Now showing items 1-1 of 1

    • Musikale ontlening en die voortbestaan van melodiese spore uit die verlede. 

      Van Rensburg, Henriëtte; Spies, Bertha M. (North-West University, 2011)
      Komponiste kan nie geïsoleer word van die musikale spore van die verlede nie – hierdie spore kan doelbewus deur komponiste betrek word of deur die filter van die onderbewussyn in ’n mindere of meerdere mate in latere ...