Now showing items 1-2 of 2

  • Beproewing : 'n histories-romanties verhaal / met 'n voorw. van F.W. Reitz 

   Reitz, Joubert, 1881-1919. (Potchefstroom : Koomans, 1918)
   Die skrijwer van hierdie boek is 'n seun van mij. Als ik nie eerlik in staat was nie om onpartijdig sij werk te beoordeel, dan sou ik kortweg geweier he om 'n opinie daaroor uit te druk en hom gevra he om bij iemand anders ...
  • Die dolos gooier : Afrikaanse romantiese verhaal / deur J. Reitz 

   Reitz, Joubert, 1881-1919. (Bloemfontein : Volksblad-Drukkerij, 1916)
   Waar ik gemeen het dat dit 'n wijsiging van node had, het ik dit gemaak. Dieselfde met eenvormigheid in spelling, met punktuasie, met die verandering in sinsbouw op verskeidene plekke, met die indeling van hoofstukke en ...