periphrastic [1]
   Periphrastic construction form of the verb [1]
   Perpetration [1]
   Perpetrator [1]
   Persecution [1]
   Persepsie [1]
   Persepsies [6]
   Persepsies van ouer persone [1]
   Perskode [1]
   Persombudsman [1]
   Person specifications [1]
   Personal [1]
   personal development plan [1]
   Personal effectiveness [2]
   Personal Functioning [1]
   Personal letters [1]
   personal model [1]
   Personal music [1]
   Personal unconscious [1]
   Personality [3]
   Personality factors [1]
   Personality profile [1]
   Personeel [1]
   Personeel (personeelbestuur, personeeltekorte) [1]
   Personnel [2]
   Personnel capacity building programmes [4]
   Personnel capacity building programmes (PcaBP's) [1]
   Personnel capacity building programmes (PCBP) [1]
   Personnel capacity-building programmes [2]
   Personnel Capacity-Building Programmes (PCaBP's) [1]
   Personnel management [2]
   Personnel management-South Africa-North-West [1]
   Persoonlike onderbewussyn [1]
   Persoonlikheid [1]
   Perspective [2]
   Perspectives on origins [1]
   Perspesie [1]
   Persraad [1]
   Persuasion campaigns [1]
   Persuasion communication [1]
   Persvryheid [2]
   PESTEL [1]
   Peter Ackroyd [1]
   Peter and the Wolf [1]
   Peter and Wendy (1911) [1]
   Peter Jackson [1]
   Peter Pan in Kensington Gardens (1906) [1]
   Peter Pan, or The Boy Who Would not Grow Up (1928) [1]
   Peter Panzerfaust (2012- ) [1]
   Peter, 1st, III, 1-7 [1]
   Pharmacy [1]
   Phenomenological [1]
   Phenomenological approach [1]
   Phenomenological investigation [1]
   Phenomenological research [2]
   Phenomenology [16]
   Philology [1]
   Philosophy of science [2]
   philosophy of science [1]
   Philosophy of Technology [1]
   Phonetics [2]
   Phonology [1]
   Photograph’s [1]
   Photovoice [1]
   Physical [1]
   Physical ability [1]
   Physical activity [10]
   Physical care [1]
   Physical development [1]
   Physical Education [1]
   Physical fitness [1]
   Physical growth [1]
   Physical health [2]
   Physical ill health [1]
   Physical Ill- Health [1]
   Physical losses [1]
   Physical science [1]
   Physical well-being [1]
   Physicalism [1]
   Physiology [1]
   Piaget [1]
   Pianistic sensations [1]
   Piano [3]
   Piano beginner [1]
   Piano examinations [1]
   Piano pedagogy [1]
   Piano performance [1]
   Piano practising [1]
   Piano teacher [1]
   Piano teaching [2]
   Piano technique [1]
   Piano touch [1]
   Piano trio [1]
   Piano Trio in C major, Op. 22 [1]
   Picaresque [1]
   Pick a leader [1]
   Pick a leader, sosiale betrokkenheidsprogramme [1]
   Pick-A-Leader [1]
   Pictorial convention [1]
   Pidgin [1]
   Pidginised Afrikaans [1]
   Pierre Teilhard de Chardin [1]
   Piet Retief [1]
   Piet van Rooyen [1]
   Pieter Boskma [1]
   Pieter en die Wolf [1]
   Piety [1]
   Pikaresk [1]
   Pilanesburg (South Africa) [1]
   Pioneer [1]
   Plaaslike munisipaliteit [1]
   Plaaslike regering [1]
   plaaslike regering [2]
   Place [1]
   Place and space [1]
   Placing [1]
   Planning and focus [1]
   Planning authority [1]
   Planning of goals [2]
   PLATO [1]
   Platonism [1]
   Plattelandse gemeenskap [1]
   Plattelandse Suid-Afrika [1]
   Play [1]
   Play as a teaching aid [1]
   Play therapy [3]
   Play-based activities [1]
   Plays [1]
   Pleegkind [1]
   Pleegkinders [1]
   Pleegouer [2]
   Pleegouers [1]
   Pleegsorg [5]
   Pleegsorgouers [1]
   Plek [1]
   Plosives [1]
   Plot [1]
   Pluralisme [1]
   Pluraliteitsteorie [1]
   Plurality [1]
   Plutchik [1]
   Poetics [1]
   Poetry [3]
   Poësie [3]
   Police [2]
   Police members [1]
   Policewomen [1]
   Policy [3]
   Policy analysis [1]
   Policy evaluation [1]
   Policy formulation [1]
   Policy implementation [1]
   policy of multilingualism [1]
   Polifonie [2]
   Polisie [1]
   Political accountability [1]
   Political activity [1]
   Political commentator [1]
   Political communication [1]
   political context [1]
   Political culture [1]
   Political decay [1]
   Political development [2]
   Political ideology [1]
   Political information [1]
   Political knowledge [1]
   Political leadership [1]
   Political learning [1]
   Political marketing [1]
   Political participation [1]
   Political Regime classification and theory [1]
   Political Regimes [1]
   Political Regimes/Systems [1]
   Politicisation [2]
   Politics [5]
   Politics and government [3]
   Politics and government. [1]
   Politiek en owerheid [1]
   Polyphonic [1]
   Polyphony [4]
   polyphony [1]
   Polysemy [1]
   Polysystem theory [1]
   Poor community [1]
   Poor White question [1]
   Popular culture [1]
   Popular press [1]
   Populêre teks [1]
   Populist media [1]
   Portrayal [1]
   Portuurgroep [1]
   Portuurgroepverhoudinge [1]
   Portuursteun [1]
   Positiewe affek [2]
   Positiewe emosies [1]
   Positiewe Jeug-Intervensiemodel (sg. PYDI model) [1]
   Positiewe jeugontwikkeling [1]
   Positiewe morele waardesisteem [1]
   Positiewe Sielkunde [4]
   Positiewe sielkunde [6]
   Positiewe verhouding [1]
   positiewesielkunde [1]
   positioning [1]
   Positive adjustment [1]
   Positive affect [3]
   Positive emotions [1]
   Positive experiences [1]
   Positive functioning [1]
   Positive moral value system [1]
   Positive perspective [1]
   Positive Psychology [4]
   Positive psychology [25]
   positive psychology [4]
   Positive relationship [1]
   positive relationships [1]
   Positive thought [1]
   Positive youth development [1]
   Positive youth development intervention model (PYDI model) [1]
   Positiver Psyhology [1]
   Possession (1990) [1]
   Possible world(s) [1]
   possible-worlds theory [1]
   Post Colonial Englishes [1]
   Post colonial theory [1]
   Post-abortion counselling [1]
   Post-apartheid [2]
   Post-colonialism [1]
   post-conflict reconstruction [1]
   Post-Jungiaanse kritiek [1]
   Post-Jungian criticism [1]
   Post-modern [1]
   Post-modernistic ethics [1]
   Post-modernsim [1]
   Post-postmodernism [1]
   Post-postmodernisme [1]
   Postal service [1]
   Postapatheid onderwys [1]
   Postclassical narratology [1]
   postclassical narratology [2]
   Postcolonial critique [1]
   Postcolonial drama [1]
   Postcolonial identity [1]
   Postcolonial literature [1]
   Postcolonial space [1]
   postcolonial theory [1]
   Postcolonialism [10]
   Posthumanism [1]
   posthumanisme [1]
   postklassieke narratologie [1]
   Postkolonialisme [4]
   postkritiese leesstrategieë [1]
   Postmodemism [1]
   Postmodemisme [1]
   Postmodern [3]
   Postmodern fiction [1]
   Postmodern philosophy [1]
   Postmoderne etiek [1]
   Postmodernism [16]
   postmodernism [2]
   Postmodernism / poststructuralism [1]
   Postmodernism and intertextuality [1]
   Postmodernisme [6]
   Postmodernisme / poststrukturalisme [1]
   Postmodernisme en intertekstualiteit [1]
   postmodernist fiction [1]
   Postmodernist identity. [1]
   Postnatal depression [1]
   Postpartum period [1]
   Posttraumatic growth [1]
   Postulêre werkwoorde (VPOS’e) [1]
   Postural verbs (CPVs) [1]
   Potable water [1]
   Potchefstroom Campus [1]
   Potchefstroom Gimnasium [1]
   Potchefstroomkampus [1]
   Potencial Index Battery [1]
   Potential strategies [1]
   Potgietersrus [1]
   Poul Ruders [1]
   Poussin [1]
   Poverty [7]
   poverty [1]
   Poverty alleviation [2]
   poverty alleviation [1]
   Poverty-South Africa-Mafikeng [1]
   Power [3]
   Power dynamics [1]
   Power Elite [1]
   Power structure [1]
   Ppsycho-social [1]
   PRA [1]
   Practical relevance [1]
   Practice guidelines [1]
   Practice model [1]
   Practice-based [1]
   Practice-based and practice-led research [1]
   Practice-based research [3]
   Practice-led research [2]
   Practitioner knowledge [1]
   Practitioner roles [1]
   Practitioner's skills [1]
   practitioners [1]
   Praise [1]
   Praise and worship [1]
   Praktisynskennis [1]
   Praktisynsrolle [1]
   Praktisynsvaardighede [1]
   Praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing [1]
   Praktykgebaseerde navorsing [3]
   Praktykgeleide navorsing [1]
   Praktykopleier [1]
   Prakykopleiding [1]
   Pre-abortion counselling [1]
   Pre-adolescent [1]
   Pre-forensic evaluation [1]
   Pre-forensic screening instrument [1]
   Pre-forensiese evaluering [1]
   Pre-forensiese siftingsinstrument [1]
   Pre-processing [1]
   Pre-school child [1]
   Pre-trial phase [1]
   Preacher [1]
   Preaching [1]
   Predator [1]
   Prediker [1]
   Prediking [1]
   Preference functions [1]
   Pregnancy [3]
   Pregnant and parenting adolescents [1]
   Prelude [1]
   Premarital [1]
   Premature pregnancy [1]
   Prematuur [1]
   Preparation [1]
   preparedness [1]
   Prepositions [1]
   prepositions [1]
   preschool child [1]
   Preschool children [1]
