Now showing items 1-1 of 1

    • Kerkreg Diktaat 

      Du Toit, J D (1940)
      Die volgende punte word bespreek: 1. Kritiek, Karl Rieker's 2. Kerkreg 3. Kerklike gesag 4. Kerklike samekoms 5. Geformeerde Kerkreg 6. Kerklike Dissipline