Contree word twee maal per jaar deur die RGN ten behoewe van die Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing gepubliseer met die doel om navorsing op die gebied van plaaslike, stedelike en streekgeskiedenis te koördineer en te bevorder.

Contree is published twice a year by the HSRC on behalf of the Section for Regional History, Institute for Historical Research. Its object is to promote and co-ordinate research in the field of regional, local and urban history.

Collections in this community

Recent Submissions

View more