Now showing items 1-2 of 2

  • Amptelike benaming vir die boererepubliek Oranje-Vrystaat. 

   Eloff, C C (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
   • Opsomming: Hedendaagse skrywers en sprekers ken dikwels eie, nuwe name toe aan die Oranje-Vrystaat wanneer hulle verwys na die tydperk toe die gebied nag 'n Boererepubliek was. Die amptelike benaming vir hierdie ...
  • Schoeman, K. 1984. Bibliografie van die Oranje-Vrystaat tot 31 Mei 1910. [Boek resensie] 

   Eloff, C C (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)