Now showing items 1-9 of 9

  • "Allowed such a state of freedom": women and gender relations in the Afrikaner community before enfranchisement in 1930. 

   Giliomee, Hermann (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2010)
   • Opsomming: Hierdie artikel argumenteer dat Afrikanervroue gedurende die eerste twee eeue van die nedersetting aansienlik meer regte geniet het onder die Romeins-Hollandse reg as wat die geval was met vroue wat onder ...
  • Bantu Education: destructive intervention or part reform? 

   Giliomee, Hermann (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2012)
   The introduction of public education for blacks in 1953 and the withdrawal of state subsidies from mission schools were among the most controversial measures that the National Party (NP) government took. In introducing Bantu ...
  • Being Afrikaans as a presumed identity: a response to Adam. 

   Giliomee, Hermann (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
  • Being Afrikaans in the new (multilingual) South Africa. 

   Giliomee, Hermann (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
  • Die enigma van Hendrik Verwoerd: 'n akademikus in die politiek. 

   Giliomee, Hermann (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2008)
   • Summary: Hendrik Verwoerd, one of the main architects of “Bantu education “and the idea of independent Bantu homelands, is one of the most controversial politicians in South Africa. Hailed and almost venerated by his ...
  • Great expectations: pres. PW Botha’s rubicon speech of 1985. 

   Giliomee, Hermann (Giliomee, H. 2008. Great expectations: pres. PW Botha’s rubicon speech of 1985. New Contree : A journal of Historical and Human Sciences for Southern Africa. 55:1-41, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969], 2008)
   Die toespraak wat Pres. PW Botha op 15 Augustus 1985 voor die kongres van die Nasionale Party (NP) van Natal gehou het, word algemeen erken as een van die keerpunte in die geskiedenis van die NP-regering. Daar is verwag ...
  • Mandela and the last Afrikaner leaders: A shift in power relations 

   Giliomee, Hermann (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2015)
   The stability of the apartheid system and the Afrikaners’ monopoly of power have been the subject of exhaustive scholarly analyses; by contrast, there have been few in-depth analyses of the unexpected transfer of power ...
  • Ontspanne Afrikaans-wees in die nuwe (veeltalige) Suid-Afrika. 

   Giliomee, Hermann (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
  • The uses of history. 

   Giliomee, Hermann (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2010)
   • Opsomming: Op drie maniere kan die studie van geskiedenis tot nut van mense wees. In die eerste plek kan dit hulle help om `n behoorlike besef te kry van hul onderskeie afkoms en erfenis. Geskiedenis leer mense nie hoe ...