   Prescribed music [1]
   prescriptivism [1]
   Present participle [1]
   Presentation [1]
   Presenteeism [1]
   Press [1]
   Press code [1]
   Press council [1]
   Press freedom [1]
   Press ombudsman [1]
   Pressure to conform [1]
   Prestasie [1]
   Preterital assimilation [1]
   Preterm [1]
   Preventative programme [1]
   Prevention [2]
   prevention [1]
   prevention of child sexual abuse [1]
   Prevention programmes [1]
   prevention school programme [1]
   prevention-oriented services [1]
   Previously disadvantaged [1]
   Primary caregivers [3]
   Primary families [1]
   Primary school [1]
   Primary school child [1]
   Primary school children [1]
   Primary school learners [1]
   Primary school teacher [1]
   Primary school-aged boys [1]
   Primêre gesinne [1]
   Primêre versorgers [2]
   Primitivism [1]
   Primitivisme [1]
   Primitivist art [1]
   Primitivistiese kuns [1]
   Principles [2]
   principles of orchestration [1]
   Principles of ubuntu [1]
   Print media [1]
   Printed information sources [1]
   Printed reference sources [1]
   Prison fellowship [1]
   Privaat sektor [1]
   Privaatplekke van tydelike versorging [1]
   privaatskool [1]
   Private Christian schools [1]
   Private places of temporary safe-care [1]
   private school [1]
   Private sector [2]
   Private tuition [1]
   Privileged [1]
   Pro-social behaviour [1]
   Pro-sosiale gedrag [1]
   Probation officer [1]
   Probleemoplossing-self-effektiwiteit [1]
   Problem behaviour [1]
   Problem solving [1]
   Problem solving networks [1]
   Problem-solving [1]
   Probleme en uitdagings ten opsigte van OBI [1]
   Problems and challenges of PPI [1]
   Procedure [1]
   Procedures [2]
   Process syllabus [1]
   Process and structure [1]
   Process-evaluation [1]
   Process-focused approach [1]
   Process-Person-Context-Time (PPCT) [1]
   Process-related [1]
   Processing [1]
   Product Emotion Measurement (PrEmo) [1]
   Production techniques [1]
   Productivity [1]
   Proefbeampte [1]
   Profane [1]
   Professional nurses [1]
   Professional organisation [1]
   Professional pianist [1]
   Professional social networking [2]
   professional socialisation [1]
   Professionalisation [2]
   Professionalism in sports [1]
   Professionalisme in sport [1]
   Professionalization [1]
   Professionele pianis [1]
   Professionele sosiale netwerke [1]
   Professions [1]
   profile [1]
   Profiling [1]
   Profit motive [1]
   Program [1]
   Programme [7]
   Programme design [2]
   Programme development [1]
   Programme evaluation [4]
   Programmes [2]
   Progress [1]
   Progressief [1]
   Progressive [1]
   Progressive aspect [1]
   Project management [1]
   Prokureur [1]
   Promised Land [1]
   promote [1]
   Pronouns [1]
   Pronunciation [2]
   Pronunciation training [1]
   Propaganda [1]
   propagandists [1]
   Propensity [1]
   proporsioneel kiesstelsels [1]
   proportional electoral systems [1]
   Proposed film script of Peter Pan (c. 1920) [1]
   Prosecution [1]
   Prosecutor [1]
   Prosedures en Aanmelding [1]
   proses van kontak [1]
   Proses-matig [1]
   prosesse [1]
   Prosocial behaviour [1]
   Prosodic features [1]
   Prosopography [1]
   Prososiale gedrag [1]
   Prospective foster parents [1]
   protection factors [1]
   Protection needs [1]
   Protective behaviours [1]
   Protective factor [1]
   Protective factors [2]
   protes [1]
   Protégé – Mentee [1]
   Protocol [2]
   Prototipe [1]
   Prototipemodel [1]
   Prototype [1]
   Prototype model [1]
   Provisioning and maintenance [1]
   Psalm melody [1]
   Psalm versification [1]
   Psalmberyming [1]
   Psalmmelodie [1]
   Psalms [1]
   Psigiatriese konteks [1]
   Psigo-opvoedkundig [1]
   Psigo-sosiaal [1]
   Psigo-sosiale [1]
   Psigoanalise [1]
   Psigofortologie [1]
   Psigologie [2]
   Psigologiese behandeling [1]
   Psigologiese en sosiokulturele aanpassing [1]
   psigologiese geboorte-orde [1]
   Psigologiese gesondheid [1]
   Psigologiese ongesondheid en werk sukses [1]
   Psigologiese veerkragtigheid [1]
   Psigologiese veerkragtigheidsbates [1]
   Psigologiese veerkragtigheidsprossesse [1]
   Psigologiese voordele [1]
   Psigologiese welstand [7]
   Psigometriese kenmerke [1]
   Psigopatologie [1]
   Psigososiale behoeftes [1]
   Psigososiale funksionering [1]
   Psigososiale gesondheid [1]
   Psigososiale omstandighede [1]
   Psigososiale ontwikkeling [1]
   Psigoterapie [1]
   Psychiatric context [1]
   Psychiatric hospitalisation [1]
   Psycho-education [1]
   Psycho-educational strategy [1]
   Psycho-social [1]
   Psycho-social Therapeutic Program [1]
   Psychoanalysis [1]
   Psychofortology [4]
   Psycholinguistic models of reading [1]
   Psychological [1]
   Psychological and social well-being [1]
   Psychological and sociocultural adaptation [1]
   Psychological and spiritual wellbeing [1]
   Psychological attachment [1]
   Psychological benefit [1]
   Psychological birth order [1]
   Psychological development [1]
   Psychological factors [1]
   Psychological forces [1]
   Psychological functioning [1]
   Psychological ill health and work success [1]
   Psychological Ill-Health [1]
   Psychological mindedness [1]
   psychological need frustration [1]
   Psychological need satisfaction [1]
   psychological need satisfaction [1]
   Psychological needs [1]
   Psychological resilience [1]
   Psychological skills [1]
   Psychological strengths [3]
   Psychological support [1]
   Psychological traits associated with eating disorders [1]
   Psychological treatment [1]
   Psychological Well-Being [1]
   Psychological Well-being [1]
   Psychological well-being [36]
   psychological well-being [2]
   Psychological wellbeing [2]
   Psychologist [1]
   Psychologists [2]
   Psychology [5]
   Psychometric properties [9]
   Psychopathology [1]
   Psychosocial circumstances [1]
   Psychosocial development [2]
   Psychosocial functioning [1]
   Psychosocial health [1]
   Psychosocial intervention programmes [1]
   Psychosocial needs [2]
   Psychosocial support [1]
   psychosocial typology [1]
   Psychosocial well-being [4]
   Psychosocial well-being in late-adulthood [1]
   Psychotherapy [1]
   Puberteit [1]
   Puberty [1]
   Public [1]
   Public agenda [1]
   Public alcohol drinking places [1]
   Public Awareness [1]
   Public financial management [1]
   Public health sector [1]
   Public healthcare [1]
   Public interest [1]
   Public needs [1]
   Public participation [4]
   Public Participation forum (PPF) [1]
   Public policies [1]
   Public policy [2]
   Public policy implementation (PPI) [1]
   Public policy process [1]
   Public policy-making [1]
   Public Private Partnerships [1]
   Public protests or violence [1]
   Public relations [5]
   Public relations practitioner [1]
   Public school [1]
   Public Schools [1]
   Public sector [4]
   Public sector accountability [1]
   Public servants [1]
   Public Service [1]
   Public Service Broadcaster (PSB) [1]
   Public service context [1]
   Public service delivery [1]
   Public-sphere theory [1]
   Publishing [1]
   Pupils [2]
   Purity [1]
   purpose [1]
   Purpose of Education [1]
   Purpose-in-life [1]
   Qaba [1]
   QoL contributors [1]
   QoL domains [1]
   QoL inhibitors [1]
   Qualitative [7]
   Qualitative case study [1]
   Qualitative data collection [1]
   Qualitative data collection and analysis [1]
   Qualitative data collection methods [1]
   Qualitative interpretive research was to explore the experiences of HIV [1]
   Qualitative research [14]
   qualitative research [5]
   Qualitative research synthesis [2]
   Quality journalism [1]
   Quality Management System [1]
   Quality of Life [1]
   Quality of life [6]
   Quality of Local Governments [1]
   quantative grammaticocography [1]
   Quantifiers [1]
   Quantitative research [1]
   Quasi-modals [1]
   Queer theory [3]
   Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika [1]
   Raaiselkind [1]
   Raamwerk [1]
   Race [4]
   Racial identities [1]
   Racial identity [1]
   Racism [1]
   Radical Construction Grammar [1]
   radical ideologies [1]
   Radio [1]
   Radio drama [1]
   Radio drama / theatre [1]
   Radio theatre [1]
   Raga I [1]
   Raga III [1]
   Ragtime [1]
   Rame [1]
   Raming [1]
   raming [1]
   Ramono [1]
   Ramprisikobestuur [1]
   Ramprisikokommunikasie [1]
   Ramprisikovermindering [2]
   Random [1]
   Randomised control trials [1]
   rap [1]
   Rape [1]
   Rape incidents [1]
   Rapist [1]
   Ras [2]
   Ras-identiteite [1]
   Rasch modelling [1]
   Rassisme [1]
   Rating [1]
   Rating of [1]
   Rating scale development [1]
   Ratings [1]
   Rationalism [2]
   rationality [1]
   Re-construction [1]
   Re-standardisation [2]
   Reaction of readers [1]
   Readability [1]
   Reader [4]
   Reader background [1]
