Now showing items 1-1 of 1

    • Coastal shipping and the early development of the southern Cape. 

      Muller, A L (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
      • Opsomming: Aanvanklik kon die ekonomiese potensiaal van die streek oos van die Hottentots-Hollandberge (die destydse distrikte Graaff-Reinet en Swellendam) nie ontgin word nie as gevolg van die afwesigheid van ...