Now showing items 155-317 of 317

   Subject
   Handboeke vir vreemdtaliges [4]
   Harmony crusade [1]
   Heilige Gees [1]
   History [11]
   History and criticism [5]
   Holy Spirit [1]
   Homiletiek [1]
   Ice treatment [1]
   Idiome [2]
   Idioms [1]
   Inheemse volke [1]
   Jeug Godsdienstige lewe [1]
   Jeug Lewenswandel [1]
   Kaap die Goeie Hoop [1]
   Kategetiek [1]
   Kerk, Geskiedenis van leerstellings, 16de eeu [1]
   Kerkgeskiedenis [1]
   Kerkorde [1]
   Konsentrasiekampe [1]
   Konstitusionele geskiedenis Suid-Afrika [1]
   Kore [1]
   Korrekte gebruik [1]
   Language and languages [1]
   Latynse taal [2]
   Leesboeke [1]
   Leesboeke (Primêr) [2]
   Liederbundels vir skole [1]
   Liedere [1]
   Liggaamsopvoeding [1]
   Lullabies [1]
   Maatskaplike lewe en gewoontes [1]
   Maatskaplike Simposium [1]
   Maatskaplike Werk [1]
   Maleiers [1]
   Marais, Eugene Nielen, 1872-1936 [1]
   Marco [1]
   Military decorations [1]
   Millennium (Eschatology) [1]
   Millennium (Eskatologie) [1]
   Moedertaal en onderwys [2]
   Musiek [1]
   Name, Geografies [1]
   Names, Geographical [1]
   Namibia [1]
   Namibië [1]
   Nasionalisme Suid-Afrika [1]
   National characteristics, Afrikaans [1]
   National Party (South Africa) [1]
   Native language and education [4]
   Natural healing [1]
   Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Potchefstroom) [1]
   Nederduitse Gereformeerde Kerk - Congresses [1]
   Nederlands [4]
   Nederlandse literatuur [2]
   Nederlandse taal [4]
   Nederlandse taal - Grammatika [1]
   Nederlandse taal - Suid-Afrika [1]
   New Testament [1]
   Onderwys [3]
   Ons taal [1]
   Ontdekking en verkenning [2]
   Ontkenning [1]
   Opvoedkundige toetse en meting [1]
   Opvoedkundige wette en wetgewing [1]
   Orthography and spelling [3]
   Ortografie en spelling [3]
   Outeurs, Afrikaans [1]
   Participle [1]
   Phonetics [1]
   Phonology [1]
   Plantkunde [1]
   Politiek en owerheid [1]
   Potchefstroom (South Africa) [2]
   Potchefstroom (South Africa) History [1]
   Potchefstroom (Suid-Afrika) [4]
   Potchefstroom (Suid-Afrika) Geskiedenis [1]
   Preaching [1]
   Preke [1]
   Presidente -- Suid-Afrika -- Vrystaat -- Biografie [1]
   Presidents -- South Africa -- Free State -- Biography [1]
   Priesterskap, Universeel [1]
   Priesthood, Universal [1]
   Printing [1]
   Prophecies [1]
   Proverbs [1]
   Proverbs - Afrikaans [2]
   Proverbs, Afrikaans [1]
   Provincialisms [1]
   Psalms en gesange [1]
   Readers (Primary) [2]
   Rebellie, 1914 [1]
   Rehoboth, Damaraland [1]
   Reis- en algemene beskrywings [2]
   Ruysch Van Dugteren, C. J. L. [1]
   School songbooks [1]
   Secular (Mixed voices, 4 parts) with piano [1]
   Sekulêr (Gemengde stemme, vierstemmig) met klavier [1]
   Sentraal-Afrika [2]
   Sermons [1]
   Setswana taal Leesboeke [1]
   Simposium [1]
   Social life and customs [1]
   Songs [1]
   South Africa [10]
   South Africa - Languages [1]
   South Africa History [1]
   South African War, 1899-1902 Fiction [1]
   South African War, 1899-1902, Fiction [1]
   Spine [1]
   Spiritualism [1]
   Spiritualisme [1]
   Spreekwoorde [2]
   Spreekwoorde - Afrikaans [2]
   Spreekwoorde, Afrikaans [1]
   Staat [1]
   Staatsmanne [1]
   Staring [1]
   Statesmen [1]
   Steyn, M. T. (Marthinus Theunis), 1857-1916. [1]
   Studie en onderrig [2]
   Suid-Afrika [20]
   Suid-Afrika - Bevolking [1]
   Suid-Afrika - Tale [2]
   Suid-Afrika Geskiedenis [1]
   Suid-Afrikaanse digkuns (Nederlands) [1]
   Suspension [1]
   Swartes [1]
   Taal en spraak [1]
   Taal en tale [1]
   Taalgeografie [2]
   Teologiese Skool [1]
   Terminologie [1]
   Textbooks for foreign speakers [4]
   Theron, Thomas Philippus, 1839-1909 [1]
   Toneel [1]
   Transvaal [2]
   Transvaal (South Africa) -- History -- War of 1880-1881 [1]
   Transvaal (Suid-Afrika) -- Geskiedenis -- Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 [1]
   Trigardt, Louis [1]
   Tweede vryheidsoorlog, 1899-1902 [1]
   Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902 Fiksie [1]
   Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902, Fiksie [1]
   Uitspraak [1]
   Uitstallings [1]
   Unie lees- en studie-bibliotheek ; no. 23 [1]
   Universiteite en kolleges [1]
   University of the Witwatersrand [1]
   Usage [1]
   Van der Hoff, Dirk, 1814-1881 [1]
   Van Lennep, J. (Jacob), 1802-1868 [1]
   Vocabulary [1]
   Voertaalvraagstuk in onderwys [2]
   Volksaard, Afrikaans [1]
   Volksliedjies [1]
   Vreemde woorde en segswyses [4]
   Vroue Stemreg [1]
   Vrystaat (Suid-Afrika) -- Geskiedenis [1]
   Wiegeliedere [1]
   Woordeboeke [2]
   Woordeskat [1]
   Woordvorming||Funksiewisseling||Afrikaans||Transformasionele Grammatika||Samestelling||Afleiding||Komposita||Afleidinge||Woordsoortelike Meerfunksionaliteit||Aanhalingsgebruik||selfnoemfunksie||korrelaat||selfstandigenaamwoord||bywoord||byvoeglikenaamwoord|| [1]
   Youth Conduct of life [1]
   Youth Religious life [1]