Show simple item record

dc.contributor.authorMarais, J J
dc.date.accessioned2012-01-05T08:18:03Z
dc.date.available2012-01-05T08:18:03Z
dc.date.issued1977
dc.identifier.citationMarais, J.J. 1977. Carnarvon: 'n oorsig van die geskiedenis van die dorp en distrik. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 1:16-20, Jan. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5041
dc.description.abstract• Opsomming: Voor die koms van die Blanke teen die middel van die agtiende eeu was die huidige distrik Carnarvon die woongebied van die Boesmans. Die vestiging van groter getalle Blankes, Basters en die Xhosa van Jan Kaffer teen die begin van die negentiende eeu het die Boesmans gedwing om noordwaarts uit te wyk. Mettertyd het 'n beskaafde gemeenskap hier ontwikkel. Rynse sendelinge was die eerste om die Christelike geloof hierheen oor te plant en is deur ander kerkgenootskappe gevolg. Behoorlike plaaslike bestuursreëling is ingestel, kommunikasie met die buitewêreld het verbeter en teen die einde van die vorige eeu was daar reeds noemenswaardige sosiale en kulturele bedrywighede in die distrik. Hoewel die landbou in die plaaslike ekonomie oorheers, het die sekondêre nywerhede en die handel 'n belangrike bydrae gelewer om die gebied selfversorgend te maak.en_US
dc.description.abstract• Summary: Before the arrival of the Whites towards the middle of the eighteenth century, the present-day Carnarvon district was the dwelling-place of the Bushmen. At the beginning of the nineteenth, the settlement of increasing numbers of Whites and Basters, and the Xhosa under Jan Kaffer forced the Bushmen northwards. With the passing of time a civilised community developed at Carnarvon. Rhenish missionaries were the first to preach the Word of God in this area and later churches of other denominations were established. Proper local administration was introduced, communication with the outside world improved and by the turn of the century the district could boast of social and cultural activities. Although agriculture dominates the local economy, secondary industries and commerce have made an important contribution towards rendering the area self-supporting.
dc.publisherAfdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC
dc.titleCarnarvon: 'n oorsig van die geskiedenis van die dorp en distrik.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record