   reader experience [1]
   Reader involvement [2]
   Reader response [1]
   Reader response criticism [1]
   Reader-response criticism [1]
   Reader-writer-relationship [1]
   Reading [3]
   Reading ability [1]
   Reading behaviour [1]
   Reading comprehension [3]
   Reading demands [1]
   Reading experience [1]
   Reading instruction research [1]
   Reading strategies [2]
   Ready-reference sources [1]
   reaksie [1]
   Realia [1]
   Realism [2]
   reality [1]
   Reallocation [1]
   reason [1]
   Recall [1]
   Recanting [1]
   Reception [1]
   Reception aesthetics [1]
   Reception theory [2]
   Recidivism [1]
   Reciprocity [1]
   Recognition [1]
   Recommendation [1]
   reconciliation and development [1]
   reconstituted family [1]
   Reconstruction [1]
   Reconstruction of the self-narrative [1]
   Recreation [3]
   Recreation centres [1]
   Recreation management [1]
   Recreation management competencies [1]
   Recreation participation [1]
   Recreation provision [1]
   recruitment strategy [1]
   Red Riding Hood [1]
   Redan rock engraving site [1]
   Redan-rotsgraveringsterrein [1]
   Reduplication [1]
   Reference sources [1]
   Referential void [1]
   Referral [1]
   Reflection [1]
   Reflective paradigm [2]
   Reflective practitioner [1]
   Reflective supervision [1]
   Reflektiewe paradigma [2]
   Reformational Philosophy [1]
   Reformational philosophy [2]
   Reformational world view/philosophy [1]
   Reformed Churches of South Africa [1]
   Reformed theology [1]
   Regelski [1]
   Reger [1]
   Regime Change [1]
   Regime Change Outcomes [1]
   Regional history [1]
   Regionality [1]
   Register [1]
   Register studies [1]
   register studies [1]
   register variation [1]
   Registered counsellors [1]
   regression modelling [1]
   Regsaspekte van egskeiding [1]
   Regsgeleerdheid [1]
   Regstellende wetgewing [1]
   Regular expression [1]
   regulated health professions [1]
   Regulation [1]
   Regulations [1]
   Rehabilitation [1]
   Rehearsal strategies [1]
   Rein [1]
   REIPPPP [1]
   Reisprosa [1]
   Reisverhaal [1]
   Rejection [1]
   Rejection experience [1]
   rekenaarondersteunde opleiding [1]
   Rekonstruksie [1]
   Rekonstruksie van die selfnarratief [1]
   Rekreasie [1]
   Rekreasiebestuur [1]
   Rekreasiebestuursvaardighede [1]
   Rekreasiesentrums [1]
   Rekreasievoorsiening [1]
   Relaas… [1]
   Relasionaliteit [1]
   relasionaliteit [2]
   relasionele outonomie [1]
   Relasionele performatisme [1]
   Relation [1]
   Relational and collective well-being [1]
   Relational challenges [1]
   Relational contributions [1]
   Relational coping [1]
   Relational identity [1]
   Relational losses [1]
   Relational perspective [1]
   Relational qualities [2]
   Relational regulation [1]
   Relational returns [1]
   Relational well-being [5]
   relational well-being [1]
   Relational wellbeing [3]
   Relationality [2]
   Relations of power [1]
   Relationship [1]
   relationship [1]
   Relationship between fathers and a learning-impaired child [1]
   Relationship building strategies [1]
   Relationship cultivating strategies [1]
   Relationship management [9]
   Relationship management theory [1]
   Relationship marketing [1]
   relationship marketing [1]
   Relationship outcomes [2]
   relationship(s) [1]
   Relationshipfocused approach [1]
   Relationships [9]
   Relativism [2]
   Relativisme [1]
   Reliability [8]
   reliability [1]
   Religie [1]
   Religion [7]
   Religion and science [1]
   Religiosity [1]
   Religious belief [1]
   Religious beliefs [1]
   Religious communication [1]
   Religious cultural beliefs and practices [1]
   Religious Freedom [1]
   Reluctance [1]
   Remarriage [1]
   Remediërende onderrig [1]
   Remembrance of Things Past [1]
   Remuneration [1]
   Renal function [1]
   Renewable energy [1]
   Repertoire [1]
   Report writing [1]
   Reporting [2]
   repositioning of psychological birth order [1]
   Representasie [1]
   Representation [7]
   Representation of identity [1]
   Representation of time and space [1]
   Representation of women [1]
   representational function [1]
   representative democracy [1]
   Reputasie [1]
   Reputation [2]
   Research on family functioning [1]
   Resepsie-estetika [1]
   Residensiële sorg [1]
   residensiële sorgfasiliteit [1]
   Residensiële versorgingseenheid [1]
   Residensiële versorgingsfasiliteit [1]
   Residential care [1]
   Residential care facilities [2]
   Residential care facility [3]
   residential care facility [1]
   Residential care/ Children’s home [1]
   Residential facilities [1]
   Residential social worker [1]
   Residentiële sorg fasiliteite [1]
   residents [1]
   Resilience [15]
   resilience [2]
   Resilience assets [1]
   Resilience processes [2]
   resiliency [1]
   Resilient [1]
   resilient [1]
   Resistance [2]
   Resistance theatre [1]
   Resistant behaviour [1]
   Resource development [1]
   Resource management [1]
   Resource scarce languages [1]
   Resource-Constrained Environment [1]
   Resource-poor community [1]
   Resource-scarce languages [1]
   Resources [1]
   Respeaking [1]
   Respect [8]
   Respek [3]
   response [1]
   Responsibilities [1]
   Responsibility [1]
   Rest allowance [1]
   Restorative experiences [1]
   Restructuring [1]
   Retail banking segment [1]
   Retensie [1]
   Retention [1]
   Retention policy [1]
   Retired person [2]
   Retoriek [1]
   retoriese strategieë [1]
   retorika [1]
   Retraction [1]
   Retrospective interviews [1]
   Return on investment (ROI) [3]
   Revans [1]
   Revolution [1]
   Rewards [1]
   Rewriting [3]
   Rhetoric [1]
   Rhetorical space [1]
   Rhythm [1]
   rhythmic forces [1]
   Ricoeur [1]
   Riem/e [1]
   Right to fair and proper trial [1]
   right to vote/suffrage [1]
   Riparian rights [1]
   Ripples on a pond model [1]
   Risiko [1]
   Risiko faktore [1]
   Risikofaktore [2]
   risikofaktore [1]
   Risk [3]
   risk assessments [1]
   Risk behaviour [2]
   Risk factor [1]
   Risk factors [3]
   risk factors [1]
   Risk perception [1]
   Riskante gedrag [2]
   Risks [2]
   Risky behaviour [1]
   Robert Fuchs [1]
   Robert McKee [1]
   Robinson Crusoe [1]
   Rock & Pop syllabi [1]
   Roepman [1]
   Rol [1]
   Rol van die maatskaplike werker [1]
   Roland Barthes [1]
   Role [1]
   role [1]
   Role experience [1]
   Role fulfilment/role division [1]
   Role of the social worker [1]
   role of the state [1]
   Role theory [1]
   Role-playing [1]
   Roles [3]
   Rolle [1]
   Rolong (African people) [1]
   Rolprentgenres [1]
   Rolprentmusiek [1]
   Rolspelers [1]
   Rolvervulling/rolverdeling [1]
   Roman [2]
   Roman law [1]
   romance [1]
   Romanticism [3]
   Romola(1863) [1]
   Ronelda S. Kamfer [1]
   Rooi Rose [1]
   Rosemarie Marriott [1]
   Rou [1]
   Rouprogramme [1]
   Rouproses [1]
   RSG [1]
   Rubrics [1]
   Ruburiki tsa ho tshwaya [1]
   Rugby players [2]
   Rugbyspelers [1]
   Rugbywedstryd [1]
   Ruimte [3]
   Ruimte & Plek [1]
   Ruimte en plek [1]
   Ruimtelike beplanning [1]
   Rule of Law [2]
   Rule-based [1]
   Rulings [1]
   Rupert, Rona. Woorde is soos wors [1]
   Rural [5]
   rural [3]
   Rural - Farm schools [1]
   Rural area [6]
   Rural areas [3]
   Rural community [2]
   Rural development [2]
   Rural dwellings [1]
   rural households [1]
   Rural South Africa [1]
   rural women [1]
   rural youth [1]
   Rustenburg district [1]
   Ruth Ozeki [1]
   S-COPE [1]
   Saartjie [1]
   Saartjie Baartman [1]
   SABC [3]
   SABC TV [1]
   SABC1 [1]
   SACOMM [1]
   SACP [1]
   Sacred [1]
   SADC region [1]
   SAE [1]
   SAfE [1]
   Safe internet use [1]
   Safe spaces [1]
   Safety [1]
   Safety communication [1]
   sal [1]
   sales [1]
   Saligmakingsbeheptheid (resp. ‘bekeringsbeheptheid’) [1]
   Salutogenesis [2]
   Salvationist [1]
   Same-Language Subtitles (SLS) [1]
   Same-sex experiences [1]
   Samestelling [1]
   Samewerkende regering [1]
   Sampling [1]
   Samuel Beckett [1]
   San (African people) [1]
   Sand play [1]
   Sand tray play therapy [1]
   Sandspel [1]
   Sanitasie [1]
   Sanitation [2]
   Santa Gamka [1]
   Santu Mofokeng [1]
   SAPS Ikageng [1]
   SAPS/South Africa Police Service [1]
   SAPS/South African Police Service [1]
   Sarafina! [1]
   Sarie [1]
   Sassoferrato [1]
   Satire [2]
   satire [1]
   Satisfaction [1]
   Satisfaction with life [5]
   SAUK [2]
   Saulspoort [1]
   Saxoferrato [1]
   Scaffolding relationships [1]
   Scale development [1]
   Scale validation [2]
   Scenic zones [1]
   Schema theory [2]
   Schemata [1]
   Schematisation [1]
   Scheme theory [1]
   Schoenberg [1]
   Scholastic achievement [1]
   School [1]
   School climate [1]
   School communities [5]
   School community [2]
   School culture [2]
