Now showing items 1-1 of 1

    • Secondary school History teachers assessing Outcomes Based Education (OBE): a case study. 

      Warnich, Pieter (The South African Society for History Teaching (SASHT) under the auspices of the School of Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2008)
      In 2008 was dit 'n dekade gelede dat Kurrikulum 2005 met ‘n uitkomsgebaseerde benadering deur die ANC-regering geïmplementeer is om onder meer die ongelyke Suid-Afrikaanse onderwysstelsel van die apartheidsbewind te ...