Now showing items 1-2 of 2

  • Mistiek in Ingrid Winterbach se 'Durban-drieluik' 

   Barthel, Dewaldt (North-West University (South Africa) , Potchefstroom Campus, 2016)
   In hierdie studie word ondersoek ingestel na die verskillende vergestaltings van mistiek en meer spesifiek die mistieke ervarings in die Durban-drieluik van Ingrid Winterbach. Aandag word gegee aan die rol wat mistieke ...
  • Die paradokse van koherensie in Karolina Ferreira (Lettie Viljoen) en Vincent (Willem Brakman) 

   Van Schalkwyk, Phillippus Lodewikus (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1998)
   The Afrikaans novel Karolina Ferreira (1993) by Lettie Viljoen, and Willem Brakman's Dutch novel Vincent (1993) have both been described by critics as ambivalent, unconventional, and disruptive as far as the inner and ...