   School ecology [1]
   School principals [1]
   School psychologist [1]
   School readiness [1]
   School reintegration [1]
   School social work [1]
   School well-being [1]
   Schools [1]
   Schools for the Deaf [1]
   Schools of industry [1]
   schools of skills [1]
   Schreiner, Olive [1]
   Science [2]
   science [1]
   science fiction [1]
   Scientific legitimacy [1]
   Scientific method [1]
   Scientific nature of law [1]
   Scientific racism [1]
   Scoping review [1]
   Scorched-earth policy [1]
   Scorecard design [1]
   Scoring validity [1]
   screen translation [1]
   Screening process [1]
   Scriabin [1]
   Script [1]
   Script development model [1]
   Script refills [1]
   Scriptotherapy [1]
   Scripts [2]
   Scriptwriting [1]
   Scrivener se Model [1]
   Scrivener's model [1]
   Seasonal unemployment [1]
   Sebokeng [1]
   Second Anglo-Boer War [1]
   Second Language [1]
   Second language [1]
   Second language (L2) [1]
   Second language acquisition [1]
   Second Language Learning [1]
   Second language learning [3]
   Second language pronunciation [1]
   Second language student writing [1]
   Second language teaching and learning [1]
   Second language writing [1]
   Second marriages [1]
   Secondary education [2]
   Secondary educators [1]
   Secondary learners [1]
   Secondary orality [1]
   Secondary prevention [2]
   Secondary school [3]
   Secondary school communities [1]
   Secondary traumatisation [1]
   Secretary [1]
   Section 10 of the Children's Act, act 38 of 2005 [1]
   Security [1]
   Security State [1]
   SEESA [1]
   Segmental [1]
   Segmental and suprasegmental aspects of sound [1]
   segmentation [1]
   Segregasie [1]
   Segregation [2]
   seismic events [1]
   Seisoenale werkloosheid [1]
   Sekondêre leerders [1]
   Sekondêre opvoeders [1]
   Sekondêre opvoeding [1]
   Sekondêre oraliteit [1]
   Sekondêre traumatisering [1]
   Sekondêre voorkoming [1]
   Seksueel misbruik [1]
   Seksueel misbruikte kind [2]
   Seksueel misbruikte kinders [1]
   seksuele kindermishandeling [1]
   Seksuele misbruik [18]
   seksuele misbruik [1]
   Seksuele misbruik sake [1]
   Seksuele misbruik van kinders [3]
   Seksuele misbruik van ‘n kind [1]
   Seksuele misdade [1]
   Seksuele mishandeling [1]
   Seksuele mishandeling van kinders [2]
   Seksuele molestering [1]
   Seksuele oortredings [1]
   Selection [1]
   Self [5]
   Self control [1]
   Self Determination Theory [1]
   Self interactional group theory [1]
   self-ander-verhouding [1]
   Self-authorship [1]
   Self-belief [2]
   Self-besering [1]
   Self-care [1]
   Self-compassion [1]
   Self-concept [3]
   Self-confidence [1]
   Self-configuration [3]
   Self-connected pianism [1]
   Self-controlled Technology [1]
   Self-determination [2]
   Self-determination theory [3]
   self-determination theory [2]
   Self-determination theory (SDT) [1]
   Self-directed [1]
   Self-disclosure [1]
   Self-effektiwiteit [1]
   Self-efficacy [8]
   Self-esteem [3]
   Self-esteem in adolescence [1]
   Self-expression [2]
   Self-forgiveness [1]
   Self-help [3]
   Self-injury [1]
   Self-intergenerasiegroepsteorie (SIGT) [1]
   Self-Intergenerational Group Theory (SIGT) [1]
   Self-kindness [1]
   Self-listening [1]
   Self-management behaviour [1]
   Self-narrative [1]
   Self-objectification [2]
   Self-perception [3]
   Self-reflection [1]
   Self-regulasie [1]
   Self-regulated [1]
   Self-regulation [12]
   Self-regulation program [1]
   Self-regulering [2]
   Self-report response [1]
   Self-similar [1]
   Self-strengths [1]
   Self-support [1]
   Self-vriendelikheid [1]
   Selfbeskikking teorie [1]
   Selfdeernis [1]
   Selfdeterminering [1]
   Selfdoeltreffendheid [2]
   Selfgerig [1]
   Selfmoord [2]
   Selfmoordgedrag [1]
   Selfmoordpoging [1]
   Selfmoordpoging/poging tot selfmoord [1]
   Selfnarratief [1]
   Selfobjektivering [1]
   Selfondersteuning [1]
   Selfone [1]
   Selfoon [1]
   Selfregulerend [1]
   Selfregulering [3]
   Selfstandige leer [1]
   Selfvergifnis [1]
   Selfwerksaamheid [1]
   Semantic categories [1]
   Semantic Maps [1]
   Semantic maps [1]
   Semantic values [1]
   Semantics [1]
   Semiotic approach [1]
   Semiotics [9]
   Semiotiek [2]
   Senior managers [2]
   Sensasionalisme [1]
   Sensation [1]
   Sensationalism [1]
   Sense [1]
   Sense of belonging [2]
   Sense of coherence [5]
   Sense of community [1]
   Sense of place [1]
   Sense of purpose [1]
   Sense of self [4]
   senses [1]
   Sensories-motoriese spel [1]
   Sensoriese integrasie [1]
   sensoriese prosesserings-disfunksie (SPD) [1]
   Sensory [1]
   Sensory integration [1]
   sensory motor subsystems [1]
   sensory processing disorder (SPD) [1]
   Sensory-motor play [1]
   Sensuality [1]
   sensuur [1]
   Sentence [1]
   Sentence recognition [1]
   Sentences [1]
   Senwes [2]
   Senwes Head Office [1]
   Senwes Hoofkantoor [1]
   Separation Anxiety [2]
   Service Centre for Older Persons [1]
   Service Centre for the Aged [1]
   Service delivery [7]
   service delivery [1]
   Service delivery improvement plan [1]
   service orientation (service quality) [1]
   Service profit chain [1]
   Service workers [1]
   Services [1]
   Sesotho home language [1]
   Sesotho puo ya lapeng (PL) [1]
   Setswana [6]
   Setswana grammar [1]
   Setswana literature [1]
   Setswana morphology [1]
   Setswana poetry [1]
   Settler [1]
   Seuns [1]
   severe intellectual challenge [1]
   Sewentigers [1]
   Sex [4]
   Sex differences [1]
   Sexual Abuse [2]
   Sexual abuse [32]
   Sexual abuse and social worker [1]
   Sexual abuse cases [1]
   Sexual abuse disclosure [1]
   Sexual abused child [1]
   sexual abuser [1]
   Sexual activity [1]
   Sexual behaviour [1]
   Sexual bullying [1]
   Sexual decision making [1]
   Sexual identity [1]
   Sexual offences [2]
   sexual offences [1]
   Sexual preference [1]
   Sexual trauma [1]
   Sexuality [5]
   Sexuality education [1]
   Sexuality values and attitudes [1]
   Sexually abused child [2]
   Sexually abused children [1]
   Sexualy transmitted diseases [1]
   sf [1]
   Shadow [2]
   Shadow education [1]
   Shaka [1]
   Shakespeare, William, 1564-1616 [1]
   Shakespearean tragedy [1]
   Shame [1]
   Shamwari Conservation Experience (SCE) [1]
   Shared cognition [1]
   Shared experiences and phenomenology [1]
   Sharpeville [1]
   Shift theory [1]
   shipwrecks [1]
   SHIP® [1]
   Shirley (1849) [1]
   Short novel [1]
   Short story [1]
   short-term diachronic comparable corpus linguistics [1]
   Sibbe [1]
   Sibilants [1]
   Siblings [1]
   Sicko [1]
   Siegfried [1]
   Sielkunde Sosiale dinamika [1]
   Sielkundige [1]
   sielkundige welstand [1]
   Sielkundiges [1]
   Sign systems [1]
   Significant adults [1]
   Signs [1]
   Sikwane L Z [1]
   Silence [1]
   Silent film [1]
   Simboliek [2]
   Simbolisme [1]
   Similarities [1]
   Simmetriese tweerigtingkommunikasie [1]
   Simplekse passings [1]
   Simplex mapping [1]
   Simulacrum [1]
   simulacrum [1]
   Simulakrum [1]
   Simulasie [1]
   Simulation [1]
   Simultaantolking [1]
   Simultane tolking [1]
   Simultaneous interpreting [2]
   Sin van samehorigheid [1]
   Sin vir self [1]
   Sincerity [1]
   Singing [2]
   Single Case Study [1]
   Single case study [1]
   single parenting [1]
   Single-parent families [1]
   Sinodebesluite [1]
   Sintaktiese herrangskikking [1]
   sintuie [1]
   Sisteemteorie [3]
   sisteemteorie [1]
   Sisteme [1]
   Sistiese fibrose [1]
   SiSwati [1]
   Situational leadership and conceptual framework [2]
   Six Bricks [1]
   Six resilience protective processes [1]
   SJGD [2]
   Skadu [1]
   Skakelkunde [1]
   Skakelpraktisyn [1]
   Skakelwerk [1]
   Skande [1]
   Skanskop Island irrigation scheme [1]
   Skanskopeilandbesproeiingskema [1]
   Skei/e [1]
   Skeidingsangs [1]
   Skelm [1]
   Skeppende kunste [1]
   Skeppings-, sondeval- en verlossingsmotief [1]
   skermvertaling [1]
   Skills [2]
   skills [1]
   Skills and training needs [1]
   Skills development [1]
   Skills profile [1]
   Skipbreukeling [1]
   Skole vir Dowes [1]
   Skole wat gesondheid bevorder [1]
   Skool [1]
   Skool maatskaplike werker [1]
   Skoolgemeenskap [1]
   Skoolgemeenskappe [1]
   Skoolgereedheid [1]
   Skoolkultuur [1]
   Skoolwelstand [1]
   Skripte [1]
   Skriptoterapie [1]
   Skryf [1]
   Skryfkuns [3]
   Skryfwerk [1]
   Skuldigbevinding [2]
   Slavery [2]
   Sleep deprivation [1]
   Sleutelwoorde: Republikein [1]
   Small and medium enterprises (SMEs) [1]
   Small business enterprise [1]
   Small business-South Africa-North-West [1]
   Small entity [1]
   small sized businesses [1]
   small sized pharmacies [1]
   small sized retailers [1]
   Smoking [1]
   SMS (Short Message Service) [1]
   Sneaker and perspective [1]
