Now showing items 1-2 of 2

  • Droomen van millennium zieners / deur S.O. Los 

   Los, Sietes Oene. (Potchefstroom : Koomans, 1920)
   Dit ideaal is alles dat er overgebleven is van de leus der Franse revolutie: vrjheid, gelijkheid en broederschap. Vrijheid, heeft men bevonden, is negatief (ontkennend) begrip. Het wil opruiming van belemmeringen. Maar het ...
  • De paraenetiese nakatechisatie / deur S. O. Los 

   Los, Sietes Oene. (Potchefstroom : Koomans, 1914)
   Rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Theologiese School te Potchefstroom, op Zaterdag 7 Februarie 1914 door Dr. S.O. Los (M.A.)