   Snuff [1]
   Social [1]
   social and cultural mediator [1]
   social and economic diplomacy [1]
   Social awareness and identity [1]
   Social Capital [1]
   Social capital [1]
   Social change [2]
   Social climate [1]
   Social cognitive learning theory [1]
   Social cohesion [1]
   Social commentary [1]
   Social competence [1]
   Social conflict [2]
   Social constructionism [2]
   Social constructivism [6]
   Social context [1]
   Social contexts [1]
   social contract [1]
   Social convoy theory [1]
   Social criticism [1]
   Social development [3]
   Social dynamics [1]
   Social ecological conceptualisation of resilience [1]
   Social ecologies [1]
   Social ecology [1]
   Social embeddedness [1]
   Social factors contributing to heart disease [1]
   Social gerontology [1]
   Social grants [1]
   Social group work [6]
   Social group-work [1]
   Social identity [1]
   Social impact [1]
   Social integration [1]
   Social interaction [2]
   Social involvement programmes [1]
   Social isolation [1]
   Social justice [1]
   Social losses [1]
   Social marketing [1]
   Social media [9]
   social media [1]
   Social media action plan [1]
   Social media community [1]
   Social media guidelines [2]
   Social media marketing [1]
   Social media networking [1]
   Social media strategy [2]
   Social Networking [1]
   Social networking [1]
   Social networks [3]
   Social niche [1]
   Social partnerships [1]
   Social protective/risk factors [1]
   Social responsibility [2]
   social responsibility [1]
   Social return on investment [1]
   Social self-efficacy [1]
   Social skills [1]
   Social support [6]
   social support [1]
   Social support model [1]
   Social support networks [1]
   Social value [1]
   Social vulnerability [1]
   Social well-being [1]
   Social work [21]
   Social work and specialist field [1]
   Social work empowerment programme [1]
   Social work intervention [1]
   Social work investigation [1]
   Social work model [1]
   Social work programmes [1]
   Social work students [1]
   Social work theories [1]
   Social work/er [1]
   Social worker [11]
   Social worker/s [1]
   Social workers [8]
   Social workers knowledge base [1]
   Social-constructivism [1]
   Social/human environment [1]
   Socialising [1]
   socialism [1]
   Socially constructed meanings [1]
   Socially responsible investing [1]
   Society [2]
   society [1]
   Socio-affective [1]
   Socio-demographic characteristics [1]
   Socio-economic [1]
   Socio-economic circumstances [1]
   Socio-economic problems [2]
   Socio-economic status [2]
   sociocultural communication [1]
   Socioeconomic development [1]
   Sociolingistics [1]
   Sociolinguistics [2]
   sociolinguistics [1]
   Sociology [4]
   Sociophonetics [2]
   SOCPEN [1]
   Softening (brei; brey) hides [1]
   Solo performance [1]
   Solo-optrede [1]
   Solo-uitvoering [1]
   Somatic anxiety [1]
   Son [1]
   Sonata for obie and piano (1947) [1]
   Song text [1]
   Songs of struggle [1]
   Sonnets [1]
   Sosiaal-kognitiewe leerteorie [1]
   Sosiale gegrondheid [1]
   Sosiale integrasie [1]
   Sosiale interaksie [1]
   Sosiale kapitaal [1]
   Sosiale konteks [1]
   Sosiale media [5]
   Sosiale media aksieplan [1]
   Sosiale media bemarking [1]
   Sosiale media riglyne [1]
   Sosiale media strategie [1]
   Sosiale netwerke [3]
   Sosiale ondersteuning [2]
   Sosiale ontwikkeling [1]
   Sosiale self-effektiwiteit [1]
   Sosiale verantwoordelike investering [1]
   Sosiale waarde [1]
   Sosiale-konvooi-teorie [1]
   Sosio-ekonomiese probleme [1]
   Sosiodemografiese eienskappe [1]
   sou [1]
   Sound [1]
   Sound stimulation [2]
   Source [2]
   South Africa [38]
   South Africa 1652-1901 [1]
   South Africa Judicial system [1]
   South Africa-Mafikeng [1]
   South Africa-Potchefstroom [1]
   South African [2]
   South African Broadcasting Corporation (SABC) [1]
   South African community music development programmes [1]
   South African Constitution [1]
   South African construction industry [1]
   South African context [3]
   South African drama [1]
   South African Education [1]
   South African education [1]
   South African education system [1]
   South African electoral system [1]
   South African English [4]
   South African families [1]
   South African genealogy [1]
   South African identity [1]
   South African literature [1]
   South African media [1]
   South African mining industry [1]
   South African municipalities [1]
   South African opera [1]
   South African Party [1]
   South African piano music [2]
   South African Police Service [11]
   South African Police Service (SAPS) [7]
   South African politics [2]
   South African postcolonial fiction [1]
   South African protest music [1]
   South African Republic [1]
   South African Schools Choral Eisteddfod [1]
   South African slavery [1]
   South African Social Security Agency [1]
   South African University [1]
   South African War [1]
   South Africans [1]
   South-Africa [2]
   South-African Police Service (SAPS) [1]
   South/Africa [1]
   Southern [1]
   Southern Africa [1]
   Southern African Development Community [2]
   Southern African Development Community. [1]
   Southern African environments [1]
   Southern Hemisphere Englishes [2]
   Southern shift [1]
   Space [9]
   Space & Place [1]
   Space and identity [1]
   Space and Place [1]
   Space and place [1]
   Space and spatial dynamics [1]
   Space in (installation) art [1]
   Space/place [1]
   Spatial configuration [1]
   Spatial metaphors [1]
   Spatial planning [1]
   Spatiality [1]
   special education [1]
   Specialised field [1]
   Specification [1]
   spectator theory [1]
   Speech acts [1]
   Speel [1]
   Spel [1]
   Spelgebaseerde aktiwiteite [1]
   Spelterapie [3]
   spesiale onderwys [1]
   Spesialisgebied [1]
   speurromans [1]
   Spheres of Government [1]
   Spinal cord [1]
   Spinal cord injured person (SCIP) [1]
   Spinal cord injured persons' partner (SCIPP) [1]
   Spinal cord injury [1]
   Spinal cord injury (SCI) [1]
   Spinal cord rehabilitation [1]
   Spiritual well-being [2]
   Spiritualiteit [4]
   Spirituality [7]
   Spirituele welstand [1]
   Spoelwerk [1]
   Spoke [1]
   Spokery [1]
   Sponsorship [1]
   Spontaneous healing [1]
   Spookkarakters [1]
   Spookstories [1]
   Sport development programme [1]
   Sport participants [1]
   Sport participation [2]
   Sport psychological skills [1]
   Sportdeelname [1]
   Sports [1]
   Sports psychology [1]
   spraakverlies [1]
   Sprakeloos [1]
   Sprokies [1]
   SRCS [1]
   SSRQ [1]
   Sstrategic social networking [1]
   Staatsbiblioteek [1]
   Stage [2]
   Stakeholder engagement [1]
   Stakeholder management [6]
   Stakeholder relations [1]
   Stakeholder relationship management [3]
   Stakeholder relationships [1]
   Stakeholders [1]
   stakeholders [1]
   Stamhoofde [1]
   Stamowerheid [1]
   Standaardafrikaans [2]
   Standaardisering [1]
   Standard Afrikaans [3]
   Standard Bank [1]
   Standard Dutch [1]
   Standard English [1]
   Standard language [1]
   Standard time [1]
   Standard variety [1]
   Standard(s) [1]
   Standardisation [3]
   Standardization [1]
   Standards [1]
   State [3]
   State anxiety [1]
   State Capacity [1]
   state capture [1]
   State dysfunction [1]
   State failure [1]
   State library [1]
   Statistical machine translation [2]
   Statistical significance testing [1]
   Statistiese masjienvertaling [2]
   Stative predicates [1]
   Stative verbs [1]
   Statutêre maatskaplike werk [1]
   Statutêre sorg [1]
   Statutory care [1]
   Statutory financial reporting practices [1]
   Statutory social work [1]
   Statutory social worker [1]
   stedelike [1]
   Stedelike Suid-Afrika [1]
   Steenberg, Elsabe. Boom, bomer, boomste [1]
   Stel, Willem Adriaan van der, 1664-1733 [1]
   stelselbenadering [1]
   Stelselteorie [1]
   Stemming [1]
   Stemmingsmusiek [1]
   stemreg [1]
   Stereotipes [1]
   Stereotipiese uitbeelding [1]
   Stereotypes [1]
   Stereotypical portrayal [1]
   Sterflikheid [1]
   Sterktebenadering [1]
   Sterkteperspektief [1]
   Sterktes [1]
   Steve Larson [2]
   Steven Cohen [1]
   stigma [1]
   Stigmatisation [1]
   Stigmatisering [1]
   Stilte [1]
   Storie [1]
   Storielyn [1]
   Stories [1]
   Storievertelling [1]
   Story [1]
   Storyline [1]
   Storytelling [2]
   Straatkinders [1]
   Strateeg [1]
   Strategic alignment [1]
   Strategic alliances [1]
   Strategic communication [2]
   Strategic communication management [6]
   Strategic communication management theory [1]
   Strategic conservation communication [1]
   Strategic CSR [1]
   Strategic environmental assessment (SEA) [1]
   Strategic management [1]
   Strategies [2]
   Strategiese Bestuur [1]
   Strategiese kommunikasie [1]
   Strategiese kommunikasiebestuur [5]
   Strategiese sosiale netwerke [1]
   Strategist [1]
   Strategy [1]
   Strategy and leadership [1]
   Streeksgeskiedenis [1]
   Street children [2]
   stremmende faktore van lewenskwaliteit [1]
   Strength [1]
   Strength perspective [2]
   Strength-based activities [1]
   strengthening the self [1]
   Strengths [1]
   Strengths approach [1]
   Strengths perspective [1]
   Stres [3]
   Stress [15]
   stress [1]
   Stress assignment [1]
   Stress management [1]
   Stress rules [1]
   Strop/pe [1]
   Structural elements [1]
   Structural equation model [1]
   structuralism [1]
   Structure [1]
   Structure elements [1]
   Structured play therapy [1]
   Struikelblok [1]
   Struktuur [1]
   Struktuurelemente [1]
   Student attitudes [1]
   Student characteristics [1]
   Student diaries [1]
   Student journals [1]
   Student pianist [1]
   Student Rag Community Service (SRCS) [2]
   student recruitment [1]
   Student success [2]
   Student writing [1]
   Student(s) [1]
   Studente [3]
   Studente - Psigologie [2]
   Studente Jool Gemeenskapsdiens (SJGD) [2]
   Studenteaanpassing [1]
   Studentebewegings [1]
   Studentesukses [1]
   Students [7]
   Students - Psychology [2]
   Studie en onderrig [1]
   Studiegewoontes en -houdings [1]
   Study guide [1]
   Study habits and attitude [1]
   Style [1]
   Sub judice rule [1]
   Sub-cultural language [2]
   Sub-cultural linguistic vitality measuring instrument [1]
   Subclinical eating disorder [1]
   Subclinical eating disorders [1]
   Subject specific [1]
   Subjective experience [1]
   Subjective experiences [1]
   Subjective health perceptions [1]
   Subjective perceptions [1]
   Subjective well-being [3]
   Subjectivism [1]
   subjectivism [1]
   Subjectivity [1]
   Subjektiewe ervaring [1]
   Subjektiewe persepsies [1]
   Subjektiewe welstand [2]
   Subkliniese eetversteurings [1]
   Sublieme [1]
   Sublime [1]
   Subordinaat [1]
   Subordinate [1]
   Substance [1]
   Substance abuse [2]
   Substance dependency [2]
   Substitute care [1]
   Subtitler training [1]
   Subtitles, [1]
   Subtitling [3]
   subtitling [1]
   Sudan [3]
   Sudan-Politics and government-1985- [1]
   Sudanese [1]
   Suffering [1]
   Suggestions for language editing [1]
   Suicidal behaviour [1]
   Suicidal ideation [1]
   Suicide [3]
   Suicide attempt [1]
   Suicide attempt/attempted suicide [1]
   Suid Afrikaans Polisie Diens [1]
   Suid- Afrikaanse konteks [1]
   Suid-Afrika [24]
   Suid-Afrika se beleid vir hoër onderwys [1]
   Suid-Afrikaanse grondwet [1]
   Suid-Afrikaanse kiesstelsel [1]
   Suid-Afrikaanse klaviermusiek [1]
   Suid-Afrikaanse media [1]
   Suid-Afrikaanse munisipaliteite [1]
   Suid-Afrikaanse Polisiediens [1]
   Suid-Afrikaanse politiek [1]
   Suid-Afrikaanse protesmusiek [1]
   Suid-Afrikaanse regsstelsel [1]
   Suid-Afrikaanse vokale musiek [1]
   Suider-Afrika [1]
   Suite [1]
   Sunday Sun [1]
   Sunday World [1]
   Superdiversity [2]
   Superordinaat [1]
   Superordinate [1]
   Supervisie [2]
   Supervision [2]
   Supervisor [1]
   Supervisor behaviour [1]
   Supervisor support [1]
   Supplementary education [1]
   Supplementary instruction [1]
   Support [11]
   Support function of supervision [1]
   Support group [1]
   Support strategy [1]
   Support systems [1]
   Supportive needs [1]
   Supportive treatment [1]
   Supports services [1]
   Surface acting [1]
   surrealism [1]
   Surveillance [1]
   Survival analysis [1]
   Survivors [1]
   survivors [1]
   Sustainability [2]
   sustainability [1]
   Sustainability development reporting [1]
   Sustainable development [5]
   sustainable development [1]
   Sustainable economics [1]
   Sustainable upliftment [1]
   Swangerskap [2]
   Swart kultuur [1]
   Swart onderwysers [1]
   Swartafrikaans [1]
   Swartes - Beroepsopleiding [1]
   Swartes - Onderwys [1]
   Swazi adolescents [1]
   Sycamore Tree Project (STP) [1]
   Sydney Field [1]
   Syllable structure [1]
   Syllabus [2]
   Syllabus Design [1]
   Syllabus-design [2]
   Symbolic corporate identity [1]
   Symbolic Interactionism [2]
   Symbolic interactionism [1]
   Symbolism [4]
   Symmetric two-way communication [1]
   Symmetrical two-way communication [1]
   Synod decisions [1]
   Syntactic development [1]
   Syntactic reordering [1]
   Syntactical analysis [1]
   Syntax [2]
   Synthesis [1]
   Syrinx [1]
   Systemic functional grammar [1]
   Systemic Functional Linguistics [1]
   Systemic-developmental model [1]
   Systems [2]
   Systems and processes [1]
   Systems theory [6]
   systems theory [2]
   T-unit [1]
   T.S. Eliot [1]
   Taakskap [1]
   Taal [1]
   Taal alkulturasie [1]
   Taalfunksies [1]
   taalhoudings en persepsies [1]
   Taalidentiteit [1]
   Taalkontak [1]
   Taalkunde [1]
   Taalnorme [1]
   Taalpraktisyn [1]
   Taalregister [1]
   taalregte [1]
   taalrepertoire en identiteit [1]
   Taaluniekheid [1]
   Taalverandering [1]
   Tabloid journalism [1]
   Tabloidisation [2]
   Tabloids [2]
   Tacit and explicit knowledge [1]
   Takeholder relationship management [1]
   Taksidermie [1]
   Taksonomie [1]
   Talented students [1]
   Tanning [1]
   Taoism [1]
   Target audience [1]
   Tasbare erfenis [1]
   Task-based syllabus [1]
   Task-based Syllabus Design [1]
   Tasks [1]
   Taskscape [1]
   Taxidermy [1]
   Taxonomy [1]
   Teacher [2]
   teacher [1]
   Teacher and learner convictions [1]
   Teacher development [1]
   Teacher development strategies [1]
   Teacher identity [1]
   Teacher morale [1]
   Teacher stress [1]
   Teacher Stress Inventory (TSI) [2]
   Teacher students [1]
   Teacher Training [1]
   Teacher-learner relationship [2]
   Teachers [2]
   Teaching [2]
   Teaching activities [1]
   Teaching aids [1]
   Teaching approach [1]
   Teaching method [1]
   Teaching methods [1]
   Team adaptability and decision-making [1]
   Team building [1]
   Team leadership [1]
   Team teaching [1]
   Teams [1]
   Technical aspects [1]
   Technician [1]
   Technikon education [1]
   Techno-scientific rationality [1]
   Technological acceptance model [1]
   Technological society [1]
   Technology [3]
   Technology Acceptance Model [1]
   Technology multimedia [1]
   Technology recycling [2]
   Technology-enhanced learning [1]
   Technology-enhanced. [1]
   Technostress [1]
   Teen pregnancy [1]
   Teenage girl/teenage boy [1]
   Teenage mothers [1]
   Teenage pregnancy [2]
   Tegnikus [1]
   Tegnologie [2]
   Tegnologieherwinning [1]
   Tekanyetso [1]
   Teks [1]
   Tekskritiek [1]
   Teksredigering [1]
   Tekstuele wêreld(e) [1]
   Telematic [1]
   Televisie [1]
   televisie [1]
   Television [1]
   television [1]
   Television adaptation [1]
   Television series [1]
   Temperament [1]
   Temporal expression [1]
   Temporal reference [1]
   Temporary safe care [1]
   Temporele beskrywing [1]
   Tempus [2]
   Tenofovir [1]
   Tense [2]
   Teoretiese benaderings [1]
   Teorie van Beredeneerde Optrede (TBO) [1]
   Teorie van die self [1]
   Teorie van kennis [1]
   Teorie van Self-determinasie [1]
   Terapeutiese dienste [1]
   Terapeutiese effek [1]
   Terapeutiese intervensie [2]
   Terapeutiese medium [1]
   terapeutiese proses [1]
   Terapeutiese verhouding [1]
   Teriantroop [1]
   Termination of pregnancy [1]
   Terry Pratchett [1]
   Tertiary education [3]
   Tertiary music education (subject Music Education) and the Net Generation [1]
   Tertullian [1]
   Tertullianus [1]
   TESOL [1]
   Test suite [1]
   Testing [1]
   Tevredenheid [1]
   Text [3]
   Text editing [1]
   Text editor/editing [1]
   Text internal corrective [1]
   Text linguistics [2]
   Text message [1]
   Text transformation [1]
   text types [1]
   Text-linguistics [1]
   Textbook [1]
   Textual accessibility [1]
   Textual actual worlds [1]
   Textual analysis [1]
   Textual criticism [1]
   Textuelle reale Welt(en) [1]
   Texture of evaluation [1]
   Thaïs [1]
   that-complementiser [1]
   The actual world [1]
   The Biographer’s Tale (2000) [1]
   The Black Tie Ensemble [1]
   The Book of Illusions [1]
   The child [1]
   The complexities of the context within which HIV pre and post test counselling [1]
   The English Patient [1]
   The eudaimonic turn [1]
   The frame [1]
   The Good Soldier [1]
   The Island of the Day Before [1]
   The L2 self [1]
   The Little White Bird (1902) [1]
   The long silence of Mario Salviati [1]
   The Lord of the Rings [1]
   The New York Trilogy [1]
   The occult [1]
   The palimpsest [1]
   The Return of the King [1]
   The sacred [1]
   The Self [1]
   The spiritual sublime [1]
   The state [1]
   The Story of an African Farm [1]
   The sublime [1]
   The Sympathizer [1]
   The Tenant of Wildfell Hall (1848) [1]
   The trade union Solidarity [1]
   The world Englishes Enterprise [1]
   The writing process [1]
   Theatre [1]
   Theism [1]
   thematic analysis [1]
   Thembu [1]
   theology [1]
   Theology‐based approach [1]
   Theoretical analysis [1]
   Theoretical approaches [1]
   Theoretical writing insights [1]
   Theory [1]
   Theory and practice of language editing [1]
   Theory of knowledge [1]
   theory of musical forces [1]
   Theory of poetry [1]
   Theory of Reasoned Action (TRA) [1]
   Theory of self [1]
   Therapeutic effect [1]
   Therapeutic intervention [1]
   Therapeutic medium [1]
   Therapeutic outcomes [1]
   therapeutic process [1]
   Therapeutic relationship [2]
   Therapeutic services [1]
   Therapist [1]
   Theriantrope [1]
   Third delegation [1]
   Third space [1]
   Thongs (riems) [1]
   Thoughts [1]
   Three-act structure [1]
   Three-dimensional power [1]
   Thriving [1]
   Throat-strap (strop/s) [1]
   Thusong service centres [1]
   Tienerseuns [1]
   Tim Ingold [1]
   TIMBL [1]
   Time [2]
   Time and memory [1]
   Time in (installation) art [1]
   Time management [1]
   Time perspective [1]
   Time study [1]
   Time Use Survey [1]
   Timoteus [1]
   Timothy [1]
   Tipe verhoudings [1]
   Titfunti emkhatsini wetfu (The shadows between us) [1]
   Titus [1]
   Tlokwe City Council [1]
   Tlokwe Local Municipality [1]
   to-infinitive marker [1]
   Toerisme-blik [1]
   Toetsing [1]
   Toilet facilities [1]
   Toiletfasiliteite [1]
   Tokai-park [1]
   Tokenisation [1]
   Tolerance [2]
   Tolking [1]
   tolking, tolkopleiding [1]
   Tolkmodusse en -funksies [1]
   Tom Lanoye [2]
   Tom Spanbauer [1]
   Tomatis [1]
   Tomatis listening programme [1]
   Tomatis method [3]
   Tomatis metode [1]
   Tone [1]
   Toorberg [1]
   Top-down and bottom-up approach [1]
   Topular text [1]
   Torture [1]
   Total Quality Management [1]
   Total wellness [1]
   Totalitarian [2]
   Totem [1]
   Totemism [1]
   Totemisme [1]
   Tourism-South Africa-North-West [1]
   Touristic gaze [1]
   Township [1]
   township [1]
   Township theatre [1]
   Tractatus [1]
   Tradisionele Afrika kultuur [1]
   Tradition [1]
   Traditional African culture [1]
   traditional healers [1]
   traditional health legislation [1]
   traditionalism [1]
   Tragedy [1]
   Training [2]
   Training and development [1]
   Training data [1]
   Training programme [4]
   Training programmes [1]
   Trans-cultural curriculum [1]
   Trans-disciplinary history [1]
   Transaction [1]
   Transamerica [1]
   Transcendentalism [1]
   Transfer [2]
   Transformasie [3]
   Transformation [6]
   transformation [1]
   Transformation procedures [1]
   Transformative and complex leadership [1]
   Transformative paradigm [1]
   Transformative piano teaching [1]
   Transformerende paradigma [1]
   Transgressing (textual) boundaries [1]
   Transisie en maatskaplike werker [1]
   Transition [1]
   Transition and social worker [1]
   Transition experiences [1]
   Transitioning [1]
   Translanguaging. [1]
   Translatability [1]
   Translation [5]
   Translation & culture [1]
   Translation and intertextuality [1]
   Translation categories [1]
   Translation expertise [1]
   Translation strategies [1]
   Translation studies [1]
   translation studies [1]
   Translation theory [3]
   Translation universals [1]
   Translation-induced language change [1]
   Translators' subjectivity [1]
   transnasionalisme [1]
   Transnational [1]
   Transnational Activism [1]
   Transnational history [1]
   Transnationalism and trans nationality [1]
   Transparency [1]
   Transport (riding) industry [1]
   Transport (ry) bedryf [1]
   Transport authority [1]
   Transport executive [1]
   Transport legislation [1]
   Transportation [1]
   Transposition [1]
   Transracial foster care [1]
   Transtextual detective [1]
   Transvaal [4]
   Transvaal (South Africa) [1]
   Transvaal (Suid-Afrika) [1]
   Transvaal Universiteit Kollege (TUK) [1]
   Transvaal University College (TUC) [1]
   Transvaal War [1]
   Trauma [10]
   Trauma causing factors [1]
   Trauma counselling program [1]
   Trauma dynamics [1]
   Trauma resolution [1]
   Trauma spectrum manifestation [1]
   Trauma theory [2]
   Trauma-veroorsakende faktore [1]
   Traumaresolusie [1]
   Traumateorie [2]
   Traumatic SCI [1]
   traumatic sexualisation [1]
   Travel and boundaries [1]
   Travel prose [1]
   Travel story [1]
   Travel-cost approach [1]
   Travels in the Scriptorium [1]
   travestie [1]
   Treatment [2]
   Treatment regimen [1]
   Tree symbolism [1]
   Treebank [1]
   Trekos [1]
   Trektoerusting [1]
   Trial [1]
   Triangulation [2]
   Triangulering [1]
   Tribal authorities [1]
   Tribal authority [1]
   Tribal bond [1]
   Trickster [2]
   Trickster story [1]
   Triekster [2]
   Trieksterverhaal [1]
   Trinity College of London [1]
   Triomf [1]
   Tripartite Alliance [1]
   Tripartite partnership [1]
   Tropes [1]
   Trust [2]
   Trustworthiness [1]
   Trypan blue [1]
   Tsetse (Mafikeng, South Africa)-Economic conditions [1]
   Tsonga community [1]
   Tswana [1]
   Tswana (African people) [1]
   Tswana Literature [1]
   Turnover [1]
   Turnover intention [1]
   Tussengeneerasieverhoudings [1]
   Tussengenerasie verhoudinge [1]
   TV series [1]
   Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902 [1]
   Tweerigting-simmetriese kommunikasie [1]
   Tweerigtingkommunikasie [2]
   Twitter [2]
   Twitter bemarking [1]
   Twitter marketing [1]
   Two way communication [1]
   Two-way communication [1]
   two-way communication [1]
   Two-way symmetrical communication [5]
   Two-way symmetrical communication theory [1]
   Two-way symmetrical public relations' model [1]
   Tyberiadis [1]
   Tyd [1]
   Tyd en geheue [1]
   Tydsuitdrukking [1]
   Type 1 Diabetes Mellitus [1]
   Type of relationship [1]
   typography [1]
   Ubuntu [2]
   Ubuntugogy [1]
   UCTD [1]
   Uganda [1]
   Uhlolo lwamantombazana [1]
   Uit die blou van onse hemel [1]
   Uitbranding [1]
   Uitnemendheid-teorie [1]
   Uitnemendheidsteorie [1]
   Uitreikprogramme [1]
   uitsaaitaal [1]
   Uitsaaiwese [1]
   Uitvallers [1]
   Ulysses [1]
   Umheimlich (Freud) [1]
   Unaccompanied cello [1]
   Unbounded text [1]
   Unconfessed [1]
   Unconscious [2]
   Unconventional Political Participation [1]
   Under-five mortality [1]
   Underachievement [1]
   Undergraduate Students [1]
   Undergraduate students [1]
   Understanding [1]
   underwater cultural heritage (UCH) [1]
   Undocumented migrants [1]
   Unemployed parents [1]
   Unemployment [3]
   unemployment [1]
   Unequally yoked [1]
   UNESCO [1]
   UNESCO Convention on the Protection of UCH [1]
   Uniqueness seeking [1]
   United Kingdom [1]
   United Nations peacekeeping [1]
   United Nations Resolution 1769 (2007) [1]
   Universiteit [1]
   Universiteit van Leiden [1]
   Universiteitstudente [1]
   Universiteitsverlaters [1]
   Universities [2]
   University incubators [1]
   University of Botswana-Employees [1]
   University of Leyden [1]
   University of Pennsylvania (Penn) [1]
   University rugby players [1]
   University setting [1]
   University Students [1]
   University students [1]
   Unmarried pregnancy [1]
   Unpaid care work [1]
   unpaid work [1]
   Unplanned Caesarean section [1]
   Unpublished fiction [1]
   Unstructured play [1]
   Unter dem Kalanderbaum [1]
   Untitled filmstills series [1]
   Untold [1]
   Untold / alternative stories / narratives [1]
   Unwelcome/unplanned/unexpected pregnancy [1]
   Urban [1]
   urban [2]
   Urban development [1]
   Urban South Africa [1]
   Urbanisation [2]
   Usage-based theory [1]
   User patterns [1]
   User profile [1]
   Users [1]
   Utalitarianism [1]
   Utilitarisme [1]
   Vaal River [1]
   Vaal Triangle in Gauteng [1]
   vaardigheidskole [1]
   Vaders [1]
   Vaders se ervaring [1]
   Vakbond Solidariteit [1]
   Valensiemorfeem [1]
   Validation [3]
   Validation argument [1]
   Validation framework [1]
   Validity [9]
   Validity -- South African context [1]
   Valse behoeftes [1]
   Values and characteristics [1]
   Values in Action Inventory of Strengths [1]
   Van Coillie [1]
   Van Niekerk, Dolf. Skrik kom huis toe [1]
   Varieties [1]
   Variety status [1]
   Vascular dysfunction [1]
   Veelrassige pleegsorg [1]
   Veelvuldige gevallestudie [1]
   Veelvuldige verliese [1]
   Veerkragtigheid [2]
   VEGF-A [1]
   Veilige internet gebruik [1]
   Veld [3]
   Veld fires [1]
   Veldteorie [3]
   Verantwoordelikhede [1]
   verantwoordelikheid [1]
   Verbatim [1]
   Verbeelding [1]
   Verbruikerskultuur [1]
   Verbs [1]
   Verdraagsaamheid [1]
   Vereeniging [1]
   Vereenvoudigde Nederlandse Spelling (VNS) [1]
   Verenigde Nasies Resolusie 1769 (2007) [1]
   Verenigde Nasies vredesoperasie [1]
   Verhaalterapie [1]
   Verhoogvrees [1]
   Verhoor [1]
   Verhouding tussen ’n vader en ’n leergestremde kind [1]
   Verhoudingkultiveringstrategieë [1]
   Verhoudings [2]
   Verhoudingsbestuur [6]
   Verhoudingsbestuur-teorie [1]
   Verhoudingshanteering [1]
   Verhoudingskenmerke [1]
   Verhoudingskwaliteite [1]
   Verhoudingswelstand [1]
   Verhoudinguitkomste [1]
   verkiesings [1]
   Verkragter [1]
   Verkragting insidente [1]
   Verlies [1]
   Vermaak [1]
   Verryking [1]
   Versorger [4]
   versorger [1]
   versorgers [1]
   Versorgers se ervaring [1]
   Versorging [1]
   Versplintering [1]
   Verstandelik gestremde kinders - Onderwys [1]
   versterking van die self [1]
   Vertaalkunde [1]
   Vertaling [1]
   verteenwoordigende demokrasie [2]
   vertelinstansie [1]
   verteller [1]
   Vertellersperspektief [1]
   Vertelling [1]
   Vertraging [1]
   Verwaarlosing [1]
   Verwagte uitkomste [1]
   Verwagtinge [1]
   Verwysing [1]
   Vetsug [1]
   Vhembe [1]
   VIA-IS [1]
   Viability [1]
   Victim [3]
   Victimization [1]
   Victims of crime [1]
   Victims of crimes [1]
   victims of domestic violence [1]
   Victor Turner [1]
   Victorian context [1]
   Victorian dwelling [1]
   Victorian fiction [1]
   Victorian literature [1]
   Victorian period [1]
   Vierskaar [1]
   Viet Thanh Nguyen [1]
   View of reality [2]
   Views [1]
   VIGS [2]
   Village [1]
   Violence [4]
   violence [1]
   Violence against women [1]
   Violence exposure [1]
   Violence related gunshot wounds [1]
   Violent exposure [1]
   Virginity [1]
   Virginity testing [1]
   Virtual public sphere [1]
   Virtual realities [1]
   Virtual support and counselling [1]
   Virtue [1]
   Virtuele steun en berading [1]
   Vision [1]
   Visions of community projects [1]
   Visitors [1]
   Visual [1]
   Visual communication [1]
   Visual Disability [1]
   Visual identity [1]
   Visual Impairment [1]
   Visual intrusion [1]
   Visual literary theory [1]
   Visual narratology [1]
   Visual problems [1]
   Visual pursuit [1]
   Visual values [1]
   Visuele gestremdheid [1]
   Visuele kommunikasie [1]
   Visuele narratologie [1]
   Vocabulary [1]
   Vocal ornamentation [1]
   Voice-over [1]
   Voices of children [1]
   Vokale ornamentasie [1]
   Volhoubaarheid [1]
   Volhoubare ontwikkeling [1]
   Volhoubare opheffing [1]
   Volhoubare-ontwikkeling [1]
   Volksdanse - Lesotho [1]
   Volkskongres 1934 [1]
   Volksverhaal [1]
   Vollenhoven, D. H. Theodoor (Dirk Hendrik Theodoor),|d1892-1978 [1]
   Voltooide deelwoord [1]
   Volunteer [1]
   volunteer [1]
   Volunteer - Service center for the aged [1]
   Volunteer coordinators [1]
   Volunteering [1]
   Volunteers [4]
   Volwasse vroue [1]
   voorbereidheid [1]
   Voorbereiding [1]
   Voordele [1]
   Voorkoming [1]
   voorkoming [1]
   voorkomingsgerigte dienslewering [1]
   Voorkomingsprogramme [1]
   Voorkoms [1]
   Voorligting in hoër onderwys [1]
   Voorprosessering [1]
   Voorsiening en onderhoud [1]
   Voorskoolse kinders [1]
   Voorskrifhervullings [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [1]
   Vooruitgangsgeloof [1]
   Vorm-betekenis-passings [1]
   voter trust [1]
   Vowel quality [1]
   Vowels [5]
   Vox Studiosorum Studenten Weekblad [1]
   VPOS-konstruksie [1]
   Vredefort Dome [1]
   Vreemdelingetaal [1]
   Vriendskap [1]
   Vroeë adolesensie [1]
   Vroeë adolessensie [2]
   Vroeë adolessent [2]
   Vroeë adolessente [2]
   Vroeë kerkgeskiedenis [1]
   Vroeë Kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling (VKO) [1]
   Vroeë Kinderontwikkelings-programme (VKOP) [1]
   Vroeë Kinderontwikkelingsentrum [1]
   vroeë-adolessente dogters [1]
   vroeëkinderontwikkelingsprojekte [1]
   Vroue in mynwese [1]
   Vrouedigters [1]
   vrouepoësie [1]
   Vroulik [1]
   vroulike identiteit [1]
   Vrye orrelwerke [1]
   vryetyd [1]
   Vryetydsaktiwiteite [1]
   vryetydservaring [1]
   vryetydspersepsies [1]
   Vryheid van spraak [1]
   Vrystaat [1]
   Vrywilliger [1]
   Vrywilligers [2]
   VSA [1]
   Vulnerability [1]
   vulnerability [1]
   Vulnerable [2]
   Vulnerable children [1]
   Vyf fasette van mindfulness [1]
   Waarderingsondersoek [1]
   Waarderingsperspektief [1]
   Wagon-whip [1]
   Walter Battiss [1]
   Walters, M. M., 1930- [1]
   Ward committees [1]
   Ward committees (WC) [1]
   Wash basin [1]
   Water activity [1]
   Water history [1]
   Water hulpbron [1]
   Water Management Area (WMA) [1]
   Water Management Institutions (WMIs) [1]
   Water pollution [1]
   Water resource [1]
   Water resources [1]
   water security [1]
   Water service authority [1]
   Water services [2]
   Water supply [2]
   Watkin Tudor Jones [1]
   Way of living [1]
   Weak State [1]
   Weak/Strong State [1]
   Web-based [1]
   Web-chaost [1]
   Web-gebaseerd [1]
   Weberian state [1]
   Website [1]
   Websites [1]
   Webtuiste [1]
   Webtuistes [1]
   Wedding band [1]
   Weermaggesinne [1]
   Weerstand [2]
   weerstandbiedendheid [1]
   Weerstandige gedrag [1]
   Weeskinders [1]
   WEF nexus [1]
   WEF nexus security [1]
   Weg! [1]
   WegRy [1]
   WegSleep [1]
   Weight over-concern [1]
   Weights of evidence [1]
   Welcome to Hard Times [1]
   Weldoener [1]
   Welfare [1]
   Well-being [24]
   well-being [3]
   Well-being perspective [1]
   Wellbeing [3]
   Wellness [2]
   Wellness Centre [1]
   Welstand [14]
   Welsyn [1]
   welsyn [1]
   Werk [1]
   Werk-gesin balans [1]
   Werklikheidsbeeld [1]
   Werknemers [2]
   Werknemerverhoudings [1]
   Werksbegeestering [1]
   Werkseienskappe [1]
   Werkservaring [1]
   Wes-Transvaal (South Africa) [1]
   Wes-Transvaal (Suid-Afrika) [1]
   West Rand [1]
   Western architectural styles [1]
   Western culture [1]
   Western Province of Zambia [1]
   Wet op Rampbestuur (57/2002) [1]
   Wetenskaplike rassisme [1]
   Wêrelde en ruimte [1]
   White identity [1]
   White settlers [1]
   White South African English [2]
   White South African English (WSAE) [1]
   White, Patrick, 1912-1990 [1]
   whiteness [1]
   whose task it is to counsel, inform [1]
   wil [1]
   Wilderness [1]
   Wilderness - Expedition [1]
   Willem Anker [2]
   Willem Boshoff [1]
   Willem Brakman [1]
   William Gibson [1]
   William Spanos [1]
   Williams syndrome [1]
   Wilma Stockenström [1]
   Wim Henderickx [1]
   WIN platform [1]
   Wives [1]
   Wolf [1]
   Wolwedans in die Skemer [1]
   Women [4]
   women [1]
   Women in development [1]
   Women in drama [1]
   Women in mining [1]
   Women in public life [1]
   Women's magazines [2]
   Women's rights [2]
   Women’s experiences [1]
   Woonperspektief [1]
   Woordkunsinisatiewe [1]
   Woordsoortetikettering [1]
   Word [1]
   Word art initiatives [1]
   Word recognition [1]
   Word stress [1]
   Words [2]
   Work [1]
   Work engagement [6]
   Work ethics [1]
   Work ethics of teachers [1]
   Work experience [1]
   Work life [1]
   Work measurement [1]
   Work satisfaction [2]
   Work study [1]
   Work-family balance [1]
   work-life balance [1]
   Workplace [3]
   Workplace bullying [1]
   Workplace Dimensions [1]
   World Café [1]
   World Café Method [1]
   World Café method [2]
   World Englishes [5]
   world Englishes [1]
   World heritage site [1]
   World view [1]
   World War I [1]
   World's Fair and The Waterworks [1]
   worlds [1]
   Worlds and space [1]
   Worldview [1]
   wou [1]
   Writer [2]
   Writing [2]
   Writing pedagogy [1]
   Writing quality [1]
   Writing rating scales [1]
   Writing techniques [1]
   Written Standard Afrikaans [1]
   WSAfE [1]
   wykskomitees [1]
   Xenophobia [1]
   Xers [1]
   Xhosa [2]
   Xhosa grammar [1]
   XLE [1]
   Yellow press [1]
   Yoke [1]
   Yoke-pin (skey) [1]
   young adult [1]
   Young adult learners [1]
   Young adulthood [2]
   Young adults [5]
   young adults [2]
   Young beginner [1]
   Young black adults [1]
   Young children [2]
   Young female adults [1]
   Young offenders [1]
   Young people [1]
   Young pianists [1]
   Younger employees [1]
   Younger people [1]
   Youth [9]
   youth [1]
   Youth at Risk [1]
   Youth characters [1]
   Youth literature [4]
   Youth novel [1]
   Youth novels [1]
   Youth-at-risk [1]
   Yves Klein [1]
   Zakes Mda [1]
   Zamdela cluster [1]
   ZAR [1]
   Zefrikaans [1]
   Zeitgeist [1]
   Zen [1]
   Zimbabwe [3]
   Zimbabwean English [1]
   Zimbardo time perspective inventory [1]
   Zuid Afrikaansche Republic [1]
   Zuid Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst [1]
   Zuid-Afrikaansche Republiek [2]
   Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Lettere en Kuns [1]
   Zulu [1]
   Zulu-speakers [1]
   Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία [1]
   ‘Dream’ projects [1]
   ‘Spoeling’ [1]
   “Christabel” [1]
   “The Rime of the Ancient Mariner” [1]